Skogforum

Under SKOGFORUM på Honne 4. og 5. november vil vi komme innom tema som nasjonal og internasjonal skogpolitikk, klima og karbonbinding, skogsbilveger, fremtidens skogplanlegging og råstofftilgangen.

Fult program finner du her: PROGRAMHEFTE SKOGFORUM på Honne

 

Påmelding

https://norskog.no/nytt-fra-norskog-forsiden-og-egen-side/les-programmet-for-skogforum-pa-honne/Siste nytt fra forsiden

Nyttig å vite om trelastpriser

Utviklingen av trelastprisene har fått mye oppmerksom den siste tiden. Her gir vi noen oppklaringer.

Les mer »

Kvitkrull blir til gull for skogeierne

Folk fra hele verden ønsker farget kvitkrull fra Østerdalen. Moseprodukter har blitt stor business.

Les mer »

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Les mer »


Skogdag for skogoppsynslaget: Stor interesse for markberedning og alternativ foryngelse av furu

Skogoppsynslaget i Buskerud, ansatte ved skogavdelingen hos statsforvalteren i Oslo og Akershus og representanter fra Skogselskapet inviterte seg i forrige uke til Glommen Mjøsen Skog for å høste erfaringer fra ulike markberedningsteknikker.

Les mer »

Geita bryter barrierer med usynlige grenser

Ei mental bjelle ringer når geita hører pipelyden. Derfor holder den seg innenfor den usynlige grensa for beiteområdet og unngår å få støt fra klaven den har rundt halsen.

Rett fra skogen til laftehallen

da og Emil Flatlien hogger litt skog hvert år. Det beste sagtømmeret skal ikke lange veien, bare ned til den nye hallen der Emil lafter hytter

Les mer »