Norsk PEFC skogsertifisering revideres

Formålet med revisjonen er å gjennomgå alle standardene som inngår i systemet ut fra nye/reviderte internasjonale krav, ny kunnskap og ut fra erfaringer med dagens standarder. I dette arbeidet ønsker vi innspill og deltakelse fra organisasjoner som har interesser knyttet til skog og bærekraftig skogbruk.

Les mer »


Fullspekket skogarrangement i Solør

Tillitsvalgte i Glommen Mjøsen Skog Solør med områdeleder, Arne Rønaasen, i spissen vil vise fram Solør-skogbrukets eventyrlige mulighet for verdiskaping og innovasjon på et fullspekket og interessant skogarrangement 26. februar.

Les mer »

Skogsveikurs i Agder

Det er satt opp tre kurs med temaet skogsbilveier i Agder, næremere bestemt Eikely Senter i Froland kommune. 

Les mer »

Bærekraftstempel kan glippe for norsk skog

EU-kommisjonen kom i mai 2018 med et forslag om å lage et rammeverk for bærekraftige investeringer i finanssektoren. Forslaget går under betegnelsen «Sustainable finance», og er en del av en større pakke, «Action Plan on […]

Les mer »


Bollestad fremsnakker aktivt skogbruk for klimaet

I naturskjønne omgivelser i en veldreven skog som Losby i Østmarka, fremsnakket statsråden et aktivt skogbruk i klimasammenheng i både entusiastiske og positive ordelag.

Les mer »

Sterke kandidater til Årets Trebyggeri

Det blir tøff konkurranse når årets trebyggeri for 2019 skal kåres. Mjøstårnet, Finansparken og JJK Kaffebrenneri er nominerte.

Les mer »

Eiendomsrett til skog er økonomi og miljøansvar

Vi er tre skogeiere som elsker skogen, og som er opptatt av å skape verdier i skogen. Samtidig ønsker vi å forvalte skogen på en måte som skaper en verdi for folk som ferdes der.

Les mer »


Ny skogrådgivar på plass hjå Fylkesmannen

Etter nesten 1 års vakanse på skogområdet er ny medarbeidar endeleg på plass. Birgit Sundbø Hagalid er tilsett som ny skogrådgivar i 100 prosent stilling på landbruksavdelinga frå 3. februar.

Les mer »

Mosjøen 11. mars

Første runde i Nord-Norge med det nye kurstilbudet i kostnadskalkulasjon av skogsdrifter

Les mer »

23,5 mill. kroner i tilskudd til klimatiltak i skog

Det er bevilget 23,5 mill. kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting i statsbudsjettet for 2020. Dette er noe lavere enn i 2019 da det ble brukt ca. 36,5 mill. kr i tilskudd til gjødsling og tettere planting.

Les mer »


Spisser masteroppgavene

Både professorer og andre skogforskere er interesserte i skogstudentenes masteroppgaver på Ås. – Gøy å bidra til økt kunnskap om skog, sier Elisabeth Anderheim Hansen og Even Vereide.

Les mer »

Ledig advokattime

Glommen Mjøsen Skog tilbyr alle sine andelseiere én time gratis juridisk hjelp. Førstkommende mandag er det én time ledig.

Les mer »

Vil ha større lass på tømmerbilene

Norges Skogeierforbund jobber for å effektivisere tømmertransporten. Nå ber Skogeierforbundet Statens vegvesen om å åpne for at tømmervogntog med flere aksler kan kjøres med økt totalvekt.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

-Skogkonferanse i verdensklasse (17/02/2020)

Register for the Coming Thematic Day on Future Trees in Uppsala (17/02/2020)

Rotevatn åpner ny tømmerkai (17/02/2020)

Nå vil han sette verdensrekord igjen! (17/02/2020)

Forskere tester lyd og lys for å få vilt bort fra jernbanelinjene (17/02/2020)

Veivedlikeholdskurs i Glåmdalen (17/02/2020)

Kurs i eierskifte med fokus på skog - noen ledige plasser (17/02/2020)

Nå stiger det opp hvit røyk av pipa… (13/02/2020)

Tømmer&Marked 2020- Alle trender på skogens side (13/02/2020)

Statsråd Sveinung Rotevatn opnar Kvamen Tømmerkai (13/02/2020)

Introkurs for eierskifte med fokus på skog (13/02/2020)

Skogplanteforedler ansatt (13/02/2020)

Tilskudd innen skogbruk (13/02/2020)

Skogsvei kurs i Vestland (13/02/2020)

Fokus på skogsveier i Nord-Østerdalen (13/02/2020)

Tilskudd til tømmerkaier 2020 (12/02/2020)

Vilje til å satse på skog (12/02/2020)

- Dere sitter i en kanon-posisjon (12/02/2020)

Radiobjeller på lam - 3 lokale rapporter (12/02/2020)

Store muligheter i nye anvendelser av tre (12/02/2020)

Varsler kamp om skogressursene (12/02/2020)

- Vi må verne om eiendomsretten (12/02/2020)

Stor interesse for trebruk i Agder (12/02/2020)

Skal styrke beredskapen mot barkebilleangrep i Norge (11/02/2020)

Storhogst i Haverslia på Tynset (11/02/2020)

Demonstrasjon av tynningsmaskin (11/02/2020)

Savner et alternativ for skogsdrift (11/02/2020)

Klimakur 2030: Et aktivt skogbruk binder mer karbon (10/02/2020)

Solørskogbrukets eventyrlige mulighet for verdiskaping og innovasjon (10/02/2020)

Skogen i Europa dør (08/02/2020)