Fagsamling Vei 2022

Viktig melding til alle med engasjement for skogsveier. Hold av 20–21 oktober i høst. Da tar vi turen til Nordland. Nærmere bestemt til Mosjøen for å avholde årets Fagsamling vei.

Tips: Sjekk ut flybilletter (Widerøe flyr til Mosjøen), tog og evt. muligheter for samkjøring. 

https://skogkurs.no/skogsveier/fagsamling-vei-2022-hold-av-datoen/Siste nytt fra forsiden

Den viktige skogen

Skog dekker halve Innlandet og betyr mye for hverdagen vår. «Alle» har et forhold til skog, og svært mange bruker skogen i fritida til friluftsliv og trening.

Les mer »

Grønt industriløft for skog- og trenæringen. Her Moelven Bruk

Grønt industriløft for skog- og trenæringen

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Les mer »

Valg av hogstalder – ny veileder fra Skogkurs

Valg av hogstalder – ny veileder fra Skogkurs

Veilederen «Tidlig hogst – konsekvenser av valg av hogstalder» omhandler de økonomiske følgene det får for skogeier ved valg av skogens alder ved hogst.


Kurs i bruk av Kilden

Kurs i bruk av Kilden

NIBIOs nettkartløsning Kilden inneholder flere ulike kartlag med informasjon om skog og skogressurser. Skogkurs vil avholde et to-timers kurs i bruk av Kilden med fokus på skoginformasjon.

Kantsoner og ungskogpleie var tema på Agderskogbrukets sommersamling

Kantsoner og ungskogpleie var tema på Agderskogbrukets sommersamling

Privat og offentlig skogforvaltning møttes på Skjeggedal i Åmli 16. juni.

Les mer »

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplanen gir føringer for bruk av verneområdet, samt en gjennomgang av aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneverdiene i reservatet.

Les mer »