N/A

Påmeldingen til skogkonferansen Tømmer&Marked 2021 er nå åpen. Konferansen går av stabelen 17. mars 2021 på Sundvolden Hotel. Velkommen til en nytenkende og entusiastisk konferanse som skal inspirere, bevege og skape handling gjennom felles forståelse for verdikjeden skog.

Les mer »


På hugget

Etter å ha blitt pensjonist etter 36 år i bransjen kjenner tidligere sjef ved Soknabruket Atle Nilsen at lukten av fersk sagmugg fremdeles er noe som engasjerer han. Nå har han takket ja til å være styreleder både i Begna Bruk AS og RingAlm AS.

Les mer »

INNSIKT Marked nr. 4-20

"INNSIKT - Marked" er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter.

Les mer »

Velg Skog inviterte næringen til workshop om masteroppgaver

Norges Skogeierforbund deltok på workshop med masterstudenter, representanter fra forskning, næring og forvaltning innen skogbruket. Målet var flere relevante masteroppgaver og mer samarbeid.

Les mer »


Erklærings-blanketter for feltkontrollører

Du får nå kjøpt erklærings-blanketter for feltkontrollører i vår nettbutikk. 

Les mer »

Vinnerne av årets skogleker!

Les mer »

Testing av 74-tonns tømmervogntog

Klarsignal for 74 tonns tømmervogntog er målet for prøveordningen som Statens vegvesen dro i gang i Solør i Innlandet denne uka.

Les mer »


Dette var skamkjekt

Dette var skamkjekt sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad då ho denne veka opna Risøyhamn Tømmerkai i Nordland. I talen sin understreka ho skogen sin positive verknad på klima, og sa at dei utanlandske treslaga som var planta under skogreisinga også var viktige i så måte.

Les mer »

Jakt og fiske som næringsvei – motorferdselloven setter unødvendige begrensninger

Motorferdselloven hindrer utnyttelse av utmarka til arealbasert reiseliv. I den forbindelse har NORSKOG sendt ut et brev til Landbruks- og matdepartementet og til stortingspolitikere om hvilke tiltak som burde gjennomføres for å fremme livskvalitet og næringsutøvelse i distriktene.

Les mer »

I forkant- Søker etter nye ansatte

Personalsjef i Viken Skog Inge Myrlund forteller at det er et generasjonsskifte på gang i Viken Skog og at rekrutteringen til nye ansatte er i gang. Nedenfor kan du se om det er noen av Viken Skogs utlyste stillinger som kan passe deg eller noen du kjenner.

Les mer »


Elverum har mest host

Skogeierne hogger stadig mer tømmer for salg, men tallet på skogeiendommer med hogst ligger stabilt.

Les mer »

Samling for veiplanleggere 13. og 14. oktober - Justert program

Tradisjon tro så avholder vi en samling for veiplanleggere før årets Fagsamling vei. Vi er optimistiske med tanke på gjennomføring av Fagsamling vei og håper at Korona-viruset ikke vil hindre videre arrangementer i 2020. Samlingen er kun for «profesjonelle veiplanleggere» og andre inviterte!

Les mer »

Møte i dialogforum for skog- og trenæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde onsdag 23. september invitert næringen til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen, sammen med statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen. Tema for dagens møte var skogvern, naturtypekartlegging i skog og kulturminner i skog.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Den norske staten og maktas logikk (23/09/2020)

Herdighetstesting av planter (23/09/2020)

Svar på skriftlig spørsmål om endring av viltloven § 21 (23/09/2020)

Statsråden i møte med skog- og trenæringen (23/09/2020)

Ønsker en helhetlig tilnærming til mineralloven (22/09/2020)

Ny tømmerterminal på Hauerseter (22/09/2020)

Interesse for investeringer i grønn industri (22/09/2020)

Økt innblandingskrav for biodiesel (21/09/2020)

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen (20/09/2020)

Ringalm AS og Begna Bruk AS er nå under samme ledelse (18/09/2020)

Hvor finnes kantarellene? Hvor er de beste fiskevannene? (18/09/2020)

Papir til vrede (18/09/2020)

Framleis tilskot til skogsdrifter med høge driftskostnadar (18/09/2020)

Møteplass som bygger organisasjonen (17/09/2020)

9 skoler klare for årets finale i skoglekene (17/09/2020)

Møte i dialogforum for skog- og trenæringen (16/09/2020)

Endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv (16/09/2020)

Skognæringen og Statsråden diskuterte FoU (16/09/2020)

Kurs i eierskifte med fokus på skog - noen ledige plasser (16/09/2020)

Unngå papirgebyr ved å bli e-postkunde (15/09/2020)

Det nordiske skogsamarbeidet feirer 50 år (15/09/2020)

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020 (15/09/2020)

Tid for å søkje regionalt miljøtilskot i Rogaland (15/09/2020)

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte (15/09/2020)

Ukesbrev 7.-14.9 (14/09/2020)

Lanserer nye kurs i GIS-kunnskap (14/09/2020)

Skogselskapet i Rogaland søker daglig leder (14/09/2020)

Funn av CWD på Hardangervidda (14/09/2020)

Tre generasjoner kartlegger norsk natur (14/09/2020)

Sommerjobben gav jobb videre (13/09/2020)