Fleire sauer i ulvesona

Talet på sau i forvaltningssona for ulv aukar. Færre sauer blir tatt av ulv. Paradokset er eit resultat av omfattande endringar i beitebruken i regionen.

Les mer »


Ulv – en sak i demokratiets kjerne!

Hvorfor gjør Statsråd Elvestuen vedtak om uttak av ulv til nok en farse? Fra dag 1 har ulveforliket fra 2016 blitt trenert og ikke fulgt opp av KLD, og sittende statsråd fører tradisjonen videre.

Les mer »

Regjeringen verner 22 nye skogområder

Regjeringen har vernet 22 nye skogområder i åtte fylker. Vernet omfatter 113 kvadratkilometer skogareal, omtrent 47 kvadratkilometer produktiv skog.

Les mer »

Nye naturreservat i tre kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd vedtok vern av to nye skogsområder på Agder, og i tillegg utvidelse av et eksisterende naturreservat 7. desember 2018. Verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Les mer »


Stort behov for biomasse fra skogen

Verden vil trenge all den biomasse den kan få for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5-2 grader. Det understreket Verdikjeden Skog og Tre i møte med klima- og miljøministeren.

Les mer »

Henter sukker fra tømmerstokker

Hvordan kan tømmerressursene utnyttes best mulig? I dag går mesteparten av tømmerstokken enten til papirproduksjon, trelast eller bioenergi. Men tømmeret inneholder sukkerforbindelser som kan brukes til mye mer.

Les mer »

Ny salgsleder i Viken Skog

Viken Skog styrker salgsavdelingen og har ansatt Steffen Engensbakken (27) som ny salgsleder.

Les mer »


Byggeskikkpris til trefjøs i Ulladalen

I Ulladalen i Suldal blei det i sommar sett opp eit nytt fjøs der konstruksjonen er ei blanding av tradisjonsbygg og nyutvikla byggekonsept. No er bygget heidra med byggeskikkprisen i Suldal.

Les mer »

Flere granbarkbiller i skogen, men foreløpig ingen herjinger

Årets varme og tørre sommer var gunstig for granbarkbillene. Likevel er det foreløpig ikke registrert store billeskader på skogen. Værforholdene fremover vil påvirke risikoen for økte barkbilleangrep.

Les mer »

Øker satsingen på vei og miljøtiltak i skogen

Pengene på Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fordelt. Veibygging, skogkultur og miljøtiltak får en økt satsing i 2019.

Les mer »


FOREDRAG PÅ KONFERANSE I REGI AV NORDISK MINISTERRÅD

Kvinner i Skogbruket ble bedt om å bidra på nettverkskonferanse i regi av Nordisk ministerråd denne uken. Tema for konferansen var likestilling i arbeidsmarkedet.

Les mer »

Skogkurspodden - Juletre

Julen nærmer seg med stormskritt, og derfor slippes denne månedens episode av skogkurspodden litt tidligere enn vanlig.

Les mer »

Mer tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Landbruks- og matministeren har i dag fastsatt fordeling av midler på Landbrukets utviklingsfond (LUF) til skogbruk over jordbruksavtalen for 2019. Her inngår flere miljøtiltak.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Møte i rovviltnemnda 19. desember (05/12/2018)

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur! (05/12/2018)

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur (05/12/2018)

Den nye utskipingshavna for tømmer i Mandal (05/12/2018)

Har vi strukket oss for langt? (05/12/2018)

Mer tilskudd til miljøtiltak i skogbruket (05/12/2018)

Trebiennalen 2018 skapte engasjement (05/12/2018)

Samling på Rudi Gard for prosjektet «Grønn næringsutvikling på gårdsbruk» (05/12/2018)

Siste skrik i skogen (04/12/2018)

Midler til videreutdanning i digital kompetanse (04/12/2018)

Politikerne må vise hvilke ambisjoner de har for skogen (03/12/2018)

Muligheter i skogen (03/12/2018)

Nye nettsider: dynamisk presentasjon av skogstatistikk (03/12/2018)

Noregs mest lønsame treslag (02/12/2018)

Skånsomme lassbærere for bæresvak mark (01/12/2018)

Medlemstur til Skogplanter Øst-Norge (30/11/2018)

Oi! Det var tøffe maskiner! (30/11/2018)

Rikard Gaarder Knutsen ny statssekretær i Landbruks- og matdepartementet (30/11/2018)

Norsk Skogbruk – til skogstudenter, -elever og lærlinger (30/11/2018)

Hunton nominert til innovasjonspris (30/11/2018)

Skogkurspodden - Skogfond (30/11/2018)

Vestfold sitt skogår 2018 (29/11/2018)

Søk om tilskudd innenfor naturforvaltning (29/11/2018)

En sterkere aktør i skognæringen? (29/11/2018)

Biozin ett skritt nærmere produksjon av biodrivstoff (29/11/2018)

- Verdens største studentboligprosjektet i massivtre? (29/11/2018)

-Vi må ta oss nødvendig tid (29/11/2018)

AT Skog og Vestskog ønsker å fusjonere (28/11/2018)

Vil få fart i skogforedlingen (28/11/2018)

Importance of Energy Saving for Ukraine (28/11/2018)