Årsmøte – Skogselskapet i Østfold, onsdag 6. juni

Årsmøte avholdes på Eidet lensemuseum i Sarpsborg, onsdag 6. juni kl. 09:30

FAGPROGRAM – KL 09:30

Servering av kaffe og wienerbrød

Skogbruket i Sarpsborg
Tømmertunnel og lense – befaring og omvisning v/Per Lundh
 

ØSTFOLDMESTERSKAP I SKOGSTI – KL 11:30     

Vinneren får en opplevelsesrik flytur over Østfolds skoger!
 

ÅRSMØTE – kl. 12 00

Saksliste for årsmøte:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder
Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
Godkjenning av årsmeldingen
Godkjenning av regnskapet
Valg
Fastsettelse av medlemskontingent
Utmerkelser

 

ServeringSiste nytt fra forsiden

Programmet er klart

Programmet til konferansen «Nyskapende Næringsnettverk» 18. oktober på Scandic Hell Stjørdal er nå klart. Meld deg på i dag !

Les mer »

Nationen på lederplass: Spennende fusjonsforslag

Skogsamvirkene Glommen Skog og Mjøsen Skog er på vei inn i forhandlinger å samle en sentral del av Skog-Norge til ett rike. Prosessen kan bli vanskelig, men den er viktig, skriver Nationen på lederplass.

Skogfrøverket rehabilitert

Skogfrøverket på Hamar er nå ferdig rehabilitert, og dette ble feiret med høytidlig åpning og fagseminar tirsdag 25. september. Sluttsummen for rehabiliteringen kom på 22,9 millioner kroner.

Les mer »


Slik skal skogeierne hogge mer – og tjene mer

Ivar Stuve og Per Skaare har vært på skogstur med Nationen for å prate mer om den nye «bruksanvisningen» som skal øke skogproduksjonen og gjøre skogen mer lønnsom.

Oppdatert kostnadskalkulator

Ny versjon av «Produktivitets- og kostnadskalkulator for skogsdrift» er nå tilgjengelig.

Les mer »

Tømmerkai.

64 millioner til tømmerkaier

Åtte tømmerkaier langs kysten har fått til sammen 64 millioner kroner i tilskudd. Gode tømmerkaier er nødvendig for å få hogd skogen langs kysten.

Les mer »