NORSKOG-nytt:


Jakt og fiske som næringsvei – motorferdselloven setter unødvendige begrensninger (24/09/2020)

Statsråden i møte med skog- og trenæringen (23/09/2020)

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen (20/09/2020)

Skognæringen og Statsråden diskuterte FoU (16/09/2020)

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte (15/09/2020)

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020 (15/09/2020)

Evaluering av strategi for forvaltning av hjortevilt (10/09/2020)

NORSKOG med innspill til samferdselsministeren (10/09/2020)

Felles strategi for produksjonsforskning i skogbruket (08/09/2020)

NORSKOG styrker det næringspolitiske arbeidet (04/09/2020)

Landsskogtakseringen, 2015-2019 (28/08/2020)

Naturbruksalliansen ber rovviltnemdene vedta uttak av 3 helnorske flokker og 3 grenserevir. (27/08/2020)

Villsvinprosjektet tester ut feller for fangst av levende dyr. (19/08/2020)

Skorge misforstår (20/07/2020)

Presisjonsgjødsling i Stangeskovene (26/06/2020)

NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven (24/06/2020)

Høring NTP juni 2020 (23/06/2020)

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG (22/06/2020)

Flytt Norsenga tømmerterminal til Brandval for nasjonal verdiskaping (19/06/2020)

INNSIKT Marked nr. 3-20 (17/06/2020)

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen (16/06/2020)

Vi er avhengige av å ansette de beste hodene! (12/06/2020)

Vil forsikre mer trøndersk skog (11/06/2020)

Forhåndsgodkjenning av skogsbilveg-vedlikehold, er det grunnlag for endring? (09/06/2020)

Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 er fastsatt (09/06/2020)

Markedskommentar juni 2020n (08/06/2020)

Regjeringspartiene snudde og støttet Ap sitt forslag om at det skal bli enklere å ta ut ulv når bestanden er over bestandsmålet. (05/06/2020)

Styrker det private eierskapet (02/06/2020)

Endelig et reelt gjennomslag i rovdyrpolitikken for Distrikts-Norge. (27/05/2020)

Er dette fornuftig bruk av skattebetalernes penger? (22/05/2020)

Udekkede investeringer på skogfondskonto og får kanskje ikke avvirket i 2020. Hva gjør jeg? (19/05/2020)

Frp gir opp å bli enige med regjeringen om ulv – vil forhandle med Sp og Ap (15/05/2020)

Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre – Åpning av tømmervegnettet for modulvogntog (14/05/2020)

Vellykket skogdag i koronatider! (14/05/2020)

Skogbrannfare – utvidet fullmakt foreslått i revidert nasjonalbudsjett (12/05/2020)

Revidert nasjonalbudsjett 2020 med flere gode saker for skogbruket (12/05/2020)

Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd. (12/05/2020)

50 mill. til skogbruket for å holde hjulene i gang (05/05/2020)

INNSIKT Marked nr 2-20 (04/05/2020)

Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt (30/04/2020)

Ny blogg om eiendomsjuss (28/04/2020)

Høringssvar fra NORSKOG til Klimakur 2030 (27/04/2020)

Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken (25/04/2020)

Nybygging og ombygging av skogsbilveier i 2019 (23/04/2020)

Kan kommunen innføre gebyr på byggesøknad av landbruksvei? (23/04/2020)

Ekstraordinært plantetilskudd – en god løsning for skogbruket (06/04/2020)

Skogsentreprenører kan også få kompensasjon fra krisepakker! (06/04/2020)

Verdiskapingsfondet garanterer for å dekke kostnadene til kurs for permitterte lærlinger! (03/04/2020)

NORTØMMER-sjefen vil plante 500.000 skogplanter i vår (03/04/2020)

Kritisk å sikre tømmerleveransene til industrien (31/03/2020)

Samlet næring gir innspill til tiltakspakke: – Viktig å få på plass tiltak for å holde hjulene i gang (23/03/2020)

Skogbruket ber om tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten! (20/03/2020)

Landbruket er i beredskap (20/03/2020)

NORSKOG svarer på FrP og Ap sine forslag til endringer i rovviltforvaltningen (18/03/2020)

100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter (17/03/2020)

Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende (17/03/2020)

NORSKOG og NORTØMMER har tatt aktive grep for å forhindre koronasmitte.... (14/03/2020)

NORSKOGs årsmøte den 23. april er avlyst inntil videre (13/03/2020)

Distriktsårsmøtene i NORSKOG avlyses (12/03/2020)

Kartlegging av natur skjer med god kvalitet (11/03/2020)

INNSIKT Marked nr 1-20 (06/03/2020)

Tyskland: 250.000 hektar skog er spist av biller – hva nå? (06/03/2020)

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG (05/03/2020)

Høyre åpner for «karbonstøvsugeren» sitka (04/03/2020)

Skogforum: Debatten om plukkhogst engasjerte (04/03/2020)

INNSIKT Marked nr 1-20 (02/03/2020)

Beste skogbrukskandidat i 2019 (27/02/2020)

Bollestad fremsnakker aktivt skogbruk for klimaet (19/02/2020)

Klimakur 2030: Et aktivt skogbruk binder mer karbon (10/02/2020)

Lukket hogst og skogproduksjon – vi tar debatten på Litteraturhuset! (08/02/2020)

Distriktsårsmøter i NORSKOG (07/02/2020)

Klimakur 2030 (03/02/2020)

NORSKOG på høring om Distriktsmeldingen (31/01/2020)

Arbeiderpartiet glemmer nok engang egne vedtak (30/01/2020)

Tilskudd til Gjødsling og Tettere planting 2020 (29/01/2020)

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver (28/01/2020)

Distriktsårsmøter i NORSKOG (27/01/2020)

Er jussen til hinder for økt uttak av ulv? (25/01/2020)

Rundt 1500 møtte til ulvedemonstrasjon! (23/01/2020)

Solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer i Norge i fjor (22/01/2020)

Jakt og jaktopplevelser som næring – stort potensiale, men lykkes vi? (20/01/2020)

Nytt globalt rammeverk for natur (18/01/2020)

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog for 2020 (15/01/2020)

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler (14/01/2020)

Har aldri betalt mer formuesskatt enn nå (14/01/2020)

Færrest mulig villsvin på minst mulig areal (14/01/2020)

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer (10/01/2020)

Sivilombudsmannen: Verna skog kan ikke regnes som produktiv skog (08/01/2020)

Ny, avansert modell for bestandsestimater av skandinaviske rovdyr (06/01/2020)

Moelven: Viken skog benytter forkjøpsretten, det gjør ikke AT skog (04/01/2020)

Regjeringen Solbergs nyttårshilsen til folk i Ulvesonen – vi skal ha mer ulv i Norge! (02/01/2020)

Høring ledningsregistreringsforskriften (02/01/2020)

Kun lisensfelling av et revir innenfor ulvesonen (31/12/2019)

Høringsuttalelse, andelsfordeling felles private veier (31/12/2019)

Kampen om Moelven Industrier (30/12/2019)

Førjulsgave fra regjeringen – Endrer ikke skatten for småkraftverk (20/12/2019)

Etiopia: – Plantesuksess i Serawudi (12/12/2019)

Norske Skog og Borregaard i samarbeid om biokompositter (11/12/2019)

Etiopa: – Viktigst er å skape initiativ! (11/12/2019)

Etiopia: – Sprer kunnskap om mangfold og bærekraft (10/12/2019)