Få formell status som veiplanlegger

Skogkurs vil i løpet av høsten 2016 og i samarbeid med Landbruksdirektoratet, gjennomføre et kvalifiserende oppdateringskurs for å dokumentere planleggerkompetansen til dagens planleggere. Frist for påmelding er allerede 2. oktober.

Les mer »


Plantetid og snutebillegnag

Snutebillegnag på små granplanter er et stort problem for skogbruket. Kan planting tidlig på høsten redusere dette problemet? Ja, mener NIBIO-forskere.

Les mer »

Budsjettlekkasje: Venteleg kring 200 millionar kroner til skogleg infrastruktur

Leiar i Hordaland FrP Gustav Bahus stadfestar i dag til Kystskogbruket at landbruks- og matminister Jon Georg Dale føreslår 95,5 millionar kroner til skogsvegar og tømmerkaiar over statsbudsjettet 2017. Saman med venta midlar til infrastruktur over Jordbruksavtalen 2017 gir dette historisk høge tal, og viser at denne regjeringa satsar sterkt for å betre rammevilkåra i skognæringa.

Les mer »

Mixed forests at the scene

- We do not know enough of the mechanisms behind the productivity of mixed forests, and need more experimental data. This was among the statements made at the NordGen Forest Conference 2016 in Växjö, Sweden, where mixed forests were targeted from different angles.

Les mer »


Er det rart folk blir forbanna?

Ulv og sau går ikke sammen. Der samfunnet bestemmer at vi skal ha ulv eller andre rovdyr, må grunneiere kompenseres for bortfall av beiteretten og andre økonomiske interesser.

Les mer »

Ny daglig leder i Skognæringa Kyst SA

Kurt Jessen Johansson tar fra 1. desember over som daglig leder for Skognæringa Kyst SA. Kurt Jessen Johansson kommer fra stillingen som havnedirektør i Helgeland Havn.

Les mer »

Fransk-tysk tv-selskap filmet norske skogkvinner

Et filmteam fra det fransk-tyske tv-selskapet Arte har vært og filmet flere steder på Vestlandet for å lage en dokumenter om skogbruket i Norge. Du kan se filmen på Arte sin nettside.

Les mer »


TV-kanalen Arte sendte denne helgen dokumentaren

hvor Kvinner i Skogbruket har en sentral rolle med leder Merete Larsmon i spissen. Dette er en god reklame for norsk skogbruk. I tillegg ble det en flott Norgesreklame til halvparten av Europas 500 millioner innbyggere.

Les mer »

Brukes skogfond aktivt nok?

Skogfond er en meget lønnsom måte å finansiere investeringer på. En annen måte å se det på, er at et aktivt investeringsprogram finansiert over skogfond, senker skattesatsen vesentlig.

Les mer »

Nyhetsbrev nr. 3 2016

Her kommer Nyhetsbrev nr. 3 2016 med stoff fra jubileumslandsmøtet og temakonferansen i Halden på side en. Side 2 omtaler den Europeiske dokumentaren, Ipad til beste jente fra NM i skogbruksferdigheter, prosjektet vårt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og klimaseminaret vi var en del av under Arendalsuka.

Les mer »


Høy risiko med høytynning

I en nylig publisert artikkel bekrefter Skogforsk at vår skepsis til høytynning fortsatt er korrekt. Glommens tynningskonsept underbygger denne holdningen og beskriver hvordan vi mener en korrekt tynning bør utføres.

Les mer »

Ny elgbørs lansert

Nysgjerrig på hva nabojaktlaget har skutt? Med noen enkle tastetrykk kan du nå finne ut hva jegerne i årets elgjakt har skutt. Statskog har lansert den nye elgbørsen, hvor du kan klikke deg inn i et norgeskart og se hva som er skutt av elg rundt om i landet.

Les mer »

Skogforskningen på Vestlandet feirer 100 år

Skogforskningen på Vestlandet startet som en følge av stor mangel på skog og trevirke, noe som igjen ble forsterket av siste krig. Dette er lett å glemme i en tid hvor vi har mer skog enn på veldig lenge.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Fallende lønnsomhet i svensk skogbruk – klarer vi oss bedre? (26/09/2016)

Ny daglig leder i Skognæringa Kyst SA (24/09/2016)

Manglende grunneierperspektiv (24/09/2016)

26.5 millioner ekstra til skogsbilveier og kaier (23/09/2016)

Fagsamling Vei 2016 - Haugesund (23/09/2016)

Treteknisk sertifiserer limtreprodukter i Japan (23/09/2016)

Nytt forskningsprosjekt om naturbasert reiseliv (23/09/2016)

Rottneros – liten i det store, men stor i det små (23/09/2016)

Møte i Treklubben (23/09/2016)

Nye regler: 200 tonn viltkjøtt må kastes (23/09/2016)

Dale lover penger til skogsbilvei og kaier (23/09/2016)

Konsesjonslova må utviklast - ikkje avviklast (22/09/2016)

Det satses på Biodrivstoff (22/09/2016)

Landbruks- og matminister Dale til veikveld i Lier (22/09/2016)

Skole- og utdanningsstruktur i videregående opplæring i Hedmark (21/09/2016)

Viktig distriktsnæring (20/09/2016)

Lassbærerkjøring i verdensklasse (20/09/2016)

Kvalifiserende oppdateringskurs for skogbrukets veiplanleggere (20/09/2016)

Kongsvinger som logistikk-knutepunkt (20/09/2016)

Landbruksministeren kommer til veikveld i Lier (20/09/2016)

Bioenergidagene 2016 (19/09/2016)

Tillatelse til skadefelling av ulv (19/09/2016)

Skogfaglig samling i landets nest største skogfylke (19/09/2016)

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler (19/09/2016)

Jonas Gahr Støre (AP) fikk en leksjon (19/09/2016)

Norgesmesterskapet i lassbærerkjøring 2016 (19/09/2016)

Nytt veianlegg sikrer uttak av 110.000 kubikkmeter tømmer (19/09/2016)

Grensesprengende forskningsformidling (16/09/2016)

Er tallfesting av økt hogst en god ide? (16/09/2016)

Investinors mandat bør endres (16/09/2016)