Fagsamling vei - Innlandet

Den årlige «Fagsamling vei» er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging, bygging og organisering av skogbrukets infrastruktur. Skogkurs arrangerer samlingen med støtte fra Mat og Landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet.

Fagsamling vei har etter hvert blitt en tradisjon der veiansvarlige/vei-interesserte fra det offentlige og det private møtes for å lære, diskutere, dele opplevelser om aktuelle temaer knyttet til infrastrukturen i skogbruket.

https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=22330Siste nytt fra forsiden

Alm og lindeskog. Foto: Ellen Synnøve Paust

Tilrådning om vern av to skogområder i Agder

Fylkesmannen la 6. juli fram forslag om å verne Eiersland naturreservat i Lyngdal kommune og en utvidelse av Grøneliane naturreservat i Evje og Hornnes og Birkenes kommuner.

Les mer »

Jaktlederkurs før høsten?

Skogkurs holder jaktlederkurs 31.07-01.08 på Ås.

Les mer »

Viken Skog søker biolog

Viken Skog søker biolog for å styrke vår funksjon innenfor miljø- og kvalitetsledelse for konsernet.

Les mer »


https://mjosen.imgix.net/87fb83154b2847efb2b8a648881b1d5b/43f13b4ff0814cee93372bb49a4a9c31.png?w=462&h=307&fit=crop

Dette kan vi ikke godta!

I Glommen Mjøsen Skog skal vi være tydelige på hva vi kan akseptere av holdninger og verdier og hvor grensen for det akseptable går. Vi kan ikke akseptere at det i et lokalsamfunn foregår hatefulle ytringer og rasisme, skriver adm. dir. Gudmund Nordtun i denne kronikken.

Les mer »

Fagsamlinger for kommunale viltforvaltere

Til høsten har Skogkurs satt opp to fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. En på Østlandet på Honne, Biri 6. august og en på Vestlandet på Voss 22. september.  

Les mer »

https://www.nibio.no/nyheter/kan-gransnutebillene-stoppes-med-silisium/_/image/c2c2504a-fbc1-4988-844d-0fb7d15e37ea:a66ea21ccc86b75a5c98bb6127d9661f904a8f32/max-1280/ef-20120604-201316.jpg?quality=60

Kan gransnutebillene stoppes med silisium?

Gransnutebillen er en plagsom skadegjører i skogplantefelt. NIBIO-forskere samarbeider nå med Elkem Kristiansand for å finne ut om silisiumprodukter kan bidra til å redusere skadeomfanget.

Les mer »