Skogkurs-nytt:


Fagsamling vei 2021 i ...uavklart... - Se program (31/05/2021)

Webinar om fallviltarbeid og ettersøk (12/05/2021)

Skogkurs rendyrker egen kjernevirksomhet (11/05/2021)

Fremmedartene inntar skogen (10/05/2021)

Ny kalkulator - lønn deg selv med skogfond (07/05/2021)

Skogkurspodden: Skogsvei spesial episode 3 - Olsenbanden og Dynamitt Harry (03/05/2021)

Virkesverdi som nettkurs 6. mai (kveldstid) (02/05/2021)

Gratis webinar i Veivedlikeholdsøkonomi (30/04/2021)

Planting og såing av furu – ny Skogkurs veileder (29/04/2021)

Hjorteviltwebinar (21/04/2021)

Skogkurspodden: Skogsvei spesial episode 2 - veiplanleggeren (20/04/2021)

Ledige plasser på jaktlederkurs i Bjørkelanen (19/04/2021)

Vel gjennomført premiere på veiøkonomikurs (17/04/2021)

Rendalen - Skogbruksplankurs i slutten av mai (16/04/2021)

Webinar om sporløs kjøring (13/04/2021)

Nettkurs i planting – innføringskurs og kurs for profesjonelle (09/04/2021)

Se foredragene: Kapitalbeskattet skogeier - beregning til skattemelding (09/04/2021)

Ønsker du å bli en av skogbrukets veiplanleggere? (26/03/2021)

Skogsveikurs i april (26/03/2021)

Se fordragene fra webinaret om lukkede hogstformer (26/03/2021)

Webinar for kommunale viltforvaltere (24/03/2021)

Hjorteviltwebinar (22/03/2021)

5 skogfaglige webinarer (16/03/2021)

Skogfond på skattemeldingen (28/02/2021)

Skogkurspodden: Skogsbilvei spesial (26/02/2021)

MiS med NiN - kurs for feltkartleggere (25/02/2021)

Skogbruk, en arbeidsplass for alle? (13/02/2021)

Rogalandsskogbruket med målrettet bruk av webinarer (12/02/2021)

Integrert plantevern i skog – nytt kurs og tema på Kunnskapsskogen (10/02/2021)

Hjorteviltwebinar - 18 februar - 12.00-15.00 (10/02/2021)

Skog- og klimaordbok (09/02/2021)

Torfinn Kringlebotn ansatt hos Skogkurs (06/02/2021)

Skogkurspodden - Skogkurs i Etiopia (02/02/2021)

Skoggjødsling – et meget lønnsomt klimatiltak (29/01/2021)

Tynningsnorm og automatisk oppfølging av tynningshogst (29/01/2021)

iSkogen - også for Android-telefoner (28/01/2021)

Forbud mot deltakere på tvers av kommuner fører til avlyste kurs (22/01/2021)

Gratis Webinar for kommunale viltforvaltere 20.01.21 (13/01/2021)

Skogkurs har åpnet for ny sesong med nettkurs (06/01/2021)

Snart nytt jaktår med nye muligheter! (23/12/2020)

God jul og godt nyttår (23/12/2020)

Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere (20/12/2020)

Skogkurspodden - Valg av planter (19/12/2020)

Skogkurs julekalender (04/12/2020)

Fagsamling for kommunale viltforvaltere kjøres digitalt (04/12/2020)

Skogkurspodden - Ny skogeier (28/11/2020)

Jan Fromskog ny ansatt på Skogkurs (26/11/2020)

Ta fagbrev som praksiskandidat (26/11/2020)

PRECISION - 167 deltok på webinar om råte i skog (26/11/2020)

Nettverksamling for skogbrukslærere på Honne og digitalt. (26/11/2020)

Skogkurs med ansvar for faget Produksjonsskog på Evenstad (26/11/2020)

Jan Fromskog ny ansatt på Skogkurs (25/11/2020)

PRECISION - 167 deltok på webinar om råte i skog (25/11/2020)

Ta fagbrev som praksiskandidat (25/11/2020)

Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge (20/11/2020)

Skogkurs utvikler klimarådgivere for skogbruket (18/11/2020)

Se opptak av Høstbart vilt: Gode muligheter for Næringsutvikling (13/11/2020)

Nytt kurs: Veiøkonomi (11/11/2020)

PRECISION - webinar om råte i skog (09/11/2020)

Påmelding til Skoglekene 2021 (05/11/2020)

Skogeigarar på PEFC kurs (04/11/2020)

Studenter på kurs i skogsertifisering (04/11/2020)

Studenter på kurs i skogsertifisering (03/11/2020)

Skogkurspodden – Voksne på vei mot fagbrev (31/10/2020)

Medlemskap i Norwegian Wood Cluster (25/10/2020)

Veiplanleggersamling 13.-14. oktober (23/10/2020)

Fagsamling vei 2020 (21/10/2020)

Ettersøk videregående kurs - på Honne 14. november (19/10/2020)

Nye kurs i PEFC skogstandard. (17/10/2020)

Riktig og sikker hogst med motorsag – Ny videoserie på YouTube (30/09/2020)

Fagsamling vei 2020 (29/09/2020)

Erklærings-blanketter for feltkontrollører (28/09/2020)

Vinnerne av årets skogleker! (26/09/2020)

Samling for veiplanleggere 13. og 14. oktober - Justert program (23/09/2020)

9 skoler klare for årets finale i skoglekene (17/09/2020)

Kurs i eierskifte med fokus på skog - noen ledige plasser (16/09/2020)

Skogkurspodden - Høstjakta (11/09/2020)

Instruktørkurs i Integrert plantevern i skog - med fokus på rødhyll (04/09/2020)

Jenny Torke - godt i gang på skogkurs (03/09/2020)

Skogkurs søker to prosjektledere (28/08/2020)

Skogkurs og Høgskolen i Innlandet arrangerer tre ulike kurs i bruk av GIS (21/08/2020)

Fagsamling for kommunale viltforvaltere – Voss 22. september (19/08/2020)

Skogbeskatning - oppdatert veileder (18/08/2020)

Siste runde med gratis nettkurs for entreprenører og maskinførere (12/08/2020)

Invitasjon til samling for veiplanleggere 13. og 14. oktober (11/08/2020)

Fagsamling vei 2020 i Innlandet – Nå er påmeldingen åpnet (10/08/2020)

Film om klassifisering av skogsmarkas bæreevne (29/07/2020)

Jaktlederkurs før høsten? (09/07/2020)

Fokus på kommunale viltforvaltere (26/06/2020)

Skogkurspodden - Kvinner i skogbruket (26/06/2020)

Kompetanse er smart, og i sommer er mange smarte! (25/06/2020)

Aktivt Skogbruk og Indre Østfold kommune med fokus på ungskogpleie (24/06/2020)

Fagsamling vei 2020 Innlandet (23/06/2020)

– Spennende og lærerike oppgaver (18/06/2020)

Invitasjon til kursdag grøfting av skogsmark etter hogst (10/06/2020)

Nytt info-ark om kryssing av skogsbilvei over gytebekker (05/06/2020)

Jenny Torke starter som kommunikasjonsrådgiver 1. september (02/06/2020)

Storsatsning på nettkurs for entreprenører og maskinførere (30/05/2020)

Skogkurspodden - Tynning (29/05/2020)

Skogfond-veilederen i ny utgave (27/05/2020)