Starte eget firma, ungskogpleie

Jeg går og leker litt med tanken på å danne meg en egen bedrift som skal drive med ungskogpleie og kanskje noe linjerydding. I den forbindelse lurer jeg litt på hvordan markedet er for dette. Dette er i Østerdalen. Lurer også på hvilket utstyr man trenger for dette, har tenkt på ryddesag, motorsag og eventuelt en atv med tømmerhenger.

Svar:

Dersom du skal etablere din egen bedrift innen ungskogpleie og/eller linjerydding bør du kontakte potensielle brukere av dine tjenester. På den måten kan du skaffe deg et inntrykk av markedet i ditt geografiske område. For ungskogpleie anbefales å kontakte skogeiere direkte, skogeierandelslag (f.eks. Glommen), SB-skog eller tilsvarende. Tilsvarende for linjerydding vil det være kontakt med nettselskaper.


Markedet for disse arbeidsområdene vil nok varierer. I noen tilfeller kan det være fordi det allerede er inngått langsiktige avtaler med leverandører av slike tjenester. Derfor anbefales å gjøre forhåndsundersøkelser.
 
Utstyret du nevner er helt relevant for denne type arbeid. I tillegg bør du ha utstyr for å utføre arbeidsoppgaver som er ekstra krevende. Da kan taljer, tau, fellejekk, taujekk være nyttig hjelpemidler.
 
Et annet forhold som også er viktig når du tilbyr slike tjenester er din egen bedrifts HMS-erklæring (dokumentasjon om at bedriften fyller kravene til helse, miljø og sikkerhet). Dette vil bli avkrevd når din bedrift engasjeres til oppdrag.Siste spørsmål fra kategorien "Skogskjøtsel" :

Spørsmål om skoghogst og planting

Jeg har noen spørsmål vedr skogshogst og trevirke, jeg ville satt stor pris på litt hjelp med.

 

1 : Hvor mange kubikk-meter med trevirke kan en få på et gjennomsnittlig kuttet tre.

 

2 : Hvor mange kubikk-meter med trevirke, kan en få på en kvadrat km på en gjennomsnittlig skogseiendom.

3 : Hvor mange kvadrat km er en stor skogs eiendom med mye trevirke.

 

4 : I Sverige snakkest det om Replant. Som jeg forstår er dette at du får betalt for og plante nye trær,. etter du har kuttet ned et annet. Har vi også slikt i Norge, og hvor mye får en betalt for og plante nytt. Har vi egne satser i Troms fylke her jeg bor.

Les mer »

Spørsmål om skogsdrift og virke

Æ har noen spørsmål om skogsdrift og virke, da jeg på sikt har mulighet og overta en eiendom her i Troms.

 

1 : Hvor mange kubikk-meter av trevirke kan jeg få av 1 tre. (Normal størrelse på et tre)
 

2 : Hvor mange kubikk-meter av tre pr kvadrat-km.
 

3 : En normal stor skogs eiendom. Hvor mange kvadrat-km er en normal stor skogs eiendom
 

4 : Hvordan har skogsprisene holdt seg de siste 3 årene. Er det oppgang el nedgang i pris.
 

5 : Hva er normal salgspris pr kubikk-meter.
 

6 : Er det et sånn cirka tall hvor mange trær det er pr kvadrat-km.
 

7 : Er det noen støtte og regler for nyplanting?

---------------

 

Jeg ville satt stor pris om jeg kunne få litt hjelp fra Dere.

Les mer »