Foreningen Industrielt trebyggeri er i støtet

Industrielt trebyggeri blir mer og mer aktuelt da det stilles stadig høyere krav til korte byggetider, kvalitet og økonomi. Foreningen er nystiftet og har med seg 17 av de mest toneangivende i bransjen innen elementer, massivtre og moduler.

Jan Lindal ved Lindal Treindustri til venstre og Roald Haug ved Støren Treindustri hilser flere medlemmer velkommen for å heve kompetansen i næringen.

 

En av initiativtagerne Jan Lindal ved Lindal Treindustri AS er leder i foreningen og ser fram til et givende samarbeid med aktive produsenter over det ganske land. Sammen med seg har han nestleder Roald Haug ved Støren Treindustri AS, som er en meget toneangivende produsent.
 

Foreningen satser nå første omgang på å øke kompetansen internt og eksternt. Medlemmene er samstemt i at det er viktig at alle må være villig til å dra lasset sammen og utveksle kunnskap. To medlemsmøter med over 30 medlemmer på hvert møte borger for at interessen er der.
 

Ved å opptre på en felles plattform for standardiserte kontrakter vil partene få god tiltro til hverandre og oppnå rasjonelle avtaler. Innenfor Norsk Standard og godkjenninger er det mange nivåer en kan jobbe innenfor og det er nyttig å avklare riktig nivå. Treteknisk og SINTEF Byggforsk m.fl. vil her være nyttige samarbeidspartnere.
 

IKT-verktøy, som spiller sammen er alfa og omega, for å kunne drive rasjonelt. Arkitektens informasjon må kunne leses av rådgivere, produsent og ned på bearbeidingsnivå i bedriften. Her viser det seg at det er mange nok fallgruver. Foreningen har nå alliert seg med IKT-leverandørene for å få det hele papirløst. Dette griper inn i hele bedriften og er krevende for alle.
 

Medlemmene er store og veldig små, men har et felles ønske om å bli bedre sett i hele verdikjeden. Alle fordelene med et gjennomarbeidet konsept blir ofte neglisjert av kunden, som gjerne vil holde seg til det kjente. Foreningen ønsker å bruke bransjen eget organ TreFokus AS for synliggjøring og vil diskutere nærmere om en felles satsing. SINTEF Byggforsk har ventet på en slik forening og vil gjerne bidra til å skape felles rasjonelle løsninger i byggeprosessen.

 

Kontakt:

Jan Lindal - Lindalgruppen AS, jan.lindal@lindalgruppen.no tlf 907 70 100

 

Sekretariat:

Per Skogstad - Treteknisk, per.skogstad@treteknisk.no  tlf 951 00 348Siste nytt fra forsiden

Åpen dag: Den nye trealderen – hvofor bygge mer i tre?

Kom og få omvisning og kjenn lukten av det nye trebygget Nordre Ål skole. Åpen for alle.

Les mer »

Dokumentert langtidseffekt av markberedning - 30 år etter planting

På 80-tallet etablerte Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) 13 forsøksområder for å undersøke langtidseffekten av markberedning. Resultatet er revolusjonerende. Markberedning gir svært gode effekter i minst 30 år etter planting.

Les mer »

Storfebrukerne Østgård og Nyvoll viser frem digitalt inngjerdet område på kart. Silje Bøe og Jorunn Stubsjøen fra Fylkesmannen i Innlandet, Kjersti Ane Bredesen og Bjørnar Tollan Jordet fra Tolga kommune var med på befaring. Foto:  Silje Morønning Bækken og Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen i Innlandet

Nofence i utmarka – en vellykket utprøving av ny teknologi på storfe og sau

Nofence-teknologien med digital inngjerding har vært prøvd ut i Nord-Østerdalen i sommer. Dette har fungert meget godt både på storfe og sau.

Les mer »


-Mye oppmerksomhet, -men artig!

Viken Skogs lærling Mari Gladhaug (19) har fått mye oppmerksomhet i sommer etter at det ble kjent på forsommeren at hun nå tar fatt på et spesielt lærlingeløp som en av de aller første i landet for å bli skogbruksleder.

Les mer »

https://mjosen.imgix.net/3c818d92ccb548c38ba23e7223dadca0/cd1564ec9e97401c8f9790f9f850cc64.jpg?w=1280

Moelven kan kutte klimaavtrykket sitt med 10 prosent

Moelven viser til at tømmertransporten er en av de store driverne til CO2-utslipp i konsernet. Målet er å kutte klimaavtrykket fra transporten med 10 prosent innen utløpet av 2022.

Les mer »

Siste runde med gratis nettkurs for entreprenører og maskinførere

Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august.

Les mer »