Skogsnæringen bekymret for Norske Skogs kriseløsning

Kriseløsningen for gjeldstyngede Norske Skog fører til at det norske eierskapet reduseres kraftig. Det gjør skogsnæringen bekymret. (kilde: nrk.no)

Les mer »


Løsning i sikte for Norske Skog?

Norske Skog ASA la mandag fram sitt forslag til en rekapitalisering av det gjeldstyngede selskapet. Løsningen innebærer bl.a. at gjelda i selskapet kuttes med seks millioner kroner og at dagens aksjonærer langt på vei nulles ut.

Les mer »

Mosekunnskap viktig for klimaet på kloden

Norske og russiske moseforskere har samarbeidet om en ny russisk moseflora. Nå planlegges felles ekspedisjoner til nordområdene for å finne uoppdagede arter.

Les mer »

Tysk interesse for norske trebygg

Denne uken har en delegasjon fra Bayern vært på Norgesbesøk for å lære mer om bruk av tre i store offentlige bygg.

Les mer »


Inngår intensjonsavtale om storskala biodrivstoffproduksjon i Norge

Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.).

Les mer »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer »

juletre og spennende trebygg i Rogaland

Skogselskapet i Rogaland og Kvinner i Skogbruket arrangerte skogfaglig utferd med temaet nær og ny næringsutvikling. Turen gikk fra Stavanger til Olav Ravnås som produserer juletre på Tau. Han viste blant annet hvordan trærne stelles og sorteres.

Les mer »


LIKESTILLINGSMIDLER FRA NORDISK MINISTERRÅD TILDELT KVINNER I SKOGBRUKET

Kvinner i Skogbruket er en av syv som i år mottar prosjektmidler fra Nordisk likestillingsfond. Dette er midler som ligger inn under Nordisk ministerråd.

Les mer »

Engasjerte kommuner på naturmangfoldkurs!

Fylkesmannens miljøvernavdeling har i løpet av høsten 2017 gjennomført naturmangfoldkurs for halvparten av kommunene i Oppland. Hovedfokuset var på kjennskap til naturverdier i egen kommuner, økosystemperspektivet og hvordan hensynet til naturmangfold kan ivaretas i arealplanleggingen.

Les mer »

Kontakten mellom aktørene er avgjørende

Det ble holdt studietur til Innherred 7. - 8. september, i regi av prosjektet "Merverdi fra skogen" og Interregprosjektet «Tre og tradisjonshåndverk. Grenseløst bygningsvern.». Temaet for turen, som hadde sju engasjerte deltakere, var "Materialbruk og bygningsvern".

Les mer »


Glommen søker skogbruksleder

Hovedarbeidsoppgavene vil være kjøp og salg av tømmer, administrasjon og gjennomføring av skogtjenester samt yte skogfaglig råd og veiledning. Arbeidsområde til være nordre deler av Rendalen og søndre deler av Nord-Østerdalen. Kontorsted tilpasses skogbruksleder.

Les mer »

Miljødirektoratet anbefaler å senke ulvekvoten

Miljødirektoratet er av den oppfatning at uttak av de tre ulveriverene Julussa, Osdalen og Slettås er ett for mye.

Les mer »

Brobyggardag på Prestebakke i Halden

27. september kl. 10:00 arrangeres brobyggardag på Prestebakke i Halden med tema skog og vann

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Fra trær til klær (18/09/2017)

Forebygging av stormskader og skogbrann (18/09/2017)

Gjedda er statusfisk på kontinentet (18/09/2017)

Derfor blir bjørka oppspist (18/09/2017)

Frivillig vern av skog - Tilråding (15/09/2017)

72 millioner til seks nye tømmerkaier (15/09/2017)

72 millioner til seks nye tømmerkaier (15/09/2017)

Bygg regjeringskvartalet i tre (15/09/2017)

Skal lage klær av trær (14/09/2017)

Verdien i Norske Skog er avhengig av fortsatt drift (14/09/2017)

Viken Skog følger situasjonen i Norske Skog nøye (14/09/2017)

Gunvor Koller ny skogbruksleder i Østfold (14/09/2017)

Mari Meisingset ny skogbruksleder i Vestfold (14/09/2017)

Praktisk grunnkurs i Norsk PEFC skogstandard (14/09/2017)

Skogkvinner på Rogalandsbesøk (14/09/2017)

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2017 (14/09/2017)

KVINNER I SKOGBRUKET INFORMERTE TURGLADE ASKERFOLK (13/09/2017)

Tredrivarsatsing i Rogaland (13/09/2017)

Positiv avstemning i EU-parlamentet (13/09/2017)

Hogst på halvparten av skogeiendommene de siste 20 årene (13/09/2017)

Kreditorene tar over fabrikkene til Norske Skog (13/09/2017)

Prisoverrekkelse for fineste skogsbilveg på skogdag 20. september (12/09/2017)

Samla tømmerhogst aukar (12/09/2017)

Valgkampmøte om skognæringspolitikken i Nordland (11/09/2017)

Viken Skog søker produksjonssjef (11/09/2017)

Ny besøksrekord på Dyrsku'n (11/09/2017)

Skal lage klær av tremasse (11/09/2017)

Styrkjer Granvin som senter for skogindustri på Vestlandet (10/09/2017)

Vil fjerne flaskehals for Saugbrugs (08/09/2017)

Dette mener FrP om skogbruk (08/09/2017)