Salg av skog på rot

Er lønnsmottaker med jobb i Staten. Har et nedlagt gårdsbruk der det ikke er drift nå (jorda er bortleid), og har hogstmoden gran som jeg vurderer å selge på rot. Hvordan vil dette bli i forhold til selvangivelse, hva er lurest å gjøre skattemessig?

Svar:

Dette er ett komplisert spørsmål som blant annet avhenger av denne høstens forhandlinger omkring statsbudsjettet og derved sannsynlig endring av regelverk.

 

Med dagens regelverk vil du være å anse som næringsdrivende dersom tilveksten på eiendommer er over 3-5 m3 årlig. Dette medfører at du er pliktig til å levere næringsoppgave, landbruksskjema som dokumentasjon til selvangivelsen mm. Skattemessig er det da mulig å påberope seg at næringen har vært drevet siden eiendomsovertagelsen med 0 inntekt, og at hogst inntekten da kunne blitt lignet som ordinær 5 års gjennomsnittsligning framover,. Gjennomsnittsinntekten er da å anse som  ordinær inntekt som kommer på toppen av annen inntekt med tilhørende marginal skatt ( toppskatteberegning).

 

Med forslaget til statsbudsjett og mulige endring av skogligningen vil det fra kommende år trolig bli endringer for eiendommer men « mindre» produksjon. Med dette menes at eiendommer med lavere tilgjengelig tilvekst enn 100-200 m3 årlig vil komme inn i en kategori med skattlegging som kapitalinntekt ( i 2015 med 27%, i 2016 foreslått med 25%) Nærmere klargjøring av dette forventes i løpet av budsjettforhandlingene opp mot jul. For eiendommer med produksjon over 200 m3 årlig  er det ikke foreslått endringer.

 

Uansett - har du en omsetning (virkes verdi) over 50 000 i løpet av året er du også i utgangspunktet forpliktet til å registrere deg i mva registeret. Her er det imidlertid en mulighet til å søke skattekontoret om mulighet for ikke å registrere seg ( og derved slippe betaling av mva) dersom virkes verdien ( salget)  ikke overstiger 50 00 i gjennomsnitt i en 5 års periode. Dette kan være økonomisk fordelaktig ettersom samvirkeforetak utbetaler oppgjør + mva uavhengig om du er mva registrert eller ikke.

 

Så hva som er mest lønnsomt akkurat nå er vanskelig å svare på  umiddelbart.

 

Anbefaler derfor at du tar kontakt med en regnskapsfører med skogkompetanse for å svare på spørsmålet ut fra dine forutsetninger.Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Kostnad ved hogst

Hei Jeg skal engasjere en tømmerhugger til hugge ned ca 2.5 mål med skog. Blandet gran og løvtre. Området ligger inntil vei, og er relativt flatt terreng. Tømmeret skal samles i stabler av ca. 3 meter lengder Kort transport . Hva bør en slik oppgave ca koste?

Les mer »

Kjøp av utmark

Lurer på om eg skal kjøpe ein utmarksteig som ligg inntil ein av mine teigar. Lurer litt på kva pris eg skal tilby. Teigen er ca 70 da og er ikkje utplanta med gran. Der er no blandingsskog av lauv tre. Der er frå høg til lav bonitet.(ca halva høg) Teigen er delvis flat(ca 2/5) resten er tildels bratt og tildels veldig fuktig. Området ligg 300-350 moh og ligg i Gloppen I sogn og Fjordane.

Les mer »

Salg av skog

Har ca 1000 mål med skog (bjørk) som forsvaret ønsker å kjøpe. Er så i tvil om takst/salg da de skal bruke egen takstmann. Hva kan man event. forvente at taksten blir/mere verdifult å sitte med eiendommen og fortsette å ta ut skog selv? Takknemlig om noen kan svare meg på dette.

Les mer »


Kjøp av landbrukseiendom

 Ser litt på en eiendom her som er på ca 1300 dekar. Rundt 100 dekar er dyrket, og ca 1100 er skog. Av skogen så er rundt 340 dekar vernet gjennom frivillig vern. Resterende skog består for det meste av yngre skog. Hogd regelmessig, og mesteparten som står igjen er nok ikke eldre enn 30-40 år. Flere større plantefelt er ikke eldre enn rundt 10 år. Hvordan skal man beregne verdien på skogen ved eventuelt kjøp?

Den skogen som er verna er større skog, men kan jo ikke drive noe der. Så lurer på hvordan dette vernet slår ut på prisen...

Les mer »

Rettigheter knyttet til skogteig

Hva er en skogteig offisielt? Hvis jeg eier en skogteig, er det bare "retten" til å skoge på marka, eller er det inkludert selve landområdet?

Les mer »

Krav til konsesjon for skogbruk


Hvilke krav stilles det for å få tildelt konsesjon til ervervelse av skogeiendom? Må man ha utdanning og yrke innen landbruk? Må man bo i kommunen hvor skogeiendommen befinner seg?

Les mer »