NORDIC GREEN BUSINESS FORUM!

Nordic Green Business Forum er en arena og en møteplass med det mål om å bli den største arena med fokus på grønn virksomhet. WoodWorks! er en av eierne og vi oppfordrer derfor til deltakelse den 9-10 desember 2021!

9. og 10. desember møtes vi i Östersund med mål om å skape muligheter for fremtidige løsninger. Behovet for handling blir stadig tydeligere, ikke minst etter det nylige klimatoppmøtet i Glasgow. At viljen også finnes, forstår vi gjennom menneskene, organisasjonene og bedriftene som deltar i NGBF. Vi blir rundt 200 deltakere, alle fra ulike posisjoner innen næringsliv, kapital, politikk og forskning. Det er skapt både forventninger og forhåpninger til vårt spennende og viktige møte!

 

I tillegg til at vi har klart å samle så mange ulike interessenter, skiller NGBF seg fra tilsvarende møter på et avgjørende punkt. Det er knyttet til graden av interaksjon og deltakelse alle deltakere forventes å bidra med. Alle har sine ferdigheter og ekspertise, sine tanker og muligheter. Inspirasjon som leder til møter som igjen gir grenseoverskridende samtaler, ideer, konkrete handlinger og fremtidig bærekraftig virksomhet. Det er også det som skjer mellom foraene som er viktig ut fra møtene og samtalene som skapes.

Forumet blir et årlig arrangement som veksler mellom Sverige og Norge / Jämtland og Trøndelag annethvert år. Vi setter dagsorden for grønne næringers forretningsmuligheter, og det vil være det opplagte stedet å være for alle som er interessert i grønne virksomheter.

 

Last ned invitasjon

Les mer om NGBF på nettsiden. Her finner du også programmet og link for påmelding

 

 

https://woodworkscluster.no/2021/11/meld-deg-pa-nordic-green-business-forum/Siste nytt fra forsiden

Priskontroll på Stortinget

Landbruksministeren har svart på et skriftlig spørsmål omkring innføring av priskontroll på skog ved konsesjonspliktig omsetning. Statsråden forteller at de vil be om innspill fra Landbruksdirektoratet men at målet er å få gjeninnført priskontrollen for å holde arealer i hevd, sikre personlig eierskap og bidra til livskraftige lokalsamfunn.

Les mer »

Tømmer på skinner

Tømmerterminal Hauerseter i Ullensaker er åpnet. Terminalen reduserer behovet for vogntog i Oslotrafikken med 5 000 – 7 500 i året, og målet er noe lavere transportkostnader.

Les mer »

Mystisk skranting truer med å utrydde ospa i nord

Ospetrær i Troms og Finnmark blir stående nesten uten løv, og skadene er så omfattende at ospa er nær ved å bli utrydde i nord. Etter flere år med leting har forskerne nå funnet årsaken til ospeskrantinga.

Les mer »


Trær midt på hogstflata har en viktig funksjon

Du har kanskje lurt på hvorfor det står igjen noen trær etter hogst? Disse har hogstmaskinføreren bevisst valgt å sette igjen fordi de bidrar til å ivareta artsmangfoldet i skogen.

Les mer »

Nygård åpnet tømmerterminalen på Hauerseter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Hauerseter tømmerterminal ved Gardermoen onsdag. – Skal vi redusere klimagassutslippene, er vi helt avhengig av innsatsen fra både privat næringsliv og det offentlige, sa statsråden.

Les mer »

Hva er potensialet for å få tilbake deler av edelløvskogen?

Mens vi er i gang med å telle knekte trær og rasskader etter Gyda, passer det å minne om at 2021–2030 er utpekt som FNs tiår for restaurering av natur.