Lappvierbukk - ospebukken som ikke liker osp

Trebukkene i Norden er en av de mest studerte og godt kjente familiene av insekter. Likevel har norske og svenske eksperter nylig beskrevet en ny underart av arten liten ospebukk. Det mest spesielle er at den ikke liker osp.

Les mer »


"På skogen vil je væra – ja på skogen vil je bo"

Ingmars Orkesters låt «Je har vøksi opp på Lunnersetra» fra Finnskogen i Hedmark finner gjenklang i minibussen som frakter 10 elever fra Lena-Valle videregående skole ut til en ny skoledag i skogen. Ni brummende ungguttestemmer og en litt mjukere og velstemt jentestemme faller sammen i allsang når refrenget på låta angir grunntonen for dagen: "På skogen vil je væra, ja på skogen vil je bo".

Les mer »

Studie for å dokumentere kostnader ulv påfører grunneiere

Inntektene på småviltjakt ble halvert for grunneiere etter at ulven kom og etablerte revir. Ulven har også ført til mindre interesse i å investere i utmarksnæring.

Les mer »

Nye skogbrukere blir rekruttert på vellykket utdanningsmesse på Storefjell…

Skogselskapet sammen med naturbruksvenner deltok på årets store utdanningsmesse for Hallingdalselever.

Les mer »


Ynskjer innspel til arbeid med skogstrategiar

Regjeringa skal utarbeide to strategiar knytt til skog- og trenæringa. Ein strategi for stimulering av etterspurnaden etter grøne trebaserte produkt, og ein strategi for auka forsking, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringa. Landbruks- og matdepartementet opnar for eksterne innspel til arbeidet med skogstrategiane.

Les mer »

Styrker grunnlaget for milliardinvesteringer i biodrivstoffindustri

I Jeløya-plattformen setter den påtroppende regjeringen et mål om 40 prosent innblanding av biodrivstoff i 2030.

Les mer »

Ny regjeringsplattform: gode intensjoner for næringsutvikling

Regjeringen vil følge opp skogmeldingen og den vil styrke grunnlaget for skogbruket gjennom kostnadsreduserende tiltak, fjerning av flaskehalser i infrastrukturen og utbygging av skogsbilveier og tømmerkaier.

Les mer »


Ny sjef i Mjøsen: - Mulighetene er der nå!

Steffen Skolseg kommer fra stillingen som administrerende direktør i Strand Unikorn og var styrets førstevalg til tilsvarende stilling i Mjøsen Skog.

Les mer »

Ulvesonen ligner mer og mer et reservat, og miljømyndighetene argumenterer som om det skal være det.

Ulvejakta går bra og den får fortsette. Når Unge Venstre forsøker å gjøre dette til et tema i regjeringsforhandlinger, så er bakteppet at ulvebestandet eksploderer.

Les mer »

Skogserien: Slik auker du verdien på skogen din

Ungskogpleie er stikkordet! I den tredje artikkelen i Skogserien fortel kursinstruktør Tårn Sigve Schmidt om korleis du i den unge skogen legg grunnlaget for den framtidige verdien på tømmeret ditt.

Les mer »


Høyre, FrP og Venstre enige om regjeringsplattform

NORSKOG mener det ligger mye godt i regjeringsplattformen hva gjelder skogbruket. Flere av NORSKOGs kjernesaker er nevnt slik som avvikling av boplikt og fortsatt satsing på samferdsel. Ikke minst er vi glade for punktet om økt avvirkning.

Les mer »

– En ny begynnelse for Norske Skog

Konsernsjef Lars P. S. Sperre i Norske Skog AS, tror konkursen i morselskapet Norske Skogindustrier ASA, kan gi en frisk og ny start for datterselskapet og de sju papirfabrikkene, blant annet i Skogn i Trøndelag og Saugbrugs i Halden. Samtidig advarer han norske skogeiere mot å eksportere så mye tømmer at norsk industri ikke får kjørt med optimal drift på grunn av tømmermangel.

Les mer »

Bli forsker du også!

NIBIO trenger flere unge, dyktige forskere! Har du lyst til å gjøre nye oppdagelser, finne løsninger på store globale utfordringer, bidra til det grønne skiftet, eller reise ut i verden for å knytte kontakter? Som NIBIO-forsker kan du få mange spennende muligheter.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017 (12/01/2018)

Ynskjer innspel til arbeid med skogstrategiar (12/01/2018)

Vestfold har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen (12/01/2018)

Viken Skog søker GIS- og skogkonsulent (12/01/2018)

Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017 (12/01/2018)

Skognæring og vern (11/01/2018)

Gutten i skogkanten (11/01/2018)

Slik vil de legge til rette for at regjeringskvartalet bygges i tre (11/01/2018)

– Det er tid for hogst (11/01/2018)

Nå får du mer for skogen (11/01/2018)

Kompensasjon til beitebrukere med ulveskader på Hadeland og Toten sommer 2017 (11/01/2018)

Film om granplantefeltene langs kysten (10/01/2018)

Vi kan bygge mer i tre (10/01/2018)

- Du behøver ikke bli som gutta (10/01/2018)

Noe Trumpsk over det hele (10/01/2018)

Autorisasjonskurs i plantevern (10/01/2018)

Skogfondskalkulatoren er oppdatert (10/01/2018)

Planlegger for økt trebruk i Bodø (09/01/2018)

Det går mot et lønnsomt og godt år for skogeierne (09/01/2018)

Sveriges største private skogeier, Bergvik Skog AB, skal omstruktureres. (08/01/2018)

Nettkurs - klart for ny sesong! (08/01/2018)

Globalt økende treproduksjon (06/01/2018)

Fornøyd med at ulvejakta ikke stoppes (05/01/2018)

Stopper ikke ulvejakta (05/01/2018)

Oppdatert veileder om skogbeskatning (05/01/2018)

Gav formuen til bygda si (04/01/2018)

Minneord for Johan C. Løken – En skogens mann har gått bort! (04/01/2018)

Erik Foss har motorsagdilla. Sjekk hvordan han samler. (04/01/2018)

Historisk høy økning i massevirkeprisene (04/01/2018)

Nye faktaark om flisfyring (04/01/2018)