NORSKOG-nytt:


Bli med på seminar om villsvin! (16/10/2018)

NORSKOG på høring i Finanskomitéen (15/10/2018)

NORSKOG på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen (15/10/2018)

Seminar om villsvin (15/10/2018)

NYANSATT MARKEDSSJEF I PEFC NORGE (12/10/2018)

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30. Meld deg på! (12/10/2018)

Skatt, verdiskaping og fordeling! (08/10/2018)

Statsbudsjettet – regjeringen følger ikke opp ulveforliket mhp. kompensasjon for tapte inntekter i jaktbasert utmarksnæring. (08/10/2018)

Statsbudsjettet 2019 – betydning for skogbruket! (08/10/2018)

Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk! (05/10/2018)

Avklaring i Høyesterett omkring jaktrett! (05/10/2018)

Formueskatten – er det skattesatsen som er problemet? (02/10/2018)

Næringsminister med interesse for skogbruk! (02/10/2018)

Vil du delta på kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst? (29/09/2018)

Norskog og Bondelaget fornøyd – men krever uttak også i ulvesonen (28/09/2018)

Nasjonalpark i Østmarka (28/09/2018)

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen (27/09/2018)

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30 (24/09/2018)

Presset på for uttak i ulvesona (19/09/2018)

Vi krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken! (19/09/2018)

SKOGFORUM på Honne 1. og 2.november. Programmet er klart, – meld deg på i dag! (18/09/2018)

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum (10/09/2018)

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18 (27/08/2018)

Skogeierne takker for innsatsen i forhold til sommerens mange skogbranner! (24/08/2018)

Til skogeiere som benytter SkogeierWeb (23/08/2018)

Vil du delta på kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst? (22/08/2018)

Vi må få flere skogeiere som er aktive forvaltere (21/08/2018)

Felles møte i rovviltnemndene for å behandle klager på lisensfelling av ulv (15/08/2018)

Utmark som næring (03/08/2018)

NORSKOGs klage på lisensfelling av ulv i region 4 og 5 (31/07/2018)

Program – Utmark som næring – Seminar, 16.-17. august (31/07/2018)

Verden og Norge trenger tømmer og skogprodukter (30/07/2018)

Tømmer flere hundre liter vann i skogen (26/07/2018)

Kapitaltilgangsutvalget – høringssvar fra NORSKOG (28/06/2018)

Bonanza i skogen! (22/06/2018)

Innspill til rovviltnemdene i region 4 og 5 (18/06/2018)

Sagflis i solnedgang (14/06/2018)

Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019 (13/06/2018)

WWF anker ulvedommen (13/06/2018)

Skogbeskatning som virkemiddel (13/06/2018)

Kraftig angrep av rød furubarveps i Søndre deler av Østfold. (11/06/2018)

Artsdatabanken erklærer krig mot sitka (07/06/2018)

Skogbrannfare – lås bomveier og sett opp plakater! (07/06/2018)

Nytt hefte om skogens rolle i klimasammenheng (06/06/2018)

WWFs spill om ulven (31/05/2018)

Revidert nasjonalbudsjett med omtale av regnereglene for skog (15/05/2018)

Regjeringen gjør kursendring om frivillig vern (15/05/2018)

Mindre frivillig vern (14/05/2018)

Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt (11/05/2018)

Norsenga – Norges største tømmerterminal er stengt på grunn av flom (11/05/2018)

Oppløsning av deltakerlignede selskap uten realisasjonsbeskatning (09/05/2018)

Oceanwood kjøper Norske Skog (04/05/2018)

Massevirkemarkedet (03/05/2018)

Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader (03/05/2018)

Klimameldingen: - Stortinget ber regjeringen utnytte handlingsrommet! (30/04/2018)

NORSKOG på høring om “Jernbaneforslag” fra Ap og SV (25/04/2018)

Skattemelding 2017 - tips (23/04/2018)

Sabotasje styrer ulve-politikken! (20/04/2018)

Blir sopp og insekter utryddet i norske skoger? (19/04/2018)

Måleplassens vrak/utlegg ved lassmåling (18/04/2018)

NORSKOGs Skogmelding 2018 er klar (16/04/2018)

NORSKOGs Årsmelding 2017 (16/04/2018)

Stanser ulvejakt-forslag (05/04/2018)

Skattemeldingen for 2017 har kommet (04/04/2018)

RF-1016 Formue av skogeiendom 2017 , – HUSK 10%-rabatten (04/04/2018)

Ansatte hevder Oceanwood kjøper Norske Skog – styreleder benekter at ny eier er på plass (28/03/2018)

2017-tall om skogbruket fra Landbruksdirektoratet (26/03/2018)

Røkke gir seg i kampen om Norske Skog (21/03/2018)

Høring om nytt regjeringskvartal i tre (19/03/2018)

Ulltveit-Moe byr på Norske Skog (19/03/2018)

NORSKOG mener det er positivt at UMOE melder seg på i kampen om å kjøpe Norske Skog (19/03/2018)

NORSKOG søker skogkonsulent (09/03/2018)

Innspill til Regjeringskonferansen, – Alliansen for norsk, privat eierskap (07/03/2018)

Hjorteviltet kommer med nye nettsider og digitalt (02/03/2018)

Vil kartlegge hvordan rovdyrene påvirker folkehelsa (01/03/2018)

Kapitaltilgangsutvalget foreslår å avvikle formuesskatten! (01/03/2018)

Nytt regjeringskvartal i tre? (28/02/2018)

Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram på fylkesvegnettet – NORSKOGs høringssvar (28/02/2018)

Jakttider for ulv – høringssvar fra NORSKOG (28/02/2018)

Regjeringen må hindre at EUs bokføringsregler begrenser skogens muligheter i klimasammenheng (22/02/2018)

Vellykket SKOGFORUM om bestandsovervåking av ulv! (15/02/2018)

NORSKOG på høring i energi- og miljøkomitèen (13/02/2018)

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres (09/02/2018)

Innspill til St.meld. 41 – Klimastrategi for 2030 (07/02/2018)

Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep (07/02/2018)

Ekstraordinært uttak av ulv i Julussa og Osdalen (07/02/2018)

Skogeier har ansvar for egne veier (03/02/2018)

Forvaltningsansvaret for høstbare viltressurser fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD). (01/02/2018)

Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende! (31/01/2018)

Priskontrollen var ikke død (25/01/2018)

Naboorganisering for bedre skogforvaltning (24/01/2018)

Gjødslingsøkonomi; Beregning av lønnsomhet fra 3 gjødslingsforsøk. (24/01/2018)

NORSKOG Ung samling (18/01/2018)

Høyre, FrP og Venstre enige om regjeringsplattform (15/01/2018)

Sveriges største private skogeier, Bergvik Skog AB, skal omstruktureres. (08/01/2018)

Naboorganisering for bedre skogforvaltning (02/01/2018)

Norske skogmiljøer har inngått avtale om stort skogprosjekt i Etiopia (29/12/2017)

Godt med en avklaring på Norske Skog! (20/12/2017)

Johan C. Løken er død (18/12/2017)

Gausdal Bruvoll og Gran Tre slår seg sammen (18/12/2017)