Årsmøte – Skogselskapet i Østfold, onsdag 6. juni

Årsmøte avholdes på Eidet lensemuseum i Sarpsborg, onsdag 6. juni kl. 09:30

FAGPROGRAM – KL 09:30

Servering av kaffe og wienerbrød

Skogbruket i Sarpsborg
Tømmertunnel og lense – befaring og omvisning v/Per Lundh
 

ØSTFOLDMESTERSKAP I SKOGSTI – KL 11:30     

Vinneren får en opplevelsesrik flytur over Østfolds skoger!
 

ÅRSMØTE – kl. 12 00

Saksliste for årsmøte:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder
Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
Godkjenning av årsmeldingen
Godkjenning av regnskapet
Valg
Fastsettelse av medlemskontingent
Utmerkelser

 

ServeringSiste nytt fra forsiden

DEN FØRSTE NORDISKE SKOGKVINNE-SAMLINGEN I JUNI

28. til 30. juni arrangeres den første konferansen som et resultat av samarbeidet mellom skogbrukskvinner i Norden som er i ferd med å bli etablert.

Hurra for skogen

I dag er det den interansjonale skogdagen. Målet med skogdagen er å øke folks bevissthet omkring skogens betydning og hvor viktige skogene er i kampen mot fattigdom, for matsikkerhet og en bærekraftig forvaltning.

Les mer »

Hjorten sprer seg til stadig nye områder. Foregående år var det åpnet for hjortejakt i Østfold. Foto: Åsmund Lang

Ny rekord for hjortejakta

Det felles stadig mer hjort i Norge. Elgjakta går noe ned. Totalt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19.


Folk flest ser rovdyr i avisa

Et fokus på hva flertallet i Norge mener om rovdyr må ikke brukes som overkjøring av de som faktisk må leve med dem.

Kantvegetasjon ved Litleåna i Lyngdal.

Ny veileder om vegetasjonen langs vassdrag

Livet i elver og bekker er i stor grad avhengig av vegetasjonen langs vassdraget. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå laget en veileder for å avklare myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover.

Les mer »

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Svar på skriftlig spørsmål om tiltak for å skjøte mer skog i Norge

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) om hvilke konkrete tiltak statsråden vil sette i gang for at vi skal kunne hugge, plante og skjøte mer skog i Norge.

Les mer »