Fylkesmanns-nytt:


Høring av verneplan for fredning av Kvelderønningen i Larvik (11/04/2019)

Forslag om vern av tre nye skogsområder og utvidelse av eksisterende naturreservat (10/04/2019)

Planting for klima – evalueringa av tiltaket ferdig (09/04/2019)

Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner (08/04/2019)

Utvidet kvote for lisensfelling av ulv (03/04/2019)

Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat (01/04/2019)

Oppstart av arbeid med vern av åtte skogområder i Oppland (28/03/2019)

Rovviltforskriften - endring av periode for lisensfelling av ulv (28/03/2019)

Frivillig vern av skog - Ny tilrådning (26/03/2019)

Tilrådning om vern av fem skogområder i Aust- og Vest-Agder (26/03/2019)

Ny landbruksstrategi for Agder (25/03/2019)

Ny veileder om vegetasjonen langs vassdrag (21/03/2019)

Fylkesmannen tilrår vern av 7 nye skogområder (20/03/2019)

To nye skogreservater i Aust-Agder (18/03/2019)

Endret lisensfellingsperiode for ulv utenfor ulvesonen (18/03/2019)

Oppstart av ny verneplanprosess (15/03/2019)

Kurs i biovarme på gården (12/03/2019)

Simen Løken er i full gang som skogbruksleder i Aremark (07/03/2019)

Fokus på framtidige skogressursar i Rogaland (06/03/2019)

Start av verneplanprosess i Smukkestadlia (28/02/2019)

Hovedplan for skogbruksplan med miljøregistreringer 2019-2028 (26/02/2019)

Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2019 (25/02/2019)

Oppstart av verneprosess for Viksætra og Bronkeberget (25/02/2019)

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019 (22/02/2019)

Gjødsling av skog som klimatiltak - 40 prosent tilskudd i 2019 (22/02/2019)

Fylkesmannen tilrår to nye skogvernområder i Åmot kommune (21/02/2019)

Klarälvslaksen tema på Villakskonferansen 2019 (20/02/2019)

Mobilisering for gode fellesløysingar på skogsveg (20/02/2019)

Framlegg til frivillig skogvern - Nordåker naturreservat (20/02/2019)

Enormt volum av gran i skogforsøksfelt i Gudbrandsdalen (18/02/2019)

Båndtvang for hunder under ekstraordinære forhold for å beskytte vilt (13/02/2019)

Åpner kvotejakt på gaupe i begrenset område (12/02/2019)

Gode driftsforhold og høy aktivitet i skogbruket (06/02/2019)

Stor interesse for fornybar energi på gården (06/02/2019)

Gaupejakta 2019 (04/02/2019)

Har identifisert verneverdig natur (04/02/2019)

Ny kvote for lisensfelling av ulv (30/01/2019)

Økologiske juletre er in (29/01/2019)

Opprettelse av Gitvola-Kletten naturreservat (22/01/2019)

Opprettelse av Skuta naturreservat (22/01/2019)

Opprettelse av Sigridbrenna naturreservat (22/01/2019)

Opprettelse av Bjørnskarven naturreservat (21/01/2019)

Opprettelse av Nekfallet naturreservat (21/01/2019)

Frivillig vern av skog - Ny tilrådning (18/01/2019)

Opprettelse av Nordhuehøgda naturreservat (15/01/2019)

- Ta initiativ til gagn og beste…. (02/01/2019)

Frivillig vern av tre skogsområder i Aust-Agder (02/01/2019)

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2019 (18/12/2018)

Frivillig vern gir tre nye naturreservat i Rogaland (18/12/2018)

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019 (17/12/2018)

Oppstartsvarsel for Skuta, Sigridbrenna, Nekfallet og Gitvola-Kletten (17/12/2018)

Nye naturreservat i tre kommuner i Aust- og Vest-Agder (10/12/2018)

Byggeskikkpris til trefjøs i Ulladalen (07/12/2018)

Møte i rovviltnemnda 19. desember (05/12/2018)

Trebiennalen 2018 skapte engasjement (05/12/2018)

Den nye utskipingshavna for tømmer i Mandal (05/12/2018)

Søk om tilskudd innenfor naturforvaltning (29/11/2018)

Seminar om rovvilt og beitenæring i Oppland (28/11/2018)

Satser videre mot produksjon av bioråolje (27/11/2018)

Opprettelse av Brenninga naturreservat (22/11/2018)

Varsel om oppstart av verneprosess for Nordhuehøgda i Elverum kommune (21/11/2018)

Opprettelse av Turtroa naturreservat (15/11/2018)

Frist for tilskudd og skogfond i 2018 (14/11/2018)

Kan skape 25 000 grønne arbeidsplasser i Innlandet (14/11/2018)

Omsøkte rovviltskader - fortsatt noe nedgang i 2018 (12/11/2018)

Gris fóra opp på gran ein realitet (08/11/2018)

Lyngbrennarar i sør-Rogaland (02/11/2018)

Beitebruksseminaret 2018 - ny teknologi i beitebruken (30/10/2018)

Ny podkast om forynging av barskog frå Skogkurs (30/10/2018)

Barmarkskjøring i myr (29/10/2018)

2018 - et krevende beredskapsår allerede (25/10/2018)

Framlegg til frivillig skogvern Vedvika naturreservat (15/10/2018)

Varsel om oppstart av verneprosess for Brenninga (09/10/2018)

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2019 (09/10/2018)

Skogdag i Oppland (03/10/2018)

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler (02/10/2018)

Vil møte villrein-problema med meir heilskapleg forvaltning (01/10/2018)

Fylkesmannen støtter fortsatt bruk av tekniske hjelpemidler under jakt/fangst på jerv (28/09/2018)

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2018-2019 utenfor ulvesona (27/09/2018)

"Planting for klima" avslutta med besøk frå Miljødirektoratet (24/09/2018)

Lisensfelling på bjørn, jerv ulv 2018/19 (20/09/2018)

Skogstatistikk fra 1943 til i dag (18/09/2018)

Beiteseminaret 2018 - Ny teknologi i beitenæringa (17/09/2018)

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2018 (14/09/2018)

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019 (12/09/2018)

Frivillig vern av skog 2018 - Tilråding (06/09/2018)

Rotenonbehandler innsjø for å hindre spredning av fiskeart (05/09/2018)

Rypejegere i Agder kan glede seg (03/09/2018)

Ny forskrift om vernskog i Hedmark (27/08/2018)

Fylkesmannen tilrår utvidelse av Sæteråsen naturreservat i Holmestrand (23/08/2018)

Gutulia nasjonalpark fyller 50 med statsråden til stede (22/08/2018)

Ny rapport om miljøgifter i hubro (22/08/2018)

Lisensfelling av bjørn i Hedmark 2018 (20/08/2018)

Fylkesmannen tilrår vern av områder i Larvik og Holmestrand (20/08/2018)

Avslutning av pilotprosjektet "Planting av skog på nye arealer som klimatiltak" i Rogaland (17/08/2018)

Den generelle båndtvangen oppheves 21. august – men naturen er særlig sårbar i år! (17/08/2018)

Allemannsrett = allemannsvett? (16/08/2018)

Tørkeskader på skogplantefelt (15/08/2018)

Kommunesamling skogbruk 2018 (08/08/2018)

Skogserien: Økonomiske støtteordningar i skogbruket (21/06/2018)