Skog og Tre

I 2018 feirer Skog og Tre 10-årsjubileum og det planlegges nå for et storslått og spennende arrangement.

N/A

http://www.skogogtre.noSiste nytt fra forsiden

S p lapponica Kiruna lateral view

Lappvierbukk - ospebukken som ikke liker osp

Trebukkene i Norden er en av de mest studerte og godt kjente familiene av insekter. Likevel har norske og svenske eksperter nylig beskrevet en ny underart av arten liten ospebukk. Det mest spesielle er at den ikke liker osp.

Les mer »

Skogbrukselever fra Lena-Valle

"På skogen vil je væra – ja på skogen vil je bo"

Ingmars Orkesters låt «Je har vøksi opp på Lunnersetra» fra Finnskogen i Hedmark finner gjenklang i minibussen som frakter 10 elever fra Lena-Valle videregående skole ut til en ny skoledag i skogen. Ni brummende ungguttestemmer og en litt mjukere og velstemt jentestemme faller sammen i allsang når refrenget på låta angir grunntonen for dagen: "På skogen vil je væra, ja på skogen vil je bo".

Les mer »

Harepus i vinterdrakt

Studie for å dokumentere kostnader ulv påfører grunneiere

Inntektene på småviltjakt ble halvert for grunneiere etter at ulven kom og etablerte revir. Ulven har også ført til mindre interesse i å investere i utmarksnæring.

Les mer »


Nye skogbrukere blir rekruttert på vellykket utdanningsmesse på Storefjell…

Skogselskapet sammen med naturbruksvenner deltok på årets store utdanningsmesse for Hallingdalselever.

Les mer »

Foto: Espen Bratlie/Samfoto/NTB Scanpix

Ynskjer innspel til arbeid med skogstrategiar

Regjeringa skal utarbeide to strategiar knytt til skog- og trenæringa. Ein strategi for stimulering av etterspurnaden etter grøne trebaserte produkt, og ein strategi for auka forsking, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringa. Landbruks- og matdepartementet opnar for eksterne innspel til arbeidet med skogstrategiane.

Les mer »

Tofte i Buskerud - foto: Statkraft

Styrker grunnlaget for milliardinvesteringer i biodrivstoffindustri

I Jeløya-plattformen setter den påtroppende regjeringen et mål om 40 prosent innblanding av biodrivstoff i 2030.

Les mer »