Fylkesmanns-nytt:


Ny vernskogforskrift for Innlandet (19/08/2019)

Skogen viktig i klimakampen (15/08/2019)

Ukesbrev rovvilt 22.juli-28.juli (31/07/2019)

Nye kostnadsgrenser for skogkulturtiltak (24/07/2019)

Vil ha ny Mjøsbru i tre (11/07/2019)

Tilrådning om vern av et skogområde i Larvik (11/07/2019)

Kartlegging av naturtyper på Agder (03/07/2019)

Oppdatert informasjon om naturtypekartlegging i Innlandet (03/07/2019)

Frivillig vern av skog i Telemark (02/07/2019)

Håndtering av avfall fra fallvilt og slakteavfall fra storvilt (01/07/2019)

JOB:U med sommerjobb i skogen (30/06/2019)

Høring av forslag om grensejustering, oppdatering av vernekart og forskrift for Kløvstadhøgda naturreservat (28/06/2019)

Regjeringen vernet i dag 29 skogområder i elleve fylker (21/06/2019)

Orientering om undersøkelser av naturverdier i utvalgte områder med kalkskoger i Telemark 2018 (18/06/2019)

Ny hovudplan for skogbruksplanlegging (17/06/2019)

Utgreiing av forbod mot bruk av utanlandske treslag til skogproduksjon (17/06/2019)

Ny norm for plantetelling (14/06/2019)

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019 (14/06/2019)

Gjødsling av skog som klimatiltak - 40 prosent tilskudd i 2019 (14/06/2019)

Skogbruket i tall 2018 (14/06/2019)

Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland (12/06/2019)

Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark (07/06/2019)

Høring naturreservater i Hedmark (04/06/2019)

Høring av verneplaner for fire skogområder i Vestfold (22/05/2019)

Skogbrannberedskapen i 2019 (21/05/2019)

Forslag om vern av et nytt skogområder og utvidelse av et eksisterende naturreservat (16/05/2019)

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2019 (13/05/2019)

Forslag om vern av to nye skogområder og utvidelse av et eksisterende naturreservat (08/05/2019)

Ny handlingsplan for den unike damfrosken (07/05/2019)

Miljødirektoratet anbefaler 32 potensielle verneområder i Innlandet (07/05/2019)

Resultater fra naturtypekartlegging i 2018 (04/05/2019)

Bekymring for tørkeskader og barkbilleangrep på grana (30/04/2019)

Høring av verneplan for fredning av Kvelderønningen i Larvik (11/04/2019)

Forslag om vern av tre nye skogsområder og utvidelse av eksisterende naturreservat (10/04/2019)

Planting for klima – evalueringa av tiltaket ferdig (09/04/2019)

Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner (08/04/2019)

Utvidet kvote for lisensfelling av ulv (03/04/2019)

Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat (01/04/2019)

Oppstart av arbeid med vern av åtte skogområder i Oppland (28/03/2019)

Rovviltforskriften - endring av periode for lisensfelling av ulv (28/03/2019)

Frivillig vern av skog - Ny tilrådning (26/03/2019)

Tilrådning om vern av fem skogområder i Aust- og Vest-Agder (26/03/2019)

Ny landbruksstrategi for Agder (25/03/2019)

Ny veileder om vegetasjonen langs vassdrag (21/03/2019)

Fylkesmannen tilrår vern av 7 nye skogområder (20/03/2019)

To nye skogreservater i Aust-Agder (18/03/2019)

Endret lisensfellingsperiode for ulv utenfor ulvesonen (18/03/2019)

Oppstart av ny verneplanprosess (15/03/2019)

Kurs i biovarme på gården (12/03/2019)

Simen Løken er i full gang som skogbruksleder i Aremark (07/03/2019)

Fokus på framtidige skogressursar i Rogaland (06/03/2019)

Start av verneplanprosess i Smukkestadlia (28/02/2019)

Hovedplan for skogbruksplan med miljøregistreringer 2019-2028 (26/02/2019)

Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2019 (25/02/2019)

Oppstart av verneprosess for Viksætra og Bronkeberget (25/02/2019)

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019 (22/02/2019)

Gjødsling av skog som klimatiltak - 40 prosent tilskudd i 2019 (22/02/2019)

Fylkesmannen tilrår to nye skogvernområder i Åmot kommune (21/02/2019)

Klarälvslaksen tema på Villakskonferansen 2019 (20/02/2019)

Mobilisering for gode fellesløysingar på skogsveg (20/02/2019)

Framlegg til frivillig skogvern - Nordåker naturreservat (20/02/2019)

Enormt volum av gran i skogforsøksfelt i Gudbrandsdalen (18/02/2019)

Båndtvang for hunder under ekstraordinære forhold for å beskytte vilt (13/02/2019)

Åpner kvotejakt på gaupe i begrenset område (12/02/2019)

Gode driftsforhold og høy aktivitet i skogbruket (06/02/2019)

Stor interesse for fornybar energi på gården (06/02/2019)

Gaupejakta 2019 (04/02/2019)

Har identifisert verneverdig natur (04/02/2019)

Ny kvote for lisensfelling av ulv (30/01/2019)

Økologiske juletre er in (29/01/2019)

Opprettelse av Gitvola-Kletten naturreservat (22/01/2019)

Opprettelse av Skuta naturreservat (22/01/2019)

Opprettelse av Sigridbrenna naturreservat (22/01/2019)

Opprettelse av Bjørnskarven naturreservat (21/01/2019)

Opprettelse av Nekfallet naturreservat (21/01/2019)

Frivillig vern av skog - Ny tilrådning (18/01/2019)

Opprettelse av Nordhuehøgda naturreservat (15/01/2019)

- Ta initiativ til gagn og beste…. (02/01/2019)

Frivillig vern av tre skogsområder i Aust-Agder (02/01/2019)

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2019 (18/12/2018)

Frivillig vern gir tre nye naturreservat i Rogaland (18/12/2018)

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019 (17/12/2018)

Oppstartsvarsel for Skuta, Sigridbrenna, Nekfallet og Gitvola-Kletten (17/12/2018)

Nye naturreservat i tre kommuner i Aust- og Vest-Agder (10/12/2018)

Byggeskikkpris til trefjøs i Ulladalen (07/12/2018)

Møte i rovviltnemnda 19. desember (05/12/2018)

Trebiennalen 2018 skapte engasjement (05/12/2018)

Den nye utskipingshavna for tømmer i Mandal (05/12/2018)

Søk om tilskudd innenfor naturforvaltning (29/11/2018)

Seminar om rovvilt og beitenæring i Oppland (28/11/2018)

Satser videre mot produksjon av bioråolje (27/11/2018)

Opprettelse av Brenninga naturreservat (22/11/2018)

Varsel om oppstart av verneprosess for Nordhuehøgda i Elverum kommune (21/11/2018)

Opprettelse av Turtroa naturreservat (15/11/2018)

Frist for tilskudd og skogfond i 2018 (14/11/2018)

Kan skape 25 000 grønne arbeidsplasser i Innlandet (14/11/2018)

Omsøkte rovviltskader - fortsatt noe nedgang i 2018 (12/11/2018)

Gris fóra opp på gran ein realitet (08/11/2018)

Lyngbrennarar i sør-Rogaland (02/11/2018)