Bioenergi-nytt:


Webinar - Hvordan redusere avfall fra treemballasje på byggeplass (12/05/2021)

NTP: Forutsigbarhet er nøkkel til industriutvikling (16/04/2021)

Treindustrien positiv til forslag fra KMD i royalsaken (15/04/2021)

Det må komme en løsning for bygg under oppføring nå (24/03/2021)

Stora Enso utreder muligheten for kapasitetsøkning på Skoghalls bruk (13/11/2020)

- Verdifulle innspill fra tillitsvalgte (03/09/2020)

Bygg med grønt karbon (06/08/2020)

Vinner av Årets Trebyggeri 2019 (26/06/2020)

Skogkurs: Storsatsning på nettkurs for entreprenører og maskinførere (09/06/2020)

Åpnet ny skiltsti i skogen i Løten (26/05/2020)

Landbruks- og matministeren til Innlandet for å plante skog (25/04/2020)

Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin» (19/03/2020)

Kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond (15/03/2020)

Privatisering kommunale veger (13/03/2020)

Radiobjeller på lam - 3 lokale rapporter (12/02/2020)

Vekst i skogplantinga (27/08/2019)

Tilrår vern av tre skogområder i Vestfold (19/08/2019)

Møt Knut på Skogbrukstunet (07/08/2019)

Endringer i Skattefunnsordningen (31/07/2019)

«Sitkagran – verdifull ressurs i en langsiktig tankegang» (31/07/2019)

Energiproduksjon på gårdsnivå – et ekstra bein å stå på for gårdbrukeren (28/05/2019)

Kurs om bio- og solenergi i landbruket (23/04/2019)

Døra til fossilfritt landbruk er fortsatt vidåpen (28/03/2019)

Skogdag med prosjektet Fossilfri skogsdrift (19/03/2019)

- Jernbanen har vært avgjørende for skognæringa (13/03/2019)

Velkommen til demonstrasjon av skogsmaskiner på biodrivstoff! (20/02/2019)

Kom til Hattfjelldal Olaug! (24/01/2019)

Henter sukker fra tømmerstokker (10/12/2018)

Samling på Rudi Gard for prosjektet «Grønn næringsutvikling på gårdsbruk» (05/12/2018)

Importance of Energy Saving for Ukraine (28/11/2018)

Befaring hos Krogsrud Sag (21/11/2018)

Fremtidens energianlegg må levere både elektrisitet, varme, gass og gjødsel (14/11/2018)

Sparebankstiftelsen DNB støtter videreutviklingen av Energigårdens opplæringstilbud til barn og ungdom (06/11/2018)

Vellykket igangkjøring av hogstmaskiner på biodrivstoff (30/10/2018)

Støtte fra Bergersenstiftelsen til utvikling av Energigårdens opplærings- og øvelsesarena (18/10/2018)

Vi søker Prosjektmedarbeider! (05/10/2018)

Bli med på EDEL-fest i Glommen (22/08/2018)

Velkommen til kurs om biovarmeanlegg! (16/08/2018)

Brent jord – Fra Dagbladets serie om menneskeskapte klimaendringer (13/08/2018)

Vi søker seniorrådgiver (16/07/2018)

1 million til utbygging av Energigården (13/07/2018)

Hvordan lage kulde av varme (10/07/2018)

Energigården i NHOs rapport om norsk næringslivs oppfølging av FNs bærekraftsmål (30/05/2018)

Gratulerer med dagen Eidsiva Bioenergi! (16/05/2018)

Oppstart av prosjektet «Grønn næringsutvikling på Gårdsbruk» (09/05/2018)

Bioenergiaktørene ønsker en større satsing på kunnskapsformidling om bioenergi (21/02/2018)

Bioenergiens utfordringer i fokus (07/02/2018)

Grønn næringsutvikling på utvalgte gårdsbruk (29/01/2018)

Energi- og klimaplan for gårdsbruk (10/11/2017)

Agronomiklassa fra Jønsberg på besøk til Energigården (28/09/2017)

Mål for økt bruk av biodrivstoff og kravene om reduksjon i klimautslipp fra disse (25/09/2017)

Hadeland – en ledende bioenergiregion viser seg fram (01/09/2017)

Etableringen av Energigården i Myanmar hovedtema under møte mellom fredsprisvinnere (01/09/2017)

Jonas Gahr-Støre åpnet Energigårdens nye biodrivstoffstasjon (21/08/2017)

Fremskritt på Energigården i Ukraina (19/05/2017)

Tid for ungskogpleie (18/05/2017)

Bioenergiskeptikere i minoritet (06/04/2017)

Ønsker du å lære mer om Bio- og solenergi i landbruket? (09/03/2017)

Energigården ønsker besøk fra Kroatia velkommen 22 og 23 nov. (17/11/2016)

Verden når 400 ppm. (30/09/2016)

Det satses på Biodrivstoff (22/09/2016)

Bioenergidagene 2016 (19/09/2016)

Tømmertransporten må frem (15/09/2016)

Delta på Biotown 2016 (13/09/2016)

Biodrift har fått ny fliskutter (08/09/2016)

Studenter kommer til Hadeland for å lære om bioenergi (01/09/2016)

Biodrivstoff fra skogråstoff (23/08/2016)

To alternative forslag for jakttid på høring (30/06/2016)

Når beitedyra forsvinner gror beitemarka til (23/06/2016)

Økningen av borreliose skyldes ikke bare hjortedyra (22/06/2016)

Energigårdens 25 års jubileum 15. juni (20/06/2016)

Energigården fyller 25 år! (15/06/2016)

Innovasjon Norge tar i mot søknader til biogassanlegg (20/04/2016)

Bioenergi fortsetter å dominere i fornybar energimiksen ifølge WBA (18/04/2016)

Norske Skog vil utvikle seg til å bli en betydelig aktør innen bioenergi (02/03/2016)

Arbeiderpartiet blir mer åpne omkring gjeninnføring av arveavgift (25/02/2016)

Bønder i Trøndelag satser på biodiesel (23/02/2016)

Rapport fra klimautvalg overlevert oppdragsgiveren statsråd Jon Georg Dale (19/02/2016)

Kurs på Energigården våren 2016 (28/01/2016)

Energigården samarbeider med NTNU om utdanning innen sol- og bioenergi. (07/01/2016)

Biovarmeproduksjon er i gang på Energigården i Ukraina (16/12/2015)

Spennende muligheter med hydrogen (25/11/2015)

European Biomass Association – Årsrapport 2015 (16/11/2015)

Staten støtter biokullsatsing på Follum (11/11/2015)

Ny skoghåndbok fra NORSKOG og Skogselskapet (09/11/2015)

Bioenergidagene 2015 arrangeres 18. – 19. november på Gardermoen. (05/11/2015)

Energy Farm etableres i Ukraina (22/09/2015)

EFIF går videre mot å etablere Energigårder i Øst-Afrika (21/09/2015)

Plusshus får internasjonal pris (08/09/2015)

Hjelper andre med bioenergibruk (11/08/2015)

Mulige klimatiltak og reduksjon i utslipp mot 2030 (03/07/2015)

Bruk av bioenergi øker i raskt tempo på verdensbasis (02/07/2015)

Bondelaget trapper opp klimaarbeidet (15/06/2015)

Nysgjerrige elever opplever Energigården (11/06/2015)

Lafta hus er bra for miljøet (11/06/2015)

Støtte til solvarme- og bioenergisystemer (20/05/2015)

Norge bruker mindre bioenergi (06/05/2015)

Drømmeløftet – tema bioenergi (29/04/2015)

Fagdag om klimavennlig stedsutvikling (22/04/2015)