Bioenergidagene 2020

Bioenergidagene arrangeres 23.–24. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. Nytt av året er muligheten for digital deltakelse via ”live-streaming”.

Bioenergidagene er hele bioenergibransjens årlige konferanse som arrangeres av Norsk Bioenergiforening (Nobio).

Konferansen samler ca. 150 deltakere som jobber i hele verdikjeden fra brensel til levert bioenergi. På konferansen får du høre interessante innlegg om bioenergi til oppvarming- og transportsektoren. Konferansen gir et godt innblikk i gjeldende og kommende rammebetingelser som har stor betydning for bransjens utvikling og den videre satsingen på bioenergi i Norge. 
På bioenergidagene vil du treffe nye og gamle bransjekolle­ger og få oversikt over hva som skjer i dagens og fremtidens bioenergi­bransje. Du vil også få muligheten til å besøke konferansens utstilling.

Benytt sjansen til å bygge nettverk og å møte nye, interessante mennesker, høre på interessante innlegg om bioenergi til ulike formål og oppdatere deg på gjeldende og kommende rammebetingelser.

Ved å delta digitalt har de som følger med på sendingen, mulighet til å delta aktivt i salen med både lyd og bilde.

Mer informasjon på konferansens hjemmeside: http://www.bioenergidagene.no/

https://www.skogeier.no/nyheter/bioenergidagene-2020/Siste nytt fra forsiden

Foto: Roar Ree Kirkevold

PRECISION - 167 deltok på webinar om råte i skog

Vi fikk presentert mange interessante innlegg om foreløpige resultater fra prosjektet «PRECISION», som har mål om å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning.

Les mer »

Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar

Mandag den 7. desember inviterer Villsvinprosjektet til et faglig webinar om villsvin og villsvinforvaltning. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge står i fokus, og prosjektet ønsker å informere alle interesserte om situasjonen og forvaltningen.

Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene?

Nobio, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har skrevet et notat om hvordan norsk næringsliv generelt og industrien spesielt kan bidra med for å nå klimamålene.


Stordata og kunstig intelligens gir bedre arealkart

Oppdaterte og svært nøyaktige landbrukskart er viktig i arealforvaltningen. NIBIO tester for tiden bruk av kunstig intelligens (maskinlæring) for oppdatering av arealressurskart. – I en testfase fikk vi en nøyaktighet på rundt 90 prosent, forteller forsker Jonathan Rizzi i NIBIO.

Les mer »

Jan Fromskog ny ansatt på Skogkurs

Fromskog skal jobbe som prosjektleder innen GIS og skogbruksplanlegging med hovedvekt på geografiske informasjons systemer.

Les mer »

Ta fagbrev som praksiskandidat

I januar setter Skogkurs opp et NETTBASERT kurs for deg som vil ha fagbrev. Kurset gjør det enklere å bestå teoridelen av fagprøva, og foregår over 10 kvelder á 3 timer i perioden 19. januar til 3. februar.

Les mer »