Nytt studiehefte og nettkurs i Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard ble revidert i 2016 og nå er nytt kurshefte på plass sammen med nettkurset. Den nye skogstandarden viderefører i store trekk innholdet og kravene fra forrige standard, men med en del endringer samt to nye kravpunkter. Totalt består skogstandarden nå av 27 kravpunkter.

Les mer »


EU-kommisjonen på ville veier

Diskusjonen om hvordan skog skal innarbeides i EUs opplegg for oppfølging av Paris-avtalen pågår for fullt i EU. Utgangspunktet er et forslag fra EU-kommisjonen som innebærer en sterk begrensing i landenes muligheter for å øke hogsten innenfor bærekraftige rammer.

Les mer »

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

Les mer »

Nokre få ledige plassar på Islands-tur

Det har vore stor interesse for Sogn og Fjordane Skogselskap sin Islands-tur frå 29. august til 7. september. Turen er nesten fullteikna, men det er enno rom for å sikre seg dei siste plassane.

Les mer »


Så flisene fyker før tømmerhugger-VM

Det norske firemanns landslaget trener så flisene fyker til Stihl Timbersports World Chamiopnship i november. Verdensmesterskapet foregår i Håkons Hall i Lillehammer 3. og 4. november i år.

Les mer »

Vi elskar skog

«Vi elskar skog» sier elevane ved VG2 skogbruk på Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag. Difor vil dei satse på eit arbeid i denne grøne fornybare næringa. Difor går dei VG2 skogbruk på Mære.

Les mer »

Fremskritt på Energigården i Ukraina

I sommer er det to år siden stiftelsen the Energy Farm International Foundation begynte prosessen med å etablere Energigården i Ukraina. Det krever betydelige ressurser å sette i gang et slikt prosjekt, ikke minst må man ha gode samarbeidspartnere. Personalet som driver senteret i Ukraina har jobbet hardt de siste to år og resultatene er tydelige.

Les mer »


Skolekonkurransen 59*Topptur skrives inn i historiebøkene!

59*Topptur 2017 - årets konkurranse for naturbrukselever skrives inn i historiebøkene med terningskast 6.

Les mer »

Mye nedbør nå- Hvordan står det til med skogsbilveiene?

Det har regnet mye i det siste og det er meldt mer nedbør, som kan medføre ødeleggelser på skogsbilveiene. Det er derfor viktig å sjekke inn- og utløp på stikkrenner og at grøfter er åpne og fungerer som de skal.

Les mer »

– Limtre tåler fullstendig brannforløp

En branntest viser at limtrekonstruksjoner kan dimensjoneres til å opprettholde sin bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp. Dette åpner i større grad for å bruke limtre i høye bygg. Det skriver Norske Limtreprodusenters Forening i...

Les mer »


Feil og fakta om biodrivstoff fra skogen

Biodrivstoff har vært heftig debattert etter Stortingets vedtak om opptrapping av omsetningskravet. Dessverre preges debatten av manglende kunnskap. Ikke fordi kunnskapen ikke finnes, men fordi konklusjoner trekkes uten å innhente den først.

Les mer »

Tid for ungskogpleie

Ved ungskogpleie bedres vekstforholdene for de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst.

Les mer »

Siste frist for barmarkstillegget!

31. mai er siste frist for barmarkstillegget. Som andelseier i Viken Skog får du 10 kr. pr. kubikk i tillegg til tømmerpris dersom du skriver avtale innen 31. mai 2017! Gå ikke glipp av tillegget,- kontakt din lokale skogbruksleder.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

-Hvilken skogkategori tilhører du ligningsmessig? (18/05/2017)

Skog og Tre 2017 (17/05/2017)

Skogambassadørar sår tankar om skogplanting (16/05/2017)

Skogsymposium og fløterfestival (16/05/2017)

Trønderne planter klimaskog (16/05/2017)

Faktaark om askeskuddsjuke (15/05/2017)

Leilighetsbygg i «moderne laft» (15/05/2017)

Topptur og konkurranse for naturbrukselever (15/05/2017)

RECO - en suksess i Norge (15/05/2017)

Det stri mot all fornuft (14/05/2017)

Inviterar til fest i Eikefjord (13/05/2017)

Nye skogbruksplaner på Hadeland (11/05/2017)

Konsesjonsloven, kommentar til Stortingshøring i dag (11/05/2017)

Pressemelding Ingen grønn gjennomføringskraft (11/05/2017)

Det blåser opp til trevind (11/05/2017)

NORSKOG er hørt i Revidert Nasjonalbudsjett (11/05/2017)

Gode priser på gran sagtømmer (10/05/2017)

Glommen og Høland entreprenør bygger om Hølvannveien i Hemnes, Akershus (10/05/2017)

En positiv avisartikkel om hogst! (09/05/2017)

Hedmark – det naturlige valget (09/05/2017)

Medlemsinfo 08.05.2017 (09/05/2017)

Populær styreleder enstemmig gjenvalgt. – Igjen (08/05/2017)

Presenterte idear om ny skogindustri på Vestlandet (08/05/2017)

Familieskogbrukets representant i EU hedres (08/05/2017)

Tiltak mot CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde (08/05/2017)

Statskog selger skog- og utmarkseiendommer (08/05/2017)

Eiendomsskatt i landbruket (08/05/2017)

Treteknisk satser nå mer på tre i store byggeprosjekter (05/05/2017)

7,7 millioner til skogeierne i Oppland (05/05/2017)

Statsråd Jon Georg Dale møter Norsk Taubanelag (04/05/2017)