Nibio-nytt:


Nær sanntidsovervåking av barkbiller (14/05/2021)

Beslektede hunngauper etablerer territorier i nærheten av hverandre (28/04/2021)

Ny invaderande soppart angrip furu i Noreg (27/04/2021)

Nye målinger fra hogstmaskiner bekrefter gamle funksjoner for tømmervolum (21/04/2021)

Antall påviste brunbjørn i Norge fortsetter å øke (09/04/2021)

Jakter på smittekilder for usynlig plantedreper (05/02/2021)

Økende interesse for fôring av ville fugler (01/02/2021)

Nye filmer om kartlegging av norsk brunbjørn (15/01/2021)

Økende areal med gammel skog i Norge (08/01/2021)

Mykje jobb ligg bak det grøne glitrande juletreet (15/12/2020)

Vil forbedre importkontrollen av planter og frø (11/12/2020)

Ny bok om norske kulturplanter – årets julegåve til plantevenner (04/12/2020)

Stort fuglekasseprosjekt ved grensen mot Russland (04/12/2020)

Stordata og kunstig intelligens gir bedre arealkart (25/11/2020)

Tørke og vindfall påvirker faren for nye barkbilleangrep (02/11/2020)

Stadig nye funn av bakteriesjukdomar på tre i Noreg (23/10/2020)

Det nordiske skogsamarbeidet feirer 50 år (15/09/2020)

Tre generasjoner kartlegger norsk natur (14/09/2020)

Digitale skogkart gir unike muligheter for skognæringen (12/09/2020)

Nå kan du følge hjorten på nett (11/09/2020)

Seksti års erfaring med å kartfeste landressursar (10/09/2020)

Barkbillehunner holder hanner som sexslaver (18/08/2020)

Biokull til gjødsling og karbonfangst i skog (13/07/2020)

Kan gransnutebillene stoppes med silisium? (06/07/2020)

Fjellbeitet er viktig for Vestlandsbonden (03/07/2020)

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen (17/06/2020)

Alarmerende mange funn av Phytophthora i importerte planter (16/06/2020)

Nydyrking gir betydelig høyere tap av næringsstoffer (15/06/2020)

Levende boretårn på stylter (11/06/2020)

Ny samarbeidsavtale mellom NMBU og NIBIO (08/06/2020)

Kalking har god effekt på vannkvalitet i ørretbekker (05/06/2020)

Verifiserer ville veksters voksested (04/06/2020)

Kartlegger grensekryssende elg i Pasvikdalen (28/05/2020)

Jerven bruker naturen som kjøleskap (26/05/2020)

Ny bakterie drepte tuntreet til Nasjonalmuseet (18/05/2020)

Flere registrerte brunbjørn i grenseområdene mot Finland og Russland (22/04/2020)

Genetisk variasjon i norske skogtrær (23/03/2020)

Storfe og sau på skogsbeite konkurrerer om maten (13/03/2020)

Verdens første fagskoleutdanning i bærekraftige matopplevelser (10/03/2020)

Også elgen blir hva den spiser (26/02/2020)

Klimakur 2030: Tiltak i skog (05/02/2020)

Våtmarkene – oaser for fugler og insekter (02/02/2020)

Nytt nettbasert arealbarometer (20/01/2020)

Nye Kilden viser 3D og tar imot GPS-data (14/01/2020)

Klimafotavtrykket vårt vises i været på kloden hver eneste dag (10/01/2020)

Julefugler fra fjern og nær (20/12/2019)

Skogskader – en kunnskapssammenstilling (19/12/2019)

Liten snutebille gjør stor skade i plantefelt (13/12/2019)

På leting etter julegran som drysser mindre (11/12/2019)

Ommat og ommat - samarbeid for økt ombruk og gjenvinning av treavfall (25/11/2019)

- Vi trenger institusjoner som dere! (25/11/2019)

På beitejakt med beitekart (18/11/2019)

Norges skogvolum tredoblet på 100 år (16/11/2019)

En god og en dårlig barkbillenyhet (13/11/2019)

Presisjonsskogbruk skal bekjempe råtesopp (11/11/2019)

Store datamengder + ny teknologi gir ny kunnskap (01/11/2019)

Norsk-russisk skolesamarbeid om skog (25/10/2019)

Snø og tørke ga økning i skogskader (21/10/2019)

Positiv utvikling for norsk brunbjørn (18/10/2019)

Nytt foredlingssenter for skogstrær (12/10/2019)

Kontroll av skogplantefelt ved hjelp av drone (04/10/2019)

Mannen som fotograferer endringar i landskapet (19/09/2019)

Skånsam omgjering av skogsmark til beitemark (14/09/2019)

Tror voks fra skogsbær kan bli en gullgruve (24/08/2019)

Fra blomstereng i hagen til løsninger for en bedre verden (16/08/2019)

Skogsdrift ikke medvirkende årsak til jordras i Jølster (09/08/2019)

Slik kan sauene holdes friske på innmarksbeite (29/07/2019)

Internasjonalt samarbeid om mer miljøvennlig og holdbar bruk av tre (20/06/2019)

Mer miljøvennlige brygger og badeplasser (14/06/2019)

Import av tømmer- og trevarer bryter norsk lov (07/06/2019)

Er det utmark nok til alle? (03/06/2019)

Hvor grønt blir egentlig det grønne skiftet? (28/05/2019)

Landsskogtakseringen mottok Eidsvold Værks skogpris (24/05/2019)

Verdens første landsdekkende skogtaksering feirer 100 år (21/05/2019)

Skogforskere frykter barkbilleepidemi (19/05/2019)

Fjorårets tørkesommer var tøff for elgene i Sør-Norge (03/05/2019)

Trærne har våknet til liv (30/04/2019)

Klimaendringer baner vei for barkbillene i Europa (04/04/2019)

Planting av skog på nye arealer (04/04/2019)

Uvanlig barkbilleangrep i Vestfold (02/04/2019)

Lær å bli glad i skogen (21/03/2019)

Hvor lenge vil lerka juble høyt i sky? (12/03/2019)

Skogplanteforedling kan bidra i kampen mot klimaendringer (26/02/2019)

Presisjonsskogbruk kan redusere råteskader i skog (15/02/2019)

Disputas om brunråtesopper (12/02/2019)

Bioøkonomi: Miljøbidrag eller miljøbedrag? (12/02/2019)

- Kvinner må sikte høyere og gi litt faen (11/02/2019)

Digitale skogdata + data fra hogstmaskiner = et mer bærekraftig skogbruk (09/02/2019)

Hvilket treslag brenner best? (01/02/2019)

Vil ha bedre merket ved (01/02/2019)

Samarbeider om bevaring av granas gener (04/01/2019)

Sju døme på grøn forsking som kan gjere ein forskjell (02/01/2019)

Vaksinering av juletrær (27/12/2018)

Historiske skogdata skal gi kunnskap om fremtidens klima på kloden (21/12/2018)

Ti overraskende fakta om juletreet! (19/12/2018)

Fleire sauer i ulvesona (11/12/2018)

Flere granbarkbiller i skogen, men foreløpig ingen herjinger (07/12/2018)

NIBIO-konferansen 2019: Bioøkonomi – miljøbidrag eller miljøbedrag (16/11/2018)

Kartlegg fisk med straum (03/11/2018)

Ny kunnskap skal redde skog fra råte (02/11/2018)