Laftetømmer

Vi har en teig med en del skog, ca 50 mål. Vi ønsker å gjøre bruk av tømmeret til å bygge en laftet hytte. Teigen er ca 10 km unna der hytta skal bygges. Planen er å lafte selv, og spørsmålet er hvordan man burde gå frem for å kunne benytte seg av dette tømmeret? Skal man hogge selv? I så fall må man samle tømmeret for transport. Hvem tar slike oppdrag? Kan man få det hogd og fraktet? Eventuelt av hvem? Et tredje spørsmål er om man kjøper tømmer fra et sagbruk, hvor mye kan en forvente å betale per tømmerstokk. Dette er i Lillehammer kommune. Hytta er ca 8 x 3 meter.

Svar:

Hogst og transport av tømmer ut av skogen kan ordnes på mange måter. I Lillehammerområdet finner du Glommen Mjøsen Skog, Nortømmer og SB Skog. Disse kan søkes opp på nettet.

Kjøper du rundtømmer av et sagbruk eller liknende på du regne minst kr 150 pr. løpemeter.Siste spørsmål fra kategorien "Trevirke" :

Tømmerpriser

Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av gran og lauv. Skogen er av god bonitet 20-26, stort sett 23 og hogstklassen er 4 og 5.

Les mer »

Egenvekt på kirsebærtre

Hei - vi driver litt med treskjæring og har fått tilbud om ett gammelt stort kirsebærtre med en diameter på ca 60 cm og en lengde på 6,5 meter og anntatt (telt åringer) 70/80 år, stammen som har størst diameter. Hva kan ett emne som vi kapper på ca en meter veie ?? - vi må kappe slik at vi kan håndere.

Les mer »

Vekt på furustokk?

Kor mykje veg ein furustokk på 3,5m, diameter gj.snitt 33 cm og korleis rekne det ut?

Les mer »


Hvor mye veier furutømmer?

Hvor stor vekt har en m3 tømmer (Ferskt furuvirke fra 500 - 600 moh)?

Les mer »

Stolper til tipi

Hvor kan man få tak i (17) stolper/tømmer som er 15 meter lange? De skal brukes til å bygge en stor tipi. Det er viktig at treslaget er sterkt, men fleksibelt. Stolpene skal også helst være 20 cm i diameter på den ene siden og 5 cm i diameter på den andre.

Les mer »

Eksklusivt tømmer i Norden?

 

Hva er egentlig årsaken til at det nordiske tømmeret er eksklusivt? Er trevirket ekstra hardt, og i så fall, hvorfor blir det slik?

Les mer »