Seminaret HJORTEVILT 2018

Skogkurs arrangerer hvert år et to dagers seminar om hjortevilt og hjorteviltforvaltning. Seminaret i 2018 er nummer 14 i rekken og er lagt til Scandic Lillehammer Hotel.

 

Seminaret er landets største innen viltsektoren og samler om lag 250 personer fra alle landsdeler. Hensikten er å spre ny kunnskap og velfunderte holdninger til personer med ulik arbeidstilknytning og ulik erfaringsbakgrunn. Det gir mulighet til mer gjensidig forståelse og bedre felles løsninger.

Dette er det 14. seminaret i rekken, og nok en gang med stor spennvidde i programmet. Påmelding innen 28. mars med muligheter for tidligpåmelding med rabatt.

 

Meld deg på via lenken under!

 

Mer informasjon og påmelding!

 

Hjortevilt 2018Siste nytt fra forsiden

Gamalnorsk sau_inngjerda utmark_Grue i Hedmark_Foto Kjersti Kildahl

Fleire sauer i ulvesona

Talet på sau i forvaltningssona for ulv aukar. Færre sauer blir tatt av ulv. Paradokset er eit resultat av omfattande endringar i beitebruken i regionen.

Les mer »

Ulv – en sak i demokratiets kjerne!

Hvorfor gjør Statsråd Elvestuen vedtak om uttak av ulv til nok en farse? Fra dag 1 har ulveforliket fra 2016 blitt trenert og ikke fulgt opp av KLD, og sittende statsråd fører tradisjonen videre.

Illustrasjonsfoto: Roar Ree Kirkevold

Regjeringen verner 22 nye skogområder

Regjeringen har vernet 22 nye skogområder i åtte fylker. Vernet omfatter 113 kvadratkilometer skogareal, omtrent 47 kvadratkilometer produktiv skog.

Les mer »


Eldre furuskog i Hålandsheia naturreservat. Foto: Jon T. Klepsland/BioFokus.

Nye naturreservat i tre kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd vedtok vern av to nye skogsområder på Agder, og i tillegg utvidelse av et eksisterende naturreservat 7. desember 2018. Verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Les mer »

VERDIKJEDEN I MØTE: Fra venstre Nils Bøhn, Atle Hamar, Benthe Løvenskiold, Heidi Finstad, Ola Elvestuen, Marit Holtermann Foss og  Håvard Almås.

Stort behov for biomasse fra skogen

Verden vil trenge all den biomasse den kan få for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5-2 grader. Det understreket Verdikjeden Skog og Tre i møte med klima- og miljøministeren.

jyl0246

Henter sukker fra tømmerstokker

Hvordan kan tømmerressursene utnyttes best mulig? I dag går mesteparten av tømmerstokken enten til papirproduksjon, trelast eller bioenergi. Men tømmeret inneholder sukkerforbindelser som kan brukes til mye mer.

Les mer »