LMD-nytt:


30 000 hjortedyr er hittil testet for skrantesjuke (05/12/2017)

Skogfagstudenter hedret med stipender (16/11/2017)

Presseinvitasjon: Stipender til de beste masterstudentene i skogfag (15/11/2017)

Svar på skriftleg spørsmål om skrantesjuke på rein i Nordfjella og hjortevilt (elg) i Trøndelag (15/11/2017)

Markedet for massivtre er i sterk vekst (14/11/2017)

Skogens helse er god i Norge (07/11/2017)

Bekjempelsen av skrantesyke (CWD) hos villrein i Nordfjella (06/11/2017)

Oppgjør for ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer (27/10/2017)

No brakar det laus på elgbørsen (20/10/2017)

NIBIOs skogforskning feirer 100 år (16/10/2017)

Gir bort én million kroner for å få folk ut i naturen (11/10/2017)

Emerging forest-based solutions and their implications for forest management (06/10/2017)

Skogseminar samlet forskere fra hele Europa (06/10/2017)

Landbruksdirektoratet - 30 årsverk fra Oslo til Steinkjer (03/10/2017)

Nyt høstferien på norske hytter (02/10/2017)

Fylkesnytt fra Telemark 2/2017 (28/09/2017)

Garden som ressurs – ny veileder (25/09/2017)

Skogplantingen øker og gir klimaeffekter (21/09/2017)

Tysk interesse for norske trebygg (20/09/2017)

72 millioner til seks nye tømmerkaier (15/09/2017)

Samla tømmerhogst aukar (12/09/2017)

Bedre data gir treffsikker rypeforvaltning (08/09/2017)

Martin forteller om norsk bruk av laserteknologi i Russland (07/09/2017)

Endringer i landbrukslovgivningen trer i kraft 1. september 2017 (01/09/2017)

Hjortepølse frå Svanøy fall i smak (01/09/2017)

Turistane vil til bygda (22/08/2017)

Populære hytter til utleie i hele Norge (17/08/2017)

Oppdaterte nasjonale regler mot skrantesjuke (10/08/2017)

Bedre data gir treffsikker rypeforvaltning (10/08/2017)

Nye retningslinjer skal bedre overvåking av skogressurser (07/08/2017)

Møte med beitebrukere og kommuner i Oppland og Akershus (02/08/2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven: Informasjon til kommuner, fylkesmenn, Landbruksdirektoratet og Kartverket (30/06/2017)

Nye styremedlemmer i Statskog SF (28/06/2017)

Får 300.000 kroner for å se på ved (22/06/2017)

Forskrift om opprettelse av soner i forbindelse med påvisning av skrantesjuke (CWD) er fastsatt (16/06/2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven vedtatt i Stortinget (14/06/2017)

1 million kroner til prosjekter i norsk natur (07/06/2017)

Stabilt år for Statskog (06/06/2017)

Møte om CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde (30/05/2017)

Statskog selger innen kommunen (29/05/2017)

Landbruks- og matministeren sitt svar på spørsmål nr. 13 spørjetimen på Stortinget 24.05.2017 om nedsalg i Statskog (26/05/2017)

Presseinvitasjon: Jensen og Dale åpner Eikefjord tømmerkai (24/05/2017)

Statskog selger skog- og utmarkseiendommer (08/05/2017)

Tiltak mot CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde (08/05/2017)

Svar på skriftleg spørsmål om Lokalisering av Landbruksdirektoratet (04/05/2017)

6,8 millioner til genetiske ressurser i jord- og skogbruket (28/04/2017)

Rentemidler fra skogfondet til 7 nye prosjekter (25/04/2017)

Endringer i jord- og konsesjons-lovgivningen (21/04/2017)

Ny firefelts Mjøsbru kan bygges i tre (20/04/2017)

Statskog med rekordhøy skogplanting (18/04/2017)

Flaskehalsordning for effektiv tømmertransport (05/04/2017)

Utfordringer og muligheter i fremtidens utmark (04/04/2017)

Tre effektiviserer byggenæringen (30/03/2017)

CWD/Skrantesjuke (29/03/2017)

Skogsveibyggingen økte i 2016 (24/03/2017)

Vil ha grønnere treenergi for å møte klimaendringer og forbedre levekår i utviklingsland (22/03/2017)

Svar på skriftleg spørsmål om Statskog sine eigedomar i Nordland og Troms (21/03/2017)

Ny bioøkonomiordning på plass (20/03/2017)

Nye tilskott til kai- og tømmerterminalar i 2017 (21/02/2017)

Lei hytte i vinterferien gjennom Statskog (15/02/2017)

Rimelig hytteutleie hos Statskog i vinterferien (14/02/2017)

Nordisk ministerråd lanserer samarbeidsprogram for hav- og landbrukssektoren (10/02/2017)

Kraftig auke i midlar til skogsvegar og tømmerkaier i 2017 (08/02/2017)

Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Meld. St. 6 (01/02/2017)

Skogmeldingen behandles i Stortinget (30/01/2017)

Utmålingsregler for tilskudd til sau/lam på utmarksbeite (25/01/2017)

Forbrukerne vil ha norskproduserte juletrær (21/12/2016)

Statskog begrenser vinterjakt på rype (15/12/2016)

Bruker nasjonale bioressursar på heilt nye og kreative måtar (12/12/2016)

Julekalender: Juletredyrkere satser på fjelledelgran (07/12/2016)

Rekordfangst av barkbiller i Trøndelag (30/11/2016)

Regjeringa sin bioøkonomistrategi (29/11/2016)

Presseinvitasjon: Dale presenterer nasjonal strategi for bioøkonomi (28/11/2016)

Svar på skriftleg spørsmål om skogeigedomar (24/11/2016)

Presseinvitasjon: Dale deler ut stipend til skogfagstudenter (23/11/2016)

Telemark investerer i skogsveinettet (17/11/2016)

Svar på skriftleg spørsmål om auke foredlinga og verdiskapinga av tømmer i Norge (17/11/2016)

Internasjonalt seminar om skrantesjuke (14/11/2016)

Presseinvitasjon: Landbruks- og matminister Dale til Hedmark (10/11/2016)

Haustjakta: Så langt ingen nye funn av Chronic Wasting Disease (CWD) (20/10/2016)

Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa (14/10/2016)

Presseinvitasjon: Dale legger frem melding om skog- og trenæringen (12/10/2016)

Meir til skogsvegar, tømmerkaier, arbeidet mot antibiotikaresistens og forskning på bioøkonomi (06/10/2016)

Dugnad for å kartleggje skrantesjuke (CWD) (04/10/2016)

Statskog leier ut hytter i Norge (03/10/2016)

Statskog selger flere skogeiendommer (30/09/2016)

Nytt forskningsprosjekt om naturbasert reiseliv (23/09/2016)

Landbruks- og matminister Dale til veikveld i Lier (22/09/2016)

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 2/2016 (07/09/2016)

Svært stor interesse for småviltjakt (26/08/2016)

Tømmeravvirkningen fortsetter å øke første halvår 2016 (17/08/2016)

Nye reglar om erstatning for naturskadar (07/07/2016)

Styrker samarbeidet for en skogsbasert bioøkonomi (01/07/2016)

Skog- og landbruksorganisasjoner er viktige drivere for en global bærekraftig utvikling (29/06/2016)

På tur fra koie til koie i sommer (13/06/2016)

Rovviltforvaltning evaluert (02/06/2016)

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale til Skog og tre (01/06/2016)

Videre profesjonalisering av Statskog (30/05/2016)

Landbruk og skogbruk framhevet på verdens første humanitære toppmøte (26/05/2016)

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er klar for ny Skogbranndag (20/05/2016)