Hvilken betydning har kjønn i europeisk skogeierskap og skogforvaltning?

Bygdeforsker Gro Follo har over år vært interessert i temaet personlige skogeiere. Sammen med forskerkollegaer fra seks andre land har hun nå publisert en artikkel som reflekterer over temaet kvinner som såkalt «nye skogeiere».

Les mer »


Vi holder stengt 23. – 25. august

Glommen-ansatte på fag- og sosial utferd til Karlstadindustrien.

Les mer »

Biodrivstoff fra skogråstoff

Det finske energiselskapet St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen om å produsere biodrivstoff basert på norsk skogsråstoff på Follum ved Hønefoss.

Les mer »

Skogkurs og Felle-Jon på Elverum.

Årets Jakt- og Fiskedager på Elverum ble arrangert i forrige helg i vekslende sommervær, men med god oppslutning, hele 32 000 besøkende. 14 av skogbrukets organisasjoner samarbeider på Skogbrukstunet. Skogkurs er blant disse.

Les mer »


Populært med «Robuste skogkvelder»

Viken Skogs første uke med «Robuste skogkvelder» er unnagjort og på de 3 skogkveldene i forrige uke har 230 skoginteresserte deltatt.

Les mer »

Vi søker prosjektleder «Skogvekst i Kongsberg-Numedal»

På vegne av prosjekteierne som er alle kommunene i Kongsberg-Numedal, Fylkesmannen i Buskerud og Viken Skog søker vi prosjektleder.

Les mer »

Skogfondskalkulator med ny funksjonalitet

I mange tilfeller er hogst og avsetning til skogfond gjennomført på ett annet tidspunkt enn investeringen.  Nå kan du finne ut hva investeringen koster om du har hatt drift eller ikke.

Les mer »


Frp vil bli det nye skogpartiet

Per Sandberg varsler via dagens Nationen at Fremskrittspartiet tar mål av seg om å bli det nye «skogpartiet» i Norge. Uttalelsen kommer etter et møte mellom Frps nestleder og Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Les mer »

Industrien trenger skogen som råstoff i det grønne skiftet

Norsk industri vil trenge skogen både for å produsere bygg- og anlegg av massivtre og som innsatsfaktor i metallproduksjon. Dette var hovedbudskapet fra store industriaktører som Veidekke Entreprenør og Elkem under et seminar om skogens muligheter i det grønne skiftet, under Arendalsuka.

Les mer »

Skogeierne forventer milliardinvesteringer

Skognæringa ventar milliardinvesteringar og klimastiftinga Zero jublar over framtidig klimagassreduksjon etter varslar om bygging av bioetanolfabrikk på Follum, skriver Nationen i dag.

Les mer »


Optimisme og utålmodighet

Skog- og trenæringens representanter ga uttrykk for stor optimisme, men samtidig en sterk utålmodighet når det gjelder å få fram nye produkter, prosesser og markeder for å bruke den norske tømmerstokken til framtidig industriproduksjon, da de møttes til frokost og debatt i dag på Arendalsuka.

Les mer »

Miljøvennlig biodrivstoff fra skog hever ambisjonsnivået i miljøpolitikken

Det finske energiselskapet St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen om å produsere biodrivstoff basert på norsk skogsråstoff på Follum ved Hønefoss. 

Les mer »

St1 vil bygge bioetanolfabrikk på Follum - Treklyngen

Energiselskapet St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen/Viken Skog om å bygge en bioetanolfabrikk på Follum, Hønefoss. Dette vil bli første fullskalaproduksjonsanlegg på norsk jord.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Dale lover å se på justeringer i statsbudsjettet (19/08/2016)

Til kamp mot kippkøyringa (18/08/2016)

Lisensfelling på bjørn i Hedmark avlyst (18/08/2016)

Gårdskart i vinden som aldri før (18/08/2016)

Flere søkere til skogfag (18/08/2016)

Tømmeravvirkningen fortsetter å øke første halvår 2016 (17/08/2016)

Dale varsler tiltak i statsbudsjettet (17/08/2016)

Arendalsuka - 100 påmeldte (17/08/2016)

Yngve Holth konstituert (17/08/2016)

Tømmeravvirkningen fortsetter å øke første halvår 2016 (16/08/2016)

Yngve Holth er konstituert som daglig leder i Glommen (16/08/2016)

Vestlandets grønne gull (16/08/2016)

Bronse i nordisk Timbersports (16/08/2016)

Skogbruksfamilien viser seg fram på Dyrsku'n (16/08/2016)

Folksomt på Markens Grøde (15/08/2016)

Regjeringen har sviktet treindustrien (15/08/2016)

Glommen kjøper halvparten av skogplantene (15/08/2016)

Hvordan etablere robuste skoger for et endret klima? (15/08/2016)

Klimavennlig biodrivstoff (13/08/2016)

-Bli med på skogkvelder i august! (12/08/2016)

På feltkurs i feltbefaringer (12/08/2016)

Seminar: Arealbruk i ei grøn framtid (11/08/2016)

Hvordan få fram kvalitetsskog? (11/08/2016)

Arendalsuka - få plasser igjen (11/08/2016)

Langer ut mot Revisorforeningen (11/08/2016)

Eilif Due gjenvalgt (11/08/2016)

Lisensfelling av bjørn i Hedmark 2016 (10/08/2016)

Privat eiendomsrett er viktig i Sverige (10/08/2016)

KrF ønsker årlige erstatninger ved fredning av skog (09/08/2016)

Skog og klima på Arendalsuka 2016 (09/08/2016)