Skogkurs-nytt:


Film om ungskogpleie (12/04/2019)

Nytt kurstilbud: Risikovurdering av skog langs kraftlinjer (11/04/2019)

Utmark som næring - nytt kurs (10/04/2019)

Skatt og skogfond er aktuelt som aldri før! (05/04/2019)

Markfuktighetskart - ny temaside (03/04/2019)

Hjortevilt 2019 ble en suksess! (01/04/2019)

Ny podkast: Motorsag (28/03/2019)

Tining av stikkrenner (28/03/2019)

Skogbruket trenger flere profesjonelle veiplanleggere (20/03/2019)

Hjortevilt 2019 - påmeldingsfristen nærmer seg (19/03/2019)

Skogkulturkalkulator - nå egen versjon for kapitalskogeieren (12/03/2019)

Kundetilfredshets-undersøkelse for skogsentreprenører (08/03/2019)

Skogkurs info om miljøhensyn (06/03/2019)

Ungdom satser på skogen (05/03/2019)

Flink skogmaskinfører, men mangler fagbrev? (04/03/2019)

Kurs for feltkartleggere - MiS med NiN (22/02/2019)

Ny podkast: Kantsoner (22/02/2019)

Skogbruksplankurs i Nordre Land (21/02/2019)

Fokus på kurs hos AT Skog (20/02/2019)

Ny film om ryddetrær (14/02/2019)

Markberedning i Trøndelag (14/02/2019)

Even Hoffart - godt i gang hos Skogkurs (13/02/2019)

Frivillig MVA-registrerte veianlegg mindre gunstig enn før (31/01/2019)

Ny introduksjonsfilm til fagdagen «Gullgruve på rot» (30/01/2019)

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt - kursoversikt (30/01/2019)

Sporskader - ny podkast (25/01/2019)

Ny nettbutikk med gode åpningstilbud (23/01/2019)

Bedre planlegging av skogsdrift - Nytt kurshefte (22/01/2019)

Hjortevilt 2019 - åpnet for påmelding (11/01/2019)

NRK om rekruttering til skogsoperatørfaget (03/01/2019)

Nytt kurstilbud - Dokumentert sikkerhetsopplæring på skogsmaskiner (19/12/2018)

Volum og tilvekst – ny film i serien: Viktige begrep i skogbruket (13/12/2018)

Skogkurspodden - Juletre (07/12/2018)

Midler til videreutdanning i digital kompetanse (04/12/2018)

Nye nettsider: dynamisk presentasjon av skogstatistikk (03/12/2018)

Skogkurspodden - Skogfond (30/11/2018)

Organisering av private skogsbilveier er oppdatert (28/11/2018)

Jon Sigurd Leine, godt i gang på Skogkurs (27/11/2018)

Black weekend på kunnskapsskogen (23/11/2018)

Skogkurs i Etiopia (21/11/2018)

Skogkurspodden - ekstraepisode om Velgskog (16/11/2018)

Seminaret Hjortevilt 2019 - 27. og 28. mars i Ringsaker, sett av datoer (14/11/2018)

Nettverkssamling i skogbruk for naturbruksskolene (06/11/2018)

Gratis RECO-kurs for lærlinger! (05/11/2018)

Fagsamling vei 2018 (31/10/2018)

Ny podkast om foryngelse av barskog (26/10/2018)

Tilskudd eller skogfond? (19/10/2018)

Hogg for framtida - NBU med kurshelg på Honne 16.-18. november (19/10/2018)

Skoglekene 2019 - spennende for landets 5. klasser (12/10/2018)

Landbruksdirektoratet tilbyr oppfølging (04/10/2018)

Ny podkast om skogsbilveier (28/09/2018)

Byggeledelse på skogsbilveianlegg - ny Skogkurs info (27/09/2018)

Oppdatert kostnadskalkulator (24/09/2018)

Aptering - ny film i serien: Viktige begrep i skogbruket (21/09/2018)

Kurs i bruk av UAV i skogbruket - på Honne 30.-31. oktober (07/09/2018)

«Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» (05/09/2018)

Fagsamling vei 2018 - meld deg på nå! (04/09/2018)

Skogkurs med podkast om skogbruket i Norge (31/08/2018)

Norsk PEFC Skogstandard - like aktuell! (23/08/2018)

Norsk-svensk samarbeid om ungskogpleiefilm (20/08/2018)

Skogkurs og «Felle-Jon» på Elverum. (17/08/2018)

LMD til Utmark som næring seminaret, 16.-17. august på Honne (02/08/2018)

Program - Utmark som næring - Seminar, 16.-17. august (16/07/2018)

Betal midlertidige bruer med skogfond! (06/07/2018)

Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - nytt kurstilbud for linjeryddere (25/06/2018)

Skogkurs utvikler nytt kurs: Integrert plantevern i skog (25/06/2018)

Skoglekene: Ellevill jubel! (22/06/2018)

Kurs i veivedlikehold (21/06/2018)

MiS-opplæring i rute (14/06/2018)

Fagbrevkurs for skogsmaskinførere (13/06/2018)

Skogfond er nøkkelen (13/06/2018)

Tynning i fokus på årets Skogsymposium i Osen (11/06/2018)

Olav Bjella tar over som styreleder (31/05/2018)

Gravemaskin i skog (27/05/2018)

Det siste innen Big Data fra skogsmaskiner – seminar! (25/05/2018)

Hvordan forbedre samhandlingen skogpolitikk, forskning og formidling? (16/05/2018)

Årsmelding Skogkurs 2017 (08/05/2018)

Samling for skogbrukets veiplanleggere – april 2018. (07/05/2018)

Mjøsbjørka fram i lyset (25/04/2018)

Kystskogeierens kompetansebehov (24/04/2018)

- Nyttig kurs med variert innhold! (16/04/2018)

Hjortevilt 2018 - foredragene er tilgjengelige (13/04/2018)

Filmen Sporløs kjøring (12/04/2018)

Fokus på skjøtsel av bjørk (11/04/2018)

Ny skogkulturkalkulator (10/04/2018)

Stor kursaktivitet på viltsektoren (06/04/2018)

HJORTEVILT 2018 - Påmeldingsfristen nærmer seg (16/03/2018)

Viken Skog med fokus på Skogbekatning (09/03/2018)

Skogkurs får Kompetansepluss-midler til kurs i digital kompetanse for skogsmaskinførere (02/03/2018)

Nye kurs om skogbeskatning april 2018 (01/03/2018)

MiS-kurs for feltkartleggere - påmelding åpnet (01/03/2018)

«Hjorteviltminister» åpner årets seminar (23/02/2018)

3 nye profesjonelle veiplanleggere (14/02/2018)

MiS-registrering med NiN – ny metodikk og nye kurs (31/01/2018)

Hjortevilt 2018 (22/01/2018)

Produktivitets- og kostnadskalkulator for skogdrift (19/01/2018)

Skogfondskalkulatoren er oppdatert (10/01/2018)

Film om granplantefeltene langs kysten (10/01/2018)

Nettkurs - klart for ny sesong! (08/01/2018)

Oppdatert veileder om skogbeskatning (05/01/2018)