Skogsymposium

Klimaendringer vil føre til stadig mer nedbør og vind, stadig flere skred, flommer og mildere vintre. Hvordan bør vi tilrettelegge skogbehandlingen med henblikk på produksjon av virke, virkeskvalitet og skogeiers økonomi 70 år fram i tid?

https://glommen.no/2019/05/20/skogsymposium-2019-skogeierens-viktigste-fagdag/Siste nytt fra forsiden

Storsatsning på nettkurs for entreprenører og maskinførere

Med betydelig støtte fra Kompetanse Norge arrangerer Skogkurs 18 nettkurs for entreprenører og skogsmaskinførere. Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august - de fleste før ferien.
 

Les mer »

Diskuterte skogens rolle i klimakrisen

Er det aktive skogbruket en del av løsningen på klimakrisen og naturkrisen vi står i globalt? Det var tema under Skog & Tre-webinaret.

Les mer »

Skogen er en del av løsningen sa Bollestad da hun åpnet årets digitale Skog og Tre arrangement

Skogen er en del av løsningen

– Vi skal ha et intensivert og styrka skogbruk i Norge, sa mat- og landbruksminister Olaug Bollestad da hun åpnet årets digitale Skog & Tre.

Les mer »


Transportøkonomisk institutt skal utgreie flaskehalsar

Transportøkonomisk institutt skal utgreie flaskehalsar

I regi av Kystskogbruket er TØI (Transportøkonomisk institutt) nyleg engasjert til å utarbeide ein samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å skrive opp kommunevegane/ fjerne flaskehalsane for tømmertransport. Det skal også utarbeidast ei prioriteringsliste over dei enkelte vegane. Arbeidet skal skje i samarbeid med Fylkesmannen.

Føler meg trygg på at dette har gått bra, nesten alle andelseiermøtene denne våren ble avholdt digitalt som følge av koronapandemien.

- Føler meg trygg på at dette har gått bra

Nesten alle andelseiermøtene denne våren ble avholdt digitalt som følge av koronapandemien. Dette har vært en spennende øvelse for andelslaget og har gitt et innblikk i hvilke muligheter digitale plattformer gir.

Les mer »

Podcast tynning

Skogkurspodden - Tynning

Når bør tynning gjennomføres, hvilke risikoer det er ved tynning og til slutt er vi kort innom hprGallring og hvordan det kan brukes av entreprenøren for å øke kvaliteten på tynningen.

Les mer »