Natur i endring

Faktum er at omlag 10.000 kvadratkilometer løvskog (like stort areal som hele Aust-Agder fylke) er angrepet av lauvmakk på Nordkalotten, og det ses skogdød over hele den nordlige halvkulen. Det er én konsekvens av et varmere klima blir det påstått.

Hva betyr egentlig dette for mennesker, dyr og vegetasjon? For bosetting og trivsel? For nye vekster? For rypa og elgen? For deg som ferdes i skog og mark?

Kan vi gjøre noe? Bør vi gjøre noe? Og hvilke muligheter er det som åpner seg?

 

https://www.fefo.no/aktuelt/velkommen-til-klimakonferanse.3272.aspxSiste nytt fra forsiden

https://www.skogselskapet.no/wp-content/uploads/2019/06/A%CC%8Arsm%C3%B8te-2019-2-730x350.jpg

Vellykket skogdag og årsmøte i Ås

4. juni arrangerte Skogselskapet i Oslo og Akershus skogdag og foredrag i forbindelse med årsmøtet i Ås. Med over 40 deltagere var det tydelig at temaene fenget, og det dukket opp både nye og gamle medlemmer, skogeiere, skogbruksledere, kommuneansatte, professorer med flere.

Les mer »

Fag fenger skogfolket

– Vi må foredle mer i Innlandet. Skogbruket står sterkt og vi har store muligheter til å øke foredlingen av trebaserte næringer, men vi må handle raskt og posisjonere oss, sa fylkesmann Knut Storberget i Hedmark, da han åpnet Skogsymposiet.

Utgreiing av forbod mot bruk av utanlandske treslag til skogproduksjon

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet meiner det ikkje er nødvendig å forby bruk av utenlandske treslag til skogproduksjon. Omsynet til biologisk mangfald blir balansert gjennom streng regulering av planting.

Les mer »


Ny hovudplan for skogbruksplanlegging

Ny hovudplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringar i Rogaland skal trekke opp hovudlinene for skogbruksplanlegginga i fylket dei neste 10 åra. Planen er utarbeida i samarbeid med skogeigarane sine organisasjonar og kommunane, og er eit viktig grunnlag for prioritering av tilskotsmidlar.

Les mer »

Skogselskapene i Telemark og Buskerud gifter seg

Årsmøtene i Skogselskapet i Buskerud og Telemark Skogselskap har vedtatt å slå sammen de to fylkesskogselskapene. Målet er å få et mer synlig skogselskap der mer tid brukes ute blant publikum og medlemmer i begge fylkene.

Les mer »

Knut Storberget er fylkesmann i Hedmark. Han åpnet Skogsymposium 2019 på Elverum.

Innlandet må utvikle grønn næring fra skogen

- Vi må foredle mer i Innlandet. Skogbruket står sterkt og vi har store muligheter til å øke foredlingen av trebaserte næringer, men vi må handle raskt og posisjonere oss, sa fylkesmann Knut Storberget i Hedmark, da han åpnet Skogsymposium på Elverum i dag.