Tømmer & Marked 2021

Omstendighetene er usikre og kanskje er det ekstra viktig å samle verdikjeden skog i første kvartal av 2021. Til konferansen kommer konsernsjefen i Moelven, Norske Skog og Bergene Holm.

Tett på tre konsernsjefer

 

Vi får høre om hvordan markedet for produktene til Moelven, Norske Skog og Bergene Holm er berørt av Covid-19, og hvordan dette påvirker deres behov for tømmer fremover. I tillegg vil vi få høre hva det mest innovative selskapene har av prosjekter på gang. 

 

Sikre deg plass

 

For 2021 vil det være et begrenset antall plasser og påmeldingen er godt i gang. Vi vil selvfølgelig forholde oss til myndighetenes retningslinjer og ivareta smittvern under konferansen. 

https://www.viken.skog.no/aktuelt/artikler/moelven-norske-skog-og-bergende-holm-kommer-til-tommer-og-marked-2021Siste nytt fra forsiden

Foto: Roar Ree Kirkevold

PRECISION - 167 deltok på webinar om råte i skog

Vi fikk presentert mange interessante innlegg om foreløpige resultater fra prosjektet «PRECISION», som har mål om å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning.

Les mer »

Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar

Mandag den 7. desember inviterer Villsvinprosjektet til et faglig webinar om villsvin og villsvinforvaltning. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge står i fokus, og prosjektet ønsker å informere alle interesserte om situasjonen og forvaltningen.

Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene?

Nobio, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har skrevet et notat om hvordan norsk næringsliv generelt og industrien spesielt kan bidra med for å nå klimamålene.


Stordata og kunstig intelligens gir bedre arealkart

Oppdaterte og svært nøyaktige landbrukskart er viktig i arealforvaltningen. NIBIO tester for tiden bruk av kunstig intelligens (maskinlæring) for oppdatering av arealressurskart. – I en testfase fikk vi en nøyaktighet på rundt 90 prosent, forteller forsker Jonathan Rizzi i NIBIO.

Les mer »

Jan Fromskog ny ansatt på Skogkurs

Fromskog skal jobbe som prosjektleder innen GIS og skogbruksplanlegging med hovedvekt på geografiske informasjons systemer.

Les mer »

Ta fagbrev som praksiskandidat

I januar setter Skogkurs opp et NETTBASERT kurs for deg som vil ha fagbrev. Kurset gjør det enklere å bestå teoridelen av fagprøva, og foregår over 10 kvelder á 3 timer i perioden 19. januar til 3. februar.

Les mer »