Skogkurs-nytt:


LMD til Utmark som næring seminaret, 16.-17. august på Honne (02/08/2018)

Program - Utmark som næring - Seminar, 16.-17. august (16/07/2018)

Betal midlertidige bruer med skogfond! (06/07/2018)

Fagsamling vei 2018 (03/07/2018)

Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - nytt kurstilbud for linjeryddere (25/06/2018)

Skogkurs utvikler nytt kurs: Integrert plantevern i skog (25/06/2018)

Skoglekene: Ellevill jubel! (22/06/2018)

Kurs i veivedlikehold (21/06/2018)

MiS-opplæring i rute (14/06/2018)

Fagbrevkurs for skogsmaskinførere (13/06/2018)

Skogfond er nøkkelen (13/06/2018)

Tynning i fokus på årets Skogsymposium i Osen (11/06/2018)

Olav Bjella tar over som styreleder (31/05/2018)

Gravemaskin i skog (27/05/2018)

Det siste innen Big Data fra skogsmaskiner – seminar! (25/05/2018)

Hvordan forbedre samhandlingen skogpolitikk, forskning og formidling? (16/05/2018)

Årsmelding Skogkurs 2017 (08/05/2018)

Samling for skogbrukets veiplanleggere – april 2018. (07/05/2018)

Mjøsbjørka fram i lyset (25/04/2018)

Kystskogeierens kompetansebehov (24/04/2018)

- Nyttig kurs med variert innhold! (16/04/2018)

Hjortevilt 2018 - foredragene er tilgjengelige (13/04/2018)

Filmen Sporløs kjøring (12/04/2018)

Fokus på skjøtsel av bjørk (11/04/2018)

Ny skogkulturkalkulator (10/04/2018)

Stor kursaktivitet på viltsektoren (06/04/2018)

HJORTEVILT 2018 - Påmeldingsfristen nærmer seg (16/03/2018)

Viken Skog med fokus på Skogbekatning (09/03/2018)

Skogkurs får Kompetansepluss-midler til kurs i digital kompetanse for skogsmaskinførere (02/03/2018)

Nye kurs om skogbeskatning april 2018 (01/03/2018)

MiS-kurs for feltkartleggere - påmelding åpnet (01/03/2018)

«Hjorteviltminister» åpner årets seminar (23/02/2018)

3 nye profesjonelle veiplanleggere (14/02/2018)

MiS-registrering med NiN – ny metodikk og nye kurs (31/01/2018)

Hjortevilt 2018 (22/01/2018)

Produktivitets- og kostnadskalkulator for skogdrift (19/01/2018)

Skogfondskalkulatoren er oppdatert (10/01/2018)

Film om granplantefeltene langs kysten (10/01/2018)

Nettkurs - klart for ny sesong! (08/01/2018)

Oppdatert veileder om skogbeskatning (05/01/2018)

Førstehjelp for nye skogeiere på Agder - iBooks for iPad (03/01/2018)

Skogkurs styrker staben med tre nye prosjektledere! (21/12/2017)

Tiltak i tett eller forsømt skog - NY Skogkurs veileder (18/12/2017)

Vellykket kurs for skogsvei-entreprenører i Buskerud (13/12/2017)

Ekstra innbetaling til skogfond (11/12/2017)

Skogfond; - du tror det ikke før du får se det! (07/12/2017)

Lokal foredling av hjorteviltkjøtt - nytt kurstilbud (29/11/2017)

Nye fagsamlinger for feltkontrollører i 2018 (29/11/2017)

Nettverkssamling for naturbruksskolene (16/11/2017)

Vedlikehold av motorsag (14/11/2017)

Jegerne attesterer nå viltkjøttet (09/11/2017)

Skogbrukets klimakalkulator – på lufta igjen (03/11/2017)

Gode råd om bruk av motorsag (31/10/2017)

Fagsamling vei 2017 (27/10/2017)

Vi søker prosjektleder – Miljø og skogskjøtsel (16/10/2017)

Skogkurs søker prosjektleder - Skogbruksplanlegging og driftsteknikk (16/10/2017)

Gratis RECO-kurs for lærlinger! (13/10/2017)

Seminaret HJORTEVILT 2018 arrangeres 10. og 11. april (11/10/2017)

Skogkurs tatt opp som medlem i PEFC Norge (10/10/2017)

Skogkurs med hefte for Forest Europe (05/10/2017)

Norsk PEFC Skogstandard - populært kurstema (03/10/2017)

Fra «pøbelgran» til lottogevinst – en skogdag (25/09/2017)

Enda smartere lassbærerkjøring (22/09/2017)

Skoglekene 2018 – påmeldingen har åpnet (30/08/2017)

Aktivt Skogbruk oppdatert i Norsk PEFC Skogstandard (23/08/2017)

Fagsamling vei 2017 - i Molde (21/08/2017)

Treffsikker ungdom (18/08/2017)

Filmen «Spårlös» – nå også under norske forhold! (15/08/2017)

Juletrekurs med fokus på økonomi og administrasjon (14/08/2017)

Høstens kurs: Feltkontroll av hjortviltkjøtt (02/08/2017)

Fagsamlinger for feltkontrollører av hjorteviltkjøtt (24/07/2017)

Nytt instruktørkurs i august: Ettersøk videregående (24/07/2017)

Finale i Skoglekene 2017 (22/06/2017)

Sporløst - prisbelønt film om skånsom skogsdrift (14/06/2017)

Stor kursaktivitet i Norsk PEFC Skogstandard (26/05/2017)

Direktørskifte og Aktivt Skogbruk markert på Skogkurs sitt årsmøte. (24/05/2017)

Nytt studiehefte og nettkurs i Norsk PEFC Skogstandard (22/05/2017)

RECO - en suksess i Norge (15/05/2017)

Feltarbeider med maskinerfaring (04/05/2017)

Presentasjoner fra HJORTEVILT 2017 (04/04/2017)

Vellykket Winter Forest Camp (31/03/2017)

Normalkontrakt for bygging av landbruksveier (29/03/2017)

Avklaring om moms og skogligning (29/03/2017)

Eva Skagestad ny direktør på Skogkurs (27/03/2017)

Skogfond og tining av stikkrenner (23/03/2017)

Stor interesse for Virkesverdi-kursene! (17/03/2017)

Ny skogbeskatning - kursserie for Viken Skog (13/03/2017)

Skogbeskatning - ny Skogkurs veileder (10/03/2017)

Ny medarbeider ved Skogkurs (09/03/2017)

Oppdatert kurs i elgbeitetaksering (23/02/2017)

Påmeldingsfristen nærmer seg (21/02/2017)

Hjelpeverktøy til vurdering om aktiviteten er «skogbruk utenfor næring» (21/02/2017)

Winter Forest Camp (10/02/2017)

Ettersøk – Videregående kurs (27/01/2017)

Skogbrukets Kursinstitutt søker nå ny administrerende direktør (27/01/2017)

Nytt kurs for veiplanleggere (26/01/2017)

Seminaret Hjortevilt 2017 (13/01/2017)

Hjelpeskjema til selvangivelsen for «skogbruk utenfor næring» (06/01/2017)

Ny skogbeskatning - bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter (04/01/2017)

Veivedlikehold - ny Skogkurs veileleder (22/12/2016)