Nytt spill om Norske Skog

Industrikonsernet Aker har nå kastet seg inn i kampen om framtiden til Norske Skogindustrier. Sammen med det internasjonale hedgefondet Oceanwood ønsker Aker å kjøpe opp driftsselskapet med dagens sju fabrikker. Får Aker gjennomslag betyr det trolig at morselskapet i konsernet blir slått konkurs.

Les mer »


Nyttar skogen i Lofoten og Vesterålen

Eit skoglaust landskap i store deler av Nord-Norge etter krigen førte til ei sterk interesse for å plante skog og skape verdiar. Stadig fleire får i dag auga opp for denne ressursen som etterkvart er hoggande. Ein av desse er gryndar og skogentusiast Trygve Strøm Brenna frå Gravdal i Lofoten

Les mer »

Nærmer seg løsning for Norske Skog?

«For norsk skognæring er det uansett aller viktigst at de to norske fabrikkene etter hvert får eiere som ønsker å satse videre og har de nødvendige ressurser og kompetanse til å videreutvikle disse to virksomhetene.»

Les mer »

Viken Skog har ansatt ny produksjonssjef

Tore Askilsrud (37) er ansatt som ny produksjonssjef. Han er utdannet sivilingeniør innen prosjektledelse og anleggsteknikk fra NTNU, og kommer i fra stillingen som prosjektleder innen bygg/anlegg i Probea hvor han blant annet har jobbet med infrastruktur.

Les mer »


Skogbruk i rasutsatte strøk

Skogreising har vært drevet langs hele norskekysten fra Agder i sør og helt opp til Troms og Vest-Finnmark. Sett ut fra ønsket om å produsere tømmer har skogreisingen vært ei suksesshistorie.

Les mer »

Kompensasjonspengene til “ulvekommunene” kan brukes til grunneiere som får redusert sine jaktinntekter på grunn av ulv.

Statsråd Helgesen svarer i Stortingets spørretime på spørsmål fra Sps representant Mehl om hva kompensasjonspengene til "ulvekommunene" kan brukes til.

Les mer »

Fagansvarlig Servicesenteret

Viken Skog har ansatt Tallak Dieset (28) fra Åmot i Østerdalen som fagansvarlig på det nye Servicesenteret til Viken Skog. Senteret vil være operativt fra 2. januar 2018.

Les mer »


Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs. Styret i Norske Skogindustrier svarer Aker og Oceanwood.

Styret i Norske Skogindustrier har vurdert situasjonen etter at Aker og kreditoren Oceanwood torsdag morgen varslet at de vil overta datterselskapet Norske Skog AS med sine syv papirfabrikker.

Les mer »

Fjerningen av maskinskatten vil gi økte investeringer

Norges Skogeierforbund er glad for at de borgerlige partiene er enige om å fjerne den såkalte maskinskatten i statsbudsjettet for 2018.

Les mer »

Ny medarbeider søkes - forlenget frist til 11/12-17

Skognæringa Kyst søker ny medarbeider og ønsker en dyktig og målrettet person som kan bidra til å utvikle næringa og organisasjonen videre.

Les mer »


Maskinskatten avvikles- vil styrke verdiskapingen

I avtalen om statsbudsjettet for 2018 er det enighet om å fjerne maskinskatten. Regjeringen fjerner eiendomsskatten på verker og bruk, det vil si skatt på maskiner og produksjonsutstyr. – Yes!

Les mer »

– Aker har fulgt Norske Skog i lang tid

– Vi har ventet lenge på denne muligheten, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen om planen om å kjøpe Norske Skogs fabrikker til DN i dag.

Les mer »

Skattelettelser med betydning for skogbruket

Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten. Alle disse skattelettelsene er saker NORSKOG har jobbet med i mange år, og som alle vil ha betydning for skognæringen. NORSKOG er derfor glade for at de borgerlige partiene nå har kommet til enighet om dette.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Informasjon til lyngbrennarar i Rogaland (23/11/2017)

Enighet om Statsbudsjettet 2018. Den såkalte maskinskatten skal fjernes. (22/11/2017)

Kurs i PEFC Skogstandard (22/11/2017)

Sjekk i toppen (22/11/2017)

NS Saugbrugs vant Treforedlingsprisen 2017 (22/11/2017)

Nyhetsbrev nr 3 (22/11/2017)

– Kjennelsen fra Oslo tingrett rokker ved fundamentet i norsk rovviltforvaltning. (22/11/2017)

Klimasmarte bygg - ein del av tredriversatsinga i Noreg (22/11/2017)

Oslo tingrett stanser ulvejakten (21/11/2017)

Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning. (21/11/2017)

Vi må ha en mer offensiv satsing på biodrivstoff (21/11/2017)

Stopp i lisensjakta på ulv utenfor ulvesonen (21/11/2017)

Norske Skog og faren med monokultur (21/11/2017)

Dialogmøte om skrantesjuke (20/11/2017)

Reduser CO2-utslippene med trefiberisolasjon (20/11/2017)

Ikke gaupejakt i Aust-Agder i 2018 (20/11/2017)

Atnsjømyrene har blitt restaurert! (20/11/2017)

Oppsummering fra dialogmøte og nemndsmøte (17/11/2017)

Høy rotnetto på drift i bratt terreng (17/11/2017)

Vedtak om kvotejakt på gaupe for 2018 - Region 3/Oppland (17/11/2017)

Feltkontrollørkurs på Randøy skule (16/11/2017)

Landets beste masteroppgave (16/11/2017)

Det blåser en trevind over landet (16/11/2017)

Skogfagstudenter hedret med stipender (16/11/2017)

Gunnar A. Gundersen ble godt mottatt på Glommens høstmøte (16/11/2017)

Utdeling av stipender til Skogfagstudenter (16/11/2017)

Nettverkssamling for naturbruksskolene (16/11/2017)

Svar på skriftleg spørsmål om skrantesjuke på rein i Nordfjella og hjortevilt (elg) i Trøndelag (15/11/2017)

Harepest og smitteforhold (15/11/2017)

Presseinvitasjon: Stipender til de beste masterstudentene i skogfag (15/11/2017)