NordGen Skogs konferanse 2022

 

Nordisk Genressurssenters skogseksjon - NordGen Skog - og samarbeidspartnere inviterer til nordisk skogkonferanse i september 2022.
 

NordGen Skog er et nordisk forum for forskere, praktikere, skogforvaltere og beslutningstakere. Vårt mål er å knytte sammen mennesker og spre kunnskap gjennom konferanser og temadager samt gjennom annet informasjonsarbeid. Våre hovedfag er skogetablering og tilpasning til klimaendringer, plante- og frøproduksjon og foredling, samt forvaltning av skoggenetisk mangfold.
 

NordGen Skog fylte 50 år i 2020. I løpet av de to årene med korona og restriksjoner har vi ventet på å feire med deg personlig. Vi gleder oss til å møte deg på konferansen og inviterer veldig gjerne til utsatt festmiddag på konferansekvelden 27. september.
 

Presentasjoner vil bli holdt på engelsk av foredragsholdere fra hele Norden og andre regioner. Konferansen, med tittelen Scoping our forests for the future , er åpen for et bredt publikum. Registrer din deltakelse senest 15. august 2022.
 

Les mer her om konferanseprogram, påmelding og informasjon om overnatting.

 Siste nytt fra forsiden

Veivedlikeholdskurs i Glåmdalen 29. juni

Et godt vedlikeholdt veinett er avgjørende for å tilgjengeliggjøre arealene, sikre god skogforvaltning og tømmer til industrien hele året. Veieier er ansvarlig for å holde sin vei i brukenes stand.

Mener Elvia må velge eksisterende trasé

Viken Skog og berørte skogeiere i Valdres og Land har sammen gitt et høringsinnspill til Elvias planer for å oppgradere kraftlinjen fra Åbjøra til Gjøvik. – Vi mener eksisterende trasé er det beste alternativet av flere årsaker, sier Olav Bjella i Viken Skog.

Les mer »

ÅRETS TREBYGGERI 2021 – HER ER DE NOMINERTE!

Treteknisk og TreFokus vil, i samarbeid med Byggeindustrien, dele ut prisen Årets trebyggeri 2021 på Byggegallaen under Byggedagene 22. juni. Juryen har nå gått gjennom en rekke prosjekter som er ferdigstilt i 2021, og har plukket ut tre nominerte kandidater til prisen.


Når statssekretæren er tømrer, er forståelsen god

Det var god stemning når Skognæringa Kyst besøkte Klima- og miljødepartementet. Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) er fra Årdal og har jobbet som tømrer og byggeleder i Hedalm Anebyhus. Han var godt informert om utfordringer og muligheter for kystskogbruket.

Sterk støtte til skogbruk i nord

Skognæringa Kyst synes ordføreren og næringssjefen i Hadsel kommune treffer spikeren så til de grader på hodet i sitt innlegg i Nationen 23.05.2022, der de tar til orde for å utnytte skogens muligheter i nærings- og klimasammenheng, og da særlig gjennom bruk av utenlandske treslag som har bevist sin fortreffelighet langs kysten og i Nord-Norge gjennom over 100 år.

Årsmøte – Skogselskapet i Østfold – 7. juni på Singløya

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022