PRECISION - 167 deltok på webinar om råte i skog

Vi fikk presentert mange interessante innlegg om foreløpige resultater fra prosjektet «PRECISION», som har mål om å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning.

Les mer »


Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar

Mandag den 7. desember inviterer Villsvinprosjektet til et faglig webinar om villsvin og villsvinforvaltning. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge står i fokus, og prosjektet ønsker å informere alle interesserte om situasjonen og forvaltningen.

Les mer »

Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene?

Nobio, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har skrevet et notat om hvordan norsk næringsliv generelt og industrien spesielt kan bidra med for å nå klimamålene.

Les mer »

Stordata og kunstig intelligens gir bedre arealkart

Oppdaterte og svært nøyaktige landbrukskart er viktig i arealforvaltningen. NIBIO tester for tiden bruk av kunstig intelligens (maskinlæring) for oppdatering av arealressurskart. – I en testfase fikk vi en nøyaktighet på rundt 90 prosent, forteller forsker Jonathan Rizzi i NIBIO.

Les mer »


Jan Fromskog ny ansatt på Skogkurs

Fromskog skal jobbe som prosjektleder innen GIS og skogbruksplanlegging med hovedvekt på geografiske informasjons systemer.

Les mer »

Ta fagbrev som praksiskandidat

I januar setter Skogkurs opp et NETTBASERT kurs for deg som vil ha fagbrev. Kurset gjør det enklere å bestå teoridelen av fagprøva, og foregår over 10 kvelder á 3 timer i perioden 19. januar til 3. februar.

Les mer »

Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!

NORSKOG og NORTØMMER er veldig fornøyde med at ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket foreslås forlenget utover i 2021. Dette viser at politikerne har skjønt at skogbruket også er en viktig næring som trenger noe støtte i denne krevende tiden.

Les mer »


Koronatilskuddet foreslås forlenget

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket utover i 2021.

Les mer »

Ny daglig leder i Vestfold

Anita Sæterøy (42) er ansatt som ny daglig leder i Skogselskapet i Vestfold, 60% stilling.

Les mer »

… og vi måler og vi måler…

Trøndergran Gjennom oppdrag for Det norske Skogfrøverk har vi også i år gjennomført et solid stykke feltarbeid. Ca 8.000 trær er målt og vurdert i avkomforsøkene på Skjækermoen og Buneset i Verdal. Sammen med tidligere målinger i andre felt, har vi nå forhåpentligvis et godt grunnlag for utvelgelse av framtidens trøndergran for lavereliggende strøk. Neste år flyttes målingene til forsøk med avlsmateriale for høyere høydelag.

Les mer »


Høstmøtet 2020: -Fin oppdatering, men ingen erstatning for fysisk møte

Det tradisjonelle Høstmøtet for lokaltillitsvalgte og styret i Glommen Mjøsen Skog ble i år gjennomført som et digitalt kveldsmøte på Teams. Status drift og marked, oppdatering rundt Moelven og satsingsområder som næringspolitikk og kvalitet og presisjon sto på agendaen.

Les mer »

Planlegg hogst nå!

Et turbulent tømmermarked med stor ubalanse mellom sagtømmer og massevirke er i ferd med stabilisere seg. Massevirkelagrene reduseres, og avsetningen for 2021 kan bli mer som et normalår. Inkludert andelseiertillegg har Viken Skog økt sagtømmerprisene med kr 30 i 4. kvartal.

Les mer »

Delta i Skoglekene 2021

Alle landets femteklassinger inviteres til kunnskap og motivasjon i nærskogen sin. Kanskje kommer din klasse til den nasjonale finalen i juni?

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge (20/11/2020)

Målrettet og visjonær klimapolitikk? (19/11/2020)

En merkedag: Norwegian Wood Cluster får arenastatus (19/11/2020)

Prosjekt «Økt kunnskap om utmarksbeite» (19/11/2020)

Rekrutteringsskogdager som tradisjon? (19/11/2020)

Skogkurs utvikler klimarådgivere for skogbruket (18/11/2020)

Stipenddryss til skogfagstudenter (18/11/2020)

Europadagene 2020 (18/11/2020)

Naturindeksen 2020 - fortsatt positiv utvikling i skog (18/11/2020)

Stem på årets fineste juletre (18/11/2020)

Budsjettforhandlingene er i gang (16/11/2020)

REDAKSJONEN SKOG Planlegger økt forbruk på 2,8 millioner kubikkmeter årlig (16/11/2020)

Stora Enso starter forprosjekt for å doble kapasiteten i Karlstad (13/11/2020)

Stora Enso utreder muligheten for kapasitetsøkning på Skoghalls bruk (13/11/2020)

Greier Norge omstillingen? (13/11/2020)

Se opptak av Høstbart vilt: Gode muligheter for Næringsutvikling (13/11/2020)

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp? (12/11/2020)

Stora Enso utreder økt kapasitet på Skoghalls Bruk (12/11/2020)

Julegavetips fra skogselskapet (12/11/2020)

Intervju av Arne Rørå i forbindelse med den internasjonale skogforretningskonferansen 2020 (11/11/2020)

Støtte fra Naturbruksalliansen (11/11/2020)

Nytt kurs: Veiøkonomi (11/11/2020)

Norsk skog privatiseres ikke (10/11/2020)

En handlingsplan for framtiden (10/11/2020)

PRECISION - webinar om råte i skog (09/11/2020)

Kundeservice under koronatiltak (09/11/2020)

Flere tidsfrister å merke seg (09/11/2020)

Stolte eiere (09/11/2020)

Ønsker å bli oppdatert på skog (09/11/2020)

Moelven går så det suser (06/11/2020)