Tilrådning om vern av to skogområder i Agder

Fylkesmannen la 6. juli fram forslag om å verne Eiersland naturreservat i Lyngdal kommune og en utvidelse av Grøneliane naturreservat i Evje og Hornnes og Birkenes kommuner.

Les mer »


Jaktlederkurs før høsten?

Skogkurs holder jaktlederkurs 31.07-01.08 på Ås.

Les mer »

Viken Skog søker biolog

Viken Skog søker biolog for å styrke vår funksjon innenfor miljø- og kvalitetsledelse for konsernet.

Les mer »

Dette kan vi ikke godta!

I Glommen Mjøsen Skog skal vi være tydelige på hva vi kan akseptere av holdninger og verdier og hvor grensen for det akseptable går. Vi kan ikke akseptere at det i et lokalsamfunn foregår hatefulle ytringer og rasisme, skriver adm. dir. Gudmund Nordtun i denne kronikken.

Les mer »


Fagsamlinger for kommunale viltforvaltere

Til høsten har Skogkurs satt opp to fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. En på Østlandet på Honne, Biri 6. august og en på Vestlandet på Voss 22. september.  

Les mer »

Kan gransnutebillene stoppes med silisium?

Gransnutebillen er en plagsom skadegjører i skogplantefelt. NIBIO-forskere samarbeider nå med Elkem Kristiansand for å finne ut om silisiumprodukter kan bidra til å redusere skadeomfanget.

Les mer »

Bistått skogeierne i frivillig vern av fire nye områder

Skogområder i Aremark, Halden og Marker ble vernet i juni. Glommen Mjøsen Skog har bistått grunneierne gjennom prosessen.

Les mer »


Covid-19, Teams og tiltakspakker

Vi i Viken Skog har vært gjennom en god periode for selskapet. Avvirkningen har økt i tråd med den nasjonale målsettingen om 15 millioner kubikk pr år, samtidig som planteantallet har fulgt med.

Les mer »

Hogststans i skogen- en annerledes sommer

Stemningen er god blant skogsentreprenørene selv om det ble en annerledes sommer i år. Forståelsen for at bilveislageret må ned er stor, og selv om de fleste ikke er vant til å ha så lang ferie så er det alltid noe å gjøre.

Les mer »

Skognæringa Kyst i Rogaland

Styret i Skognæringa Kyst held nyleg møte i Stavanger. Det vart også tid til eit bankbesøk, litt informasjon om bionergi, juletre og sjølvsagt sitkagran.

Les mer »


Tømmermarkedet – positiv utvikling, men ubalanse mellom sagtømmer og massevirke

Markedet for tømmer både i Norge og for eksport har utviklet seg bedre enn ventet etter Coronautbruddet ifølge salgssjef i Viken Skog Heidi Tandberg og daglig leder i Viken AT Market Håkon H. Myhra.

Les mer »

Viken Skogeierskole "spesial" på Tufte gård i Vestfold

For åttende gang arrangerer vi "Viken Skogeierskolen". Denne gang hjemme på gården til andelseier Olaf Tufte. Midt i blinken for deg som skal overta skog eller nylig har overtatt skogeiendom. Hold av lørdag 10. oktober 2020!

Les mer »

Fjellbeitet er viktig for Vestlandsbonden

Mange sauebønder flytter dyra sine til fjells når snøen slepp taket og utmarka er blitt eit matfat av godt beite. Vekselbruket mellom innmark og utmark har alltid vore viktig for bonden – og er det framleis.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Nasjonal byggepris til den første tretopp-hytta (02/07/2020)

Feilaktig om kartlegging i norsk skog (02/07/2020)

Brannfare selv om det kommer noen skurer (02/07/2020)

Nytt fylke, ny skogstatistikk (02/07/2020)

Årsmøte Oslo og Akershus 9. september (01/07/2020)

Mads har sommerjobb i Glommen Mjøsen Skog og har allerede avtalt flere befaringer (01/07/2020)

På hugget med informasjon (30/06/2020)

Den første tretopphytta (30/06/2020)

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge (30/06/2020)

Breisnutebille - ny skadegjerar som må fylgjast opp (30/06/2020)

Stor aktivitet i Agderskogen i 2019 (30/06/2020)

Tangen er ny skogbruksleder i Ringerike (29/06/2020)

Fremtidsskogen i fokus under årsmøte og påfølgende temamøte (29/06/2020)

Holder skogeiere som gisler i kampen om definisjonsmakten for vern (29/06/2020)

Helgelendingen: Nytt skogprosjekt – planter for framtida (29/06/2020)

Sommerjobb i skogen (29/06/2020)

Utarbeiding av skogbrannfarekart (29/06/2020)

Skogsentreprenør sørget for Åmots første registrerte myrhaukhekking (29/06/2020)

Taubanesamling i Øyer (28/06/2020)

Ny ansatt i Trøndelag (26/06/2020)

Utdanner skogens brannvoktere (26/06/2020)

Vi deler av overskuddet - 9,5 millioner kroner utbetales nå til andelseierne (26/06/2020)

Mye barkbiller kan føre til skader på skog (26/06/2020)

Presisjonsgjødsling i Stangeskovene (26/06/2020)

Slåss for markedsandeler (26/06/2020)

Vinner av Årets Trebyggeri 2019 (26/06/2020)

Fokus på kommunale viltforvaltere (26/06/2020)

Skogkurspodden - Kvinner i skogbruket (26/06/2020)

Bli kjent med Moelven (25/06/2020)

30 nye områder vernet som naturreservat (25/06/2020)