Starte eget selskap!


Ønsker å starte med skogdrift, først og fremst levere tømmer til sagbruk, er bare et problem og det er at jeg har kun ei motorsag og en skog. Planen er å starte et selskap som skal drive med ved og salg tilsagbruk evnt flising.

Har ikke anelse om dette kan være lønnsomt, så lurer på hvordan man skal gå frem og om dere kan gi et lynkurs om skogdrift :)?

Svar:


Svar:
Det er ikke noe dårlig utgangspunkt å eie råvareressursen (skog). Hvor stor inntektskilde dette kan bli kommer an på flere forhold. Hvor godt du planlegger din bedrift. Du sier ingenting om hva slags treslag dette er. Du nevner vedproduksjon og da antar jeg at i hvert fall deler av dette består av lauvtrevirke (bjørk?).

For vedproduksjon (og salg) anbefaler jeg å ta et kurs om dette temaet i Aktivt Skogbruk. Her er det flere kurs å velge i. Se link til kurs under! Kanskje er kurset “praktisk vedproduksjon” noe du kan vurdere spesielt. Her får du også kjennskap til lønnsomhet. Henvend deg til en av de lokale instruktørene i Aktivt Skogbruk som er autorisert i vedproduksjon.

Hvis du har tenkt å selge tømmeret ditt (ferdig hogd) kan du gjøre dette gjennom tømmerkjøpere, f.eks. det lokale skogeierandeslaget eller andre tømmerkjøpere. For nærmere info om hvem dette kan være i ditt distrikt ta kontakt med den kommunale skogbruksansvarlige. Tømmerkjøperne gir opplysning om hvilke priser de kan gi. Å selge direkte til sagbruk er trolig mest aktuelt for mindre sagbruk. I slike tilfeller må du diskutere pris direkte med sagbruket.

Skal du drive ei skogbruksbedrift bør du nok ha tilgang (leie/eie?) til en traktor. For vedproduksjon må du ha egnet utstyr for dette (det lærer du mer om på kurset).

Å lære det praktiske arbeidet er nok det aller letteste, og det kan du lære ved å gå kurs i bl.a. Aktivt Skogbruk, oppsøke andre som driver med lignende arbeid ol. For å lage sin egen arbeidsplass som er lønnsom er det også svært viktig at du skaffer deg kunnskap og lærer å beregne inntekter og kostnader, slik at du har et realistisk grunnlag for avgjørelsene du skal ta. Innovasjon Norge tilbyr kurs som «EtablererSkole», ta kontakt med ditt nærmeste kontor for informasjon.

Noen kommuner har også ansatt personell som kan gi veiledning om dette.

 

Linker:

Aktivt Skogbruk - Kurs i Vedproduksjon

Innovasjon Norge

 Siste spørsmål fra kategorien "Driftsteknikk" :

Oppstart av virksomhet

Vi er to kompiser som ønsker å starte med tømmerdrift et sted i Nord-Norge, og starte med egen skog. Vi tenker å kjøpe/lease hogstmaskin og lassbærer, men har ingen erfaring med slike maskiner. Hvordan skaffer man seg slik erfaring før man eventuelt går til innkjøp/leie av dyre maskiner? Begge har erfaring med anleggsmaskiner som gravemaskin og hjullaster.

Les mer »

Leasing eller privat?

Hei jeg tenker på å etablere skogsdrift sa -  Vi nå har fått 200 mål med skog, men lurte på når vi kommer til det punktet til å kjøpe nye maskiner, er det anbefalt å ta leasing eller kjøpe maskinen? Hva er det beste alternativet? Jeg kommer til å jobbe selvstendig så klart, men er leasing  så lurt? Etter det jeg har hørt betaler man mer for maskinen med leasing?

Les mer »

Hvordan drive skog som hobby

Hei. Ønsker å drive litt skog på hobby basis. jeg kan veldig lite om hva og hvordan tømmeret skal være før salg, lurer på hvor jeg kan få kunnskapen om dette?

Les mer »


Teknisk utvikling i skogbruket

 

Hva har skjedd siden motorsaga ble funnet opp i Norge?

Les mer »

File motorsag


Hvordan filer profesjonelle sine sager? Bruker de skrustikke eller holder de dem i fanget og trekker fram tann for tann?

Les mer »

Hogst i bratt terreng

 

Jeg skal hogge en del lauvtrær til vedproduksjon. Jeg disponerer storer mengder lauvskog men terrenget er bratt og ganske kuppert. Jeg disponerer landbruks traktor.
 

  • Har dere noen forslag til hvordan stammene kan fraktes ut?

  • Har hørt om kabelkran og slepebane som et alternativ i bratt terreng, men er ikke sikker på hva det er.

Les mer »