Merkelig røre av skogvernkritikk

Artikkelen "Verneverdig skog hogges, uinteressant skog får stå" i Resett, rører NTB sammen to ulike rapporter.

Les mer »


Sommerløsning på Østfoldbanen på plass

Etter at arbeidene på Østfoldbanen satte kjepper i hjulene for tømmertransporten til Borregaard og Norske Skog, i sommermånedene, tok NORSKOG og NORTØMMER initiativ til et møte mellom næringen og transportmyndighetene.

Les mer »

Tilrådning om vern av et skogområde i Larvik

Tilrådning til Miljødirektoratet for opprettelse av Kvelderønningen naturreservat i Larvik kommune i Vestfold.

Les mer »

Vil ha ny Mjøsbru i tre

Fylkesmannen i Innlandet, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune ønsker at den nye Mjøsbrua skal bygges i tre. De har nå bedt om et møte med landbruksministeren for å drøfte muligheten for å få dette til.

Les mer »


Debatt Aftenposten: Biologenes klagesang

Norsk skogbruk er en klimasuksess. Ressursovervåking, planteforedling og bevisst oppbygging av ressursen i 100 år har gitt økt volum og tilvekst samtidig som andre miljøindikatorer er i bedring.

Les mer »

Nordland - to kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring på skogsmaskin

Med Ben Roger Dyrhaug som ny instruktør arrangeres det kurs på Evenes og Sortland. Alle som skal betjene en arbeidsmaskin må ha dokumentert sikkerhetsopplæring. 

Les mer »

Prosjekt JOB:U = Helt genialt!

36 unge søkere var interesserte i å jobbe med skogkultur i Nes på Romerike. Seks av de fikk sommerjobb og stortrives med fysisk arbeid i vakker natur. Prosjektet heter JOB:U og er en suksess så langt!

Les mer »


-Det handler om å ikke gi seg

Skogstudent Martin Tangen (29) fra Åsa er ferdig med 2 år studier på skogfag på Evenstad. Da Viken Skog ikke hadde noen utlyst sommerjobb tok han saken i egne hender. Viken Skog tok han på alvor og hele denne sommeren er han i full jobb i skogavdelingen i Viken Skog.

Les mer »

Stor etterspørsel etter mer miljøkompetanse

Aldri før har interessen for kurs i Norsk PEFC Skogstandard vært større enn denne våren. – Det er gledelig at så mange skogeiere ønsker seg mer miljøkompetanse, sier Elling Tryterud i Viken Skog som er ansvarlig for kursene.

Les mer »

Fagsamling vei 2019 i Innlandet

Den årlige «Fagsamling vei» er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging, bygging og organisering av skogbrukets infrastruktur. Hold av datoene! Samlingen går over to dager, torsdag 17 og fredag 18 oktober.

Les mer »


Oppdatert informasjon om naturtypekartlegging i Innlandet

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2019 bli gjennomført naturtypekartlegging i Gran, Nordre Land, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Løten kommuner. I tillegg vil det gjennomføres supplerende kartlegging i de områdene på Hadeland som ble kartlagt i 2016, og det skal gjennomføres kartlegging i enkelte verneområder.

Les mer »

Kartlegging av naturtyper på Agder

Sommeren og høsten 2019 blir det gjennomført kartlegging av naturtyper i kystkommunene fra Risør til Lindesnes. Kartleggingen skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.

Les mer »

Sammen om å framsnakke bruken av tre

Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge, og består av en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Aktuelle kurs for skogbrukets arbeidskraft (02/07/2019)

Frivillig vern av skog i Telemark (02/07/2019)

Vellykket årsmøte og fagmøte i Trøndelag (01/07/2019)

Allskog kjøper Tørvik Skog (01/07/2019)

Vil ha åpen høring om Riksrevisjonens rovdyr-rapport (01/07/2019)

INNSIKT – Marked nr 1-2019 (01/07/2019)

Håndtering av avfall fra fallvilt og slakteavfall fra storvilt (01/07/2019)

Utvikler nytt dørsystem i trefiber (01/07/2019)

Skognæringen slår tilbake: Industrien trenger tømmer hele året (01/07/2019)

JOB:U med sommerjobb i skogen (30/06/2019)

Siste utvei for «Siste Sjanse»-miljøet (28/06/2019)

-Vær i forkant! (28/06/2019)

Gunnar Olofsson gjenvalgt som styreleder i Statskog SF (28/06/2019)

Klassifisering av bruer sparer skognæringen for 100 millioner kroner årlig (28/06/2019)

Høring av forslag om grensejustering, oppdatering av vernekart og forskrift for Kløvstadhøgda naturreservat (28/06/2019)

Ny Skogkurspod: Skogsmaskinen – skogbrukets formel 1 (28/06/2019)

Klarsignal for fusjonen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog (27/06/2019)

Sommerjobb i Nes-skogen (27/06/2019)

Evigvarende ski med kjerne av tre (27/06/2019)

Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport (27/06/2019)

Opp til regjeringen å hindre at nytt vern blir konfliktfylt (26/06/2019)

Trenger flere skogsbilveger i Nordland (26/06/2019)

Simensen er ny skogbruksleder på Ringerike (26/06/2019)

Foredling av hjorteviltkjøtt - nytt kurskonsept (26/06/2019)

Retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen (25/06/2019)

Slik planter du etter markberedning (25/06/2019)

Sjur Baardsen blir ny rektor ved NMBU (25/06/2019)

Ny maskininstruktør nordafjells (25/06/2019)

Skogspisende larve har invadert trærne (24/06/2019)

Biozin får 30 mill fra Innovasjon Norge (24/06/2019)