NORSKOG-nytt:


Vurdering av hjorteviltforvaltningen (12/05/2021)

Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren (11/05/2021)

Miljøsiden krever en skogpolitikk kun på naturens premisser (10/05/2021)

Gjelsten kjøper Verdalsbruket AS (28/04/2021)

Skogskader vinteren 2021 (21/04/2021)

NORSKOGs årsmelding for 2020 (21/04/2021)

Stortingspolitikerne støtter skogplanting! (16/04/2021)

Hvor skal trærne stå? (15/04/2021)

Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital (15/04/2021)

Q & A fra Skogkulturwebinar (14/04/2021)

Villsvin så godt som utryddet i Danmark (13/04/2021)

Sødra kjøper nytt sagbruk (12/04/2021)

NORSKOG-webinar om skatt 20.april (12/04/2021)

Revisjon av skogbrukets nøkkelbiotoper. Er skogbruksplanleggingen på villspor? (09/04/2021)

Regjeringen foreslår endringer i viltloven – Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin (09/04/2021)

NORSKOG-webinar om skogkultur (08/04/2021)

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet foreslår retningslinjer for avveining mellom skognæringens bidrag til det grønne skiftet og skogvern. (07/04/2021)

Arbeidskraftsituasjonen og vårplantesesongen 2021 i Innlandet (25/03/2021)

Stort engasjement på webinar om eiendomsretten (23/03/2021)

Plantesesongen er rett rundt hjørnet – hvem skal sette dem i bakken? (20/03/2021)

NORSKOG-webinar: Kan det «grønne skiftet» gjennomføres med alle de restriksjonene som nå legges på arealbruken? (18/03/2021)

Webinar: Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge (18/03/2021)

Jakten på den hele og fulle sannhet fortsetter (17/03/2021)

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021 (16/03/2021)

Verden trenger grønne nordiske løsninger (09/03/2021)

Planlegger vi oss ut av et problem – eller inn i en myriade av regler og intensjoner? (08/03/2021)

Flere oppkjøp vil følge – formuesskatten gir utlendinger et fortrinn (08/03/2021)

NORSKOGs årsmøte avholdes 17. juni 2021 (26/02/2021)

Frp vil at skog skal inngå i det norske klimaregnskapet (22/02/2021)

Digitalt møte om konsesjon og AS for NORSKOGs medlemmer (08/02/2021)

Regjeringen legger frem forslag om å fastsette kapitaliseringsrenten ved forskrift (07/02/2021)

Klima- og miljødepartementet gjeninnfører tvangsvern (05/02/2021)

NORSKOGs innspill til KLD om økosystemet våtmark (05/02/2021)

Jordlovens § 12. Er vi på vei tilbake til 70-tallet? (03/02/2021)

FoU-rapport: Satellittdata for deteksjon av ungskog – og behov for ungskogpleie (02/02/2021)

Hva opposisjonens alternative budsjetter betyr for norske private bedrifter (01/02/2021)

Terje Hoel ansatt i NORSKOG (01/02/2021)

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog 2021 (01/02/2021)

Webinar om Tømmermarkedet! Programmet er klart, – meld deg på! (21/01/2021)

Webinar om Tømmermarkedet! (15/01/2021)

Denne vinteren/våren møtes vi digitalt! (15/01/2021)

Gjødsling av skog med klimatilskudd (11/01/2021)

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.) (05/01/2021)

Råte er et stort problem i norske skoger (28/12/2020)

Manglende faglig diskusjon om ulvegenetikk (28/12/2020)

Miljøbevegelsen tapte på alle punker i Høyesterett (28/12/2020)

NORSKOG søker leder for internasjonal avdeling (15/12/2020)

NORSKOG sitt innspill til oppstart av Østmarka nasjonalpark (15/12/2020)

Lisensfelling av ulv- nå må KLD ha to tanker i hodet samtidig (11/12/2020)

Tømmer og marked 2021 Avlyst! (11/12/2020)

Ny forskrift om driftstilskudd 2020 (07/12/2020)

LUF-midlene for 2021 er klare (04/12/2020)

Det er gode nyheter at Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket! (04/12/2020)

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i 2020-2021 (27/11/2020)

Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar (25/11/2020)

Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene? (25/11/2020)

Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket! (23/11/2020)

Budsjettforhandlingene er i gang (16/11/2020)

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp? (12/11/2020)

Intervju av Arne Rørå i forbindelse med den internasjonale skogforretningskonferansen 2020 (11/11/2020)

Norsk skog privatiseres ikke (10/11/2020)

Trenger vi en «eierskapsmelding» for skogbruket? (04/11/2020)

Godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin felt i Norge (03/11/2020)

NORSKOG’s innspill til høringer vedrørende statsbudsjettet 2021 (27/10/2020)

Endringer i arveloven (23/10/2020)

Norske Skog Saugbrugs legger ned en av sine papirmaskiner (22/10/2020)

Endringer i rovviltforskriften (21/10/2020)

Even Bergseng er ansatt i NORSKOG (16/10/2020)

Innspill til nytt globalt rammeverk for naturen (14/10/2020)

Villsvin – vi tar ansvar (11/10/2020)

International Forest Business Conference 2020 (08/10/2020)

Behov for tømmerterminal og planer om industrisatsing i Kongsvingerregionen (07/10/2020)

Statsbudsjettet 2021: Klimatiltak i skogbruk, og styrking av Landbruksdirektoratets budsjett (07/10/2020)

Statsbudsjettet 2021: 20 millioner kroner til bruprogrammet (07/10/2020)

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen satser på å få mer gods over fra vei til bane (07/10/2020)

Norskeide bedrifter er avhengige av å beholde egenkapital (05/10/2020)

Ola Mæle selger skogeiendommene i Namdalen. (02/10/2020)

Krisen i skogbruket (30/09/2020)

NY RAPPORT: Formueskatten svekker hverdagsnæringslivet (30/09/2020)

INNSIKT Marked nr. 4-20 (28/09/2020)

Jakt og fiske som næringsvei – motorferdselloven setter unødvendige begrensninger (24/09/2020)

Statsråden i møte med skog- og trenæringen (23/09/2020)

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen (20/09/2020)

Skognæringen og Statsråden diskuterte FoU (16/09/2020)

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte (15/09/2020)

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020 (15/09/2020)

Evaluering av strategi for forvaltning av hjortevilt (10/09/2020)

NORSKOG med innspill til samferdselsministeren (10/09/2020)

Felles strategi for produksjonsforskning i skogbruket (08/09/2020)

NORSKOG styrker det næringspolitiske arbeidet (04/09/2020)

Landsskogtakseringen, 2015-2019 (28/08/2020)

Naturbruksalliansen ber rovviltnemdene vedta uttak av 3 helnorske flokker og 3 grenserevir. (27/08/2020)

Villsvinprosjektet tester ut feller for fangst av levende dyr. (19/08/2020)

Skorge misforstår (20/07/2020)

Presisjonsgjødsling i Stangeskovene (26/06/2020)

NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven (24/06/2020)

Høring NTP juni 2020 (23/06/2020)

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG (22/06/2020)

Flytt Norsenga tømmerterminal til Brandval for nasjonal verdiskaping (19/06/2020)

INNSIKT Marked nr. 3-20 (17/06/2020)