Skogkurs-nytt:


Erklærings-blanketter for feltkontrollører (28/09/2020)

Vinnerne av årets skogleker! (26/09/2020)

Samling for veiplanleggere 13. og 14. oktober - Justert program (23/09/2020)

9 skoler klare for årets finale i skoglekene (17/09/2020)

Kurs i eierskifte med fokus på skog - noen ledige plasser (16/09/2020)

Skogkurspodden - Høstjakta (11/09/2020)

Instruktørkurs i Integrert plantevern i skog - med fokus på rødhyll (04/09/2020)

Jenny Torke - godt i gang på skogkurs (03/09/2020)

Skogkurs søker to prosjektledere (28/08/2020)

Skogkurs og Høgskolen i Innlandet arrangerer tre ulike kurs i bruk av GIS (21/08/2020)

Fagsamling for kommunale viltforvaltere – Voss 22. september (19/08/2020)

Skogbeskatning - oppdatert veileder (18/08/2020)

Siste runde med gratis nettkurs for entreprenører og maskinførere (12/08/2020)

Invitasjon til samling for veiplanleggere 13. og 14. oktober (11/08/2020)

Fagsamling vei 2020 i Innlandet – Nå er påmeldingen åpnet (10/08/2020)

Film om klassifisering av skogsmarkas bæreevne (29/07/2020)

Jaktlederkurs før høsten? (09/07/2020)

Fokus på kommunale viltforvaltere (26/06/2020)

Skogkurspodden - Kvinner i skogbruket (26/06/2020)

Kompetanse er smart, og i sommer er mange smarte! (25/06/2020)

Aktivt Skogbruk og Indre Østfold kommune med fokus på ungskogpleie (24/06/2020)

Fagsamling vei 2020 Innlandet (23/06/2020)

– Spennende og lærerike oppgaver (18/06/2020)

Invitasjon til kursdag grøfting av skogsmark etter hogst (10/06/2020)

Nytt info-ark om kryssing av skogsbilvei over gytebekker (05/06/2020)

Jenny Torke starter som kommunikasjonsrådgiver 1. september (02/06/2020)

Storsatsning på nettkurs for entreprenører og maskinførere (30/05/2020)

Skogkurspodden - Tynning (29/05/2020)

Skogfond-veilederen i ny utgave (27/05/2020)

Nå er det en fin tid til å inspisere landbruksveibrua di! (27/05/2020)

Skogsjobb i grenseland (19/05/2020)

Jakt- og utmarkskursene har startet opp igjen for fullt! (13/05/2020)

Skogfondskalkulatoren oppdatert med de nyeste skattereglene! (13/05/2020)

Årsmelding 2019 (12/05/2020)

Digitalt MiS-kurs (12/05/2020)

Opplæring på nett (30/04/2020)

30 % rabatt i nettbutikken (29/04/2020)

Kurs for permitterte lærlinger (23/04/2020)

Nettkurset Skogplanting er klart for påmelding (23/04/2020)

Ta fagbrev under koronakrisa? (08/04/2020)

Korona-tilpasset kurstilbud i planting (03/04/2020)

Skogkurspodden – Skogfrøverket (27/03/2020)

Nettkurs i skogplanting - under utvikling (27/03/2020)

Oppdatert veileder om skogbeskatning (20/03/2020)

Skogfond til tining av stikkrenner (18/03/2020)

Kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond (15/03/2020)

Stadig flere kurs utsettes eller avlyses (14/03/2020)

Skogkurspodden - hvordan påvirker den varme vinteren trærne? (28/02/2020)

Hei alle med interesse for landbruksveier (25/02/2020)

Fagfornyelsen: Naturen som læringsarena i alle fag - Hamar 24. april (25/02/2020)

Skogsveikurs i Agder (20/02/2020)

Mosjøen 11. mars (19/02/2020)

Kurs i eierskifte med fokus på skog - noen ledige plasser (17/02/2020)

Veivedlikeholdskurs i Glåmdalen (17/02/2020)

Fokus på skogsveier i Nord-Østerdalen (13/02/2020)

Skogsvei kurs i Vestland (13/02/2020)

Evaluering av verktøyet Bestway (06/02/2020)

3 skogsveikurs i Nord-Rogaland og Sunnhordaland (06/02/2020)

Kartlegging av opplæring i bruk av motorsag og ryddesag (04/02/2020)

Ledige stillinger ved skogkurs (04/02/2020)

Ny utgave av skogkurspodden (31/01/2020)

Strøing av skogsbilveier (30/01/2020)

Hjortevilt 2020 - åpent for påmelding (23/01/2020)

Innovasjon Norge og Skogkurs arrangerer workshop: Jakt og jaktopplevelser som næring (20/01/2020)

Stor skogkulturaktivitet gir større skogproduksjon (20/01/2020)

Stor kursaktivitet innen jakt og utmarksnæring i 2020 (16/01/2020)

Nye GIS-kurs i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (14/01/2020)

Tre kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring på skogsmaskin (10/01/2020)

RECO-kurs flyttes fra Bygland til Kongsberg (06/01/2020)

Ny skogkurspod: Utenlandske treslag (20/12/2019)

Aktivt Skogbruk-instruktører deltar på skogkvelder med fokus på skogeierøkonomi (18/12/2019)

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt - 16 kurs i 2020 (17/12/2019)

Kurs om skogsveier for offentlige skogfunksjonærer (11/12/2019)

Gratis RECO- kurs for lærlinger (10/12/2019)

HprGallring - automatisk oppfølging av tynning (10/12/2019)

Ny skogkurspod: Gjødsling - skogbrukets mest lønnsomme tiltak (29/11/2019)

Veiplanleggere – viktige for skogbruket (28/11/2019)

Første kurs gjennomført i kostnadskalkulasjon av skogsdrift (27/11/2019)

Rekordmange påmeldt Skoglekene 2020 (27/11/2019)

Presisjonsskogbruk skal bekjempe råtesoppen Rotkjuke (14/11/2019)

Skogeiere i vest lærer om Norsk PEFC Skogstandard (13/11/2019)

Vellykkede kurs for skogsvei-entreprenører (11/11/2019)

Nytt kurstilbud - Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift (08/11/2019)

Ny Skogkurspod: Viltkjøtt (31/10/2019)

Grøfting etter hogst på skogsmark (30/10/2019)

Seminaret Hjortevilt 2020 - sett av datoene (29/10/2019)

Vellykket nettverkssamling for skogbrukslærere (26/10/2019)

Fagsamling vei 2019 (22/10/2019)

Geologi og veibygging - ny Skogkurs veileder (16/10/2019)

G15-time - ny film fra Skogkurs (15/10/2019)

Aktivt Skogbruk tilbyr kurs om Norsk PEFC Skogstandard (11/10/2019)

Ole Petter Storbråten ny RECO-instruktør (07/10/2019)

Øyvind Juliussen godt i gang på Skogkurs (04/10/2019)

Vellykket workshop om naturfare og skogbruk (02/10/2019)

Ungskogpleie - film (27/09/2019)

Ny Skogkurspod: Grøfting (27/09/2019)

Feltdag i Norsk PEFC skogstandard (23/09/2019)

Vi minner om: Fagsamling vei, 17–18. oktober (16/09/2019)

Første møte i dialogforum for skog- og trenæringen gjennomført. (13/09/2019)

Nye verktøy for kalkulasjon av skogsdrifter (12/09/2019)