Skogforum om ulv

ULV - overvåking og vurdering av bestandsstørrelse. Ulvebestanden i Skandinavia er godt kartlagt. Allikevel benytter interessegruppene forskjellige bestandstall, og avviser kategorisk motpartens.

Den saklige debatten avspores ved å så tvil om faktagrunnlaget, noe som belaster tilliten til miljøforvaltningen. Er bestandstallene egentlig gode nok, og hvem forvalter den objektive sannhet? Hvilken presisjon kreves egentlig for å kunne forvalte ulven som art, og hvordan kan man effektivt holde en tilstrekkelig oversikt over betandssituasjonen?

Påmelding innen 8. februar til firmapost@norskog.no

 

Mer info her!Siste nytt fra forsiden

Skog i Rondane - Foto Lars Sandved Dalen - NIBIO

Ekstremvær påvirker skogens karbonlagre

Menneskeskapte utslipp av CO2 til atmosfæren gir høyere gjennomsnittstemperatur på kloden samt et endret klima. Klimaendringene fører også til mer ekstremvær, i form av varmere somre, mer tørke, mer regn og mildere vintre. En ny gjennomgang av vitenskapelig litteratur viser at ekstremværet også vil kunne gi redusert karbonlagring i skog og frigjøre klimagasser til atmosfæren.

Les mer »

Viken Skog søker skogbruksledere i Oppland

Vil du være med å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede i verdensklasse basert på skogens ressurser? Vi søker kompetente medarbeidere som kjennetegnes av nytenkning og entusiasme og som kan gi skogeieren kompetanse som lønner seg.

Les mer »

Flyfoto Vedvika i Vindafjord

Framlegg til frivillig skogvern Vedvika naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har sendt ut framlegg til frivillig skogvern for Vedvika, Vindafjord kommune, på høyring.

Les mer »


Skoglekene 2019 - spennende for landets 5. klasser

Påmeldingsfristen er 1. desember, og den 7. januar går startskuddet for Skoglekene 2019! Dette er tredje året med skogleker, og vi har gjort noen små endringer som vi håper skal gjøre det enklere, - og enda mer spennende å være med.

Les mer »

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30. Meld deg på!

Norge klarte seg bra gjennom sommerens mange skogbranner. Var det bare flaks eller har vi en god organisert brannberedskap? Hva fungerte og hva kan den enkelte bli bedre på? Meld deg på Skogforum og debatten om dette viktige temaet for hele skognæringen!

Skog og karbon

Skogen er selvfølgelig mye mer enn trær, Arnodd Håpnes! Du angriper meg i ditt innlegg 3. oktober, fordi jeg i et tidligere innlegg skrev at et skogareal som er hugget er karbonnøytralt igjen etter ca 20 år og at deretter øker netto opptak for så å avta fram mot at skogen blir for gammel.