Nibio-nytt:


Fra blomstereng i hagen til løsninger for en bedre verden (16/08/2019)

Skogsdrift ikke medvirkende årsak til jordras i Jølster (09/08/2019)

Slik kan sauene holdes friske på innmarksbeite (29/07/2019)

Internasjonalt samarbeid om mer miljøvennlig og holdbar bruk av tre (20/06/2019)

Mer miljøvennlige brygger og badeplasser (14/06/2019)

Import av tømmer- og trevarer bryter norsk lov (07/06/2019)

Er det utmark nok til alle? (03/06/2019)

Hvor grønt blir egentlig det grønne skiftet? (28/05/2019)

Landsskogtakseringen mottok Eidsvold Værks skogpris (24/05/2019)

Verdens første landsdekkende skogtaksering feirer 100 år (21/05/2019)

Skogforskere frykter barkbilleepidemi (19/05/2019)

Fjorårets tørkesommer var tøff for elgene i Sør-Norge (03/05/2019)

Trærne har våknet til liv (30/04/2019)

Klimaendringer baner vei for barkbillene i Europa (04/04/2019)

Planting av skog på nye arealer (04/04/2019)

Uvanlig barkbilleangrep i Vestfold (02/04/2019)

Lær å bli glad i skogen (21/03/2019)

Hvor lenge vil lerka juble høyt i sky? (12/03/2019)

Skogplanteforedling kan bidra i kampen mot klimaendringer (26/02/2019)

Presisjonsskogbruk kan redusere råteskader i skog (15/02/2019)

Disputas om brunråtesopper (12/02/2019)

Bioøkonomi: Miljøbidrag eller miljøbedrag? (12/02/2019)

- Kvinner må sikte høyere og gi litt faen (11/02/2019)

Digitale skogdata + data fra hogstmaskiner = et mer bærekraftig skogbruk (09/02/2019)

Hvilket treslag brenner best? (01/02/2019)

Vil ha bedre merket ved (01/02/2019)

Samarbeider om bevaring av granas gener (04/01/2019)

Sju døme på grøn forsking som kan gjere ein forskjell (02/01/2019)

Vaksinering av juletrær (27/12/2018)

Historiske skogdata skal gi kunnskap om fremtidens klima på kloden (21/12/2018)

Ti overraskende fakta om juletreet! (19/12/2018)

Fleire sauer i ulvesona (11/12/2018)

Flere granbarkbiller i skogen, men foreløpig ingen herjinger (07/12/2018)

NIBIO-konferansen 2019: Bioøkonomi – miljøbidrag eller miljøbedrag (16/11/2018)

Kartlegg fisk med straum (03/11/2018)

Ny kunnskap skal redde skog fra råte (02/11/2018)

Flere trusler mot skogen i Nord-Norge (23/10/2018)

Ekstremvær påvirker skogens karbonlagre (15/10/2018)

Skaper verdier av treavfall og restprodukter fra treindustri (02/10/2018)

Skogovervåking viser økt skadenivå i nord (17/09/2018)

Grensesprengende i Pasvikelva (12/09/2018)

Har målt skog i 100 år – nå skal det feires! (03/09/2018)

Nesten femti prosent meir myr i Noreg enn tidlegare antatt (08/08/2018)

Tørken har negativ effekt på skogen (23/07/2018)

Den fantastiske skogen (22/06/2018)

Ny versjon av gårdskart på brett og mobil (14/06/2018)

Store insektangrep på furu i Østfold (08/06/2018)

Ny sommerutstilling om barkbiller (27/05/2018)

Genressursdatabase lettere tilgjengelig på nett (15/05/2018)

Jordkvaliteten i europeiske skoger er på bedringens vei (04/05/2018)

Åpner for diskusjon rundt endret bruk av utmarka (03/05/2018)

Vintergulløye – nå kommer de ut av hiet (28/04/2018)

Roper varsko om askeskuddsyken (26/04/2018)

Internasjonalt seminar om framtidens utmarksbeite (25/04/2018)

Dramatisk endring i plantelivet på fjelltoppane (05/04/2018)

Samarbeid om beite for å halde kulturlandskapet ope (04/04/2018)

Laserskanning kan kartleggja tidleg gjengroing (28/03/2018)

Betydelig nedgang i skogens artsmangfold (21/03/2018)

Hvordan skjøtte kystlynghei for hubro? (16/03/2018)

Fem ting du kanskje ikke visste om vedfyring (02/03/2018)

Stor genetisk variasjon i bjørk (16/02/2018)

Mat, miljø og muligheter på dagsorden (14/02/2018)

NIBIO markerer World Wetlands Day (02/02/2018)

Har vi avskoging i Norge? (29/01/2018)

Lappvierbukk - ospebukken som ikke liker osp (16/01/2018)

Bli forsker du også! (12/01/2018)

Nye faktaark om flisfyring (04/01/2018)

Overblikk over arealressursane landet rundt (02/01/2018)

Ny oversikt over vernet skog i Norge (22/12/2017)

Fjelledelgran er vårt nye favorittjuletre (19/12/2017)

Her er dine nye husdyr (12/12/2017)

Riktig skjøtsel gir sterkere skog og færre strømbrudd (11/12/2017)

Beltegående skogsmaskin testet i Norge (04/12/2017)

Fremmede arter krever samarbeid mellom verdensdelene (13/11/2017)

Tidligere vår og varmere vær gir økt hekkesuksess for skogsfugl (08/11/2017)

Klimaendringer gir fare for økte skogskader i fremtiden (06/11/2017)

Kartlegging av villepler på Jomfruland (01/11/2017)

How will bioeconomy affect freshwater? (30/10/2017)

Jubileumsseminar: Skogforskningen feirer 100 år (20/10/2017)

Høstens farger er grønt, gult og rødt (13/10/2017)

Fifty shades of grey – ny bok om fargeforandringer i umalte trefasader (29/09/2017)

Det skjulte livet i askekrona (28/09/2017)

Mosekunnskap viktig for klimaet på kloden (20/09/2017)

NIBIOs skogforskning feirer 100 år (04/09/2017)

Nye rekordtall for skogen i Norge (28/08/2017)

Dødelig skogssykdom sprer seg langs norske elver (22/08/2017)

Kjemper mot prydplante på rømmen (17/08/2017)

Her er NIBIOs nye forskningsdirektør (15/08/2017)

Skal sikre variasjon i norsk skog (07/08/2017)

Kun ein prosent av norske setrar er framleis i bruk (04/07/2017)

Bioenergy could become valuable industry in rural areas (03/07/2017)

NIBIOs skogforskning feirer 100 år (03/07/2017)

Stor genetisk variasjon hos eik (23/06/2017)

Oppdatert kunnskap om arealressursane (23/06/2017)

I beitedyras klauvspor (22/06/2017)

Hunder som lukter døden (14/06/2017)

Nye bilder av Norge hver femte dag (06/06/2017)

Faktaark om askeskuddsjuke (15/05/2017)

Lønnsomt å gjødsle skog (27/04/2017)

Ny sensorteknologi viser veien fremover i skogbrukets driftsteknikk (26/04/2017)