Foreningen for Industrialisert Trebyggeri er stiftet

Foreningen, bestående av produsenter av elementer, massivtre og moduler, er ivrig etter å komme i gang for å løse felles utfordringer og gjøre hverandre enda bedre. Under stiftelsesmøtet 26. april på Gardermoen var ca. 30 deltakere til stede.


Bildet viser styret i foreningen,  fra venstre:
Jomar Sagmo - Overhalla Hus, Ole Kristian Lund - Jatak Are Brug, foran Roald Haug - Støren Treindustri, bak Lars Brede Aandstad - Moelven Byggmodul, Jan Lindal - Lindal Treindustri og Dag Erik Heier - Igland Industrier.


Viktige arbeidsområder for foreningen vil være felles utvikling av standarder, prosjekteringsverktøy og samarbeid med forskningen. Gjennom en forening er det det lettere nå fram med felles dokumentasjon til arkitekter, rådgivere og byggherrer. Bransjen har tro på at et mer åpent samarbeid vil bedre konkurranseevnen og gi nye mulighet også innen eksport.
 

En felles profilering vil være meget aktuelt for de ca. 25 industrielle produsentene.

Foreningen vil søke dialog og samarbeid på det næringspolitiske området med aktuelle bransjeforeninger som f.eks. Treindustrien og Byggevareindustrien der det er hensiktsmessig.
 

Styret som består av:

Leder: Jan Lindal - Lindal Treindustri

Nestleder: Roald Haug - Støren Treindustri

Styremedlemmer:
Dag Erik Heier - Igland Industrier, Ole Kristian Lund - Jatak Are Brug, Lars Brede Aandstad - Moelven ByggModul og Jomar Sagmo - Overhalla Hus.

 

 

Kontakt

Jan Lindal - Lindalgruppen AS, jan.lindal@lindalgruppen.no tlf 907 70 100

 

Sekretariat

Per Skogstad - Treteknisk, per.skogstad@treteknisk.no  tlf 951 00 348Siste nytt fra forsiden

Priskontroll på Stortinget

Landbruksministeren har svart på et skriftlig spørsmål omkring innføring av priskontroll på skog ved konsesjonspliktig omsetning. Statsråden forteller at de vil be om innspill fra Landbruksdirektoratet men at målet er å få gjeninnført priskontrollen for å holde arealer i hevd, sikre personlig eierskap og bidra til livskraftige lokalsamfunn.

Les mer »

Tømmer på skinner

Tømmerterminal Hauerseter i Ullensaker er åpnet. Terminalen reduserer behovet for vogntog i Oslotrafikken med 5 000 – 7 500 i året, og målet er noe lavere transportkostnader.

Les mer »

Mystisk skranting truer med å utrydde ospa i nord

Ospetrær i Troms og Finnmark blir stående nesten uten løv, og skadene er så omfattende at ospa er nær ved å bli utrydde i nord. Etter flere år med leting har forskerne nå funnet årsaken til ospeskrantinga.

Les mer »


Trær midt på hogstflata har en viktig funksjon

Du har kanskje lurt på hvorfor det står igjen noen trær etter hogst? Disse har hogstmaskinføreren bevisst valgt å sette igjen fordi de bidrar til å ivareta artsmangfoldet i skogen.

Les mer »

Nygård åpnet tømmerterminalen på Hauerseter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Hauerseter tømmerterminal ved Gardermoen onsdag. – Skal vi redusere klimagassutslippene, er vi helt avhengig av innsatsen fra både privat næringsliv og det offentlige, sa statsråden.

Les mer »

Hva er potensialet for å få tilbake deler av edelløvskogen?

Mens vi er i gang med å telle knekte trær og rasskader etter Gyda, passer det å minne om at 2021–2030 er utpekt som FNs tiår for restaurering av natur.