Hvor stort er en kubikk?

Eg har et teit spørsmål, men håper jeg får et ærlig svar uansett. Hvor mange kubikk er det i et hogstmodent tre (feks. gran). Jeg ser at tømmerprisene stiger, men har ingen aning hvor mye en kubikk er.

Svar:

En kubikkmeter – m3 -  tilsvarer 1000 liter, eller en terning på 1x1x1 meter. 


I Norge varierer størrelsen på hogstmodne trær med  næringsinnholdet i jorda  og klimaforholdene.  Vi regner et hogstmodent tre på rundt 1 kubikk og mer som et stort tre, mens et tre på 0,3 kubikk ses på som lite. 


Men så finnes det noen skikkelige ekstreme individer som f.eks. treet som beskrives i linken under, dette er  på ca 20 m3.


Husk: det er kun snakk om volumet av treets stamme.Siste spørsmål fra kategorien "Treslag" :

Er dette Alm?

Jeg har funnet noe jeg tror er Alm, men så vokser der også en annen type som har annerledes blader. Jeg er oppvokst på Sørlandet og i våre skoger har jeg aldri sett Alm selv om jeg har hørt om at den fins. Er det forskjell på bladene på han og hunn trær? Begge er sagtannet med en forlenget tupp på nesten en cm, det ene bladet er ovalt på begge sider men starter ujevnt i basis ved bladfestet. Det andre har samme konsistens men der er det tre forlengede tupper, et på hver side før den lange i tuppen mvh.

Les mer »

Klippe/forme juletrær

Hei Kan vi klippe og forme juletrærne nå på vinteren eller må vi vente til sensommer ??

Les mer »

Trær til skjerming

Hei! Naboen skal nå hogge sin sitka-skog som står helt inntil tomtegrensen vår og som har gitt oss verdifull skjerming mot innsyn og vind. Har forsøkt å overtale ham til å spare de trærne som står tettest mot oss, uten hell. Vi vurderer derfor å plante en ny rekke av trær på vår tomt i stedet. Det må være bartrær, siden de er grønne også om vinteren. Spørsmålet er hvilke trær som vil være egnet, og hvor man får tak i dem. Det er snakk om en 10-15 trær tilsammen. Tomten ligger i sunnhordland, inn mot en fjord, og er frodig begrodd av løvskog og furuskog ellers. Det beste ville selvsagt være å plante ny sitka, men det medfører noen utfordringer siden den er svartelistet og man må søke om det. Er det dog en mulighet for å få gjennom en søknad når det allerede står store mengder sitkaskog der fra før? Er det noen gode alternative bartrær som vokser like raskt som sitka? Kan man få kjøpt ungtrær som er av en viss størrelse noe sted? Hvor i så fall? Mange takk for svar

Les mer »


De beste områdene for skogbruk i Norge, hvor og hvorfor?

 

  • Hvorfor vokser skogen der den gjør, hva er et «perfekt» klima for skog? Hvorfor er det lite skog på Vestlandet og i Finnmark?

  • Hvorfor foregår det ikke skogbruk på all skogen vi har i Norge?

Les mer »

Planter og dyr på trestammer

Hva slags dyr og planter er vanlige i trestammer i Norge(bjørk, furu osv.)?

Les mer »

Juletreproduksjon på lave boniteter

Ser at de vanligvis gis råd om at juletreproduksjon bør foregå på dyrkbar mark. Har en eiendom i Ytre Namdal med nesten bare lavbonitetsmark, furu. Er det mulig å drive juletreproduksjon her, trærne kan godt stå spredt.

Les mer »