Natur i endring

Faktum er at omlag 10.000 kvadratkilometer løvskog (like stort areal som hele Aust-Agder fylke) er angrepet av lauvmakk på Nordkalotten, og det ses skogdød over hele den nordlige halvkulen. Det er én konsekvens av et varmere klima blir det påstått.

Hva betyr egentlig dette for mennesker, dyr og vegetasjon? For bosetting og trivsel? For nye vekster? For rypa og elgen? For deg som ferdes i skog og mark?

Kan vi gjøre noe? Bør vi gjøre noe? Og hvilke muligheter er det som åpner seg?

 

https://www.fefo.no/aktuelt/velkommen-til-klimakonferanse.3272.aspxSiste nytt fra forsiden

Valg av referansebane for forvaltet skog i klimaavtalen med EU

Skog og annen arealbruk vil være en del av klimaavtalen mellom Norge og EU. Avtalen gjelder kutt i utslipp innen 2030. Endringer i opptaket av CO2 i skogen vil etter EU sitt regelverk måles på basis av en referansebane for perioden 2021-2030.

Les mer »

NOK EN VELLYKKET SKOGDAG/KVELD

Sammen med kvinnegruppa LUNAR hadde vi en flott skogdag/kveld i skogen på Flørenes i Lillesand.

Krever vederlag fra Austri Raskiftet for bruk av skogsbilveger

En rekke grunneiere i Trysil og Åmot krever vederlag fra Austri Raskiftet for bruken av skogsbilveger i forbindelse med driften av vindkraftverket. Saken skal behandles av Eidsivating lagmannsrett i juni, skriver Østlendingen.


Viktig å bruke kvalitetsplanter tilpasset voksestedet. Foto: Inger S. Fløistad

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019

Det blir en enklere og bedre tilskuddsordning med 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.Tilskudd ved nyplanting videreføres.

Les mer »

hogst

Regjeringen har besluttet en referansebane for skog i klimaavtalen med EU som gir rom for økt hogst.

Norge legger til grunn en metodikk som ligner på Finland når det gjelder utarbeidelse av referansebanen. Gitt at vilkår er tilstede for kompensasjon i Norge og EU som helhet vil den norske avvirkningen kunne bli på 16,5 mill m3 rundvirke inkludert ved.

Kantsone - Foto: Svein M. Søgnen

Ny podkast: Kantsoner

  At kantsoner er viktige miljøelementer i skogen er vel kjent. Men hva er det som gjør slike soner så viktige? Hvilke krav til kantsoner har vi? Og hvordan ser egentlig en god kantsone ut?

Les mer »