Nær sanntidsovervåking av barkbiller

Skogskader ved barkbilleutbrudd kan nå overvåkes i nesten sanntid. Det skjer ved hjelp av NIBIOs karttjeneste Kilden, i kombinasjon med satellittbilder og bakkekontroll.

Les mer »


Skal bygge taubanekalkulator

Norske taubanelag har saman med Skognæringa Kyst teke initiativet til å utvikle ein nettbasert produktivitets- og kostnadskalkulator for skogsdrift med taubane. Skogkurs og NIBIO skal utføre arbeidet. Forrige veka starta arbeidet ved ei samling i Stryn.

Les mer »

Pia (25) elsker å drive skogbruk – spesielt med motorsag!

Pia Schøyen (25) fra Vestby bruker Instagram aktivt. Antall følgere på kontoen hennes skjøt fart etter hun begynte å vinne nasjonale og internasjonale mesterskap i motorsag. Nå skal Pia også bidra på Viken Skog sin Instagram-konto og fortelle om sin hverdag som skogbruksleder i Viken Skog.

Les mer »

Webinar - Hvordan redusere avfall fra treemballasje på byggeplass

Trebasert emballasje er en av de store enkeltfraksjonene av avfall på byggeplasser. Hvordan skal vi redusere avfallsmengdene og få mer sirkulære emballasjeløsninger? Bli med på webinar 1. juni.

Les mer »


Vurdering av hjorteviltforvaltningen

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics, NORSKOG og Høgskolen i Innlandet evaluert «Strategi for forvaltning av hjortevilt» fra 2009. Strategien definerer tre innsatsområder for å nå mål om livs­kraftige og sunne hjorteviltbestander, en forvaltning med bred legitimitet og en forvaltning basert på samarbeid og høy kompetanse. Strategien har ni fyrtårn for å mobilisere til handling om satsingene. Få av de skisserte tiltakene er fulgt opp i tråd med strategien. Likevel finner vi at en del av resultatmålene i strategien er oppnådd.

Les mer »

Provoserende om skogplanting

Regjeringens forslag er provoserende overfor skognæringa, som hadde forventet drahjelp og ikke en kald skulder fra regjeringa, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Les mer »

Gjennombrudd for økte skoginvesteringer

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) å endre Investinors mandat slik at skogmidlene kan inngå i felles fond med private aktører. Dette vil kunne gi betydelig økte investeringer i skogindustrien og dermed bedre avsetning for norsk tømmer innenlands.

Les mer »


Mangel på drahjelp skuffer

Forslaget regjeringen legger frem i revidert nasjonalbudsjett for skogens ressurser er både skuffende og provoserende mener Per Skorge.

Les mer »

Webinar om fallviltarbeid og ettersøk

Skogkurs arrangerer et webinar for kommunale viltforvaltere og kommunale fallviltmannskap med tema fallviltarbeid og ettersøk 2. juni  12.00 – 14.00

Les mer »

Samla informasjon til deg som bonde om klimaklokt landbruk

Statsforvalteren i Vestland har utarbeidet en egen nettside kalt «Bondeboka». Bondeboka gir bonden en oversikt over regelverk, lovverk og ordninger bonden bør kjenne til. Her finner du også en oversikt over klimasmarte løsninger i landbruket.

Les mer »


Program og link til Skog og tre 2021

Skog & Tre konferansen 2021 – digital i år også.

Les mer »

Regjeringen foreslår å redusere tilskudd til skogplanting

Stortinget vedtok i april et ekstraordinært tilskudd til skogplanting på kroner 1,50 pr plante og ba regjeringen følge opp dette i revidert nasjonalbudsjett. Det var en klar forståelse av at dette skulle være friske midler, men forslaget nå er at det tas fra skogsbilveger og - kaier.

Les mer »

Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren

Regjeringen vil åpne for at Investinors midler til skog- og trenæringene skal kunne inngå i felles fond med private aktører, og at Investinor skal kunne forvalte midlene, dersom det ikke finnes egnede private forvaltere. NORSKOG berømmer Regjeringen for å finne løsninger som stimulerer til økt investering i norsk skog- og treindustri.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Gode fordelsrabatter med Agrol og Agricard (11/05/2021)

Skogkurs rendyrker egen kjernevirksomhet (11/05/2021)

Miljøsiden krever en skogpolitikk kun på naturens premisser (10/05/2021)

Gjennombrudd for økte skoginvesteringer (10/05/2021)

Fremmedartene inntar skogen (10/05/2021)

Mange søknader om tømmerkai (10/05/2021)

Fulltegnet med plantører - unntatt i fire kommuner (10/05/2021)

Skolekonkurranse (10/05/2021)

Ny ansatt ved Skogfrøverket (10/05/2021)

Norske trær er med på en miljøvennlig reise ut i verden – Skog & Markedsnytt #2 (07/05/2021)

Tom (67) har jobbet 45 år i Viken Skog. Nå gir han seg. (07/05/2021)

Uåret som gikk helt fint ved bevisst arbeid (07/05/2021)

Tillitsvalgte i Solør mobiliserer (07/05/2021)

Ny kalkulator - lønn deg selv med skogfond (07/05/2021)

Registreringsplikt for tømmervogn? (06/05/2021)

NTP-hvor ble det av godstrafikken? (06/05/2021)

Løsning for bygg med royalbehandlet kledning (05/05/2021)

Programmet til årets Skog & Tre er klart! (04/05/2021)

Sesongarbeidere: – Norsk ungdom kan og vil, sier Jonas Gahr Støre (Ap) (04/05/2021)

Økende skogplanting (04/05/2021)

Foredlingsprogram for furu (04/05/2021)

Vi søker etter ny rådgiver (04/05/2021)

Grunneierstyrt forvaltning bidrar til mer effektiv villsvinjakt (04/05/2021)

Skogkurspodden: Skogsvei spesial episode 3 - Olsenbanden og Dynamitt Harry (03/05/2021)

Virkesverdi som nettkurs 6. mai (kveldstid) (02/05/2021)

Pia Piroschka Otte ny forskningsleder i Ruralis (01/05/2021)

DiBKs veileder - royalbehandlet kledning (01/05/2021)

Kan få 1,50 ekstra per plante (30/04/2021)

Tidenes start på året for Moelven (30/04/2021)

WoodWorks! Cluster inviterer til webinaruke (30/04/2021)