Skogeierundersøkelsen 2017

Viken Skog vil forbedre og utvikle sitt tjenestetilbud, og ønsker en tilbakemelding på hvilke behov skogeiere i 2017 har. I løpet av januar sender vi ut en omfattende spørreundersøkelse. Viken Skog skal være skogeierens førstevalg – da er det svært viktig å kjenne skogeierens behov.

Les mer »


Ny bok om lokalsamfunn

Like før jul kom boken «Lokalsamfunn» ut. Redaktørene og flere av bidragsyterne er tilknyttet Norsk senter for bygdeforskning. Her formidler en rekke samfunnsforskere forskningsbasert kunnskap om lokalsamfunn, presentert gjennom ulike innfallsvinkler. Sentrale spørsmål i boken handler om hva et lokalsamfunn er, og hvilken rolle fellesskap, identitet, kultur og lokal utvikling spiller i dag.

Les mer »

Forskere og næringsliv omfavner skogens skadesopp

I bioøkonomien skal olje erstattes med fornybar biomasse, som trær. Men å bryte ned og hente ut godsakene fra ei gran eller furu, er en omstendelig prosess. Nå leter forskere fra Campus Ås i skogen etter svar: De vil vite hvordan brunråtesoppen effektivt gjør jobben ute i naturen.

Les mer »

Stolte av skogen i Åmot

Åmot kommune i Østerdalen er en av landets ti største skogkommuner. Nå ønsker kommunen og skogeierne at åmotingene både skal få økt sin kunnskap om skogen og bli enda stoltere av den.

Les mer »


Kurs i nye reglar for skatt og tømmerkonto i skogbruket

16. februar blir det kurs i Haugesund om nye reglar for skattlegging i skogbruket. Kurset er retta mot rekneskapsførarar, skogbruksleiarar og tilsette innan skogforvaltinga.

Les mer »

Seminar om ulv

Tirsdag 17. januar kl. 08.00 - 09.15 arrangerer Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Utmarkkommunenes sammenslutning et seminar om ulv på Grand Hotels konferansesenter i Oslo. 

Les mer »

Rekordhogst i 2016 – Viken Skog girer opp for 2017!

Skogeierne i Norge omsatte 10,4 millioner kubikkmeter tømmer i 2016. Dette er det nest høyeste nivået helt siden 1920 tallet. Viken Skog fortsatt veksten fra 2015 og landet på nesten 2,3 millioner kubikkmeter. Sammen med SB Skog som omsatte over 800 000 kubikkmeter har Viken Skog konsernet befestet stillingen som den suverent største aktøren i Norge med en markedsandel på 28,3%.

Les mer »


Trysil Kommuneskoger søker skogsjef

Trysil Kommuneskoger KF er et kommunalt selskap eid av Trysil Kommune med formål å drive kommunens skog- og utmarkseiendommer.

Les mer »

Søk stipend fra NordGen Skog og SNS!

De nordiske institusjonene, NordGen Skog og Samnordisk skogforskning (SNS) samarbeider fra 2017 om en felles stipendordning for å bidra til kunnskapsøkning og kunnskapsutveksling innen genetiske ressurser, frø- og planteproduksjon, foryngelse og foredling. Søknadsfrist: 15 februar

Les mer »

"Tømmer og Marked 2017"

Viken Skog samler noen av de fremste representantene for skogindustrien i Norden, og inviterer skogeiere, næringslivet, politikere, presse og andre samarbeidspartnere til seminar på Sundvolden hotel torsdag 16. februar 2017. Etter den store pågangen på seminaret i 2016, har vi for 2017 økt kapasiteten og har nå plass til 300 seminardeltakere.

Les mer »


Seminaret Hjortevilt 2017

Landets viktigste arrangement for formidling av ny kunnskap og reflekterte holdninger om hjortevilt er nå klart. Skogkurs har også i år ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring.
 

Les mer »

Orientering om rovviltnemnda i region 3/ Oppland

Den 9. januar la leder, nestleder og ett fast medlem i rovviltnemnda i region 3/ Oppland ned sine verv. Også varamedlemmene til disse tre medlemmene har lagt ned sine verv. Dette betyr at region 3/ Oppland ikke har vedtaksfør rovviltnemnd, og Klima- og miljødepartementet har derfor overført rovviltnemndas myndighet til Miljødirektoratet med umiddelbar virkning.

Les mer »

Endring av virksomhetsbegrepet

Skattegruppa, som er en del av samarbeidsprosjektet mellom Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog, har laget en veiledning om endring av virksomhetsbegrepet. Veiledningen gjengis nedenfor. 

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Norsk skogindustri nedprioriteres til fordel for naboland (12/01/2017)

Egersund Havn kan få eigen tømmerkai (12/01/2017)

Resultater fra analyser av kongleprøver (12/01/2017)

Gods på bane – satsing eller forvitring? (12/01/2017)

Etterlyser fond for grønne investeringer (12/01/2017)

Stolte av skogen i Åmot (11/01/2017)

Valgmøte 2017 - Kunngjøring til medlemsvalg (11/01/2017)

Statsministeren om ulv i Spørretimen (11/01/2017)

Skogeiere mobiliserte mot merking av ulv (11/01/2017)

Lyttende Helgesen (11/01/2017)

Storstilt opning av Søndenåneset tømmerkai (10/01/2017)

Distrikts-Norge har gitt Helgesen marsjordre! (10/01/2017)

Grønn konkurransekraft (10/01/2017)

Oppfølging av ulvesaken (10/01/2017)

– Ulvemerkingen er en avsporing (10/01/2017)

Nær rekordhogst i 2016 (10/01/2017)

Presset øker i ulvestriden (10/01/2017)

Tilskudd til tiltak i beiteområder (09/01/2017)

NORSKOG møtte statssekretæren i KLD vedr ulv (09/01/2017)

Helgesen prøver å inngå forlik på ulveforliket (09/01/2017)

Line Henriette Hjemdal opna Søndenåneset tømmerkai (09/01/2017)

Hordalands asketrær forsvinner (09/01/2017)

Tømmeravvirkningen nådde nye høyder i 2016 (09/01/2017)

Trøkk bak «Godspakke Innlandet» (09/01/2017)

Ulvefloken kan løses (06/01/2017)

Endring i bruk av terminaler for massevirke i Nord-Østerdal (06/01/2017)

Høy temperatur i "Debatten" (06/01/2017)

Plantesesongen 2017 nærmar seg i klimaskogprosjektet (06/01/2017)

Investerer i skogen (06/01/2017)

Hjelpeskjema til selvangivelsen for «skogbruk utenfor næring» (06/01/2017)