Landbruksdirektoratet-nytt:


30 mill. kroner til forsking på utmark (20/11/2018)

Stigende tømmerpriser – 2018 kan bli rekordår (18/10/2018)

Enklare forvaltning av statsallmenningane (22/06/2018)

Ny statistikk: kartlegger foryngelse og miljøhensyn ved hogst (07/06/2018)

Landbruksdirektoratet til Innovasjonscampus Steinkjer (01/06/2018)

Stor interesse for kai-tilskudd (14/05/2018)

Norsk-svensk samarbeid om viltforvaltning (09/05/2018)

Tilskudd for 2018 - nasjonale rentemidler av skogfond (12/04/2018)

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond (07/02/2018)

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond (01/02/2018)

Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017 (12/01/2018)

Utviklingsfondet for skogbruket (23/08/2017)

Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella (17/08/2017)

Landbruksdirektoratet inviterer sju tømmerkaier videre (23/05/2017)

6,8 millioner til genbanker, klonarkiv og en rekke andre genressurstiltak (28/04/2017)

Våtmarker i Noreg skal restaurerast (25/04/2017)

Tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2017 (21/04/2017)

Skogsveibyggingen økte i 2016 (24/03/2017)

Ny lov om statlig naturskadeerstatning fra 2017 – viktige endringer (20/03/2017)

Ny nettside til hjelp for deg som er ny bonde eller skogbruker (15/03/2017)

Vil fjerne rundballeplast frå fôringsplassar (15/03/2017)

Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2017 (20/02/2017)

Tilskudd til tettere planting videreføres (15/02/2017)

Søke om nasjonale rentemidler av skogfond (08/02/2017)

Tømmeravvirkningen nådde nye høyder i 2016 (09/01/2017)

Skogportalen - med mange nye funksjoner (19/12/2016)

Utviklingsfondet for skogbruk har tildelt 3,99 mill. kroner i 2016 (19/12/2016)

Ulven eller sauen – det er spørsmålet (15/12/2016)

Rause stipend til skogfagstudentar (24/11/2016)

Satsar på innovasjon og infrastruktur (14/10/2016)

Tre tømmerkaier har fått tilsagn om tilskudd (30/09/2016)

Tømmeravvirkningen fortsetter å øke første halvår 2016 (16/08/2016)

Årsmelding 2015 – Statens naturskadefond (10/06/2016)

Inviterer to nye tømmerkaier til å søke midler i 2016 (31/05/2016)

Tilskudd til genressurstiltak 2016 (03/05/2016)

Skogfondets nasjonale rentemidler for 2016 er tildelt (28/04/2016)

Gjødsling som klimatiltak – god respons (22/04/2016)

Tømmerkaier - Frist for innsending av skisser (31/03/2016)