Høyesterettsadv. Stordrange konkluderer

Høyesterettsadv. Stordrange konkluderer med at skade på jaktretten gir grunnlag for lisensjakt! Lisensfelling av ulv: Innspill til forståelsen av Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Les mer »


Faktainnspill: konsekvenser av norsk ulvebestand

I forbindelse med saken som skal legges frem for Stortinget ønsker NORSKOG også å bidra med faktainformasjon om konsekvensene av den voksende ulvebestanden for utøvelse av jakt og jaktbasert utmarksnæring i områder berørt av ulv, og da særlig i ulvesonen.

Les mer »

Verdenshandelen av trelast har nådd nye høyder

Danske Bank har publisert sitt kvartalsvise nyhetsbrev «Skog och Ekonomi» og der kan vi lese om positive signaler både for sagtømmer og massevirke.

Les mer »

Skogkvelder med tema vei i Glåmdalsregionen

Prosjektet «Veipådriver for Glåmdalsregionen» har i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, Transportfellesskapet Østlandet og skogbrukssjefene i Grue og Eidskog tatt initiativ til skogkvelder med tema skogsbilvei.

Les mer »


KLD foreslår endringer i Naturmangfoldloven

KLD har kommet med forslag til endringer i lovverket og forklarer at dette er nødvendig for å sikre sammenfall mellom Stortingets vedtak, Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven.

Les mer »

Nils Vagstad ny adm. direktør i NIBIO

Nils Vagstad (60) er tilsatt som ny adm. dir. i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

Les mer »

Oppdatert kurs i elgbeitetaksering

Skogkurs har siden 2002 vært engasjert i elgbeitetaksering og har arrangert kurs rundt i hele landet. Professor emeritus Knut Solbraa var sentral i metodeutvikling og kurs. Ut fra erfaringer og ønsker fra brukergrupper, er taksten endret og ny veileder og standard er utarbeidet.

Les mer »


Hjelmeland blir ny pilotkommune i "Planting for klima"

Pilotprosjektet «Planting av skog på nye arealer som et klimatiltak» har fått med seg nok ein kommune, denne gongen Hjelmeland kommune i Ryfylke.

Les mer »

Resultater fra analyser av kongleprøver

Skogfrøverket ønsker konglesanking på furu i vinter og økt fokus på dette de neste årene.

Les mer »

Årsmøter i Viken Skogs skogeierområder

Om en måneds tid starter årsmøterunden i Viken Skog. Møt opp på årsmøte i ditt skogeierområde.

Les mer »


Ole Th. Holth kan bli ny styreleder i Glommen

Valgkomiteen i Glommen Skog innstiller Ole Th. Holth som ny styreleder, etter vårens årsmøte. Egil Magnar Stubsjøen, som er styreleder i dag, meddelte tidligere valgkomiteen at han av helsemessige årsaker ikke ønsker gjenvalg.

Les mer »

75 millioner til kai- og tømmerterminaler

I statsbudsjettet for 2017 ble det satt av rundt 75 millioner kroner til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Frist for innsending av prosjektskisser er satt til 1. april, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Les mer »

Mer penger til klimatiltak i skogen

Hele 33 millioner kroner er bevilget nasjonalt over statsbudsjettet til klimatiltak i skogbruket for 2017. I 2016 fikk skogeiere i Oppland 3,8 mill. kroner fra disse tilskuddsordningene. I år er det nye muligheter.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Ikke flydrivstoff, og det er helt greit (21/02/2017)

Skogkurs søker ny administrerende direktør (21/02/2017)

Hele skogen, hele næringen (21/02/2017)

Hjelpeverktøy til vurdering om aktiviteten er «skogbruk utenfor næring» (21/02/2017)

Godt resultat i Glommen i 2016 (21/02/2017)

Påmeldingsfristen nærmer seg (21/02/2017)

Nye tilskott til kai- og tømmerterminalar i 2017 (21/02/2017)

Valgkomitéen innstiller Ole Th. Holth som ny styreleder i Glommen (21/02/2017)

Gode resultater i skogeiersamvirket (20/02/2017)

Norsk trevirke kan være en del av klimaløsningen for metallindustrien (20/02/2017)

Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2017 (20/02/2017)

20 000 kroner til skogeigar for eit tre (20/02/2017)

Skogeiere taper jaktinntekter (20/02/2017)

Hele skogen, hele næringen (17/02/2017)

Ny skogindustri på Vestlandet (17/02/2017)

Hvem skal betale for ulvens middag? (17/02/2017)

Feil og fakta om biodrivstoff (16/02/2017)

Grønn verdiskaping og byutvikling. (16/02/2017)

Skogindustri på hugget (16/02/2017)

Ønsker ulveinnspill fra juridiske miljøer (16/02/2017)

Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring (16/02/2017)

Spesialfuru fra Solør til Risør Trebåtbyggeri (16/02/2017)

Åpen konferanse i Forollhogna (16/02/2017)

Tømmerkaiar i Nordland og Troms. (15/02/2017)

Tilskudd til tettere planting videreføres (15/02/2017)

Bli med på studietur til gardsvarmeanlegg for flis og ved (15/02/2017)

Lei hytte i vinterferien gjennom Statskog (15/02/2017)

Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar (15/02/2017)

Skogsamling: Berekraftig skogbruk - samarbeid og prioritering av innsats i 2017 (15/02/2017)

Vil bli ledende på industriell bygging (14/02/2017)