Vi må lære av Sverige

Regjeringen bør legge de samme prinsipper som Sverige til grunn for arbeidet med referansebanen for skogopptak, mener Verdikjeden Skog og Tre.

Les mer »


Enkel tilgang til 40 Agrol-fordeler

Agrol har samlet 40 nyttige fordelsavtaler for landbruket på en helt ny nettside. Som medlem eller ansatt i en av landbruksorganisasjonene, har du tilgang til disse avtalene. Alt du må gjøre er å registrere deg på nettsiden agrol.no.

Les mer »

Robust skog for fremtidens klima

Et av de fremtredende fagfelt i internasjonal skogforskning omfatter adaptiv skogbehandling – hvordan man fremover skal tilpasse seg endringene som pågår - hvordan man skal bygge opp økonomisk og økologisk robuste skoger for et forventet fremtidsklima. Både i Nord-Amerika og ellers i Europa har man i skogbruket flere steder allerede implementert strategier for å benytte en meny av egnede treslag, som kan oppvise de ønskede egenskaper.

Les mer »

Frist for tilskudd og skogfond i 2018

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.

Les mer »


Fremtidens energianlegg må levere både elektrisitet, varme, gass og gjødsel

Energiselskapet E.ON investerer 1,9 milliarder DKK i en ny kraftverk som begge inneholder en kraftvarmeanlegg og en biogassanlegg.

Les mer »

Seminaret Hjortevilt 2019 - 27. og 28. mars i Ringsaker, sett av datoer

Landets viktigste arrangement for formidling av kunnskap om hjortevilt er for 2019 lagt til Scandic Hotell i Ringsaker. Sett av datoene 27. og 28.mars!

Les mer »

Frokostmøte 28.11: Hvordan få fart på bioøkonomien?

I oktober ble Shelterwood, et nytt investeringsselskap for skog- og trenæringen lansert. Bak selskapet står Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog. Shelterwood kan tilby risikokapital til lovende prosjekter i en tidlig fase, og har foreløpig en kapital på 50 millioner. Det vil bidra til at viktige prosjekter i den norske bioøkonomien kan realiseres.

Les mer »


Glommens høstmøte er positive til fusjon med Mjøsen

I sin oppsummering av høstmøtet takket styrelederen for et aktivt og inspirerende møte med mange gode innspill til den pågående fusjonsprosessen mellom Glommen og Mjøsen.

Les mer »

Entreprenørene vil ha bedre betalt

Skogsentreprenørene opplever at det er bonanza i skogen med rekordhøye tømmerpriser og marginer for både skogeiere og andelslag, uten at den økte etterspørselen har slått ut i økte driftspriser for entreprenørene. De vil rett og slett ha en større, rettmessig andel av kaka.

Les mer »

Seedlings produced with expert skills and technical know-how

NordGen Forest work in close cooperation with its Forest Regeneration Council. In the council we can find representatives from academia, government authorities and private companies. They all aim at promoting the Nordic cooperation and creating strong, resilient and genetically diverse forests in the Nordic countries.

Les mer »


Store stolper på fagdag

Skogbruksledere, utsynere og spesialtømmeransvarlige både fra Glommen og andre tømmerkjøpere var invitert til stolpeterminalen på Ilseng for å være med på en omvisning og gjennomgang av kvalitetskravene.

Les mer »

Omsøkte rovviltskader - fortsatt noe nedgang i 2018

Det totale tapsomfanget av sau som er søkt erstattet som tap til rovvilt er i 2018 4699 sau/lam. Dette er noe nedgang siden i fjor. En må tilbake til 1995 for å finne lavere omsøkte tapstall. Fylkesmannen vil behandle de 236 søknadene i løpet av november/desember 2018.

Les mer »

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett

Vi opplever god vekst og vil nå styrke det næringspolitiske laget med en person innen området eiendomsrett.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Gris fóra opp på gran ein realitet (08/11/2018)

Agroteknikk - en viktig møteplass for skogfolk (08/11/2018)

Kvalitet- og miljøsjef i NORTØMMER (08/11/2018)

Enormt volum av gran i skogforsøksfelt i Gudbrandsdalen (07/11/2018)

Godt samarbeid stoppet skogbranner (07/11/2018)

Presenterte Shelterwood på Zero-konferansen (07/11/2018)

Sannes er ny skogbruksleder i Sigdal-Eggedal (06/11/2018)

Nettverkssamling i skogbruk for naturbruksskolene (06/11/2018)

Sparebankstiftelsen DNB støtter videreutviklingen av Energigårdens opplæringstilbud til barn og ungdom (06/11/2018)

Ja til felles nordisk skogpolitikk (06/11/2018)

Lang kø for å prøve seg som hogstmaskinfører (05/11/2018)

Norskog søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett (05/11/2018)

Vellykket Skogforum på Honne! (05/11/2018)

Eit forsvar for odelsretten (05/11/2018)

Gratis RECO-kurs for lærlinger! (05/11/2018)

Ledige stillinger i Glommen (05/11/2018)

Fremragende treingeniør til Norge (03/11/2018)

Kartlegg fisk med straum (03/11/2018)

NORTØMMER TILBYR KURS I NORSK PEFC SKOGSTANDARD (03/11/2018)

Norske Arbaflame får EU-midler (02/11/2018)

Ny kunnskap skal redde skog fra råte (02/11/2018)

Planting av skog er en del av klimaløsningen (02/11/2018)

Til minne om Arvid Sveli – hele Norges skogbrukslyriker (02/11/2018)

Norsk tømmer og tare blir dyremat (02/11/2018)

Dårlege kommunevegar presentert for Hoksrud (02/11/2018)

Odelsrettens tid er forbi (02/11/2018)

Bård Hoksrud til Skien i Telemark (02/11/2018)

Lyngbrennarar i sør-Rogaland (02/11/2018)

MØTE OM ELGFORVALTNING (31/10/2018)

Skogminister for en dag (31/10/2018)