Salg av skog

Har ca 1000 mål med skog (bjørk) som forsvaret ønsker å kjøpe. Er så i tvil om takst/salg da de skal bruke egen takstmann. Hva kan man event. forvente at taksten blir/mere verdifult å sitte med eiendommen og fortsette å ta ut skog selv? Takknemlig om noen kan svare meg på dette.

Svar:

Det trengs mer presise opplysninger om dette skogarealet for å kunne antyde noe om verdien. 

 

Hvis det finnes en relativt ny skogbruksplan (ikke eldre enn 5-10 år) for skogen, så vil denne kunne gi et bra grunnlag for å bedømme skogens verdi; jo nyere plan, jo bedre. Generelt er det slik at skog som kan hogges umiddelbart, på fagspråket hogstmoden skog, betyr mye for verdien, fordi den kan omsettes i rede penger umiddelbart. I bjørkeskog vil det si at den er minst 40-50 år gammel. Den yngre skogen vil være mindre verdt fordi det er lang tid til den bør/kan hogges, ofte flere 10-år. Kvaliteten på jorda (boniteten) har også betydning for skogens vekst og dermed verdi. Hvis skogen ligger i lavlandet på Østlandet/Vestlandet, vil veksten være ganske god, men hvis den ligger høyt mot fjellet eller langt mot nord, vil klimaet redusere vekstmulighetene kraftig. Det er også viktig for verdien hvordan terrenget i skogen er. Er det flatt og lett å kjøre, vil verdien være større enn om det er veldig bratt og ulendt. Det er også viktig at det er et bra veinett som helst kan kjøres med lastebiler. Generelt er også bjørkeskog mindre verdt enn gran- og furuskog.

 

Jeg vil råde deg til å ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen der skogen ligger, og den skogbruksansvarlige der. Det kan være at salget krever konsesjon, og da vil vedkommende være saksbehandler. En takst gjort av en skogkyndig takstmann bør kunne være til å stole på, og det vil være mulig å komme med innvendinger til en slik takst.  Om salg er bedre enn å sitte med eiendommen, kan jeg ikke kommentere så lenge det ikke finnes presise opplysninger om skogen og en pris å vurdere dette mot.

 

Hvis forsvaret ønsker dette arealet veldig sterkt, så vil de kunne ekspropriere. Da vil du kunne få eksperthjelp betalt av forsvaret, men om det vil gi noen høyere pris, er ikke sikkert.Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Priser på tømmer

Hei :) Vi vurderer i å kjøpe en eiendom på 7,1 mål. Ca 3,4 mål er skog som vi helst vil fjerne mesteparten av. Tror det i all hovedsak dreier seg om grantrær. Jeg vet ikke diameter eller høyde, men de er store! (Som julegrana på torvet i Lillestrøm kanskje :) Det jeg lurer på er hvordan vi evt går fram for å få gjort dette på billigst mulig måte.

 

Jeg så i utgangspunktet for meg at feks en lokal bonde kunne gjøre jobben gratis mot å få tømmeret. Men så googlet jeg litt og fant ut at det er mangel på tømmer i år og at man kan få god pris. Vi trenger noen som kan felle trærne og frakte de vekk. Det er vei helt fram til der skogen starter. (Fra hovedveien og opp til huset er det ca 60 meter med grusvei. Så er det en gressplen før skogen starter). Hvordan går man fram? Hvem kan jeg kontakte? Hvordan unngå å bli lurt når man er uviten ifh til slike ting? Hva blir evt kostnader og inntekter for meg i denne prosessen? Og hvordan vil området se ut etter at de er ferdig, vil det se ut som en «slagmark»?

Les mer »

Kjøpe skog

Hei, har i lengre tid hatt en drøm om å kjøpe en skogsteig. Nå ligger ting til rette for at jeg kan gjennomføre denne drømmen. Tenker på fom ca 100 daa. Vi har ingen gård eller skog i familien fra før av. Er det mulig/lov for menigmann å kjøpe skog? Tanken er at det skal brukes til hobbytrefelling til eget og familiens vedforbruk, evt jakt om man skulle være så heldig. Hvor finner jeg slike objekter til salgs? Etter å ha snakket med folk litt rundt omkring sitter jeg igjen med inntrykk av at mye selges via jungeltelegrafen og at det ikke blir lagt ut på feks finn.no eller andre fora. Takker for svar.

Les mer »

Toppmål/midtmål

Har en tabell som heter toppmålstabell (sagtømmer) og en tabell som heter midtmålstabell (massevirke), som viser hvor mye volum man får ut av et tre. Men hva menes egentlig med "toppmål" og "midtmål"??

Les mer »


Salg av sommer-eik

Hei, har et stort eiketre som jeg vil selge. Er det noen som kjøper eik? Og hvis noen kjøper det hvor mye kan jeg få og hva er reel pris?

Les mer »

Pris på skogteig

Vi har en skogteig på ca 130 mål i Etnedal/ Kalvan (Oppland) Kan vi få noen indikasjon på hva vi kan selge skogteigen for?

Les mer »

Salg av skog

Min mor eier 50% av et småbruk. Småbruket har 2 ulike gårds- og driftsnummer. Det ene gårdsnummeret består kun av skog. (521,5 mål) Det andre gårdsnummeret har hus, låve, innmark (34 mål), innlandsbeite (9 mål) og skog (245 mål). Er det mulig å dele de to eiendommene slik at min mor kan eie 100% av gårdsnummeret kun med skog og den andre eieren får 100% av gårdsnummeret med bygninger, innmark og skog? Er det mulig å selge bruksnummeret med kun skog separat?

Les mer »