Distriktspolitisk landskonferanse: en dag med periferien i sentrum

Hvorfor er det opprør i Distrikts-Norge, hvem er elefanten i periferien og hva mener politikerne? Svarene får du når boka «Distriktsopprør: periferien på nytt i sentrum» lanseres under Distriktspolitisk landskonferanse i Stjørdal 23. september.

 

PROGRAM >>

 

PÅMELDING >>

 

By og land, hand i hand var Arbeiderpartiets slagord i 1933. Med årene er klisjeen blitt stadig mer slitt, og i stedet opplever mange at staten melker distriktene og overstyrer den lokale folkeviljen. Under og bak en rekke distriktsopprør kommer den varige konfliktlinjen mellom sentrum og periferi til syne.

 

På konferansen lanserer forfatterne av boka «Distriktsopprør: periferien på nytt i sentrum» en rekke forslag til nye distriktspolitiske virkemidler. Du får blant annet høre mer om et distriktspolitisk grunnrentefond til fordeling, der en del av avkastningen av de statlige inntektene av naturressursene kan omfordeles til kommuner og fylkeskommuner og øremerkes til utviklings- og utbyggingstiltak.

 

Vi ønsker også å skape en møteplass for fag og politikk, og en rekke sentrale politikere vil delta i et panel. I tillegg kan du høre hva representanter fra regjeringens demografiutvalg, distriktsnæringsutvalget og ungdommens distriktspanel har å bidra med.

 

Distrikts- og digitaliseringsminster Linda Hofstad Helleland kommer. Kommer du?Siste nytt fra forsiden

Alm og lindeskog. Foto: Ellen Synnøve Paust

Tilrådning om vern av to skogområder i Agder

Fylkesmannen la 6. juli fram forslag om å verne Eiersland naturreservat i Lyngdal kommune og en utvidelse av Grøneliane naturreservat i Evje og Hornnes og Birkenes kommuner.

Les mer »

Jaktlederkurs før høsten?

Skogkurs holder jaktlederkurs 31.07-01.08 på Ås.

Les mer »

Viken Skog søker biolog

Viken Skog søker biolog for å styrke vår funksjon innenfor miljø- og kvalitetsledelse for konsernet.

Les mer »


https://mjosen.imgix.net/87fb83154b2847efb2b8a648881b1d5b/43f13b4ff0814cee93372bb49a4a9c31.png?w=462&h=307&fit=crop

Dette kan vi ikke godta!

I Glommen Mjøsen Skog skal vi være tydelige på hva vi kan akseptere av holdninger og verdier og hvor grensen for det akseptable går. Vi kan ikke akseptere at det i et lokalsamfunn foregår hatefulle ytringer og rasisme, skriver adm. dir. Gudmund Nordtun i denne kronikken.

Les mer »

Fagsamlinger for kommunale viltforvaltere

Til høsten har Skogkurs satt opp to fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. En på Østlandet på Honne, Biri 6. august og en på Vestlandet på Voss 22. september.  

Les mer »

https://www.nibio.no/nyheter/kan-gransnutebillene-stoppes-med-silisium/_/image/c2c2504a-fbc1-4988-844d-0fb7d15e37ea:a66ea21ccc86b75a5c98bb6127d9661f904a8f32/max-1280/ef-20120604-201316.jpg?quality=60

Kan gransnutebillene stoppes med silisium?

Gransnutebillen er en plagsom skadegjører i skogplantefelt. NIBIO-forskere samarbeider nå med Elkem Kristiansand for å finne ut om silisiumprodukter kan bidra til å redusere skadeomfanget.

Les mer »