Foreningen for Industrialisert Trebyggeri er stiftet

Foreningen, bestående av produsenter av elementer, massivtre og moduler, er ivrig etter å komme i gang for å løse felles utfordringer og gjøre hverandre enda bedre. Under stiftelsesmøtet 26. april på Gardermoen var ca. 30 deltakere til stede.


Bildet viser styret i foreningen,  fra venstre:
Jomar Sagmo - Overhalla Hus, Ole Kristian Lund - Jatak Are Brug, foran Roald Haug - Støren Treindustri, bak Lars Brede Aandstad - Moelven Byggmodul, Jan Lindal - Lindal Treindustri og Dag Erik Heier - Igland Industrier.


Viktige arbeidsområder for foreningen vil være felles utvikling av standarder, prosjekteringsverktøy og samarbeid med forskningen. Gjennom en forening er det det lettere nå fram med felles dokumentasjon til arkitekter, rådgivere og byggherrer. Bransjen har tro på at et mer åpent samarbeid vil bedre konkurranseevnen og gi nye mulighet også innen eksport.
 

En felles profilering vil være meget aktuelt for de ca. 25 industrielle produsentene.

Foreningen vil søke dialog og samarbeid på det næringspolitiske området med aktuelle bransjeforeninger som f.eks. Treindustrien og Byggevareindustrien der det er hensiktsmessig.
 

Styret som består av:

Leder: Jan Lindal - Lindal Treindustri

Nestleder: Roald Haug - Støren Treindustri

Styremedlemmer:
Dag Erik Heier - Igland Industrier, Ole Kristian Lund - Jatak Are Brug, Lars Brede Aandstad - Moelven ByggModul og Jomar Sagmo - Overhalla Hus.

 

 

Kontakt

Jan Lindal - Lindalgruppen AS, jan.lindal@lindalgruppen.no tlf 907 70 100

 

Sekretariat

Per Skogstad - Treteknisk, per.skogstad@treteknisk.no  tlf 951 00 348Siste nytt fra forsiden

Åpen dag: Den nye trealderen – hvofor bygge mer i tre?

Kom og få omvisning og kjenn lukten av det nye trebygget Nordre Ål skole. Åpen for alle.

Les mer »

Dokumentert langtidseffekt av markberedning - 30 år etter planting

På 80-tallet etablerte Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) 13 forsøksområder for å undersøke langtidseffekten av markberedning. Resultatet er revolusjonerende. Markberedning gir svært gode effekter i minst 30 år etter planting.

Les mer »

Storfebrukerne Østgård og Nyvoll viser frem digitalt inngjerdet område på kart. Silje Bøe og Jorunn Stubsjøen fra Fylkesmannen i Innlandet, Kjersti Ane Bredesen og Bjørnar Tollan Jordet fra Tolga kommune var med på befaring. Foto:  Silje Morønning Bækken og Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen i Innlandet

Nofence i utmarka – en vellykket utprøving av ny teknologi på storfe og sau

Nofence-teknologien med digital inngjerding har vært prøvd ut i Nord-Østerdalen i sommer. Dette har fungert meget godt både på storfe og sau.

Les mer »


-Mye oppmerksomhet, -men artig!

Viken Skogs lærling Mari Gladhaug (19) har fått mye oppmerksomhet i sommer etter at det ble kjent på forsommeren at hun nå tar fatt på et spesielt lærlingeløp som en av de aller første i landet for å bli skogbruksleder.

Les mer »

https://mjosen.imgix.net/3c818d92ccb548c38ba23e7223dadca0/cd1564ec9e97401c8f9790f9f850cc64.jpg?w=1280

Moelven kan kutte klimaavtrykket sitt med 10 prosent

Moelven viser til at tømmertransporten er en av de store driverne til CO2-utslipp i konsernet. Målet er å kutte klimaavtrykket fra transporten med 10 prosent innen utløpet av 2022.

Les mer »

Siste runde med gratis nettkurs for entreprenører og maskinførere

Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august.

Les mer »