Programmet er klart

Programmet til konferansen «Nyskapende Næringsnettverk» 18. oktober på Scandic Hell Stjørdal er nå klart. Meld deg på i dag !

Les mer »


Nationen på lederplass: Spennende fusjonsforslag

Skogsamvirkene Glommen Skog og Mjøsen Skog er på vei inn i forhandlinger å samle en sentral del av Skog-Norge til ett rike. Prosessen kan bli vanskelig, men den er viktig, skriver Nationen på lederplass.

Les mer »

Skogfrøverket rehabilitert

Skogfrøverket på Hamar er nå ferdig rehabilitert, og dette ble feiret med høytidlig åpning og fagseminar tirsdag 25. september. Sluttsummen for rehabiliteringen kom på 22,9 millioner kroner.

Les mer »

Slik skal skogeierne hogge mer – og tjene mer

Ivar Stuve og Per Skaare har vært på skogstur med Nationen for å prate mer om den nye «bruksanvisningen» som skal øke skogproduksjonen og gjøre skogen mer lønnsom.

Les mer »


Oppdatert kostnadskalkulator

Ny versjon av «Produktivitets- og kostnadskalkulator for skogsdrift» er nå tilgjengelig.

Les mer »

64 millioner til tømmerkaier

Åtte tømmerkaier langs kysten har fått til sammen 64 millioner kroner i tilskudd. Gode tømmerkaier er nødvendig for å få hogd skogen langs kysten.

Les mer »

Lager kufôr av trestokken – nå vil de satse stort

Tjue år etter de først smakte på ideen, mener Glommen Technology det endelig er lønnsomt å lage norsk kraftfôr på sukkersirup fra tre.

Les mer »


"Planting for klima" avslutta med besøk frå Miljødirektoratet

Sluttrapporten er levert, og pilotprosjektet «Planting for klima» blei avslutta i Skogens Hus med nær 30 deltakarar.

Les mer »

VI VAR MED PÅ FEIRINGEN AV SPILLKRÅKAN 20 ÅR I MORA

Kvinner i Skogbruket var med da vår søsterorganisasjon i Sverige, Spillkråkan" feiret 20 år i helgen. Selv om vi er storesøstre når det gjelder alder, er vi lillesøstre i skogbrukssammenheng. Det fikk vi virkelig erfare denne helgen sammen med 50 svenske kvinnelige skogeiere.

Les mer »

Vi krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken!

Forvaltningen av de store rovviltartene i norsk fauna er krevende. Sammenlignet med mange andre europeiske land er Norge i en særstilling fordi utmarksresursene brukes aktivt til verdiskaping over hele landet. Det oppstår mange utfordringer når dette skal skje i sameksistens med de store rovdyra ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn.

Les mer »


Aptering - ny film i serien: Viktige begrep i skogbruket

Denne filmen tar for seg begrepene aptering og sortiment, den forklarer enkelt hvordan vi deler opp trærne i tømmerstokker, for å få høyeste mulig verdi ut av hvert tre.

Les mer »

Skape, verne og forvalte

Bergen Skog- og Træplantningsselskap er 150 år. Dette har m.a. blitt markert med ei godt skrive jubileumsbok «Skape, verne og forvalte». Denne veka opna også statsministeren ei ny trapp for turgåarar mot fjelltoppen Ulriken. Og det var nettopp Træplantningsselskapet som tok initivativ til denne trappestien, ei gåva til ivrige turgåarar i skogane kring fjella i Bergen

Les mer »

Takk til alle etter skogbrannåret 2018

Selv med en ekstrem tørkesommer, skogbrannfare og et enormt antall branner, unngikk vi de virkelig store skogbrannene i Norge i 2018.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Lisensfelling på bjørn, jerv ulv 2018/19 (20/09/2018)

Vi krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken! (19/09/2018)

Går åpent inn i forhandlinger (19/09/2018)

Krever jakt i ulvesonen (19/09/2018)

NordGen Forest Conference Focuses on Future Needs (19/09/2018)

Smekkfullt på ulveseminar i Elverum (19/09/2018)

Presset på for uttak i ulvesona (19/09/2018)

Svar på skriftlig spørsmål om målsettingen i rovviltpolitikken (18/09/2018)

– Riktig å gjøre endringer i medgang (18/09/2018)

Glommen og Mjøsen starter fusjonsforhandlinger (18/09/2018)

Skogstatistikk fra 1943 til i dag (18/09/2018)

SKOGFORUM på Honne 1. og 2.november. Programmet er klart, – meld deg på i dag! (18/09/2018)

Samarbeid mellom de nordiske landene (17/09/2018)

EDEL i siget – 500 engasjerte skogeiere så langt (17/09/2018)

Folkefest og flisgris i Seljord (17/09/2018)

TØMMER & MARKED 2019 (17/09/2018)

Skogovervåking viser økt skadenivå i nord (17/09/2018)

Skogbaserte byggprodukter er god bioøkonomi (17/09/2018)

Gjestvang og fakta (17/09/2018)

Beiteseminaret 2018 - Ny teknologi i beitenæringa (17/09/2018)

Ulvepenger (14/09/2018)

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2018 (14/09/2018)

Flere ihjeltørkede planter (14/09/2018)

Tømmerprisene fortsetter å øke (13/09/2018)

Viken Skog søker salgsleder (13/09/2018)

Viken Logistikk AS søker transportleder (13/09/2018)

Glommen er best på tømmerpris! (13/09/2018)

Konferanse nyskapende næringsnettverk (13/09/2018)

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019 (12/09/2018)

Den største militærøvelsen i Norge siden «Den kalde krigen» (12/09/2018)