PRECISION - webinar om råte i skog

Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. Å gjøre noe med omfanget av råte i skogen, vil kunne derfor gi økt økonomisk gevinst, men også føre til at mer tømmer kan brukes der klimanytten er størst.

I dette webinaret skal du få høre om prosjektet «PRECISION», som har som mål å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning. Videre skal prosjektet utvikle metoder som kan benyttes i andre sammenhenger innenfor norsk skogbruk. Webinaret vil gi oss informasjon om funn som er gjort så langt i prosjektet.


Dette prosjektet ledes av NIBIO, og er et er et samarbeid med NMBU, tømmeromsetningsorganisasjonene, Skogkurs samt flere utenlandske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.

 

Gratis webinar mandag 23.november 2020 - kl12.00 - 14.50. Meld deg på og du mottar lenke til webinaret som blir gjennomført i Teams.

https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=29439Siste nytt fra forsiden

Foto: Roar Ree Kirkevold

PRECISION - 167 deltok på webinar om råte i skog

Vi fikk presentert mange interessante innlegg om foreløpige resultater fra prosjektet «PRECISION», som har mål om å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning.

Les mer »

Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar

Mandag den 7. desember inviterer Villsvinprosjektet til et faglig webinar om villsvin og villsvinforvaltning. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge står i fokus, og prosjektet ønsker å informere alle interesserte om situasjonen og forvaltningen.

Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene?

Nobio, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har skrevet et notat om hvordan norsk næringsliv generelt og industrien spesielt kan bidra med for å nå klimamålene.


Stordata og kunstig intelligens gir bedre arealkart

Oppdaterte og svært nøyaktige landbrukskart er viktig i arealforvaltningen. NIBIO tester for tiden bruk av kunstig intelligens (maskinlæring) for oppdatering av arealressurskart. – I en testfase fikk vi en nøyaktighet på rundt 90 prosent, forteller forsker Jonathan Rizzi i NIBIO.

Les mer »

Jan Fromskog ny ansatt på Skogkurs

Fromskog skal jobbe som prosjektleder innen GIS og skogbruksplanlegging med hovedvekt på geografiske informasjons systemer.

Les mer »

Ta fagbrev som praksiskandidat

I januar setter Skogkurs opp et NETTBASERT kurs for deg som vil ha fagbrev. Kurset gjør det enklere å bestå teoridelen av fagprøva, og foregår over 10 kvelder á 3 timer i perioden 19. januar til 3. februar.

Les mer »