Salg av skog på rot

Er lønnsmottaker med jobb i Staten. Har et nedlagt gårdsbruk der det ikke er drift nå (jorda er bortleid), og har hogstmoden gran som jeg vurderer å selge på rot. Hvordan vil dette bli i forhold til selvangivelse, hva er lurest å gjøre skattemessig?

Svar:

Dette er ett komplisert spørsmål som blant annet avhenger av denne høstens forhandlinger omkring statsbudsjettet og derved sannsynlig endring av regelverk.

 

Med dagens regelverk vil du være å anse som næringsdrivende dersom tilveksten på eiendommer er over 3-5 m3 årlig. Dette medfører at du er pliktig til å levere næringsoppgave, landbruksskjema som dokumentasjon til selvangivelsen mm. Skattemessig er det da mulig å påberope seg at næringen har vært drevet siden eiendomsovertagelsen med 0 inntekt, og at hogst inntekten da kunne blitt lignet som ordinær 5 års gjennomsnittsligning framover,. Gjennomsnittsinntekten er da å anse som  ordinær inntekt som kommer på toppen av annen inntekt med tilhørende marginal skatt ( toppskatteberegning).

 

Med forslaget til statsbudsjett og mulige endring av skogligningen vil det fra kommende år trolig bli endringer for eiendommer men « mindre» produksjon. Med dette menes at eiendommer med lavere tilgjengelig tilvekst enn 100-200 m3 årlig vil komme inn i en kategori med skattlegging som kapitalinntekt ( i 2015 med 27%, i 2016 foreslått med 25%) Nærmere klargjøring av dette forventes i løpet av budsjettforhandlingene opp mot jul. For eiendommer med produksjon over 200 m3 årlig  er det ikke foreslått endringer.

 

Uansett - har du en omsetning (virkes verdi) over 50 000 i løpet av året er du også i utgangspunktet forpliktet til å registrere deg i mva registeret. Her er det imidlertid en mulighet til å søke skattekontoret om mulighet for ikke å registrere seg ( og derved slippe betaling av mva) dersom virkes verdien ( salget)  ikke overstiger 50 00 i gjennomsnitt i en 5 års periode. Dette kan være økonomisk fordelaktig ettersom samvirkeforetak utbetaler oppgjør + mva uavhengig om du er mva registrert eller ikke.

 

Så hva som er mest lønnsomt akkurat nå er vanskelig å svare på  umiddelbart.

 

Anbefaler derfor at du tar kontakt med en regnskapsfører med skogkompetanse for å svare på spørsmålet ut fra dine forutsetninger.Siste spørsmål fra kategorien "Skogøkonomi" :

Priser på tømmer

Hei :) Vi vurderer i å kjøpe en eiendom på 7,1 mål. Ca 3,4 mål er skog som vi helst vil fjerne mesteparten av. Tror det i all hovedsak dreier seg om grantrær. Jeg vet ikke diameter eller høyde, men de er store! (Som julegrana på torvet i Lillestrøm kanskje :) Det jeg lurer på er hvordan vi evt går fram for å få gjort dette på billigst mulig måte.

 

Jeg så i utgangspunktet for meg at feks en lokal bonde kunne gjøre jobben gratis mot å få tømmeret. Men så googlet jeg litt og fant ut at det er mangel på tømmer i år og at man kan få god pris. Vi trenger noen som kan felle trærne og frakte de vekk. Det er vei helt fram til der skogen starter. (Fra hovedveien og opp til huset er det ca 60 meter med grusvei. Så er det en gressplen før skogen starter). Hvordan går man fram? Hvem kan jeg kontakte? Hvordan unngå å bli lurt når man er uviten ifh til slike ting? Hva blir evt kostnader og inntekter for meg i denne prosessen? Og hvordan vil området se ut etter at de er ferdig, vil det se ut som en «slagmark»?

Les mer »

Kjøpe skog

Hei, har i lengre tid hatt en drøm om å kjøpe en skogsteig. Nå ligger ting til rette for at jeg kan gjennomføre denne drømmen. Tenker på fom ca 100 daa. Vi har ingen gård eller skog i familien fra før av. Er det mulig/lov for menigmann å kjøpe skog? Tanken er at det skal brukes til hobbytrefelling til eget og familiens vedforbruk, evt jakt om man skulle være så heldig. Hvor finner jeg slike objekter til salgs? Etter å ha snakket med folk litt rundt omkring sitter jeg igjen med inntrykk av at mye selges via jungeltelegrafen og at det ikke blir lagt ut på feks finn.no eller andre fora. Takker for svar.

Les mer »

Toppmål/midtmål

Har en tabell som heter toppmålstabell (sagtømmer) og en tabell som heter midtmålstabell (massevirke), som viser hvor mye volum man får ut av et tre. Men hva menes egentlig med "toppmål" og "midtmål"??

Les mer »


Salg av sommer-eik

Hei, har et stort eiketre som jeg vil selge. Er det noen som kjøper eik? Og hvis noen kjøper det hvor mye kan jeg få og hva er reel pris?

Les mer »

Pris på skogteig

Vi har en skogteig på ca 130 mål i Etnedal/ Kalvan (Oppland) Kan vi få noen indikasjon på hva vi kan selge skogteigen for?

Les mer »

Salg av skog

Min mor eier 50% av et småbruk. Småbruket har 2 ulike gårds- og driftsnummer. Det ene gårdsnummeret består kun av skog. (521,5 mål) Det andre gårdsnummeret har hus, låve, innmark (34 mål), innlandsbeite (9 mål) og skog (245 mål). Er det mulig å dele de to eiendommene slik at min mor kan eie 100% av gårdsnummeret kun med skog og den andre eieren får 100% av gårdsnummeret med bygninger, innmark og skog? Er det mulig å selge bruksnummeret med kun skog separat?

Les mer »