Årsmøte i NORSKOG

Medlemmene bør merke seg at Årsmøtet i år avholdes på en torsdag. Som vanlig er stedet den Gamle Logen i Oslo. Invitasjon og program sendes ut i løpet av kort tid.

N/A

https://norskog.no/uncategorized-nb/arsmote-i-norskog/Siste nytt fra forsiden

https://www.skogselskapet.no/wp-content/uploads/2019/06/A%CC%8Arsm%C3%B8te-2019-2-730x350.jpg

Vellykket skogdag og årsmøte i Ås

4. juni arrangerte Skogselskapet i Oslo og Akershus skogdag og foredrag i forbindelse med årsmøtet i Ås. Med over 40 deltagere var det tydelig at temaene fenget, og det dukket opp både nye og gamle medlemmer, skogeiere, skogbruksledere, kommuneansatte, professorer med flere.

Les mer »

Fag fenger skogfolket

– Vi må foredle mer i Innlandet. Skogbruket står sterkt og vi har store muligheter til å øke foredlingen av trebaserte næringer, men vi må handle raskt og posisjonere oss, sa fylkesmann Knut Storberget i Hedmark, da han åpnet Skogsymposiet.

Utgreiing av forbod mot bruk av utanlandske treslag til skogproduksjon

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet meiner det ikkje er nødvendig å forby bruk av utenlandske treslag til skogproduksjon. Omsynet til biologisk mangfald blir balansert gjennom streng regulering av planting.

Les mer »


Ny hovudplan for skogbruksplanlegging

Ny hovudplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringar i Rogaland skal trekke opp hovudlinene for skogbruksplanlegginga i fylket dei neste 10 åra. Planen er utarbeida i samarbeid med skogeigarane sine organisasjonar og kommunane, og er eit viktig grunnlag for prioritering av tilskotsmidlar.

Les mer »

Skogselskapene i Telemark og Buskerud gifter seg

Årsmøtene i Skogselskapet i Buskerud og Telemark Skogselskap har vedtatt å slå sammen de to fylkesskogselskapene. Målet er å få et mer synlig skogselskap der mer tid brukes ute blant publikum og medlemmer i begge fylkene.

Les mer »

Knut Storberget er fylkesmann i Hedmark. Han åpnet Skogsymposium 2019 på Elverum.

Innlandet må utvikle grønn næring fra skogen

- Vi må foredle mer i Innlandet. Skogbruket står sterkt og vi har store muligheter til å øke foredlingen av trebaserte næringer, men vi må handle raskt og posisjonere oss, sa fylkesmann Knut Storberget i Hedmark, da han åpnet Skogsymposium på Elverum i dag.