Konferanse nyskapende næringsnettverk

Skognæringa Kyst og Arena Skog inviterer til åpen konferanse den 18 oktober på Scandic Hell, Stjørdal.

Her blir det et spesielt fokus på nettverks- og klyngeutviklingen som et av flere verktøy for å øke verdiskapningen til dagens bedrifter. Flere aktører fra ulike sektorer vil snakke om resultatene og erfaringene av nettverks- og klyngesamarbeid for deres bedrift.

 

Link til påmelding

http://kystskogbruket.no/artikkel.cfm?ID_art=11090Siste nytt fra forsiden

Skognæringens CO2 kretsløp. Illustrasjon: Mona Holm/Fete Typer

Vi må lære av Sverige

Regjeringen bør legge de samme prinsipper som Sverige til grunn for arbeidet med referansebanen for skogopptak, mener Verdikjeden Skog og Tre.

Les mer »

Hilde Huse i Agrol viser fram den nye nettsiden agrol.no, hvor du kan finne 40 fordelsavtaler som gjelder for deg som skogeier.

Enkel tilgang til 40 Agrol-fordeler

Agrol har samlet 40 nyttige fordelsavtaler for landbruket på en helt ny nettside. Som medlem eller ansatt i en av landbruksorganisasjonene, har du tilgang til disse avtalene. Alt du må gjøre er å registrere deg på nettsiden agrol.no.

Robust skog for fremtidens klima

Et av de fremtredende fagfelt i internasjonal skogforskning omfatter adaptiv skogbehandling – hvordan man fremover skal tilpasse seg endringene som pågår - hvordan man skal bygge opp økonomisk og økologisk robuste skoger for et forventet fremtidsklima. Både i Nord-Amerika og ellers i Europa har man i skogbruket flere steder allerede implementert strategier for å benytte en meny av egnede treslag, som kan oppvise de ønskede egenskaper.

Les mer »


Frist for tilskudd og skogfond i 2018

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.

Les mer »

Fremtidens energianlegg må levere både elektrisitet, varme, gass og gjødsel

Energiselskapet E.ON investerer 1,9 milliarder DKK i en ny kraftverk som begge inneholder en kraftvarmeanlegg og en biogassanlegg.

Les mer »

Elglos - foro: Dagh Bakka

Seminaret Hjortevilt 2019 - 27. og 28. mars i Ringsaker, sett av datoer

Landets viktigste arrangement for formidling av kunnskap om hjortevilt er for 2019 lagt til Scandic Hotell i Ringsaker. Sett av datoene 27. og 28.mars!

Les mer »