Ungdom som læremestere for skognæringen

I et samarbeidsprosjekt mellom Velg Skog og bladet Norsk Skogbruk skal ungdom gi råd til skognæringen i bruk av sosiale medier. Målsetningen er å finne de beste plattformene for kommunikasjon mellom skognæringen, studenter og allmenheten.

Les mer »


Innstramminger i koronatiltak

Regjeringen kom 26. oktober med nye tiltak som følge av økt koronasmitte i Norge og Europa. Blant annet strammes det inn i reglene for karantene for innreisende arbeidstakere.

Les mer »

NORSKOG’s innspill til høringer vedrørende statsbudsjettet 2021

NORSKOG har de siste ukene deltatt på høringer vedrørende statsbudsjettet og kommet med innspill til næringskomiteen, finanskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen.

Les mer »

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren f

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt.

Les mer »


Medlemskap i Norwegian Wood Cluster

Skogkurs ble i september tatt opp som medlem i Norwegian Wood Cluster (NWC), en næringsklynge i verdikjeden skog, industri og bygg lokalisert i Innlandet.

Les mer »

Foreslår tidsfrist for dødsbo i landbruket

Det er svært gledelig at regjeringen i dag har kommet med forslag om å innføre en frist på 3 år for skifte av dødsbo i landbruket, sier Ellen Alfsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Skogeierforbund.

Les mer »

Endringer i arveloven

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. I proposisjonen foreslås en bestemmelse for tilfeller der det inngår en landbrukseiendom i dødsboet. Forslaget går ut på at eiendommen må være overført til en ny eier innen tre år etter arvelaterens død.

Les mer »


Stadig nye funn av bakteriesjukdomar på tre i Noreg

Bakteriesjukdomar ser ut til å vere eit aukande problem på tre i Noreg. Det kjem fram i ein ny rapport om skoghelsetilstanden i landet.

Les mer »

Norske Skog kutter i Halden: - Flere blir nok nødt til å gjøre det samme

- Det er bestandig negativt når industrikapasitet i skogsektoren legges ned, men vi må dessverre regne med at flere industrier i trykkpapirsegmentet må redusere kapasitet, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.

Les mer »

Hva er det med disse villsvinene?

Svinaktig godt viltkjøtt eller smittekatastrofe på vei inn over grensa? Villsvin er omstridt. Glommen Mjøsen Skog jobber nå for at grunneierne skal ha medinnflytelse på forvaltningen av dette nyinnflyttede dyret.

Les mer »


Veiplanleggersamling 13.-14. oktober

Temaene for samlingen var helhetlig planlegging og nedbørsberegninger. To temaer som aldri går av moten og som vi trolig aldri vil klare å komme med en fasit på.

Les mer »

Norske Skog Saugbrugs stenger papirmaskin

Norske Skog la i dag frem rapporten for 3. kvartal, og annonserte der at de stenger permanent produksjonen på en av sine tre papirmaskiner i Halden. Dette reduserer virksforbruket med ca. 225 000 kubikkmeter årlig, men bidrar til å sikre en bedre markedsbalanse og avsetning for selskapets øvrige papirmaskiner.

Les mer »

Norske Skog Saugbrugs legger ned en av sine papirmaskiner

Saugbrugs legger ned papirmaskin 5 i Halden, som vil redusere produksjonen med hele 24 prosent. Dette vil skje allerede innen 31. desember i år.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv