Mellom rotfaste og fotfaste

Kulturkløfta mellom dei som har røter og føter, kan ikkje fyllast av pengar. Og alle kan ikkje gje seg ut på vandring, skriv Reidar Almås i spalta Faglig snakka i Nationen.

Les mer »


Se hvordan skogsdrifta foregår fra fugleperspektiv.

– Hogstaktiviteten har vært stor i vinter. I Glommen er vi fornøyd med aktiviteten, selv om det periodevis har vært krevende snøforhold mange steder, sier organisasjonssjef Ivar Stuve

Les mer »

Halverte inntekter fra småviltjakta

Ulvens tilstedeværelse kan føre til at jegere med hund velger å jakte i områder uten ulv.

Les mer »

Naturtypekartlegging i Oppland 2018

På oppdrag fra Miljødirektoratet vil det sommeren 2018 gjennomføres kartlegging av naturtyper i deler av Østre Toten, Gran, Lunner og Jevnaker kommuner i Oppland, samt lang Lågen fra Losna til Vinstra.

Les mer »


Gratulerer med dagen Eidsiva Bioenergi!

Eidsiva Bioenergi sin offensive satsing på biobasert fjernvarme har gjort dem til ett av landets viktigste aktører for fremming av energifleksibilitet.

Les mer »

Hvordan forbedre samhandlingen skogpolitikk, forskning og formidling?

Eva Skagestad åpnet SNS-EFINORD sin internasjonale konferanse på Honne med Skogkurs som vertskap.

Les mer »

Regjeringen gjør kursendring om frivillig vern

Etter en svært konfliktfylt og lite fremdriftsrettet fredningsprosess på 80- og 90-tallet lyktes skogeierorganisasjonene å finne sammen med myndighetene om å etablere Frivillig vern. Prosessen er et samarbeid mellom skogeiere og myndigheter der skogeierne selv kommer frem med arealer som er egnet til fredning etter naturmangfoldloven.

Les mer »


Revidert nasjonalbudsjett med omtale av regnereglene for skog

Norge er i dialog med EU om en avtale. Parallelt fortsetter arbeidet med å utrede konsekvensene for Norge av det endelige regelverket.

Les mer »

Kan spare 50 millioner årlig for skognæringen

Myndighetene og skognæringen er sammen om å legge til rette for mer og bedre tømmertransport med tog. Godspakke Innlandet vil gjøre store skogområder mer lønnsomme å avvirke. Planene er store. Nå gjenstår detaljer, og ikke minst bevilgninger.

Les mer »

Genressursdatabase lettere tilgjengelig på nett

En landsdekkende oversikt over alle treslag i norske verneområder er nå tilgjengelig i Kilden - NIBIOs digitale kartløsning på nett.

Les mer »


Pollen ny GIS- og skogkonsulent

Grunnet økende oppdragsmengde har Viken Skog styrket avdelingen for strategisk planlegging og ansatt Vebjørn Oppegaard Pollen (33) som ny GIS (Geografiske informasjonssystemer)- og skogkonsulent.

Les mer »

Ny skogbruksleder i Akershus

Ivar Alexander Smedsrud (23) overtar som skogbruksleder i Asker og Bærum, Nedre Romerike og Fet etter Kaj Jørgensen som begynner som prosjektleder skogkultur i Viken Skog.

Les mer »

Haugsrud blir prosjektleder skogvekst i Hallingdal

Lars Haugsrud (24) er ansatt som prosjektleder skogvekst i Hallingdal og går inn i jobben etter Anne Åsødegård som starter som prosjektleder skogkultur i Valdres.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Revolusjonerar skogsdrift i bratt terreng (15/05/2018)

Økt fokus på å skaffe råstoff til industrien (15/05/2018)

Tre skal bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet (15/05/2018)

Grønt skifte? Umulig uten skikkelige fagfolk (15/05/2018)

Grunn til brede smil i skogen (14/05/2018)

Stor interesse for kai-tilskudd (14/05/2018)

VERDIER I FRAMTIDSSKOGEN (14/05/2018)

Timbersports-landslaget hylles av verdensmester (14/05/2018)

Mindre frivillig vern (14/05/2018)

Ledige stillinger i NVM (14/05/2018)

Norsenga – Norges største tømmerterminal er stengt på grunn av flom (11/05/2018)

Trevirke et viktig element i det nye regjeringskvartalet (11/05/2018)

Sårbare humler (11/05/2018)

Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt (11/05/2018)

Årsmøte for Møre og Romsdal Skognæringsforum (11/05/2018)

Nyansatt kontaktperson for lokale skogeiere på Hadeland (09/05/2018)

Frokostmøte om utmark trakk fullt hus (09/05/2018)

Moelven Byggmodul AS varsler nedbemanninger (09/05/2018)

Oppløsning av deltakerlignede selskap uten realisasjonsbeskatning (09/05/2018)

Oppstart av prosjektet «Grønn næringsutvikling på Gårdsbruk» (09/05/2018)

Norsk-svensk samarbeid om viltforvaltning (09/05/2018)

Folkemøte om tiltak mot lakseparasitten i Drammensregionen (09/05/2018)

Over 1,3 millioner kr til tiltak for å sikre trua arter og naturtyper i Oppland (09/05/2018)

Årsmelding for Skogselskapet i Buskerud (08/05/2018)

Årsmelding Skogkurs 2017 (08/05/2018)

Skal gi ut bok om bioøkonomien (07/05/2018)

Samling for skogbrukets veiplanleggere – april 2018. (07/05/2018)

Skrantesjuka hos hjortevilt (07/05/2018)

Våler og Svinndal får ny skogbruksleder (07/05/2018)

1 million kroner frå Hordaland Fylkeskommune (05/05/2018)