Kystskogkonferansen

Det faglige temaet denne dagen vil omhandle foryngelse av skog. Grundig foryngelse av skogen etter hogst er et av de viktigste tiltakene skogeier kan utføre for framtidig produksjon, kvalitet og inntekt fra egen skog. Vi setter derfor av en hel dag under Kystskogkonferansen til å belyse problemstillinger som hver på sin måte påvirker skogens foryngelse.

Påmelding
Mer info:
 

https://kystskogbruket.no/2019/09/kystskogkonferansen-2019/Siste nytt fra forsiden

https://norskog.no/wp-content/uploads/sites/19/2018/05/Norsenga-flom-3-min-1-768x432.jpg

Tømmertransport tema i Stortingets transportkomite

Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff. Regjeringens satsing på samferdsel er av stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten.

Den ekstreme tørken satte sine spor også i skogen i fjor.

Tøft år for skogen

Den snørike vinteren og tørkesommeren i fjor var de viktigste årsakene til skogskader i store deler av landet. Det viser en ny NIBIO-rapport om skogens helsetilstand i 2018.

https://mjosen.imgix.net/57ad025839c2438a94cfb4a4878ad231/3fc4438bef034d88bf32413ea0feb4de.jpg?w=640

Stort skogplanprosjekt tildelt Glommen Mjøsen Skog

Takstutvalget for nye skogplaner i Aurskog-Høland, Fet og Sørum har valgt Glommen Mjøsen Skog som leverandør av nye skogplaner. - Vi er stolte og glade for oppdraget, sier prosjektleder i Glommen Mjøsen Skog Rune Glæserud

Les mer »


NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi

For NORSKOG er det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for klausuleringer.

Over 50 ansatte i Klimaavdelingen i KLD tilbrakte en dag ute i felt med Viken Skog.

Ut i virkeligheten

Hele klimaavdelingen i Klima- og Miljødepartementet ønsket å få et nærmere innblikk i verdikjeden skog, et aktivt skogbruk og se skogbruk i praksis. Viken Skog tok de med seg en hel dag hvor de besøkte Treklyngen, Moelven Soknabruket og en skogsdrift.

Les mer »

Fagsamling vei 2019

Fagsamling vei 2019

Årets fagsamling vei ble arrangert i Oppland den 17. og 18. oktober. Hele 90 personer møtte opp til årets samling, noe som er rekord. Fagsamlingen ble utført med foredrag på Honne hotell og konferansesenter i Biri og ekskursjon påfølgende dag til ulike destinasjoner i Gjøvik kommune.

Les mer »