DEN FØRSTE NORDISKE SKOGKVINNE-SAMLINGEN I JUNI

28. til 30. juni arrangeres den første konferansen som et resultat av samarbeidet mellom skogbrukskvinner i Norden som er i ferd med å bli etablert.

Les mer »


Hurra for skogen

I dag er det den interansjonale skogdagen. Målet med skogdagen er å øke folks bevissthet omkring skogens betydning og hvor viktige skogene er i kampen mot fattigdom, for matsikkerhet og en bærekraftig forvaltning.

Les mer »

Ny rekord for hjortejakta

Det felles stadig mer hjort i Norge. Elgjakta går noe ned. Totalt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19.

Les mer »

Folk flest ser rovdyr i avisa

Et fokus på hva flertallet i Norge mener om rovdyr må ikke brukes som overkjøring av de som faktisk må leve med dem.

Les mer »


Ny veileder om vegetasjonen langs vassdrag

Livet i elver og bekker er i stor grad avhengig av vegetasjonen langs vassdraget. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå laget en veileder for å avklare myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover.

Les mer »

Svar på skriftlig spørsmål om tiltak for å skjøte mer skog i Norge

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) om hvilke konkrete tiltak statsråden vil sette i gang for at vi skal kunne hugge, plante og skjøte mer skog i Norge.

Les mer »

Hjortevilt 2019

Landets største seminar Hjortevilt 2019 arrangeres i år på Ringsaker 27. og 28. mars. Seminaret samler 250 deltakere fra blant annet forskning og undervisning, offentlig og privat forvaltning, organisasjoner og med grunneiere og jegere fra hele Norge.

Les mer »


Lær å bli glad i skogen

Skogen er levested for mange av jordas dyr, planter og sopper. Vi mennesker er avhengige av skogen og dens innbyggere – til byggematerialer, klær, mat, medisiner og mye annet. Ikke minst spiller skogen en viktig rolle i reguleringen av klimaet på kloden.

Les mer »

Frølager til 1,5 milliarder trær

På Verdens skogdag kan vi glede oss over at det plantes ut stadig flere trær i Norge. Økt planting betyr økt behov for frø. På Skogfrøverket i Hamar ligger ca. 10 tonn salgsfrø fra gran og furu på fryselager. Dette kan bli til 1,5 milliarder nye skogtrær!

Les mer »

Fylkesmannen tilrår vern av 7 nye skogområder

Frivillig vern av skog er en fungerende ordning i Innlandet.

Les mer »


25 mill. til mer effektiv tømmertransport

Regjeringen har fordelt 25 millioner kroner til utbedring av svake bruer som ikke tåler tømmertransport på 60 tonn.

Les mer »

-Gode tilbakemeldinger på fusjonsutkastet

-Det var nyttig å ta seg bedre tid i prosessen. Nå har vi fått med oss andelseierne, sier en fornøyd styreleder etter at 14 møter i Glommens skogeierlag og skogeierområder er gjennomført.

Les mer »

Skogbruket trenger flere profesjonelle veiplanleggere

Skogkurs tilbyr nå kurs for både erfarne og mindre erfarne veiplanleggere. Hensikten er å få flere igjennom nåløyet til å bli «profesjonelle veiplanleggere».

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Skogdag med prosjektet Fossilfri skogsdrift (19/03/2019)

Tørkesommer utløser tilskudd til suppleringsplanting (19/03/2019)

Støtte til grunneier i overvåkningssaken (19/03/2019)

Hjortevilt 2019 - påmeldingsfristen nærmer seg (19/03/2019)

Endret lisensfellingsperiode for ulv utenfor ulvesonen (18/03/2019)

Klimagassregnskap for skog og arealbruk (18/03/2019)

To nye skogreservater i Aust-Agder (18/03/2019)

Regjeringen endrer lisensfellingsperioden for ulv uten for ulvesona (18/03/2019)

13 områder vernet frivillig (15/03/2019)

Skogeierlagene – bør de få en viktigere rolle i Viken Skog? (15/03/2019)

Tre aktuelle steder for ny tømmerhavn (15/03/2019)

Leverer rapport om næringsutvikling innen høstbare viltressurser (15/03/2019)

Solid årsresultat for Viken Skog-konsernet i 2018 (15/03/2019)

IFFAs styreleder omkom i flystyrten i Etiopia (15/03/2019)

Nasjonalpark i Østmarka? (15/03/2019)

Hvordan gjør vi det mer lønnsomt å bygge med klimavennlige materialer? (15/03/2019)

Skogens Konge på grillen! (15/03/2019)

Anbefaler frivillig vern i Østmarka (15/03/2019)

Tre kandidater kan bli Årets trebyggeri (15/03/2019)

Venstres grønne Næringsminister (15/03/2019)

Oppstart av ny verneplanprosess (15/03/2019)

Skogbruk avgjerande for ny hamn (15/03/2019)

Bli med i ein europeisk konkurranse i bygde- og landbruksbasert innovasjon! (14/03/2019)

Åpnet Huntons nye fabrikk for isolasjon av tre (13/03/2019)

Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Bondelag fraråder medlemmer å bruke ny kraftlinjeavtale (13/03/2019)

- Jernbanen har vært avgjørende for skognæringa (13/03/2019)

Ny skogkulturkalkulator for prioritering av investeringer (13/03/2019)

Offensiv “Skogminister” ønsker mer bruk av skog (13/03/2019)

Bollestad: Vi må tilbake til skogen (13/03/2019)

Fraråder medlemmer å bruke ny luftledningsavtale (13/03/2019)