NORSKOG-nytt:


Utmark som næring – nytt kurs (12/04/2019)

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn! (10/04/2019)

Skatt og samfunnsbidrag (04/04/2019)

Nå har Elverum fått nok et milliardselskap (27/03/2019)

Årsmøte i Norskog (25/03/2019)

Distriktsårsmøter i NORSKOG (24/03/2019)

Prosjekt om erstatningsregler ved ekspropriasjon og båndlegging av skog (22/03/2019)

Regjeringen endrer lisensfellingsperioden for ulv uten for ulvesona (18/03/2019)

Nasjonalpark i Østmarka? (15/03/2019)

Offensiv “Skogminister” ønsker mer bruk av skog (13/03/2019)

Ny skogkulturkalkulator for prioritering av investeringer (13/03/2019)

Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Bondelag fraråder medlemmer å bruke ny kraftlinjeavtale (13/03/2019)

Distriktsårsmøter i NORSKOG (12/03/2019)

Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen (11/03/2019)

Skogkveld for studenter ved NMBU og Evenstad (11/03/2019)

2. generasjons biodrivstoff fungerer på skogsmaskiner (06/03/2019)

Høringsuttalelse til ny fjellov (01/03/2019)

Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020 (01/03/2019)

Regjeringen har besluttet en referansebane for skog i klimaavtalen med EU som gir rom for økt hogst. (22/02/2019)

Tilskudd til suppleringsplanting og tettere planting 2019 (21/02/2019)

NORSKOG søker skogkonsulent (18/02/2019)

Søk om tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2019 (06/02/2019)

Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG (01/02/2019)

Har funnet nytt ulverevir (30/01/2019)

NORSKOG klager staten inn for ESA (24/01/2019)

Stortingets transportkomité på Norsenga, Kongsvinger (24/01/2019)

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning (24/01/2019)

Ny regjeringsplattform med mye bra for skogbruket (18/01/2019)

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i Markaloven (17/01/2019)

Skogeierorganisasjonene sier nei til tvangsvern av Østmarka (17/01/2019)

Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge (16/01/2019)

Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen? (16/01/2019)

Gledelig lavt sykefravær i skogbruket (15/01/2019)

Ny omsetningsrekord for Nortømmer i 2018 (15/01/2019)

Kristin Clemet om «Den begredelige historien om formuesskatten» (08/01/2019)

Norskog søker skogkonsulent (07/01/2019)

Brev til statsminister Erna Solberg fra Norskog (20/12/2018)

Velg Skog med nye nettsider (18/12/2018)

Kilder til NRK: – Regjeringen sier nei til felling av to flokker i ulvesonen (17/12/2018)

Regjeringen Solberg overprøver nok en gang Stortinget (17/12/2018)

Nordisk samarbeid om skogpolitikken (13/12/2018)

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett (12/12/2018)

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur! (05/12/2018)

Skånsomme lassbærere for bæresvak mark (01/12/2018)

NORTØMMER arrangerer PEFC kurs (28/11/2018)

Skånsomme lassbærere for bæresvak mark (23/11/2018)

Ola Aamodt (Hamar) og Erik Ødegård (Trysil) mottar stipend for beste studenter (22/11/2018)

Kunnskapsløst korstog mot sitka (21/11/2018)

Straffeansvar ved å delta på jakt (19/11/2018)

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett (09/11/2018)

Kvalitet- og miljøsjef i NORTØMMER (08/11/2018)

Vellykket Skogforum på Honne! (05/11/2018)

Norskog søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett (05/11/2018)

NORTØMMER TILBYR KURS I NORSK PEFC SKOGSTANDARD (03/11/2018)

MØTE OM ELGFORVALTNING (31/10/2018)

Biodrivstoff i skogsmaskiner (29/10/2018)

Trident Juncture – Erstatning for berørte grunneiere (23/10/2018)

Tømmertransport tema på «Transport & logistikk» (22/10/2018)

Bli med på seminar om villsvin! (16/10/2018)

NORSKOG på høring i Finanskomitéen (15/10/2018)

NORSKOG på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen (15/10/2018)

Seminar om villsvin (15/10/2018)

NYANSATT MARKEDSSJEF I PEFC NORGE (12/10/2018)

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30. Meld deg på! (12/10/2018)

Skatt, verdiskaping og fordeling! (08/10/2018)

Statsbudsjettet – regjeringen følger ikke opp ulveforliket mhp. kompensasjon for tapte inntekter i jaktbasert utmarksnæring. (08/10/2018)

Statsbudsjettet 2019 – betydning for skogbruket! (08/10/2018)

Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk! (05/10/2018)

Avklaring i Høyesterett omkring jaktrett! (05/10/2018)

Formueskatten – er det skattesatsen som er problemet? (02/10/2018)

Næringsminister med interesse for skogbruk! (02/10/2018)

Vil du delta på kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst? (29/09/2018)

Norskog og Bondelaget fornøyd – men krever uttak også i ulvesonen (28/09/2018)

Nasjonalpark i Østmarka (28/09/2018)

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen (27/09/2018)

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30 (24/09/2018)

Presset på for uttak i ulvesona (19/09/2018)

Vi krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken! (19/09/2018)

SKOGFORUM på Honne 1. og 2.november. Programmet er klart, – meld deg på i dag! (18/09/2018)

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum (10/09/2018)

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18 (27/08/2018)

Skogeierne takker for innsatsen i forhold til sommerens mange skogbranner! (24/08/2018)

Til skogeiere som benytter SkogeierWeb (23/08/2018)

Vil du delta på kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst? (22/08/2018)

Vi må få flere skogeiere som er aktive forvaltere (21/08/2018)

Felles møte i rovviltnemndene for å behandle klager på lisensfelling av ulv (15/08/2018)

Utmark som næring (03/08/2018)

NORSKOGs klage på lisensfelling av ulv i region 4 og 5 (31/07/2018)

Program – Utmark som næring – Seminar, 16.-17. august (31/07/2018)

Verden og Norge trenger tømmer og skogprodukter (30/07/2018)

Tømmer flere hundre liter vann i skogen (26/07/2018)

Kapitaltilgangsutvalget – høringssvar fra NORSKOG (28/06/2018)

Bonanza i skogen! (22/06/2018)

Innspill til rovviltnemdene i region 4 og 5 (18/06/2018)

Sagflis i solnedgang (14/06/2018)

Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019 (13/06/2018)

WWF anker ulvedommen (13/06/2018)

Skogbeskatning som virkemiddel (13/06/2018)

Kraftig angrep av rød furubarveps i Søndre deler av Østfold. (11/06/2018)