Skal sortere tømmer med røntgen

Moelven Våler AS i Braskereidfoss blir det første sagbruket i Norge med røntgensortering av tømmer. Målet er mindre svinn og optimal utnyttelse av tømmeret.

Les mer »


Naturbruksalliansens innspill til rovviltnemdene

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har ved flere anledninger, bla. i Stortinget 4. april i år forsikret om at han vil følge opp de vedtak Stortinget har fattet om ulveforvaltningen, herunder Stortingets bestandsmål.

Les mer »

Gleder seg til motorsag-VM på hjemmebane

Fem topp motiverte norske deltakere ligger nå i hardtrening for å hevde seg best mulig under motorsag-VM på hjemmebane i Lillehammer 2. – 5. august. De håper mange norske supportere vil komme og gi dem sin støtte under konkurransene.

Les mer »

Magnhild sluttar som fylkesmann i november

Magnhild Meltveit Kleppa sluttar som fylkesmann i november i år, etter fem år i embetet. Ho kom til Fylkesmannen i Rogaland i 2013 etter ei lang karriere i rikspolitikken.

Les mer »


Ny IT-medarbeider

Håkon Nymoen begynte hos oss 1. juni som ny IT medarbeider med tittel Løsningsarkitekt IKT. I Glommen skal han bidra til å løfte oss på IT-siden blant annet innenfor rapporterings- og samhandlingsløsninger.

Les mer »

Skogeigarar vil vite

Skogeigarar i Ørsta og Volda er frustrerte over at skogplantene ikkje overlever. No har leiaren i skogeigarlaget Olav Svein Aambøe i samråd med skogbruksjefen teke initiativ til eit arbeid for å kome til bunns i problematikken.

Les mer »

Oppstartsvarsel for Turtroa og Kildeøyene naturreservater

Som et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog er det oppnådd enighet med grunneierne om vern av to områder i Åmot kommune; Kildeøyene nord for Rena sentrum og Turtroa som ligger ca. 15 km nord for Osensjøen, nær kommunegrensa til Trysil.

Les mer »


Rød furubarvepsangrep i Østfold

Flere av våre medlemmer og ansatte melder ifra om insektangrep på furuskogen i områdene Marker, Aremark, Halden og Rakkestad.

Les mer »

Avkrefter at Norge må ha en nasjonal levedyktig ulvebestand

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) uttaler til avisa Østlendingen i dag at Norge ikke er forpliktet til å ha en nasjonal levedyktig ulvebestand.

Les mer »

Ny versjon av gårdskart på brett og mobil

Nå kan du se gårdskartet fra terrassen. Den nye versjonen av gårdskart fungerer både på nettbrett og mobiltelefon.

Les mer »


Ny logistikkleder i Glommen

Vi har ansatt Morten Minde Myrvold som ny logistikkleder.

Les mer »

MiS-opplæring i rute

Nå er det ett år siden Landbruksdirektoratet lanserte ny, revidert MiS. Med Natur i Norge (NiN) som en del av metodikken, og med ny veileder, er det behov for kompetanseheving. I samarbeid med Skogkurs har Landbruksdirektoratet i løpet av våren arrangert to ulike kurs. I april var det dagskurs for dem som jobber administrativt med MiS. Mot slutten av mai ble et tredagers-kurs rettet spesielt mot feltkartleggere gjennomført.

Les mer »

Sagflis i solnedgang

Se, så vakker fjorden er i aften, kjære. Om bare den fabrikken kunne slutte å bråke!

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Utmark som næring - Seminar, 16.-17. august (14/06/2018)

SB Skog skal drive alt skogareal for Statskog (13/06/2018)

Skogbeskatning som virkemiddel (13/06/2018)

Fagbrevkurs for skogsmaskinførere (13/06/2018)

WWF anker ulvedommen (13/06/2018)

Skogeiersamvirket - bli ved din lest! (13/06/2018)

Standard for et bærekraftig skogbruk (13/06/2018)

«Bonanza i skogen»? (13/06/2018)

Naturtypekartlegging i Oppland 2018 (13/06/2018)

Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019 (13/06/2018)

Skogfond er nøkkelen (13/06/2018)

Vi må snakke med reiselivet (12/06/2018)

Naturbrukselever ga full gass… (12/06/2018)

NYHETSBREV #2 2018 (12/06/2018)

Kartlegging av naturtyper i Aust- og Vest-Agder i 2018 (12/06/2018)

SB Skog vant storanbud hos Statskog (12/06/2018)

Skogbrann som tema (12/06/2018)

Seieren gikk til Södra (12/06/2018)

Rekorddeltakelse på årets skogsymposium (12/06/2018)

Høyt aktivitetsnivå i Trøndelag (11/06/2018)

Samarbeid mellom Viken AT Market og Vestskog (11/06/2018)

Ungskogpleie og skogbrannberedskap på skogdag i Hof-Åsa (11/06/2018)

Lisensfellingskvote for jerv 2018/19 (11/06/2018)

Tynning i fokus på årets Skogsymposium i Osen (11/06/2018)

Årsmøte og fagdag om bruk av massivtre (11/06/2018)

Agder kurser nyere skogeiere (11/06/2018)

Kartlegging av natur i Rogaland 2018 (11/06/2018)

Informasjon om rovvilt og beitesesongen 2018 (11/06/2018)

Kraftig angrep av rød furubarveps i Søndre deler av Østfold. (11/06/2018)

To nye skogbruksledere i Elverum (10/06/2018)