40,2 millioner planter levert!

Det er gledelig at etterspørselen etter skogplanter er stadig økende. Norske skogplanteskoler leverte omlag 40,2 millioner planter i 2018, en økning på 8,3% i fra året før. Samtidig er importen avtagende.

Les mer »


Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge

Klima og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet, sammen med Mattilsynet, i oppdrag å utarbeide en handlingsplan mot villsvin i Norge.

Les mer »

Glommen med rekordvolum i 2018

Til tross for en vinter med unormalt mye snø etterfulgt av langvarig tørke med stor brannfare i skogen, setter Glommen Skog omsetningsrekord og passerer for første gang to-millionergrensen.

Les mer »

Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen?

Jakob Sandven (NORSKOG) og Frans Kockum (tidl. Norsk Virkesmåling, nå NIBIO) har undersøkt om det er mulig å redusere risikoen for å oppleve økonomisk tap som følge av volumforskjell ved eksport av tømmer mellom Norge, Sverige, Latvia og Tyskland.

Les mer »


Næringsråden i Nordland setter fokus på skogvern

Næringsråd Ingelin Noresjø (KrF) i Nordland setter sammen med Arbor Hattfjelldal fokus på konsekvensene av det økende skogvernet i Nordland.

Les mer »

Trøndergran gir ny innsikt innenfor epigenetikken

Norske forskere kan nå forutsi vekstrytme (vekststart til vekstavslutning) for frøpartier av gran basert på temperatur under frømodning.

Les mer »

Dette er skikkelig artig!

Dette er skikkelig artig. Jeg lærer noe hele tida, sier Aksel Tverå til avisa Helgelendingen. Han er elev ved naturbrukslinja ved Mosjøen videregående skole, og roser skolens opplæring i skogbruk.

Les mer »


Opprettelse av Nordhuehøgda naturreservat

Fylkesmannen sender på høring et forslag om vern av et ca. 6300 dekar stort skog- og myrområde ved Nordhue, i Elverum kommune.

Les mer »

Ny omsetningsrekord for Nortømmer i 2018

2018 var et godt år for hele skogbruket. Vi er svært godt fornøyd med den utviklingen NORTØMMER har hatt i markedet.

Les mer »

Gledelig lavt sykefravær i skogbruket

NHO utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Sykefraværsstatistikken er basert på tall fra SSB som NHO bearbeider videre for de enkelte landsforeningene og bransjene.

Les mer »


Innfør tidsfrist for dødsbo i landbruket

Norges Skogeierforbund ber om at Stortinget setter en tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan være dødsbo, sa Ellen Alfsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, på høring i Justiskomiteen i dag. Justiskomiteen behandler nå forslag til ny lov om arv og dødsboskifte.

Les mer »

Viken Skog økte mest

Det har aldri før vært avvirket så mye i Viken Skog som i 2018. Det ble innmålt 2,4 millioner kubikk tømmer. Det gir Viken Skog en markedsandel på 21,7% og en økning på 0,7% som er den største økningen blant tømmeraktørene i Norge.

Les mer »

Videreforedling av trevirke på Indre Helgeland

Arbor Hattfjelldal, Susendalen Bygdesag, Børgefjell-laft og Norgesvinduet Svenningdal er alle trebearbeidende bedrifter i kommunene Grane og Hattfjelldal. Dette genererer over 190 fullstillinger med ringvirkninger for regionen.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Myhra er ny daglig leder i Viken AT Market (14/01/2019)

Atle Hamar, du villeder! (14/01/2019)

Ny daglig leder i Viken AT Market (14/01/2019)

-Nok er nok (11/01/2019)

Hjortevilt 2019 - åpnet for påmelding (11/01/2019)

INTERESSANTE FUNN I NETTBASERT SPØRREUNDERSØKELSE BLANT KVINNELIGE SKOGEIERE I HELE LANDET (10/01/2019)

God framdrift i fusjonsplanene AT Skog-Vestskog (10/01/2019)

Virkemidler i rovdyrforvaltningen (09/01/2019)

10 000 i fakkeltog mot rovdyrpolitikken (09/01/2019)

- Har aldri vært så mye ulv – derfor må det skytes mer (09/01/2019)

Kristin Clemet om «Den begredelige historien om formuesskatten» (08/01/2019)

Henter sukker fra tømmerstokker (08/01/2019)

Kunngjøring til medlemsvalg (07/01/2019)

Norskog søker skogkonsulent (07/01/2019)

Politikerne vil ha fokus på skog i ny regjeringsplattform (05/01/2019)

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrpolitikk (04/01/2019)

Rekordpriser og rekordhogst i året som gikk (04/01/2019)

Samarbeider om bevaring av granas gener (04/01/2019)

Glommen oppfordrer alle til å delta i fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak. (03/01/2019)

Endringer i Glommens skogavdeling (03/01/2019)

NRK om rekruttering til skogsoperatørfaget (03/01/2019)

Frivillig vern av tre skogsområder i Aust-Agder (02/01/2019)

- Ta initiativ til gagn og beste…. (02/01/2019)

Sju døme på grøn forsking som kan gjere ein forskjell (02/01/2019)

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak (02/01/2019)

Vaksinering av juletrær (27/12/2018)

Historiske skogdata skal gi kunnskap om fremtidens klima på kloden (21/12/2018)

Brev til statsminister Erna Solberg fra Norskog (20/12/2018)

Utkast til klimaavtale (EU) kan sette norsk skogbruk i knipe (19/12/2018)

Gundersen er savnet nå (19/12/2018)