Fortsatt ekstremt stor skogbrannfare

Den varme og tørre sommeren gjør at det fortsatt er ekstremt stor skogbrannfare over store deler av Sør- og Østlandet. Mange steder er det innført totalforbud mot å gjøre opp ild eller grille i skog og utmark. – Selv om det er spådd litt regn framover nå, er det på langt nær nok til å redusere brannfaren, advarer Anne Rygh Pedersen i DSB.

Les mer »


Utenlandske treslag og karbonbinding – hva bidrar de med i dag og hva er potensialet fremover?

Utenlandske treslag dekker samlet sett 0,6% av Norges skogareal, men bidrar på grunn av svært stor bindingseffektivitet med en årlig binding på ca. 900 000 tonn CO2, og der samlet binding er estimert til å representere en verdi mellom 7,7 og 12,6 milliarder kroner.

Les mer »

Vi søker seniorrådgiver

Stillingen som rådgiver ved Energigården AS innebærer et variert arbeid innen fornybar energi med bioenergi som hovedområde.

Les mer »

Program - Utmark som næring - Seminar, 16.-17. august

Nå foreligger programmet til fagseminaret: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.

Les mer »


Viken Skogs fleksibilitet i tømmeroppgjør

I en utfordrende tid med tørke i landbruket kan et alternativ for å bedre økonomien være å ta ut en ekstraordinær inntekt fra skogen. Med historisk høye tømmerpriser og god etterspørsel er dette en mulighet bonden kan vurdere i en ellers vanskelig situasjon.

Les mer »

Glommen klager på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 4 og 5

I klagen understreker næringspolitisk sjef Gunnar Gundersen den tillitskrisen til ulveforvaltningen som er i ferd med å bre om seg.

Les mer »

11 millioner til skogsveier

Landbruksdirektoratet har fordelt siste del av tilskuddsrammen til skogsveier rundt om i Norge. 11 millioner kroner er fordelt på de fylkene som har størst aktivitet. Det er tidligere tildelt 113 millioner kroner.

Les mer »


1 million til utbygging av Energigården

Styret i Eckbos Legat har besluttet å støtte Energigården med kr. 1 000 000,-. Midlene skal gå til utbygging av Energårdens praktisk rettete undervisnings- og øvelsesanlegg, samt utvikling av nytt informasjons- og demonstrasjonsmateriell.

Les mer »

Å hogge i Norge er noe helt annet enn å avskoge regnskog

Den boreale barskogens store fordel er at den kan brukes til å erstatte fossile ressurser samtidig som artsmangfoldet ivaretas over tid, skriver Hans Asbjørn Sørlie, rådgiver i Norges Skogeierforbund, i dette innlegget.

Les mer »

Don’t forget to register for the thematic day of NordGen Forest!

Denmark is perhaps not the largest forest country in the world. But did you know that they are in the forefront when it comes to finding seed sources resistant to Ash dieback disease? Learn more about this and many other interesting topics at the NordGen Forest thematic day, September 6.

Les mer »


«Penger på gata»

«Penger på gata» er overskriften i et Bakside-oppslag i Finansavisen 26. juni. En ironisk kommentar, men det grunnleggende spørsmålet er alvor – vern eller bruk av skog.

Les mer »

100 friluftsaktiviteter får støtte fra Statskog

Statskog deler ut friluftspenger til 100 aktiviteter som fremmer folkehelse og bruk av norsk natur.

Les mer »

Årsmøte og veien videre

Skognæringa Kyst gjennomførte 13 juni sitt årsmøte for 2017, i forbindelse med konferansen Verdier i Framtidsskogen. Årsmøtet var opptatt av å sikre skogbrukets produksjonsarealer.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Ruralis trenger ny direktør! (11/07/2018)

Hvordan lage kulde av varme (10/07/2018)

Nye styremedlemmer og styreleder for Skognæringa Kyst SA (06/07/2018)

Betal midlertidige bruer med skogfond! (06/07/2018)

Fagsamling vei 2018 (03/07/2018)

Berre Pavens skjegg (28/06/2018)

Kapitaltilgangsutvalget – høringssvar fra NORSKOG (28/06/2018)

Støtter Jernbanedirektoratets forslag (28/06/2018)

Kurs om gjeddefisketurisme (28/06/2018)

Felles nordisk innsats mot CWD (27/06/2018)

Verdens regnskoger forsvinner rekordraskt (27/06/2018)

Gjeddeturisme på fremmarsj (27/06/2018)

Nytt signalanlegg på Vestmo (26/06/2018)

Minst 100 elger har sultet i hjel (26/06/2018)

Bergene Holm vokser videre (25/06/2018)

Skogkurs utvikler nytt kurs: Integrert plantevern i skog (25/06/2018)

Samferdselsministeren åpnet Vestmo tømmerterminals nye utkjørselsignal (25/06/2018)

Milliardbutikken vokser videre (25/06/2018)

Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - nytt kurstilbud for linjeryddere (25/06/2018)

Enklare forvaltning av statsallmenningane (22/06/2018)

Knusktørt i skogen-Viken Skog og entreprenører tar ansvar (22/06/2018)

Bonanza i skogen! (22/06/2018)

Elektrifisering nå! (22/06/2018)

Skoglekene: Ellevill jubel! (22/06/2018)

Den fantastiske skogen (22/06/2018)

Medlemsinfo nr. 2 2018 (21/06/2018)

Kurs i veivedlikehold (21/06/2018)

Rovviltnemdene tar kontrollen! (21/06/2018)

Vreten Norge er optimist – tross svensk konkurs (21/06/2018)

Framlegg til frivillig skogvern – Hesten naturreservat (21/06/2018)