Ønsker seg flere norske juletrær

Stadig flere ønsker seg norske juletrær i stua til jul. Et nærings- og eksport-potensial, mener landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Les mer »


Små bedrifter tar størst risiko

De minste aktørene er mest nytenkende, motiverte og risikovillige i naturbasert reiseliv. Å tjene penger kommer i andre rekke.

Les mer »

Presisjonsskogbruk skal bekjempe råtesoppen Rotkjuke

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.

Les mer »

NORTØMMER arrangerer PEFC kurs

Gjennomført kurs i Norsk PEFC Skogstandard fra 2016 er obligatorisk for alle hogstmaskinførere som avvirker tømmer som leveres til sertifiserte tømmerkjøpere i Norge. Skogeiere eller andre som innehar driftsansvar for skogsdrifter må også kunne dokumentere godkjent kompetanse ved gjennomført kurs.

Les mer »


En god og en dårlig barkbillenyhet

Til tross for mulige masseangrep av stor granbarkbille etter fjorårets tørkesommer viser årets fellefangst at bestandene av barkbiller har gått ned i det meste av landet. I Vestfold, Telemark og Agder har imidlertid bestanden økt noe, og her er det fortsatt fare for store barkbilleskader dersom det blir stormfellinger eller mer tørke i tiden som kommer.

Les mer »

I vinter fortsetter skjøtselen i Larvik bøkeskog

Trærne feller løv i vakre farger og alt går litt saktere i bøkeskogen nå når det blir kaldere. Da er det også tid for å skjøtte skogen. Dette arbeidet har akkurat startet.

Les mer »

Skogressurskart SR16

Ved å kombinere fjernmålingsdata med Landskogstakseringens prøveflatenett, foretar man i realiteten nøyaktig samme vurderingene som i en skogbruksplan, bare med færre prøveflater. NORSKOG er optimister for anvendbarheten av SR16.

Les mer »


Skogeiere i vest lærer om Norsk PEFC Skogstandard

Etter fusjonen mellom Vestskog og AT Skog er det større fokus på PEFC Skogstandard. Skogeiere som hogger og leverer tømmer skal ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard og norsk miljøsertifisering. Skogkurs ble hyret inn for å holde kurs om temaet i Sogn og Fjordane. 80 skogeiere er blitt kurset i Nordfjordeid og 20 i Gulen. I tillegg deltok 6 ansatte hos entreprenører som driver for AT Skog i området (Jølster).

Les mer »

Minneord Jan Olsen

Vi har med sorg mottatt beskjed om at Jan Olsen døde fredag 8. november, 69 år gammel.

Les mer »

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.

Les mer »


Presisjonsskogbruk skal bekjempe råtesopp

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner kroner hvert år. I dag møtes internasjonale aktører og forskningsmiljøer for å diskutere felles strategier og metodikk som kan bekjempe soppen.

Les mer »

Ønsker seg flere norske juletrær til jul

Nordmenn kjøpte rundt 1,4 millioner juletrær i 2018 viser tall fra Norsk Juletre, og i fjor handlet vi juletrær for rundt 850 millioner kroner. Stadig flere ønsker seg norske juletrær i stua til jul. Et nærings- og eksportpotensial, mener landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Les mer »

Tilskuddsfrist for utført skogkultur 2019

Onsdag 27.11.19 er fristen for skogeiere til å registrere/rapportere utført skogkultur som er tilskuddsberettiget (skogfond + tilskudd) i 2019 til kommunen.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Vellykkede kurs for skogsvei-entreprenører (11/11/2019)

15. november er frist for å søke tilskot til organisert beitebruk (09/11/2019)

Ei strategisk hamn for tømmer (09/11/2019)

Økt satsing på skognæringa i Midt-Norge (08/11/2019)

Viken Skog søker Skog- og GIS-konsulent (08/11/2019)

Ruralis er med på toppsatsing på Skognæringa i Midt-Norge (08/11/2019)

Diskuterte bacheloroppgaver med studenter på Evenstad (08/11/2019)

BRITT T. GODTLUND - VÅR NYE DAGLIGE LEDER PÅ PLASS (08/11/2019)

Planting av skog er avgjørende (08/11/2019)

Nytt kurstilbud - Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift (08/11/2019)

Villsvinseminar – Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge (07/11/2019)

Generasjonsskifte og salg – kommunereformen har konsekvenser for tinglysning (07/11/2019)

Matrikkel og grunnbok stenges i hele landet deler av desember 2019 (07/11/2019)

- Mye godt arbeid fra de ansatte i fusjonen (06/11/2019)

SV vil regulere arealbruken – NORSKOG advarer (06/11/2019)

- Å få være mye ute og i kontakt med mennesker – det likner på drømmejobben (06/11/2019)

Mange utfordringer for kystskogbruket (06/11/2019)

Her er nye Glommen Mjøsen Nytt (06/11/2019)

Skogforum på Honne: Se presentasjonene her (06/11/2019)

Skogbruket i Norge - fornybart og veldrevet (05/11/2019)

-Velinvestert 1000-lapp (05/11/2019)

Mer gods på bane (05/11/2019)

Unngikk døden via en rød knapp (04/11/2019)

Østlandsk lærerstevne 2019 (04/11/2019)

Trøndervillsvin sannsynligvis streifdyr (01/11/2019)

Enkle skogsbilveitips før vinteren kommer (01/11/2019)

Skogbruksleder Pia Norgesmester igjen (01/11/2019)

Skogforum på Honne: MiS-kritikken fra Biofokus til debatt (01/11/2019)

Store datamengder + ny teknologi gir ny kunnskap (01/11/2019)

Skogforum på Honne: – Miljødirektoratet vil spisse vernet fremover (01/11/2019)