Skogsveibyggingen økte i 2016

I 2016 ble det ferdigstilte 122 km med nye skogsbilveier i Norge. 421 km av de gamle bilveiene ble opprustet. Samlet investerte skogeierne 222 mill. kroner i bilveinettet, hvor 87 mill. kroner ble finansiert med tilskudd.

Les mer »


Forest seed and plants in the green shift

On World Forestry Day, 21 March, a NordGen Forest thematic day on forest seed and plants was arranged in Asker, Norway. Breeding and regeneration is increasing in Norway during coming years, due to political signals and economic subsidies.

Les mer »

Skogsveibyggingen økte i 2016

122 km nye skogsbilveier og 421 km gamle veier som er rustet opp. Det har norske skogeiere oppnådd i arbeidet med å forbedre skogsbilveiene i 2016. Av en samlet investering på 222 mill. kroner ble 87 mill. kroner finansiert med tilskudd.

Les mer »

Skogeierforbundet med innspill til statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet for 2018 bør inneholde strategier for grønne, trebaserte markeder, og forslag om en skattekredittordning for investeringer i skognæringen, mener Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Ny skogeier?

Skal du starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til. Landbruksdirektoratet har laget en side for å hjelpe deg.

Les mer »

Trysil kommune har søkt om å få felle hele ulveflokken i Slettås-reviret

Trysil kommune krever at hele ulveflokken i Slettås-reviret i Hedmark må skadefelles, fordi flokken har vært nær hus og gårdsbruk, skriver vg.no i dag.

Les mer »

Skogfond og tining av stikkrenner

Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Er du klar over at du kan bruke skogfond til å dekke eget arbeid eller innleid hjelp med stikkrennetingen?

Les mer »


Tid for å budsjettere vedlikehold av skogsveiene

Det er nå tid for årsmøter i skogsbilvegene våre. Et sentralt punkt på sakslista er vedlikeholdsbudsjettet.

Les mer »

Skirenn og folkefest i Holmenkollen nasjonalanlegg

- en arena hvor Skogselskapet trives godt. Holmenkollen Skiskytterfest ble i 2017 arrangert 17.-19. mars

Les mer »

Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn

Norge har, sammen med en rekke andre land, undertegnet Bernkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold for å ta sitt ansvar for å sikre bærekraftig forvaltning av rovdyr. Resultatet har vært en sterk økning i antall rovdyr i Europa etter 100 år med nær utryddelse. En på mange måter vellykket forvaltning av rovdyr representerer nå utfordringer og dilemmaer.

Les mer »


Vil ha grønnere treenergi for å møte klimaendringer og forbedre levekår i utviklingsland

Verdens treenergisektor har et potensial når det gjelder å redusere de globale klimagassutslippene, men også for å forbedre livet på landsbygda i utviklingsland.

Les mer »

Ny regioninndeling i Glommen

Regionene Solør og Sør-Østerdal slås sammen, den nye regionen har fått navnet Region Midt og vil bli ledet av Sverre Holm.

Les mer »

Verdens skogdag

FNs generalforsamling har besluttet at 21. mars skal være Verdens skogdag. Skog og energi er årets tema.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

2016- Viken Skog stabiliserte seg som Norges største tømmerkjøper (21/03/2017)

Svar på skriftleg spørsmål om Statskog sine eigedomar i Nordland og Troms (21/03/2017)

Vil ta det opp på landsmøtet (20/03/2017)

Ny lov om statlig naturskadeerstatning fra 2017 – viktige endringer (20/03/2017)

Lærte seg å bli gode skogeiere (20/03/2017)

Skogen i Norge på digitale kart (20/03/2017)

Ny bioøkonomiordning på plass (20/03/2017)

Knallhogst i Eidsberg (20/03/2017)

Bærekraftig biodrivstff er bedre enn fossilt (18/03/2017)

Biodrivstoffdebatt på NRK (18/03/2017)

Tilskudd til suppleringsplanting (18/03/2017)

Deler av skogen kan gå til biodrivstoff (17/03/2017)

Stor interesse for Virkesverdi-kursene! (17/03/2017)

- Vi trenger flere gode skogforskere! (17/03/2017)

Norgesmesterskap i skogbruksferdigheter på Storsteigen videregående skole (17/03/2017)

Tilskudd til tettere planting videreføres (16/03/2017)

Klimaeffekt og kostnader ved mer biodrivstoff (16/03/2017)

Ny priscontroller i Viken Skog (16/03/2017)

NORSKOG med innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2017 (16/03/2017)

Vi kan dekke Norges biodrivstoffbehov (16/03/2017)

Skogen vandrer oppover (16/03/2017)

Ny nettside til hjelp for deg som er ny bonde eller skogbruker (15/03/2017)

Lahnsteins innlegg om biodrivstoff (15/03/2017)

Ikke lisensjakt i ulvesonen i år – rundlurt i et politisk narrespill (15/03/2017)

Eventyrlig om biodrivstoff (15/03/2017)

Vil fjerne rundballeplast frå fôringsplassar (15/03/2017)

Bli med på å utvikle landbruket! (14/03/2017)

Oslo er kåret til Europas skoghovedstad 2017 (13/03/2017)

Ny skogbeskatning - kursserie for Viken Skog (13/03/2017)

Studenter søkes til sommerprosjekter i Viken Skog (13/03/2017)