Foreningen Industrielt trebyggeri er i støtet

Industrielt trebyggeri blir mer og mer aktuelt da det stilles stadig høyere krav til korte byggetider, kvalitet og økonomi. Foreningen er nystiftet og har med seg 17 av de mest toneangivende i bransjen innen elementer, massivtre og moduler.

Jan Lindal ved Lindal Treindustri til venstre og Roald Haug ved Støren Treindustri hilser flere medlemmer velkommen for å heve kompetansen i næringen.

 

En av initiativtagerne Jan Lindal ved Lindal Treindustri AS er leder i foreningen og ser fram til et givende samarbeid med aktive produsenter over det ganske land. Sammen med seg har han nestleder Roald Haug ved Støren Treindustri AS, som er en meget toneangivende produsent.
 

Foreningen satser nå første omgang på å øke kompetansen internt og eksternt. Medlemmene er samstemt i at det er viktig at alle må være villig til å dra lasset sammen og utveksle kunnskap. To medlemsmøter med over 30 medlemmer på hvert møte borger for at interessen er der.
 

Ved å opptre på en felles plattform for standardiserte kontrakter vil partene få god tiltro til hverandre og oppnå rasjonelle avtaler. Innenfor Norsk Standard og godkjenninger er det mange nivåer en kan jobbe innenfor og det er nyttig å avklare riktig nivå. Treteknisk og SINTEF Byggforsk m.fl. vil her være nyttige samarbeidspartnere.
 

IKT-verktøy, som spiller sammen er alfa og omega, for å kunne drive rasjonelt. Arkitektens informasjon må kunne leses av rådgivere, produsent og ned på bearbeidingsnivå i bedriften. Her viser det seg at det er mange nok fallgruver. Foreningen har nå alliert seg med IKT-leverandørene for å få det hele papirløst. Dette griper inn i hele bedriften og er krevende for alle.
 

Medlemmene er store og veldig små, men har et felles ønske om å bli bedre sett i hele verdikjeden. Alle fordelene med et gjennomarbeidet konsept blir ofte neglisjert av kunden, som gjerne vil holde seg til det kjente. Foreningen ønsker å bruke bransjen eget organ TreFokus AS for synliggjøring og vil diskutere nærmere om en felles satsing. SINTEF Byggforsk har ventet på en slik forening og vil gjerne bidra til å skape felles rasjonelle løsninger i byggeprosessen.

 

Kontakt:

Jan Lindal - Lindalgruppen AS, jan.lindal@lindalgruppen.no tlf 907 70 100

 

Sekretariat:

Per Skogstad - Treteknisk, per.skogstad@treteknisk.no  tlf 951 00 348Siste nytt fra forsiden

Priskontroll på Stortinget

Landbruksministeren har svart på et skriftlig spørsmål omkring innføring av priskontroll på skog ved konsesjonspliktig omsetning. Statsråden forteller at de vil be om innspill fra Landbruksdirektoratet men at målet er å få gjeninnført priskontrollen for å holde arealer i hevd, sikre personlig eierskap og bidra til livskraftige lokalsamfunn.

Les mer »

Tømmer på skinner

Tømmerterminal Hauerseter i Ullensaker er åpnet. Terminalen reduserer behovet for vogntog i Oslotrafikken med 5 000 – 7 500 i året, og målet er noe lavere transportkostnader.

Les mer »

Mystisk skranting truer med å utrydde ospa i nord

Ospetrær i Troms og Finnmark blir stående nesten uten løv, og skadene er så omfattende at ospa er nær ved å bli utrydde i nord. Etter flere år med leting har forskerne nå funnet årsaken til ospeskrantinga.

Les mer »


Trær midt på hogstflata har en viktig funksjon

Du har kanskje lurt på hvorfor det står igjen noen trær etter hogst? Disse har hogstmaskinføreren bevisst valgt å sette igjen fordi de bidrar til å ivareta artsmangfoldet i skogen.

Les mer »

Nygård åpnet tømmerterminalen på Hauerseter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Hauerseter tømmerterminal ved Gardermoen onsdag. – Skal vi redusere klimagassutslippene, er vi helt avhengig av innsatsen fra både privat næringsliv og det offentlige, sa statsråden.

Les mer »

Hva er potensialet for å få tilbake deler av edelløvskogen?

Mens vi er i gang med å telle knekte trær og rasskader etter Gyda, passer det å minne om at 2021–2030 er utpekt som FNs tiår for restaurering av natur.