NordGen Forest Conference 2020

Let history meet future – 50 years of knowledge creation and exchange, to ensure the best Nordic forests for the future

Nordic Genetic Resource Centre – NordGen Forest (previously named “Nordisk skogbruks frø- og planteråd”, NSFP) turns 50 years. The annual NordGen Forest conference will be a celebration of the anniversary, and at the same time enabling visions for the future and knowledge exchange within our field of work.

 

The anniversary conference will be open to a wide Nordic audience.

 

Save the dates – more information still to come!

 Siste nytt fra forsiden

Åpen dag: Den nye trealderen – hvofor bygge mer i tre?

Kom og få omvisning og kjenn lukten av det nye trebygget Nordre Ål skole. Åpen for alle.

Les mer »

Dokumentert langtidseffekt av markberedning - 30 år etter planting

På 80-tallet etablerte Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) 13 forsøksområder for å undersøke langtidseffekten av markberedning. Resultatet er revolusjonerende. Markberedning gir svært gode effekter i minst 30 år etter planting.

Les mer »

Storfebrukerne Østgård og Nyvoll viser frem digitalt inngjerdet område på kart. Silje Bøe og Jorunn Stubsjøen fra Fylkesmannen i Innlandet, Kjersti Ane Bredesen og Bjørnar Tollan Jordet fra Tolga kommune var med på befaring. Foto:  Silje Morønning Bækken og Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen i Innlandet

Nofence i utmarka – en vellykket utprøving av ny teknologi på storfe og sau

Nofence-teknologien med digital inngjerding har vært prøvd ut i Nord-Østerdalen i sommer. Dette har fungert meget godt både på storfe og sau.

Les mer »


-Mye oppmerksomhet, -men artig!

Viken Skogs lærling Mari Gladhaug (19) har fått mye oppmerksomhet i sommer etter at det ble kjent på forsommeren at hun nå tar fatt på et spesielt lærlingeløp som en av de aller første i landet for å bli skogbruksleder.

Les mer »

https://mjosen.imgix.net/3c818d92ccb548c38ba23e7223dadca0/cd1564ec9e97401c8f9790f9f850cc64.jpg?w=1280

Moelven kan kutte klimaavtrykket sitt med 10 prosent

Moelven viser til at tømmertransporten er en av de store driverne til CO2-utslipp i konsernet. Målet er å kutte klimaavtrykket fra transporten med 10 prosent innen utløpet av 2022.

Les mer »

Siste runde med gratis nettkurs for entreprenører og maskinførere

Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august.

Les mer »