LMD-nytt:


Mer tilskudd til miljøtiltak i skogbruket (05/12/2018)

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur (05/12/2018)

Rikard Gaarder Knutsen ny statssekretær i Landbruks- og matdepartementet (30/11/2018)

Ønsker flere norskproduserte juletrær (27/11/2018)

Skogfagstudenter hedret med stipender (22/11/2018)

30 millionar til forsking på utmark (20/11/2018)

Enormt volum av gran i skogforsøksfelt i Gudbrandsdalen (07/11/2018)

Bård Hoksrud til Skien i Telemark (02/11/2018)

Hoksrud besøker skog- og trenæringen i Hedmark (25/10/2018)

Stigende tømmerpriser og god avvirkning (19/10/2018)

Auka næringsverksemd i jord- og skogbruk, klimatiltak og dyrehelse (08/10/2018)

Laser mot sporskader (03/10/2018)

64 millioner til tømmerkaier (24/09/2018)

Svar på skriftlig spørsmål om målsettingen i rovviltpolitikken (18/09/2018)

Skogbaserte byggprodukter er god bioøkonomi (17/09/2018)

Rekordmange skogbranner i sommer (05/09/2018)

Møte om rovvilt (04/09/2018)

Store muligheter for skogsfugl- og rypejakt i høst (03/09/2018)

NOU 2018:11 Ny fjellov sendes på høring (31/08/2018)

Statskog forlenger sykkelsamarbeid (16/08/2018)

Ny handlingsplan for friluftsliv (27/07/2018)

Verdens skoguke i Roma (19/07/2018)

11 millioner til skogsveier (13/07/2018)

100 friluftsaktiviteter får støtte fra Statskog (12/07/2018)

Felles nordisk innsats mot CWD (27/06/2018)

Dale åpner Ørsta tømmerkai (31/05/2018)

Beste tømmerpris siden 2008 (25/04/2018)

Skogbruket har 63 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat (19/04/2018)

Kampen om jaktmarkene er i gang (11/04/2018)

Statskog bedrer friluftstilbud i norsk natur (03/04/2018)

Rekordstor hjortejakt (23/03/2018)

Verdas skogdag (21/03/2018)

Veterinærinstituttet er nytt internasjonalt referanselaboratorium for CWD (16/03/2018)

Landets største skogoppdrag på anbud (14/03/2018)

CWD-funn i Finland ligner ikke Nordfjella-typen (12/03/2018)

Skrantesjuke: Alle kjente dyr felt i Nordfjella (26/02/2018)

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale diskuterte skrantesjuke med EU-kommissær Andriukaitis (02/02/2018)

Skogdag med Jon Georg (25/01/2018)

Dale åpnar Namsos Tømmerkai (22/01/2018)

Ynskjer innspel til arbeid med skogstrategiar (15/01/2018)

Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017 (12/01/2018)

Ynskjer innspel til arbeid med skogstrategiar (12/01/2018)

Den globale treproduksjonen øker (03/01/2018)

30 000 hjortedyr er hittil testet for skrantesjuke (05/12/2017)

Skogfagstudenter hedret med stipender (16/11/2017)

Presseinvitasjon: Stipender til de beste masterstudentene i skogfag (15/11/2017)

Svar på skriftleg spørsmål om skrantesjuke på rein i Nordfjella og hjortevilt (elg) i Trøndelag (15/11/2017)

Markedet for massivtre er i sterk vekst (14/11/2017)

Skogens helse er god i Norge (07/11/2017)

Bekjempelsen av skrantesyke (CWD) hos villrein i Nordfjella (06/11/2017)

Oppgjør for ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer (27/10/2017)

No brakar det laus på elgbørsen (20/10/2017)

NIBIOs skogforskning feirer 100 år (16/10/2017)

Gir bort én million kroner for å få folk ut i naturen (11/10/2017)

Emerging forest-based solutions and their implications for forest management (06/10/2017)

Skogseminar samlet forskere fra hele Europa (06/10/2017)

Landbruksdirektoratet - 30 årsverk fra Oslo til Steinkjer (03/10/2017)

Nyt høstferien på norske hytter (02/10/2017)

Fylkesnytt fra Telemark 2/2017 (28/09/2017)

Garden som ressurs – ny veileder (25/09/2017)

Skogplantingen øker og gir klimaeffekter (21/09/2017)

Tysk interesse for norske trebygg (20/09/2017)

72 millioner til seks nye tømmerkaier (15/09/2017)

Samla tømmerhogst aukar (12/09/2017)

Bedre data gir treffsikker rypeforvaltning (08/09/2017)

Martin forteller om norsk bruk av laserteknologi i Russland (07/09/2017)

Endringer i landbrukslovgivningen trer i kraft 1. september 2017 (01/09/2017)

Hjortepølse frå Svanøy fall i smak (01/09/2017)

Turistane vil til bygda (22/08/2017)

Populære hytter til utleie i hele Norge (17/08/2017)

Oppdaterte nasjonale regler mot skrantesjuke (10/08/2017)

Bedre data gir treffsikker rypeforvaltning (10/08/2017)

Nye retningslinjer skal bedre overvåking av skogressurser (07/08/2017)

Møte med beitebrukere og kommuner i Oppland og Akershus (02/08/2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven: Informasjon til kommuner, fylkesmenn, Landbruksdirektoratet og Kartverket (30/06/2017)

Nye styremedlemmer i Statskog SF (28/06/2017)

Får 300.000 kroner for å se på ved (22/06/2017)

Forskrift om opprettelse av soner i forbindelse med påvisning av skrantesjuke (CWD) er fastsatt (16/06/2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven vedtatt i Stortinget (14/06/2017)

1 million kroner til prosjekter i norsk natur (07/06/2017)

Stabilt år for Statskog (06/06/2017)

Møte om CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde (30/05/2017)

Statskog selger innen kommunen (29/05/2017)

Landbruks- og matministeren sitt svar på spørsmål nr. 13 spørjetimen på Stortinget 24.05.2017 om nedsalg i Statskog (26/05/2017)

Presseinvitasjon: Jensen og Dale åpner Eikefjord tømmerkai (24/05/2017)

Statskog selger skog- og utmarkseiendommer (08/05/2017)

Tiltak mot CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde (08/05/2017)

Svar på skriftleg spørsmål om Lokalisering av Landbruksdirektoratet (04/05/2017)

6,8 millioner til genetiske ressurser i jord- og skogbruket (28/04/2017)

Rentemidler fra skogfondet til 7 nye prosjekter (25/04/2017)

Endringer i jord- og konsesjons-lovgivningen (21/04/2017)

Ny firefelts Mjøsbru kan bygges i tre (20/04/2017)

Statskog med rekordhøy skogplanting (18/04/2017)

Flaskehalsordning for effektiv tømmertransport (05/04/2017)

Utfordringer og muligheter i fremtidens utmark (04/04/2017)

Tre effektiviserer byggenæringen (30/03/2017)

CWD/Skrantesjuke (29/03/2017)

Skogsveibyggingen økte i 2016 (24/03/2017)

Vil ha grønnere treenergi for å møte klimaendringer og forbedre levekår i utviklingsland (22/03/2017)

Svar på skriftleg spørsmål om Statskog sine eigedomar i Nordland og Troms (21/03/2017)