Viken har fått skuta på rett kjøl

Viken Skog kan se tilbake på et år med rekordhøyt aktivitetsnivå og en økonomisk framgang som har bedret driftsresultatet med 40 millioner kroner i forhold til 2015. – Vi har nå fått skuta tilbake på rett kjøl, og kan vise til svarte tall i første kvartal i 2017. 2017 blir nå et «forfiningens år», sa en tydelig fornøyd styreleder Olav Breivik, da han talte til årsmøtet i Viken Skog tirsdag 25. april.

Les mer »


Meir planting etter hogst.

Avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet Ivar Ekanger oppmodar om meir planting etter hogst. Under ei felles skogsamling for Hordaland, Sogn og Fjordane i regi av landbruksavdelinga hos fylkesmannen rosa han Nortømmer og Vestskog for at dei no ville intensivere dette arbeidet.

Les mer »

Lønnsomt å gjødsle skog

Gjødsling av skog er et svært lønnsomt tiltak – både for lommeboka og for klimaet på kloden.

Les mer »

Landbruksdirektoratet er velkome til Rogaland!

I morgon har me møte med Landbruks- og matminister Jon Georg Dale om ei eventuell flytting av Landbruksdirektoratet ut av Oslo. Ingenting er då meir naturleg enn at kursen går til landets største matfylke.

Les mer »


Hva skal vi leve av?

På et frokostseminar hos tankesmien Agenda hadde Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog fått med tre av landets absolutte mest sentrale politiske aktører til for å drøfte hva som skal til for å øke den industrielle verdiskapningen i Norge etter oljealderen.

Les mer »

2017- Et "forfiningens år"

-Vi har sammen klart i Viken Skog å få «skuta tilbake på rett kjøl» med rekordvolum og rekordomsetning i fjor og nå i første kvartal 2017 kan vi vise til svarte tall.

Les mer »

Arena SKOG kjører for fullt

Skognæringa i Trøndelag fikk sommeren 2016 Arena-status. Det er nå et halvt år siden prosjektoppstart, og godt over 40 FoU-prosejkter er på gang.

Les mer »


Olav Breivik gjenvalgt til styreleder for fjerde året på rad

Det var full støtte til et offensivt Viken Skog på årsmøtet i Fagernes tirsdag. Valgene skapte ingen debatt eller de store overraskelsene. Styreleder Olav Breivik ble gjenvalgt for fjerde året på rad og har full tillit i selskapet.

Les mer »

– Et godt og levende årsmøte

Ole Th. Holth valgt til ny styreleder i Glommen.

Les mer »

Frokostmøte om skog og industri i Norge.

Agenda arrangerte onsdag i samarbeid med Norges Skogeierforbund, Staskog og NORSKOG frokostmøte om skog og industri.

Les mer »


Ny sensorteknologi viser veien fremover i skogbrukets driftsteknikk

I sitt doktorgradsarbeid har Marek Pierzcha?a utviklet metoder for bedre bildebehandling. Dette kan gi bedre miljøhensyn, forbedre automatiseringen og dermed lønnsomheten i skogbruket.

Les mer »

Lang saksbehandlingstid i Miljødirektoratet

Fra skogeier søkte Fylkesmannen om planting av lutzgran og til endelig avgjørelse kom, tok det to år. Det siste året har klagen vært til behandling hos Miljødirektoratet. Svaret ble nei.

Les mer »

Våtmarker i Noreg skal restaurerast

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har laga ein plan for restaurering av myrer og andre våtmarker, med føremål om at tilstanden til desse naturtypane blir betra. Desse naturtypane er under press i Noreg, men kan bidra til klimatilpassing og reduserte klimagassutslepp.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Ole Theodor Holth ny styreleder i Glommen (25/04/2017)

Miljøvernministeren er satt under administrasjon, men får fornyet tillit (25/04/2017)

Frokostmøte om skog og industri i Norge (25/04/2017)

Vi bygger som bare det (25/04/2017)

Rentemidler fra skogfondet til 7 nye prosjekter (25/04/2017)

NY FORSKRIFT VIL GI ØKT BRUK AV TRE I NORGE (25/04/2017)

Trepris til administrasjonsbygget på Campus Evenstad (25/04/2017)

Generelt bålforbud fra 15. april, men … (24/04/2017)

Velkommen til Agenda-frokost! (24/04/2017)

Frølagret stenges den 15. juni! (24/04/2017)

Losby Bruk blir omdannet fra ansvarlig selskap til aksjeselskap. (24/04/2017)

Prisregulering for skogeiendommer foreslås fjernet (21/04/2017)

Tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2017 (21/04/2017)

Endringer i jord- og konsesjons-lovgivningen (21/04/2017)

Verdens første trebru på firefelts motorvei (21/04/2017)

Flere søker seg til skogutdanningen (21/04/2017)

Film om Skognæringa Kyst SA (21/04/2017)

Nye retningslinjer for tilskudd til skogsveier og drift med taubane o.a. (21/04/2017)

Stor interesse for ny skogbeskatning (20/04/2017)

Ny firefelts Mjøsbru kan bygges i tre (20/04/2017)

Høring om industrimeldingen (19/04/2017)

Mot full seier for Norskog i ulvesaken! (19/04/2017)

Ulvesaken: Setter regjeringen under administrasjon (19/04/2017)

Mistilliten til Vidar Helgesen er stor (19/04/2017)

Vil ha Landbruksdirektoratet til Mjøsregionen (19/04/2017)

Benthe Løvenskiold næringspolitisk sjef i NORSKOG (19/04/2017)

Ny Mjøsbru i tre? (19/04/2017)

Mjøsen Skog er opptatt av samarbeid (19/04/2017)

25. april – Glommens årsmøte (19/04/2017)

Full fart på skogsvegbygginga (18/04/2017)