Stor misnøye med ulveforvaltningen

- Det er for mange ulver i Norge. Regjeringen har ikke klart å følge opp stortingets føringer, sa Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet under et seminar om ulveforvaltningen.

Les mer »


SSB: – Hver tredje landbruksoverdragelse er fritt salg

Statistisk sentralbyrå lanserer i dag nytt om overdragelser av landbrukseiendommer i 2018

Les mer »

Statssekretær Widar Skogan (KrF) kommer! Kommer du på Skogforum 25. september i Oslo?

Et godt politisk panel møter et solid fagpanel – NORSKOGs Skogforum har skog og klima på dagsorden.

Les mer »

Åpen dag på Abborhøgda

Det blir mange aktiviteter for store og små under arrangementet på Abborhøgda lørdag 5. oktober. Kom på besøk til dette skogfinnetorpet, ett av de seks kjerneområdene innenfor Utvalgt kulturlandskap på Finnskogen.

Les mer »


Seminar om næringsutvikling i ulvesonen trakk nær 100 til Skogmuseet

Nær 100 personer deltok på seminar på Skogmuseet med tema «Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen». Seminaret ble arrangert av Naturbruksalliansen, der NORSKOG er et av medlemmene.

Les mer »

Invasive Pests and Diseases theme at NordGen Forest Conference

Outside the conference room, steam is rising from the hot springs in the barren landscape. The forest might seem distant but in this room it’s central. The discussions and lectures are all about the future forests.

Les mer »

Mannen som fotograferer endringar i landskapet

Sakte skjer dei – endringane. Ørsmå forskjellar frå år til år, nesten umerkeleg, som når eit landskap gror igjen, eller brått og brutalt når ein motorveg skal fram. For NIBIO-geograf Oskar Puschmann er landskapsendringar både fag og lidenskap.

Les mer »


Østmarka: – «Never change a winning team»

Skal vi bruke skogvernet vårt på å verne noe som ikke er verneverdig? Og skal vi forkaste vår unike sjanse til å bruke Østmarka til et mer aktivt «naturbruks-museum» og en læringsarena for sirkulær økonomi og bærekraftig verdiskapning? Vi syns ikke det.

Les mer »

Den beste investeringen i skogen

Riktig ungskogpleie utført til riktig tid kan gi en skog med høyere kvalitet, større sagtømmerandel og høyere verdi etter hogst. Samtidig blir en regulert skog mer robust mot snøbrekk og vindfall.

Les mer »

Høring om endring av naturskadeerstatnings-forskriften

NORSKOG syns endringen i forskriften er positiv og stiller oss bak forslaget.

Les mer »


Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i Vest-Agder

Fylkesmannen i Agder forlenger tillatelse til skadefelling av én ulv i Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral kommuner.

Les mer »

Steinsbrua er ikke lenger en flaskehals

Steinsbrua på fylkesvei 21 i Aremark kommune har vært én av de aller største flaskehalsene for skognæringen. Men nå er Steinsbrua ferdig forsterket og skrevet opp til Bk 10/60 tonn på permanent basis.

Les mer »

Bærekraftig forvaltning av jord og skog

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Høy aktivitet på Skogtunet under Dyrsku’n (16/09/2019)

Skyskraperen i Brumunddal (16/09/2019)

Vi minner om: Fagsamling vei, 17–18. oktober (16/09/2019)

TENK TRE - BYGG I TRE (16/09/2019)

Tidlig høst for lauvskogen skyldes soppangrep (16/09/2019)

Skånsam omgjering av skogsmark til beitemark (14/09/2019)

Dyrsku'n i Seljord leverer som alltid! (14/09/2019)

- Vi skal være lette å komme i kontakt med (13/09/2019)

Første møte i dialogforum for skog- og trenæringen gjennomført. (13/09/2019)

Kommer ikke utenom skog og tre (12/09/2019)

Med trua på klimavenlege trebåtar (12/09/2019)

Populær temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa (12/09/2019)

Seminaret TREmuligheter vel gjennomført (12/09/2019)

Kurs i bygging av skogsbilvei - for entreprenører (12/09/2019)

Nye verktøy for kalkulasjon av skogsdrifter (12/09/2019)

Ny kvinnesjef (11/09/2019)

Positiv start på Dialogforum – lyttende Landbruksminister (11/09/2019)

Var med på å legge grunnsteinene for nytt selskap (11/09/2019)

Ministeren inviterte til samtale om skognæringen (11/09/2019)

Stor rift om fuglejakta på Statskogs grunn (10/09/2019)

"Sporopprettingsgaranti" i Enkel og Pluss Skogpakke (10/09/2019)

Vil du bli planteforedler? (09/09/2019)

Prognoser for frømodning (09/09/2019)

Millionar i gevinst (09/09/2019)

Viken Skogpakker er jo genialt! (09/09/2019)

Lisensfelling av jerv i Innlandet (09/09/2019)

"Veiansvar Pluss" forsikring fra Skogbrand inkludert i Vikens Skogpakker (09/09/2019)

Enklere hverdag med Viken Skogpakker (09/09/2019)

Bemanningen i Vestfold er styrket (09/09/2019)

Kantarellsanking for nybegynnere (09/09/2019)