Forest thematic day in Akureyri, Iceland on April 11, 2018

On the 11th of April 2018 NordGen Forest arrange a thematic day in Akureyri, northern Iceland. The theme of the day is “Seed supply and tree breeding”. Welcome!

Les mer »


Gjødsling fremdeles lønnsomt

Skogfondsordning og tilskudd gjør at skogeier kun betaler 20 prosent av kostnaden for å gjødsle egen skog.

Les mer »

Hogger 200 kubikk om dagen

Det er stadig økende interesse for skogbruk i Lofoten og Vesterålen. De første skogplantingene blir nå avvirket. Med sol fra en skyfri, iskald blå himmel samlet skogeiere seg nylig til skogdag foreller skogentusiast Trygve Brenna.

Les mer »

Hvordan skjøtte kystlynghei for hubro?

Kystlyngheia i Norge har utviklet seg gjennom flere tusen år med beite og regelmessig lyngsviing. I dag er kystlynghei et viktig leveområde for flere trua og sårbare arter, deriblant vår største ugle.

Les mer »


Veterinærinstituttet er nytt internasjonalt referanselaboratorium for CWD

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) har utpeika Veterinærinstituttet med Dr. Sylvie Benestad som ansvarleg ekspert, til OIE referanselaboratorium for Chronic Wasting Disease (CWD), i Noreg omtalt som skrantesjuke. Veterinærinstituttet blir med dette det eine av to OIE-referanselaboratorium for denne sjukdommen i verda, og det einaste i Europa.

Les mer »

HJORTEVILT 2018 - Påmeldingsfristen nærmer seg

Ett av Norges viktigste seminarer nærmer seg med stormskritt. HJORTEVILT 2018 gjennomføres den 10. og 11. april på Lillehammer. Her er det rom for faglig påfyll, diskusjoner og en hyggelig sammenkomst.  Påmeldingsfristen er 28.mars.

Les mer »

Førstehjemsboliger for unge vant Årets trebyggeri 2017

? For oss i Stiftelsen Betanien Oslo er det er stor ære og glede å motta prisen for årets trebyggeri 2017. Det er helt uvirkelig og vi skjønner nok ikke helt dybden av dette.

Les mer »


Fremtidens tømmerhavn for Østlandet

En langsiktig løsning for tømmerhavn for Østlandsregionen er avgjørende for utviklingen av en verdikjede av stor betydning for det grønne skiftet. Fredag morgen på Lierstranda presenteres rapporten om alternativene for fremtidig tømmerterminal. Skognæringen møter Buskerud Fylkeskommune og lokale politikere.

Les mer »

KVINNER I SKOGBRUKET REPRESENTERT I FN

I disse dager representerer styremedlem Tone L. Fogth Kvinner i Skogbruket under FNs Kvinnekommisjon i New York. "Det er fantastisk å få lov til å delta sammen med så mange dyktige og engasjerte kvinner," sier Tone på telefonen.

Les mer »

Skifte i det grønne skiftet

Uttrykket «Grønt skifte» er blitt vanlig å høre fra politikere, næringslivsledere, forskere og frivillige organisasjoner. Samtidig har mange fortsatt problemer med å definere eksakt hva som menes med «grønt» i denne sammenhengen.

Les mer »


Landets største skogoppdrag på anbud

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester. Selskapet er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet.

Les mer »

Åpen konkurranse om landets største skogoppdrag

Statskog inviterer nå til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester, for perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner kubikkmeter tømmer.

Les mer »

Påvekst på eikestammar i Stavanger og Sandnes

I samanheng med kartlegging av den utvalde naturtypen store/hole eiker blei det i 2015 notert og samla påvekst på 50 stammar over 200 cm i Sandnes og Stavanger kommunar.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Skogbruket er en viktig del av livsnerven i Østerdalen (13/03/2018)

Foredragene fra TEFA-seminaret 2018 (13/03/2018)

Holmenkollen Skifestival (12/03/2018)

Skoleskogdag på Åstjern (12/03/2018)

Det blir rom for økt avvirkning (12/03/2018)

CWD-funn i Finland ligner ikke Nordfjella-typen (12/03/2018)

Mange ville lære om trefjøs (12/03/2018)

– Leseverdig rapport om ulike beskatningsformer for skogbruket (12/03/2018)

Stor optimisme i AT Skog (09/03/2018)

Diskuterte skogens klimarolle (09/03/2018)

Skognæringa Kyst søker nye medarbeidere (09/03/2018)

Diskuterte skogens klimarolle (09/03/2018)

NORSKOG søker skogkonsulent (09/03/2018)

Viken Skog med fokus på Skogbekatning (09/03/2018)

Sterkt resultat i Glommen i 2017 (08/03/2018)

Investerer 22 millioner i Termowood (08/03/2018)

Viktige politiske signaler til skognæringen (08/03/2018)

Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2018 (08/03/2018)

Innspill til Regjeringskonferansen, – Alliansen for norsk, privat eierskap (07/03/2018)

Store areal går ut av skogproduksjon i Rogaland (07/03/2018)

Bergene Holm investerer 50 millioner i Åmli (06/03/2018)

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Ole Th. Holth som styreleder (06/03/2018)

- Din viktigste møteplass (05/03/2018)

Toppbrekkskader (04/03/2018)

Toppturski av sitkagran (02/03/2018)

Nytt prosjekt: Utmark i endring (02/03/2018)

Fem ting du kanskje ikke visste om vedfyring (02/03/2018)

Sterkt Glommen-resultat i 2017 (02/03/2018)

Hjorteviltet kommer med nye nettsider og digitalt (02/03/2018)

Skogkurs får Kompetansepluss-midler til kurs i digital kompetanse for skogsmaskinførere (02/03/2018)