Skog og tre

Årets mest spennende arrangement for skog- og tresektoren. Skog og Tre 2017 er stedet å være dersom du vil bli oppdatert på teknologi, industri, transport, og ikke minst - få tips til å unngå kubikkfella.

Med snaue 400 deltagere på fjorårets arrangement, har Skog og Tre etablert seg som hele skogsektorens møteplass.

http://www.skogogtre.noSiste nytt fra forsiden

WWF med nytt ulvesøksmål mot staten

WWF Verdens naturfond saksøker staten for andre gang på få uker. Årsaken er regjeringens siste vedtak om ulvejakt.

Les mer »

Skognæringens CO2 kretsløp. Illustrasjon: Mona Holm/Fete Typer

Gode nyheter om de europeiske regnereglene for skog

Forhandlingen mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er nå ferdige, med et positivt resultat for skogen.

Les mer »

Lam

Flere sau erstattet som tatt av rovvilt

Fylkesmannen har erstattet 3209 sau som tatt av rovvilt i 2017. Dette er om lag 600 dyr flere enn i fjor, men er samtidig de nest laveste tapene i fylket i perioden 2000-2017.

Les mer »


Skog til nytte og nytelse

Hvor mange bruker skogen og naturen i Norge? Løping, skitur, naturopplevelser, bær- og sopp-plukking, er bare noen få eksempler på hvordan vi nyter vår fantastiske skog hver dag. Men hvor mange av oss vet hvilken ressurs skogen er? Ikke bare for trivsel og friluftsliv, men for hele vårt samfunn. Ikke minst fra et miljømessig perspektiv.

Granbarkbillen Ips typographus. Granbarkbillen, som også blir kalt stor granbarkbille eller typografen, er utvilsomt vår viktigste barkbille på gran. Under bestemte forhold kan den angripe og drepe helt friske grantrær. På grunn av sin aggressivitet, ble den det mest kjente skadeinsektet i Norge i 1970-årene. Den har et godt utviklet kjemisk signalsystem og et etablert samarbeid med blåvedsopper, og er derfor i stand til å drepe grantrærne relativt raskt og utnytte dem som ynglemateriale.

Flere barkbiller i Trøndelag og Oppland

Bestanden av barkbiller har økt i Nord-Trøndelag og Oppland i 2017, mens det har vært en liten nedgang i de fleste fylkene på grunn av vått og kjølig vær, melder Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Lønnsom hogst er fullt mulig med den rette skogen, og ikke minst når den blir hogget på rett tidspunkt

Skogserien: Gjer det lønnsamt å hogge skog

Når gode råd er dyre, spør ein skogbrukssjef! I ein serie artiklar frå Bondevennen skriv personar som jobber med skog i Rogaland om lønnsemd og gode tiltak i skogen. Første artikkel handlar om kva som er rett tidspunkt for hogst, og kor du bør søke råd.

Les mer »