Seminar: "Utmark som næring"

I samarbeid med NORSKOG er Skogkurs i ferd med å utvikle et opplæringstilbud innen utmark som næring. Dette vil tilbys både som et tradisjonelt kurs og nettkurs.

Hovedfokuset vil ligge på jakt og innlandsfiske og dets potensiale og muligheter. Ressurskartlegging og hvilke tjenester som kan tilbys på eiendommen samt utvikling og tilrettelegging av andre utmarksbaserte tjenester og produkter, vil også være blant de sentrale temaene.

 

I forbindelse med lanseringen av dette kurstilbudet vil vi invitere til et fagseminar med utmark som næring som tema. Dette vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og konferansesenter, 16.-17. august 2018.

 

Målgruppen for seminaret er eiere og/eller drivere av eiendommer som har eller vil ha utmarksnæring som en del av inntektsgrunnlaget på sin eiendom, samt andre som er interessert i temaet utmark som næring.

http://www.skogkurs.no/kurs/kurs.cfm?id=14522Siste nytt fra forsiden

Hogg for framtida - NBU med kurshelg på Honne 16.-18. november

Helga 16.-18. Nov skal "Hogg for framtida" holde kurs for medlemmer av Norges Bygdeungdomslag. Hogg for framtida er NBU sitt satsingsprosjekt om skog, og kurset vil omhandle samme tema. 

Les mer »

Nå er det ansatt ny administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Per Skorge (57) er den nye administrerende direktøren i Norges Skogeierforbund. Han kommer i fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag

Les mer »

TENK TRE: Moholt studenby i Trondheim ble kåret til Årets trebyggeri i 2016. - Innovative byggeløsninger i tre kan være et viktig område for Shelterwood, sier Erlend Grøner Krogstad i Skogeierforbundet.

Nytt investeringsselskap skal få fart på skog- og trenæringen

Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer i skogrelatert sektor. Selskapet får navnet Shelterwood AS.

Les mer »


Skogvern - ny Skogkurs info

Skogkurs lanserte for kort tid siden fem Skogkurs info om miljøhensyn i skogbruket. I dag lanseres et nytt med tema Skogvern.

Les mer »

Tømmerprisene stiger stadig, og i høst har det vært stor aktivitet i skogen.

Mot rekordår for hogst og priser

Blir det gode driftsforhold resten av året kan 2018 bli et rekordår både når det gjelder total avvirkning og tømmerpris. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Les mer »

Strømsvika tømmerkai i Mandal

Stigende tømmerpriser og god avvirkning

Gjennomsnittsprisen for tømmer var i september 426 kroner per kubikkmeter, dette er 18 prosent høyere enn samme tid i fjor. Avvirkningen ligger hittil i år på samme nivå som i 2017, til tross for lavere aktivitet under tørken i sommer.

Les mer »