Avslutning av pilotprosjektet "Planting av skog på nye arealer som klimatiltak" i Rogaland

Pilotprosjektet "Planting for klima" starta i 2015 som ein oppfølging av Klimaforliket. Prosjektet har gått ut på å plante skog på opne attgroingsareal og for å auke skogsarealet og opptaket av CO2. Nå er den treårige pilotfasen over, og det skal sjølvsagt markerast med brask og bram.

Les mer »


Allemannsrett = allemannsvett?

Regjeringen har lagt fram en handlingsplan for friluftsliv og varslet endringer i friluftslova. Nina Aas og Marit Vorkinn hos Fylkesmannen har skrevet et innlegg om at det da også bør vurderes bedre muligheter for å regulere ferdselen for sårbare naturverdiers skyld.

Les mer »

Ettermiddagsbesøk på planteskolen i Hokksund av statsråd Dale

Tirsdags ettermiddag svingte statsråd Jon Georg Dale innom Skogselskapet og Norgesplanter As i Buskerud for en liten oppdatering i produksjon av skogplanter.

Les mer »

Alle ville høre om trebyggeri

Det ble fullsatt sal da Norges Skogeierforbund inviterte til seminaret «Hvordan kan vi bygge mer i tre?» i Arendal.

Les mer »


– Skognæringen må bli langt mer synlig

– Skog- og trenæringen må vise seg mer frem. Det var den klare oppfordringen fra Inger Solberg i Innovasjon Norge under skogseminaret på Arendalsuka.

Les mer »

Don’t forget to register for NordGen Forest Conference!

The NordGen Forest Conference of 2018 will be held in Tuusula North of Helsinki on the 18th-19th of September:”New Forest for Future Needs– using advanced regeneration methods and techniques”

Les mer »

Statskog forlenger sykkelsamarbeid

Statskog utvider samarbeidet med sykkelrittet Arctic Race of Norway med tre nye år.

Les mer »


Første dag på jobb i Glommen

Inger Helene Onsager (23) er ansatt som skogbruksleder med hovedvekt på skogkultur i region Havass.

Les mer »

Velkommen til kurs om biovarmeanlegg!

PLANLEGGING OG DRIFT AV BIOVARMEANLEGG 21. september 2018 Kl.9-16 på Energigården

Les mer »

Tørkeskader på skogplantefelt

Den tørre, varme sommeren har vært en utfordring for både store og små skogstrær. I tiden som kommer vil det vise seg hvor stort skadeomfanget kan bli i produksjonsskog og i plantefelt.

Les mer »


Felles møte i rovviltnemndene for å behandle klager på lisensfelling av ulv

Region 4 og 5 skal ha fellesmøte den 22.august for å behandle de 26 klagene

Les mer »

Viktig møteplass

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tok Skogeierforbundets styreleder Olav Veum på ordet, og inviterte til oppfølgingsmøte under frokostseminaret som var med å åpne Arendalsuka 2018.

Les mer »

Skogdag ved Sagelva vasskraftsenter

Lørdag var Sagelva vasskraftsenter's nye samarbeidspartner på Bjorli på besøk, og sammen med vasskraftsenteret disket Skogselskapet i Oppland opp med helgrillet fjell-lam. I tillegg til omvisningen ved senteret, hadde Skogselskapet aktiviteter som skogsti og spikking av trefigurer – og ungene fikk mulighet til å bli "skogens brannvokter".

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Brent jord – Fra Dagbladets serie om menneskeskapte klimaendringer (13/08/2018)

Inntektspotensialet fra småviltjakt halveres når ulv er etablert (13/08/2018)

Grenser i utmarka (08/08/2018)

Glommen hevder seg godt på Landsskytterstevnet (08/08/2018)

Nesten femti prosent meir myr i Noreg enn tidlegare antatt (08/08/2018)

MEDARRANGØR AV MOTORSAGKURS UNDER VM (08/08/2018)

Kommunesamling skogbruk 2018 (08/08/2018)

Rekordhøy innmåling for Viken Skog i juli (07/08/2018)

Nå starter Viken Skogkveldene (07/08/2018)

Besøk oss under jakt- og fiskedagene (07/08/2018)

Stadig flere jakter hjort (07/08/2018)

Vi har trua -derfor investerer skognæringen (06/08/2018)

Forsøksfelt publisert i Kilden (06/08/2018)

VM-gullet glapp x 2 (05/08/2018)

– Imponert over entreprenørene og maskinførerne (04/08/2018)

God start for det norske landslaget (03/08/2018)

Utmark som næring (03/08/2018)

På hugget i Arendal (03/08/2018)

Ny handlingsplan for friluftsliv (02/08/2018)

Lær mer om bruk av fjell i veibygging (02/08/2018)

På «vakt» i skogen (02/08/2018)

Økt pågang gir lengre behandlingstid (02/08/2018)

Kurs om gjeddefisketurisme (02/08/2018)

LMD til Utmark som næring seminaret, 16.-17. august på Honne (02/08/2018)

Vedsalget starter rekordtidlig (01/08/2018)

Rydding i plantefeltene (01/08/2018)

NRK var med Viken Skog ut på drift (01/08/2018)

Program – Utmark som næring – Seminar, 16.-17. august (31/07/2018)

NORSKOGs klage på lisensfelling av ulv i region 4 og 5 (31/07/2018)

Sulten skogsindustri – hogg i høst (31/07/2018)