Mot to generasjoner av granbarkbille

Stadig økende sommertemperaturer ser ut til å bane vei for to generasjoner av granbarkbiller. Så langt er det tilfelle kun i de varmeste områdene på Øst- og Sørlandet.

Les mer »


Ny skogbruksleder i Elverum

Glommen Mjøsen Skog har ansatt Arild Lindberget som ny skogbruksleder i Elverum.

Les mer »

Endringer i viltloven - Nattoptikk tillates ved jakt på villsvin

Stortinget har vedtatt et lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet som åpner for utvidet bruk av kunstig lys, herunder nattoptikk, ved jakt på villsvin.

Les mer »

Norges første kommersielle biokullanlegg ligger i Innlandet

Oplandske Bioenergi har tatt på seg ledertrøya nasjonalt og er først ute med å etablere et kommersielt anlegg for karbonfangst og -lagring på Rudshøgda i Ringsaker kommune i Innlandet.

Les mer »


Konferensen ”Ensuring Diversity for Food and Agriculture” är nu öppen för anmälan

Nu går det att anmäla sig till den fyra dagar långa online-konferensen ”Ensuring Diversity for Food and Agriculture" som arrangeras av projektet Farmer’s Pride i samarbete med EUCARPIA och ECPGR.

Les mer »

SKOGSKOLEN – skogbrukets fellessatsing på e-læring er en suksess!

Koronaen har ført til at mange hundre personer har plantet gran for første gang denne våren. Nettkurset «Skogplanting for profesjonelle» har gjort det mulig å gi alle disse grunnleggende kunnskap om hvordan planta skal settes i bakken. I løpet av to måneder har de to kursene i planting til sammen nesten 1400 deltakere, og stadig flere kommer til!

Les mer »

Viken Skogs årsmøte 2021: Mer av verdiskapingen må tilbake til skogeieren

Gapet mellom tømmerpris og trelastpris var blant temaene som ble debattert på Viken Skogs årsmøte. – Økte tømmerpriser er noe vi skal jobbe hardt for i tiden fremover, sier styreleder Olav Breivik, som ble gjenvalgt for åttende gang.

Les mer »


Tømmerterminaler på Kongsvinger og Sørli prioriteres i ny transportplan

Det er satt av 2,5 milliarder ekstra til jernbanetiltak i den nye transportplanen – dette vil komme skognæringen til gode.

Les mer »

Webinar om bærekraftig finans

EU-kommisjonens forslag om bærekraftig finans kan få store konsekvenser for for skog- og trenæringen. Logg deg på for å lære mer om klassifiseringssystemet 22. juni.

Les mer »

Ny samarbeidsavtale mellom SINTEF og NIBIO

Forskningsinstituttene SINTEF og NIBIO har i dag undertegnet en overordnet avtale om samarbeid. Formålet er å sikre et strukturert og forutsigbart samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon.

Les mer »


Koronahåndtering i verdensklasse

Viken Skog har hatt sitt andre digitalt årsmøte. Olav Breivik ble gjenvalgt til sin åttende styrelederperiode og økonomien går så det suser i trekronene. 21. juni kommer dessuten et nytt digitalt verktøy.

Les mer »

High tech i skogen

NORSKOG deltar i det EU-finansierte prosjektet Tech4Effect, som fokuserer på økt bruk av IT-teknologi for å øke effektiviteten i skognæringen. Som en del av dette har vi testet ut buk av forløpende datainnhenting fra maskindrifter.

Les mer »

Skogbrannsesongen er her (igjen)

Med lyngbrannen på Sotra friskt i minne kan det være greit å repetere litt om forebygging og håndtering av skogbrann. Alle som ferdes i skogen eller har skogen som arbeidsplass kan bidra til å hindre og slokke branntilløp. Fokus på forebyggende tiltak gjør det mulig å opprettholde skogsdrift også i perioder med høy skogbrannfare.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Økt hogst til besvær og lukket hogst er bra. Men stiller noen de gode spørsmålene? (09/06/2021)

Skogeierforbundet om lukkede hogster (09/06/2021)

FrP sørget for 1,50 i friske midler (09/06/2021)

Tilskudd til skogplanting blir 1,50 kr per plante - nå må plantene ut! (09/06/2021)

Familiedag & stubbekonsert rundt om i Sogn og Fjordane (09/06/2021)

Enighet om 1,50 kroner i tilskudd til skogplanting (08/06/2021)

HEL DAG MED BIOENERGI (08/06/2021)

Suppleringsplanting etter museskader (08/06/2021)

NORSKOGs næringspolitiske avdeling vokser (08/06/2021)

Över 30 000 fröprover från sju genbanker säkras på Svalbard (07/06/2021)

Forslaget om å skrote tomtefesteloven nedstemt i Stortinget (07/06/2021)

Økt plantetilskudd i revidert statsbusjett (07/06/2021)

FrP prioriterer skogen (07/06/2021)

Skog stadig viktigare i klimapolitikken (07/06/2021)

Vinneren i ALLMA-brukerundersøkelsen er kåret (07/06/2021)

Betydelig prisøkning på sagtømmer (07/06/2021)

Se opptakene fra webinaret: Gjødsling av skog (05/06/2021)

TenkTre og Skogplantedagen på NRK Supernytt (04/06/2021)

Kan noen rydde og merke stier i utmark uten grunneiers samtykke? (04/06/2021)

MiS-kartlegging med NiN (04/06/2021)

Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt (04/06/2021)

Norge må ta i bruk sitt beste klimatiltak! (04/06/2021)

35 lokale årsmøter/andelseiermøter er gjennomført: – Vel blåst, nå er vi klar for årsmøte i Viken Skog SA på nett (03/06/2021)

Webinar: Bærekraftig oppgradering og gode bomiljø - Kan påbygg på tak være et svar? (03/06/2021)

Vil modernisere tømmertransporten (03/06/2021)

LEIE HYTTE AV SKOGSELSKAPET? (03/06/2021)

SKOGSKOLEN med skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere (03/06/2021)

SKOGBRANNKURS FOR ENTREPRENØRER OG MASKINFØRERE (02/06/2021)

NORSKOG støtter sak for Høyesterett (02/06/2021)

Miljøvennlig betong – eller har noen i betongbransjen sittet for lenge på hjemmekontor? (02/06/2021)