NORSKOG-nytt:


NORSKOG søker skogkonsulent (09/03/2018)

Innspill til Regjeringskonferansen, – Alliansen for norsk, privat eierskap (07/03/2018)

Hjorteviltet kommer med nye nettsider og digitalt (02/03/2018)

Vil kartlegge hvordan rovdyrene påvirker folkehelsa (01/03/2018)

Kapitaltilgangsutvalget foreslår å avvikle formuesskatten! (01/03/2018)

Nytt regjeringskvartal i tre? (28/02/2018)

Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram på fylkesvegnettet – NORSKOGs høringssvar (28/02/2018)

Jakttider for ulv – høringssvar fra NORSKOG (28/02/2018)

Regjeringen må hindre at EUs bokføringsregler begrenser skogens muligheter i klimasammenheng (22/02/2018)

Vellykket SKOGFORUM om bestandsovervåking av ulv! (15/02/2018)

NORSKOG på høring i energi- og miljøkomitèen (13/02/2018)

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres (09/02/2018)

Innspill til St.meld. 41 – Klimastrategi for 2030 (07/02/2018)

Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep (07/02/2018)

Ekstraordinært uttak av ulv i Julussa og Osdalen (07/02/2018)

Skogeier har ansvar for egne veier (03/02/2018)

Forvaltningsansvaret for høstbare viltressurser fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD). (01/02/2018)

Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende! (31/01/2018)

Priskontrollen var ikke død (25/01/2018)

Naboorganisering for bedre skogforvaltning (24/01/2018)

Gjødslingsøkonomi; Beregning av lønnsomhet fra 3 gjødslingsforsøk. (24/01/2018)

NORSKOG Ung samling (18/01/2018)

Høyre, FrP og Venstre enige om regjeringsplattform (15/01/2018)

Sveriges største private skogeier, Bergvik Skog AB, skal omstruktureres. (08/01/2018)

Naboorganisering for bedre skogforvaltning (02/01/2018)

Norske skogmiljøer har inngått avtale om stort skogprosjekt i Etiopia (29/12/2017)

Godt med en avklaring på Norske Skog! (20/12/2017)

Johan C. Løken er død (18/12/2017)

Gausdal Bruvoll og Gran Tre slår seg sammen (18/12/2017)

Skog til nytte og nytelse (14/12/2017)

Tomtefeste, en viktig frist løper snart ut (08/12/2017)

Kommentar til felling av Osdalsflokken og Julussaflokken (04/12/2017)

Svak krone – et krisesymptom. (30/11/2017)

NORSKOGs kommentarer til lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i 2017-2018 (29/11/2017)

Kompensasjonspengene til “ulvekommunene” kan brukes til grunneiere som får redusert sine jaktinntekter på grunn av ulv. (24/11/2017)

Nærmer seg løsning for Norske Skog? (24/11/2017)

Skattelettelser med betydning for skogbruket (23/11/2017)

Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs. Styret i Norske Skogindustrier svarer Aker og Oceanwood. (23/11/2017)

Enighet om Statsbudsjettet 2018. Den såkalte maskinskatten skal fjernes. (22/11/2017)

Kurs i PEFC Skogstandard (22/11/2017)

Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning. (21/11/2017)

Utdeling av stipender til Skogfagstudenter (16/11/2017)

Kompromissforslag om maskinskatten: Forenkling og forutsigbarhet (10/11/2017)

Plukkhogst, produksjon og virkeskvalitet (08/11/2017)

Mange interessante foredrag på SKOGFORUM (07/11/2017)

SKOGFORUM 2017 startet i dag. (02/11/2017)

Kurs i Norsk PEFC Skogstandard (26/10/2017)

NORSKOG på høring i finanskomiteèn (25/10/2017)

Alliansen for norsk, privat eierskap på høring i Finanskomiteèn (23/10/2017)

SKOGFORUM 2.og 3.november. Meld deg på i dag! (19/10/2017)

Fortsatt ledige plasser på Skogforum 2. og 3. november (16/10/2017)

Regjeringen leverer til skogbruket! (13/10/2017)

92 millioner kroner til skogsveier (12/10/2017)

Klima- og miljødepartementet og skogen (12/10/2017)

Budsjettpenger til ulv! (12/10/2017)

Sagbrukenes markedssituasjon – høsten-17 (11/10/2017)

Hovedtrekk i virkesmarkedet (11/10/2017)

NORSKOG med innspill til Regjeringen (06/10/2017)

Verdikjeden Skog og Tre – innspill til regjeringsplattformen (04/10/2017)

Genetisk bakgrunn hos ulv i Norge og Skandinavia – rapport fra NORSKOG og UIO (28/09/2017)

SKOGBRUKET vant valget! (25/09/2017)

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF (20/09/2017)

Dette mener FrP om skogbruk (08/09/2017)

Dette mener Venstre om skogbruk (07/09/2017)

Dette mener Arbeiderpartiet om skogbruk (06/09/2017)

Verdikjeden Skog og Tre advarer mot EU-forslag (06/09/2017)

Dette mener SV om skogbruk (05/09/2017)

Dette mener KrF om skogbruk (04/09/2017)

Dette mener Høyre om skogbruk (02/09/2017)

Dette mener Miljøpartiet De Grønne om skogbruk (01/09/2017)

Landskapsplaner skal være revidert i løpet av 2017 (26/08/2017)

Miljøpolitikk på ville veier (25/08/2017)

Velkommen til skogdag 5. september på Hurum (24/08/2017)

Endringer i omsetningskravet for biodrivstoff (22/08/2017)

Jonas Gahr Støres Nei til salg av Norge (22/08/2017)

NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona. (06/07/2017)

Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser (05/07/2017)

Fremdeles for lavt uttak av ulv! (26/06/2017)

NORSKOGs innspill til rovviltnemndene i region 4 og 5 vedr. lisensfelling av ulv i 2017/18 (23/06/2017)

Handlekraftig Statsråd (21/06/2017)

Endringene i konsesjonsloven vedtatt (20/06/2017)

Viktig steg for aktivt skogbruk! (14/06/2017)

Fiksjon og fakta om skatt (12/06/2017)

Formuesskatten på arbeidende kapital svekker jobbskaping (09/06/2017)

Lasse Asmyhr begynner hos NORSKOG (07/06/2017)

Rene skogeiendommer slipper priskontroll ! (06/06/2017)

Frivillig vern. Er erstatningene gode? (06/06/2017)

Salg av Statskogs eiendommer, alternative fakta (30/05/2017)

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn (24/05/2017)

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper (22/05/2017)

NORSKOG er hørt i Revidert Nasjonalbudsjett (11/05/2017)

Konsesjonsloven, kommentar til Stortingshøring i dag (11/05/2017)

Eiendomsskatt i landbruket (08/05/2017)

Christian Anker-Rasch ny styreleder i NORSKOG (02/05/2017)

Frokostmøte om skog og industri i Norge. (26/04/2017)

Losby Bruk blir omdannet fra ansvarlig selskap til aksjeselskap. (24/04/2017)

Velkommen til Agenda-frokost! (24/04/2017)

Prisregulering for skogeiendommer foreslås fjernet (21/04/2017)

Benthe Løvenskiold næringspolitisk sjef i NORSKOG (19/04/2017)

Mot full seier for Norskog i ulvesaken! (19/04/2017)