Tømmer & Marked 2018

Viken Skog ønsker deg spesielt velkommen til Viken Skogs konferanse «Tømmer & Marked 2018» torsdag 8. februar 2018!

Konferansen setter søkelyset på hvordan ulike aktører i fellesskap kan legge til rette for en verdikjede i verdensklasse.

 

Vi kan allerede nå presentere talere som næringsminister Monica Mæland,  administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, sjef for forretningsområde skog og landbruk i Danske Bank, Johan Freij og konsernsjef i Vida (Sveriges største privateide sagbruk) Santhe Dahl for å nevne noen.

 

Program og påmelding >>

 

 

 Siste nytt fra forsiden

64 millionar kroner til tømmerkaiar i 2018

Landbruksdirektoratet utlyste denne veka tilskotsmidlar på inntil 64 millionar kroner til utbygging av tømmerkaiar i 2018. Aktuelle prosjektskisser må sendast til Landbruksdirektoratet innan 15. april.

Les mer »

Foto: Tørbjørn Tandberg

«Hjorteviltminister» åpner årets seminar

I januar 2018 ble det bestemt at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser (som f.eks elg, hjort og rådyr) overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD), og statsråd Jon Georg Dale overtar ansvaret for dette fagfeltet. Under seminaret Hjortevilt 2018 på Lillehammer, 10. og 11. april kommer statsråd Dale og seniorrådgiver Espen Stokke fra LMD og vil orientere om denne vesentlige forandringen innen norsk hjorteviltforvaltning.

Les mer »

Regjeringen må hindre at EUs bokføringsregler begrenser skogens muligheter i klimasammenheng

Verdikjeden Skog og Tre med brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen


Mye snø kan skape utfordringer i skogen. Det er mye å tjene for skogeier på å forebygge snøskader og å følge med  skogen sin når det er snørike vintre.

Du kan forebygge snøskader

Hvert år knekker tung snø og is kombinert med vind tusenvis av kubikkmeter verdifull tømmerskog i Norge. Det er mye å tjene på å gjennomføre ungskogpleie og følge med. Du kan også kjøpe stormforsikring, som også dekker snøskader.

Utvidet testing for skrantesjuke

I 2018 skal ca. 30 000 villrein, elg, hjort og rådyr testes for skrantesjuke (CWD).

Les mer »

Skognæringa Kyst har fått ny prosjektleder

Vi kan nå ønske velkommen til en ny medarbeider i Skognæringa Kyst. Rasmus Andreas Stokkeland kom fra eget firma hvor han har jobbet de siste fire årene.

Les mer »