Møte om elgforvaltning

Nortømmer sammen med skogbrukssjef på Øvre Eiker ønsker velkommen til temakveld om Elg.

Målgruppe: Beslutningstagere i elgforvaltningen , grunneiere og jegere.

 

Bakgrunn: De fleste opplever stor endring i elgens kondisjon / fruktbarhet og vekt . Det er utfordringer knyttet til å forvalte en bærekraftig elgstamme sammen med et økonomisk skogbruk.
Eigil Reimers er aktuell med boka « Våre hjortedyr» , et omfattende studie ved alle sider av våre hjortedyr i norsk fauna .

 

Det vil bli enkel servering .

 

Alle er velkommen.

https://norskog.no/naeringspolitikk/annet/utmark-jakt-og-fiske/mote-om-elgforvaltning/Siste nytt fra forsiden

https://www.skogselskapet.no/wp-content/uploads/2019/08/IMG_2134-730x350.jpg

Storfint besøk av 40 av landets beste studenter!

Skogselskapet i Buskerud og Norgesplanter var så heldig at vi mandag den 19.august hadde storfint besøk av året skogstudenter fra NMBU. Vi får hvert år , tradisjonen tro, lov til må få besøk av de nye skogfangstudentene.

Les mer »

Skogkurs utvikler ny E-læringsplattform for skogbruket i Norge

I dag har Skogkurs tatt sats og signert utvikling av en ny E-læringsplatform som kan forene skogbruket i Norge. Valget falt på verdens mest brukte digitale læringsplattform Moodle, og deres rykende ferske løsning for næringslivet «Moodle Workplace». En felles E-læringsløsning for skognæringen i Norge har vært på agendaen for Skogkurs over lengre tid, og adm dir Eva Skagestad er både glad og spent når valget nå er tatt!

Les mer »

Svar på skriftlig spørsmål om CWD smitte og utlegging av saltstein

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om statsråden kan sikre at de inngjerda salteplassene, i Nordfjella, får tilsyn hver tredje dag for å unngå nye dyretragedier, alternativt tillate utlegging av saltstein utenfor grindene utenfor salteplassen

Les mer »


Eldre granskog i Trestikledalen

Tilrår vern av tre skogområder i Vestfold

Fylkesmannen tilrår til Miljødirektoratet opprettelse av to nye skogreservat i Larvik, Sande og Svelvik kommuner, samt utvidelse av Korpen naturreservat i Larvik kommune.

Les mer »

Viken Skog søker ny BC

Viken Skog søker Business Controller

Vår Business Controller har fått nye utfordringer internt og skal tiltre som økonomisjef. Vi søker derfor hennes etterfølger.

Les mer »

Vernskog tjener til vern for annen skog. Skog opp mot fjellet er sårbar og vern skogen skal forvaltes slik at skoggrensa stabiliseres. Foto: Carl Olav Holen

Ny vernskogforskrift for Innlandet

Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylker medfører utarbeiding av ny vernskogforskrift som dekker hele Innlandet fylke. Arbeidet starter med en fagdag for skogansvarlige i kommunene den 29. august.

Les mer »