Nibio-nytt:


Her er dine nye husdyr (12/12/2017)

Riktig skjøtsel gir sterkere skog og færre strømbrudd (11/12/2017)

Beltegående skogsmaskin testet i Norge (04/12/2017)

Fremmede arter krever samarbeid mellom verdensdelene (13/11/2017)

Tidligere vår og varmere vær gir økt hekkesuksess for skogsfugl (08/11/2017)

Klimaendringer gir fare for økte skogskader i fremtiden (06/11/2017)

Kartlegging av villepler på Jomfruland (01/11/2017)

How will bioeconomy affect freshwater? (30/10/2017)

Jubileumsseminar: Skogforskningen feirer 100 år (20/10/2017)

Høstens farger er grønt, gult og rødt (13/10/2017)

Fifty shades of grey – ny bok om fargeforandringer i umalte trefasader (29/09/2017)

Det skjulte livet i askekrona (28/09/2017)

Mosekunnskap viktig for klimaet på kloden (20/09/2017)

NIBIOs skogforskning feirer 100 år (04/09/2017)

Nye rekordtall for skogen i Norge (28/08/2017)

Dødelig skogssykdom sprer seg langs norske elver (22/08/2017)

Kjemper mot prydplante på rømmen (17/08/2017)

Her er NIBIOs nye forskningsdirektør (15/08/2017)

Skal sikre variasjon i norsk skog (07/08/2017)

Kun ein prosent av norske setrar er framleis i bruk (04/07/2017)

Bioenergy could become valuable industry in rural areas (03/07/2017)

NIBIOs skogforskning feirer 100 år (03/07/2017)

Stor genetisk variasjon hos eik (23/06/2017)

Oppdatert kunnskap om arealressursane (23/06/2017)

I beitedyras klauvspor (22/06/2017)

Hunder som lukter døden (14/06/2017)

Nye bilder av Norge hver femte dag (06/06/2017)

Faktaark om askeskuddsjuke (15/05/2017)

Lønnsomt å gjødsle skog (27/04/2017)

Ny sensorteknologi viser veien fremover i skogbrukets driftsteknikk (26/04/2017)

Skog kjøler kloden (29/03/2017)

Hvorfor må kulturlandskapet skjøttes? (24/03/2017)

Skogen i Norge på digitale kart (20/03/2017)

- Vi trenger flere gode skogforskere! (17/03/2017)

Working together against deforestation in Tanzania (09/03/2017)

Skogbranner forteller en historie (27/02/2017)

Nils Vagstad ny adm. direktør i NIBIO (23/02/2017)

Hvem skal betale for ulvens middag? (17/02/2017)

Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring (16/02/2017)

Vil gjøre naturen målbar (13/02/2017)

Nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff (10/02/2017)

Driftsgranskingane for 2015 i bokform (07/02/2017)

Røye, sik og ørret - tre leker bedre enn to (02/02/2017)

Utsynet – ei lita statistisk landbruksårbok (31/01/2017)

Store utmarkseiendommer mangler eiere (30/01/2017)

Den norske brunbjørnen var aldri død (30/01/2017)

Europeisk millionprosjekt for bærekraftig skogsdrift (27/01/2017)

Mer skånsomt skogbruk med beltegående skogsmaskiner (23/01/2017)

Mer profesjonell gårdsturisme i Norge (19/01/2017)

Forskere og næringsliv omfavner skogens skadesopp (16/01/2017)

Hordalands asketrær forsvinner (09/01/2017)

Internasjonal spørreundersøkelse om skogtregenetikk (03/01/2017)

Lønnsomt og bærekraftig skogbruk med roboter (02/01/2017)

Norge – et utmarksland (28/12/2016)

Yrande fugleliv ved nyleg restaurert vatn (13/12/2016)

Stikk finger'n i jorda - det er jorddag (05/12/2016)

Kan vi forebygge introduksjon av fremmede insekter i norske skoger? (23/11/2016)

Forskerne trenger din kunnskap om tradisjonell naturbruk (16/11/2016)

Skogportalen – prioritert i skogmeldinga (17/10/2016)

Skogforskning sikrer verdier i vekst (14/10/2016)

Norske treslag gir økt mangfold i hagen (13/10/2016)

En sau er ikke bare en sau (07/10/2016)

8 eksempler på bioøkonomi i praksis (04/10/2016)

Plantetid og snutebillegnag (29/09/2016)

Skogforskningen på Vestlandet feirer 100 år (26/09/2016)

Grensesprengende forskningsformidling (16/09/2016)

Med helseansvar for 11 milliarder trær (12/09/2016)

Militærleir blir nasjonalt matfat (05/09/2016)

Tredød Åkersvika – og stadig flere steder i landet (01/09/2016)

Vestlandets grønne gull – skog og trær til nytte eller besvær? (31/08/2016)

Gårdskart i vinden som aldri før (18/08/2016)

På feltkurs i feltbefaringer (12/08/2016)

På feltarbeid i vinter(eik)land (11/07/2016)

Et liv i skogen (08/07/2016)

National forest inventories and remote sensing – better information, better decisions (29/06/2016)

Brakklagte jorder som viktig beiteressurs (23/06/2016)

Plantehelse fra fortid til bioøkonomi (17/06/2016)

Mer gammel skog og død ved (08/06/2016)

Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon (02/06/2016)

Nils Vagstad konstituert som administrerende direktør i NIBIO (02/06/2016)

Klodens klimagassregnskap snart klart (24/05/2016)

Følg livet i fluesnapperkassa (19/05/2016)

Følg livet i kvinandkassa (13/05/2016)

Duft avgjør hvor barkbillene angriper (13/05/2016)

Sterkare skog skal gje færre straumbrot (04/05/2016)

Lønnsomt og klimasmart skogbruk (02/05/2016)

The survival of species suddenly looks better (28/04/2016)

Stadig færre bjørner i Norge (22/04/2016)

Landsskogtakseringen er med på vareopptelling i norsk natur (04/04/2016)

Meir myr enn antatt (15/03/2016)

Stor tro på norsk bioøkonomi (11/03/2016)

Kvinner og trær (08/03/2016)

Hubro og skjøtsel av kystlynghei (04/03/2016)

Sykdom truer landets seljeskog (25/02/2016)

Ser ikke skogen for bare trær (30/01/2016)

Heldekkende kartlegging av norsk natur (29/01/2016)

Kan kontrollert lyngsviing forebygge storbrann? (18/01/2016)

25 millioner til å forske på planters hukommelse (08/01/2016)

Skogens helse: Alt vel etter 30 år med skogskadeovervåking (04/01/2016)

Stell og pleie av juletrær (22/12/2015)