Spørsmål om skogsdrift og virke

Æ har noen spørsmål om skogsdrift og virke, da jeg på sikt har mulighet og overta en eiendom her i Troms.

 

1 : Hvor mange kubikk-meter av trevirke kan jeg få av 1 tre. (Normal størrelse på et tre)
 

2 : Hvor mange kubikk-meter av tre pr kvadrat-km.
 

3 : En normal stor skogs eiendom. Hvor mange kvadrat-km er en normal stor skogs eiendom
 

4 : Hvordan har skogsprisene holdt seg de siste 3 årene. Er det oppgang el nedgang i pris.
 

5 : Hva er normal salgspris pr kubikk-meter.
 

6 : Er det et sånn cirka tall hvor mange trær det er pr kvadrat-km.
 

7 : Er det noen støtte og regler for nyplanting?

---------------

 

Jeg ville satt stor pris om jeg kunne få litt hjelp fra Dere.

Svar:

1 : Hvor mange kubikk-meter av trevirke kan jeg få av 1 tre. (Normal størrelse på et tre)


Svar: Størrelsen på trær i gammelskogen varier mye med vekstforholdene (boniteten - skogsmarkens produksjonsevne). I granskog på dine trakter vil jeg anta at du vil finne mange trær med nyttbart volum fra 0,2-0,3 per kubikkmeter.


2 : Hvor mange kubikk-meter av tre pr kvadrat-km.


Svar: Dette varierer svært mye. Eiendommene på dine trakter består ofte av mye bjørkeskog, men også i kombinasjon med granskog som er plantet på eiendommen. Granskogen inneholder langt med volum enn bjørkeskogen. Men også her er det store variasjoner avhengig av vekstforholdene.

I bjørkeskogen kan du finne ca. 100 kubikkmeter per hektar. I granskogen kan du finne ca. 300 kubikkmeter per hektar.
På hver eiendom vil andelen med de ulike treslagene variere mye. Du vil sjelden finne eiendommer med bare granskog. Den eneste måten å få nøyaktig informasjon forholdene på en eiendom er å ta utgangspunkt i eiendommens skogbruksplan eller en lignende ressursbeskrivelse.


3 : En normal stor skogs eiendom. Hvor mange kvadrat-km er en normal stor skogs eiendom


Svar: I følge Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) er skogeiendommenes gjennomsnittlige produktive skogareal i Troms ca 25-30 hektar.


4 : Hvordan har skogsprisene holdt seg de siste 3 årene. Er det oppgang el nedgang i pris.


Svar: I Norge har tømmerprisene over lengre tid hatt en svak realprisnedgang.


5 : Hva er normal salgspris pr kubikk-meter.


Svar: Dette varierer også. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med kjøpere av tømmer. I ditt område kan du f.eks. kontakte Allskog SA eller NEG Skog AS


6 : Er det et sånn cirka tall hvor mange trær det er pr kvadrat-km.


Svar: Hvis du med dette mener hvor mange små planter som blir satt i jorda når arealet tilplantes, vil det ofte være ca. 2 000 planter per hektar.


7 : Er det noen støtte og regler for nyplanting?


Svar: Det er lokale variasjoner. Og jeg ber deg ta kontakt med den/de kommunale skogansvarlige for informasjon om dette.

I forbindelse med dine spørsmål, og det forhold at du vurderer å overta eiendom, anbefaler jeg deg å ta kontakt med den kommunale skogansvarlige. Han/hun kan gi deg god service i forbindelse med eiendomskjøp og spørsmål om skoglige forhold.Siste spørsmål fra kategorien "Skogskjøtsel" :

Felling av trær i nærhet av bolig

Vi bor i et gammelt hyttefelt som grenser til et ubrukt skogsområde. Skogsområdet det er snakk om brukes verken til skogsdrift eller som turterreng. Skogeier er inaktiv grunnet alder og sykdom, og ikke interessert i å forholde seg til skjøtting av skogen. Siden skogen ikke skjøttes, vokser trærne så høyt at de skygger for solen og blokkerer utsikt.

 

Kan vi felle trær selv? Kan vi kreve at de felles? Når skog grenser til privatbolig forstår jeg at hovedregel er at boligeier kan kreve felling av trær som står mindre en tredjeparten av sin høyde fra privat bruksområde. Jeg har også hørt at trær over 12 meter som står mindre enn 25 meter fra tomtegrensen til privat bolig kan felles. Vi har søkt gjennom mange kilder inkludert naboloven, men ikke funnet noen informasjon som er både tilstrekkelig pålitelig og som omhandler en slik situasjon. Er disse reglene ulike i ulike fylker/kommuner? Vi setter pris på all hjelp til å forstå reglene, eventuelt at dere viser oss kilder der vi finner ut hva disse reglene er. Tusen takk for hjelpen!

Les mer »

Spørsmål om skoghogst og planting

Jeg har noen spørsmål vedr skogshogst og trevirke, jeg ville satt stor pris på litt hjelp med.

 

1 : Hvor mange kubikk-meter med trevirke kan en få på et gjennomsnittlig kuttet tre.

 

2 : Hvor mange kubikk-meter med trevirke, kan en få på en kvadrat km på en gjennomsnittlig skogseiendom.

3 : Hvor mange kvadrat km er en stor skogs eiendom med mye trevirke.

 

4 : I Sverige snakkest det om Replant. Som jeg forstår er dette at du får betalt for og plante nye trær,. etter du har kuttet ned et annet. Har vi også slikt i Norge, og hvor mye får en betalt for og plante nytt. Har vi egne satser i Troms fylke her jeg bor.

Les mer »

Starte eget firma, ungskogpleie

Jeg går og leker litt med tanken på å danne meg en egen bedrift som skal drive med ungskogpleie og kanskje noe linjerydding. I den forbindelse lurer jeg litt på hvordan markedet er for dette. Dette er i Østerdalen. Lurer også på hvilket utstyr man trenger for dette, har tenkt på ryddesag, motorsag og eventuelt en atv med tømmerhenger.

Les mer »