Årsmøte – Skogselskapet i Østfold, onsdag 6. juni

Årsmøte avholdes på Eidet lensemuseum i Sarpsborg, onsdag 6. juni kl. 09:30

FAGPROGRAM – KL 09:30

Servering av kaffe og wienerbrød

Skogbruket i Sarpsborg
Tømmertunnel og lense – befaring og omvisning v/Per Lundh
 

ØSTFOLDMESTERSKAP I SKOGSTI – KL 11:30     

Vinneren får en opplevelsesrik flytur over Østfolds skoger!
 

ÅRSMØTE – kl. 12 00

Saksliste for årsmøte:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder
Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
Godkjenning av årsmeldingen
Godkjenning av regnskapet
Valg
Fastsettelse av medlemskontingent
Utmerkelser

 

ServeringSiste nytt fra forsiden

https://ruralis.no/wp-content/themes/bygdeforskning-2017/assets/images/ruralis-logo-hor-no.png

Mellom rotfaste og fotfaste

Kulturkløfta mellom dei som har røter og føter, kan ikkje fyllast av pengar. Og alle kan ikkje gje seg ut på vandring, skriv Reidar Almås i spalta Faglig snakka i Nationen.

Se hvordan skogsdrifta foregår fra fugleperspektiv.

– Hogstaktiviteten har vært stor i vinter. I Glommen er vi fornøyd med aktiviteten, selv om det periodevis har vært krevende snøforhold mange steder, sier organisasjonssjef Ivar Stuve

Halverte inntekter fra småviltjakta

Ulvens tilstedeværelse kan føre til at jegere med hund velger å jakte i områder uten ulv.


Naturtypekartlegging i Oppland 2018

På oppdrag fra Miljødirektoratet vil det sommeren 2018 gjennomføres kartlegging av naturtyper i deler av Østre Toten, Gran, Lunner og Jevnaker kommuner i Oppland, samt lang Lågen fra Losna til Vinstra.

Les mer »

Gratulerer med dagen Eidsiva Bioenergi!

Eidsiva Bioenergi sin offensive satsing på biobasert fjernvarme har gjort dem til ett av landets viktigste aktører for fremming av energifleksibilitet.

Les mer »

Hvordan forbedre samhandlingen skogpolitikk, forskning og formidling?

Eva Skagestad åpnet SNS-EFINORD sin internasjonale konferanse på Honne med Skogkurs som vertskap.

Les mer »