Skog og Tre

Årets viktigste møteplass for skog- og trenæringen arrangeres for tiende gang i 2019!

Norges Skogeierforbund og Det norske Skogselskap inviterer årlig skog- og tresektoren til faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær.

Med årlig rundt 400 deltagere har Skog & Tre etablert seg som hele skogsektorens møteplass.

Skog & Tre 2019 blir torsdag 23. og fredag 24. mai på Quality Airport Hotel, Gardermoen.
 

http://www.skogogtre.no/Siste nytt fra forsiden

Strenge tiltak mot skogbrann

Strenge tiltak mot skogbrann

En rekke tiltak settes inn for å hindre at skogsdrift skal utløse branner i sommer. Mange aktører bidrar nå i et bredt, forebyggende arbeid, skriver forsikringsselskapet Skogbrand i en pressemelding.

Les mer »

Skogbrannberedskapen i 2019 - Rogaland

Skogbrannberedskapen i 2019

Det har truleg ikkje vore fleire gras- og skogbrannar i landet i moderne tid enn i fjor. I tida framover er det viktig at vi tar med lærdomen frå 2018 og fokuserer på det førebyggjande arbeidet.

Les mer »

Verdens første landsdekkende skogtaksering feirer 100 år

Verdens første landsdekkende skogtaksering feirer 100 år

Landsskogtakseringen, som ble opprettet i 1919, har i 100 år gitt verdifull informasjon om ressursene i skogen. Denne uken er mer enn 200 forskere fra 30 land samlet for å feire hundreåringen.

Les mer »


Viken Skog søker skogbruksleder i region Nord

Viken Skog søker skogbruksleder i region Nord

Viken Skog har behov for ny skogbruksleder i Buskerud, primært Nedre Hallingdal og Krødsherad.

Les mer »

Interessen for tynning blir stadig større

Interessen for tynning blir stadig større

Interessen og etterspørselen etter tynning blir bare større og større. Høye tømmerpriser og en litt dårlig samvittighet er noe av årsaken til at flere nå ønsker å tynne i skogen sin.

Les mer »

Fusjonen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog er på oppløpssiden sier Gudmund Nordtun til Østlendingen

Fusjonen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog er på oppløpssiden

– Den varige verdien ved en fusjon er å bli en del av en robust og stor aktør i tømmermarkedet. En aktør som er viktig for industrien og i stand til å sikre andelseiernes interesser også i trangere tider enn de vi opplever nå, sier Gudmund Nordtun til Østlendingen.