Årsmøte – Skogselskapet i Østfold, onsdag 6. juni

Årsmøte avholdes på Eidet lensemuseum i Sarpsborg, onsdag 6. juni kl. 09:30

FAGPROGRAM – KL 09:30

Servering av kaffe og wienerbrød

Skogbruket i Sarpsborg
Tømmertunnel og lense – befaring og omvisning v/Per Lundh
 

ØSTFOLDMESTERSKAP I SKOGSTI – KL 11:30     

Vinneren får en opplevelsesrik flytur over Østfolds skoger!
 

ÅRSMØTE – kl. 12 00

Saksliste for årsmøte:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder
Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
Godkjenning av årsmeldingen
Godkjenning av regnskapet
Valg
Fastsettelse av medlemskontingent
Utmerkelser

 

ServeringSiste nytt fra forsiden

Utmarksbrann. (Illustrasjonsfoto fra en øvelse i Telemark).

Fortsatt ekstremt stor skogbrannfare

Den varme og tørre sommeren gjør at det fortsatt er ekstremt stor skogbrannfare over store deler av Sør- og Østlandet. Mange steder er det innført totalforbud mot å gjøre opp ild eller grille i skog og utmark. – Selv om det er spådd litt regn framover nå, er det på langt nær nok til å redusere brannfaren, advarer Anne Rygh Pedersen i DSB.

Les mer »

Utenlandske treslag og karbonbinding – hva bidrar de med i dag og hva er potensialet fremover?

Utenlandske treslag dekker samlet sett 0,6% av Norges skogareal, men bidrar på grunn av svært stor bindingseffektivitet med en årlig binding på ca. 900 000 tonn CO2, og der samlet binding er estimert til å representere en verdi mellom 7,7 og 12,6 milliarder kroner.

Les mer »

Vi søker seniorrådgiver

Stillingen som rådgiver ved Energigården AS innebærer et variert arbeid innen fornybar energi med bioenergi som hovedområde.

Les mer »


Program - Utmark som næring - Seminar, 16.-17. august

Nå foreligger programmet til fagseminaret: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.

Les mer »

Viken Skogs fleksibilitet i tømmeroppgjør

I en utfordrende tid med tørke i landbruket kan et alternativ for å bedre økonomien være å ta ut en ekstraordinær inntekt fra skogen. Med historisk høye tømmerpriser og god etterspørsel er dette en mulighet bonden kan vurdere i en ellers vanskelig situasjon.

Les mer »

Glommen klager på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 4 og 5

I klagen understreker næringspolitisk sjef Gunnar Gundersen den tillitskrisen til ulveforvaltningen som er i ferd med å bre om seg.