Hjorteviltwebinar

29. april kl. 12.00 – 15.00 arrangerer Skogkurs et hjorteviltwebinar.

Les mer »


En plantørs hverdag

Thor Gotaas holder over hundre foredrag i året og har imponert med sine mange bøker om skihistorie og som folkeminnegransker. Men ved siden av forfatterskapet planter han hvert eneste år 40.000 planter!

Les mer »

Enighet om plantetilskudd – ungdommer kan bli årets treplantere

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV har gått sammen om et krav om at det skal gis et tilskudd til skogeierne for hvert tre som blir plantet nå i vår. Partienes plan er at ungdommer skal gjøre jobben ettersom innreiseforbudet kan hindre den erfarne arbeidskraften fra utlandet å komme til Norge.

Les mer »

Skogkurspodden: Skogsvei spesial episode 2 - veiplanleggeren

I denne episoden får vi innblikk i en veiplanleggers liv og du får vite noen grunner for hvorfor en veiplanlegger bør benyttes. 

Les mer »


Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk bygges i tre

Vestres nye møbelfabrikk på Magnor har fått konseptnavnet The Plus. Fabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon.

Les mer »

Berit Sanness ny klyngeleder for Norwegian Wood Cluster

Berit Sanness blir ny klyngeleder for næringsklyngen Norwegian Wood Cluster. Hun tar over etter Knut Skinnes som har vært engasjert som klyngeleder fra januar 2020. Sanness kommer fra stillingen som prosjektleder for Skog-Tre-Klima i Glommen Mjøsen Skog SA.

Les mer »

Velg Skog - høydepunkter fra året som gikk

2020 ble et spesielt Velg Skog år på grunn av koronapandemien. Likevel ble det gjort mye bra rekrutteringsarbeid takket være de aktive medlemmene, studentene og skogorganisasjonene.

Les mer »


Presentasjoner fra webinar

Mandag gjennomførte vi digital skogkveld med tema skogfond og ungskogpleie.

Les mer »

Skogdagar i Vestland våren 2021

Sogn og Fjordane Skogselskap skal i løpet av våren 2021 arrangere mange skogdagar rundt om i fylket.

Les mer »

Ledige plasser på jaktlederkurs i Bjørkelanen

Det er forskriftfestet at det skal finnes en jaktleder på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig.

Skogkurs arrangerer et kurs i jaktledelse i Bjørkelangen 28-29 mai
 

Les mer »


Vel gjennomført premiere på veiøkonomikurs

Nok et kurs i veiøkonomi ble avholdt denne uken. Verdien av en skogsvei, kostnader, finansiering og ulike kalkulatorer sto på programmet.

Les mer »

130 års erfaring fra skogbruket

Skognæringen har de senere årene hatt en voldsom teknologisk utvikling. Hele verdikjeden har blitt digitalisert og profesjonalisert helt ut til fingerspissene, og det er store krav til å oppdatere seg jevnlig. Har de med lang erfaring fra skogbruket derfor utspilt sin rolle? Vi har truffet tre nestorer i Viken Skog som har mange meninger om dette.

Les mer »

Neste generasjon skal plante neste generasjon med trær

12.000 planter på to uker. Det er målet til søskenparet Johanne (28) og Hans Andreas (25), som skal plante hjemme på foreldrenes skogeiendom. Det har de aldri gjort før, men de gleder så til å gjøre en innsats i skogen.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

NTP: Forutsigbarhet er nøkkel til industriutvikling (16/04/2021)

Webinaruke: Verdien av tre, fra skog til skrog – Hva blir framtidas arv og innovasjon fra kystskogbruket? (16/04/2021)

Internasjonalt kvinnenettverk (16/04/2021)

Andelslaget i Norge med høyest etterbetaling og best avkastning på andelskapitalen (16/04/2021)

Rendalen - Skogbruksplankurs i slutten av mai (16/04/2021)

Viken Webinar (15/04/2021)

Treindustrien positiv til forslag fra KMD i royalsaken (15/04/2021)

Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital (15/04/2021)

Hvor skal trærne stå? (15/04/2021)

Stortinget støtter skogplanting (15/04/2021)

Husk bålforbudet (15/04/2021)

Flertall på Stortinget sikrer skogplantingen (15/04/2021)

Årsmelding (14/04/2021)

Nye retningslinjer for vurdering av vern (14/04/2021)

Q & A fra Skogkulturwebinar (14/04/2021)

Vi søker skogbruksleder i område vest (Røyken, Hurum, Lier og Drammen) (13/04/2021)

Villsvin så godt som utryddet i Danmark (13/04/2021)

Norsk massivtre kan redde hus fra jordskjelvskader (13/04/2021)

Webinar om sporløs kjøring (13/04/2021)

Mindre stammespråk gir mer matnyttig debatt (12/04/2021)

NORSKOG-webinar om skatt 20.april (12/04/2021)

Sødra kjøper nytt sagbruk (12/04/2021)

Gratulasjoner til administrerende direktør som fyller 50 år i dag (12/04/2021)

Å studere naturbruk er blitt trendy (12/04/2021)

Regjeringen foreslår endringer i viltloven – Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin (09/04/2021)

Antall påviste brunbjørn i Norge fortsetter å øke (09/04/2021)

Ny daglig leder i Rogaland Skognæringsforum mener skogen er en vesentlig del av svaret på fremtidens store utfordring (09/04/2021)

Konglesanking av furu (09/04/2021)

Revisjon av skogbrukets nøkkelbiotoper. Er skogbruksplanleggingen på villspor? (09/04/2021)

Nye retningslinjer for avveiningen mellom skogvern og skogbruk (09/04/2021)