NORSKOG-nytt:


Demodag/skogdag tirsdag 20. august, Strandbygda Elverum (16/08/2019)

Skogen må få større plass i klimadebatten (16/08/2019)

Skogen må brukes – FNs klimapanel (09/08/2019)

«Mangel på empiri om formuesskatten» (05/08/2019)

Østmarka – et flott vindu å vise næring gjennom (02/08/2019)

Helhetlige forvaltningsplaner er en form for snikvern (12/07/2019)

Sommerløsning på Østfoldbanen på plass (11/07/2019)

Merkelig røre av skogvernkritikk (11/07/2019)

Skognæringen slår tilbake: Industrien trenger tømmer hele året (01/07/2019)

INNSIKT – Marked nr 1-2019 (01/07/2019)

Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport (27/06/2019)

Opp til regjeringen å hindre at nytt vern blir konfliktfylt (26/06/2019)

Sjur Baardsen blir ny rektor ved NMBU (25/06/2019)

Riksrevisjonen om rovviltforvaltningen (19/06/2019)

Vestre tenker tre – norsk tredesign «erobrer» verden (14/06/2019)

SSB: Færre ulver og flere bjørner skutt (14/06/2019)

Regjeringens klimaforslag til EU gir rom nok for skognæringen (10/06/2019)

Nasjonalpark i Østmarka? – Mange løse tråder (09/06/2019)

Kan planer etter plan- og bygningsloven regulere igangværende bruk? (06/06/2019)

Fikk besøk av sør-koreanske skogforvaltere (05/06/2019)

Regjeringens klimaforslag til EU gir rom nok for skognæringen (04/06/2019)

Utredning om merverdiavgift avgitt (03/06/2019)

Barkbillefeller hjelper lite hvis det ikke er koordinert (03/06/2019)

Helhetlige forvaltningsplaner for natur (30/05/2019)

Nasjonalpark i Østmarka? (29/05/2019)

Det brennhete markedet kjølner noe (28/05/2019)

Utenlandske treslag: – Bruk «karbonstøvsugeren» optimalt (27/05/2019)

Betinget ja til villsvin i Danmark (27/05/2019)

NORSKOG på høring om EUs bokføringsregler for utslipp og opptak i skog (16/05/2019)

Utmark som næring – nytt kurs (15/05/2019)

Ny nettside om forskning og forvaltning på elg og skog i Norge (15/05/2019)

«Supplerende vern» innstillingen fra Miljødirektoratet foreligger (13/05/2019)

Barkbillene har ikke fryst ihjel (13/05/2019)

Planter nesten dobbelt så mye (13/05/2019)

Høy aktivitet i skogkultur, men skogeierne må drive mer ungskogpleie! (29/04/2019)

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG (26/04/2019)

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn! (10/04/2019)

Skatt og samfunnsbidrag (04/04/2019)

Nå har Elverum fått nok et milliardselskap (27/03/2019)

Årsmøte i Norskog (25/03/2019)

Distriktsårsmøter i NORSKOG (24/03/2019)

Prosjekt om erstatningsregler ved ekspropriasjon og båndlegging av skog (22/03/2019)

Regjeringen endrer lisensfellingsperioden for ulv uten for ulvesona (18/03/2019)

Nasjonalpark i Østmarka? (15/03/2019)

Offensiv “Skogminister” ønsker mer bruk av skog (13/03/2019)

Ny skogkulturkalkulator for prioritering av investeringer (13/03/2019)

Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Bondelag fraråder medlemmer å bruke ny kraftlinjeavtale (13/03/2019)

Distriktsårsmøter i NORSKOG (12/03/2019)

Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen (11/03/2019)

Skogkveld for studenter ved NMBU og Evenstad (11/03/2019)

2. generasjons biodrivstoff fungerer på skogsmaskiner (06/03/2019)

Høringsuttalelse til ny fjellov (01/03/2019)

Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020 (01/03/2019)

Regjeringen har besluttet en referansebane for skog i klimaavtalen med EU som gir rom for økt hogst. (22/02/2019)

Tilskudd til suppleringsplanting og tettere planting 2019 (21/02/2019)

NORSKOG søker skogkonsulent (18/02/2019)

Søk om tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2019 (06/02/2019)

Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG (01/02/2019)

Har funnet nytt ulverevir (30/01/2019)

NORSKOG klager staten inn for ESA (24/01/2019)

Stortingets transportkomité på Norsenga, Kongsvinger (24/01/2019)

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning (24/01/2019)

Ny regjeringsplattform med mye bra for skogbruket (18/01/2019)

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i Markaloven (17/01/2019)

Skogeierorganisasjonene sier nei til tvangsvern av Østmarka (17/01/2019)

Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge (16/01/2019)

Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen? (16/01/2019)

Gledelig lavt sykefravær i skogbruket (15/01/2019)

Ny omsetningsrekord for Nortømmer i 2018 (15/01/2019)

Kristin Clemet om «Den begredelige historien om formuesskatten» (08/01/2019)

Norskog søker skogkonsulent (07/01/2019)

Brev til statsminister Erna Solberg fra Norskog (20/12/2018)

Velg Skog med nye nettsider (18/12/2018)

Kilder til NRK: – Regjeringen sier nei til felling av to flokker i ulvesonen (17/12/2018)

Regjeringen Solberg overprøver nok en gang Stortinget (17/12/2018)

Nordisk samarbeid om skogpolitikken (13/12/2018)

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett (12/12/2018)

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur! (05/12/2018)

Skånsomme lassbærere for bæresvak mark (01/12/2018)

NORTØMMER arrangerer PEFC kurs (28/11/2018)

Skånsomme lassbærere for bæresvak mark (23/11/2018)

Ola Aamodt (Hamar) og Erik Ødegård (Trysil) mottar stipend for beste studenter (22/11/2018)

Kunnskapsløst korstog mot sitka (21/11/2018)

Straffeansvar ved å delta på jakt (19/11/2018)

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett (09/11/2018)

Kvalitet- og miljøsjef i NORTØMMER (08/11/2018)

Vellykket Skogforum på Honne! (05/11/2018)

Norskog søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett (05/11/2018)

NORTØMMER TILBYR KURS I NORSK PEFC SKOGSTANDARD (03/11/2018)

MØTE OM ELGFORVALTNING (31/10/2018)

Biodrivstoff i skogsmaskiner (29/10/2018)

Trident Juncture – Erstatning for berørte grunneiere (23/10/2018)

Tømmertransport tema på «Transport & logistikk» (22/10/2018)

Bli med på seminar om villsvin! (16/10/2018)

NORSKOG på høring i Finanskomitéen (15/10/2018)

NORSKOG på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen (15/10/2018)

Seminar om villsvin (15/10/2018)

NYANSATT MARKEDSSJEF I PEFC NORGE (12/10/2018)

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30. Meld deg på! (12/10/2018)