Forbereder opprykk til Arena Pro

I november fikk Arena Skog i Trøndelag beskjed om at de rykker opp i «eliteserien» av norske næringsklynger fra 2020. Onsdag var hele nettverket samlet til konferanse i Stjørdal for å feire og ikke minst for å forberede den videre satsingen.

Les mer »


Stadig flere boligblokker i KL-tre

Sverige er i ferd med å bygge seg opp som en av verdens største produsenter av KL-tre, ofte omtalt som massivtre. - Positivt, mener Kristine Nore i Splitkon.

Les mer »

Klenging av kongler

Denne uka startet Skogfrøverket opp klenging av grankongler i anlegget på Hamar. Vi har 122 tonn med kongler på lager, og klengingen er første del av prosessen med utvinning av frø fra konglene. Vi har en stor jobb foran oss og produksjonen vil foregå hele denne vinteren.

Les mer »

Eidsiva selger seg ut i Moelven

Viken Skog og AT Skog har gått sammen med Felleskjøpet Agri om å kjøpe Eidsivas aksjer i Moelven Industrier. Glommen Mjøsen Skog har forkjøpsrett.

Les mer »


Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri tar kontroll over Moelven

– Eidsiva har solgt 23, 8 prosent av Moelven til nyetablerte Skog AS, som eies av Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri. På den måten vil Glommen Mjøsen Skog miste kontrollen i selskapet. Men Glommen Mjøsen har forkjøpsrett og vil vurdere å bruke den, skriver Glåmdalen i dag.

Les mer »

Fylkeskommunen overtar ansvaret for utviklingsmidlar i landbruket

Fylkesmannen sine utgreiings- og tilretteleggingsmidlar for landbruket blir overført til fylkeskommunen frå og med 1. januar 2020.

Les mer »

Ser på ombruk av treavfall

Tre kan også bli en del av den gode gjenvinningskulturen i Norge. Et samarbeidsprosjekt skal gi mer kunnskap om levetiden til treprodukter.

Les mer »


Landbruksbygg i tre er smartare enn mange trur

I siste jordbruksoppgjer blei avtalepartane samde om å gi ekstra tilskot ved investering i landbruksbygg i tre. I 2020 kan du til få inntil 20 prosent av ordinært innvilga tilskotsbeløp og maksimum 400 000 kr.

Les mer »

Debatt om ny naturtypekartlegging

Gjennom en serie med artikler i magasinet Pan-Harvest settes det et kritisk søkelys på overgangen til bruk av Natur i Norge-systemet (NiN) til kartlegging av natur og spesielt på hvordan dette systemet er brukt av Miljødirektoratet til å lage en metode for kartlegging av naturtyper.

Les mer »

Påskoging som akuttmedisin

Alle ekspertar fortel om ei klimakrise med påfølgjande nye naturkatastrofer på kloden. Mange mennesker vil difor måtte bøte med livet i åra som kjem. FN’s Klimapanel sa i august dette året at ei definert påskoging på kloden innan 2100 kan løyse klimakrisa.

Les mer »


Fornybar biodiesel i landbruket før 2030

Klimakrisa blir mer og mer akutt. I all virksomhet haster det nå med å redusere utslipp av klimagasser og fase ut fossilt drivstoff.

Les mer »

Morten Midtsundstad er ny skogbruksleder i Solør

Vår nye mann i Solør har målt tømmer ved Moelven Våler de siste årene. Nå er han en av dem som skal sørge for tømmer til sagbruket.

Les mer »

NHO sjefen ble imponert på Ringerike

Det jeg har sett på Soknabruket og Eggemoen er en påminnelse om at det er næringslivet som må løse klimautfordringene, og det får vi bare til om vi samarbeider, sa NHO sjef Ole Erik Almlid.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

NORSKOGs høringssvar på forskrift for rente (02/12/2019)

Å endre grunnrenteskatten vil utradere småkraftbransjen (02/12/2019)

NORSKOGs høringssvar på forskrift for rente (02/12/2019)

Vellykket villsvinseminar: Presentasjoner og foredrag (02/12/2019)

Ny storinvestering ved Alvdal Skurlag (02/12/2019)

Mesterkokk, motorsagkunstner og splitter ny John Deere maskin på Tømmer & Marked 2020! (02/12/2019)

Det er mange måter å se skog på (02/12/2019)

Lisensfelling av ulv i region 3 Oppland, region 4 Oslo, Akershus, Østfold og region 5 Hedmark utenfor ulvesonen 2019 - 2020 (29/11/2019)

Studenter hedret med pengepriser (29/11/2019)

Trond Heggen er ny produksjonssjef i Viken Skog (29/11/2019)

Ny hovedbank for Glommen Mjøsen Skog (29/11/2019)

Lisensfelling av ulv starter 1. desember (29/11/2019)

Historisk samarbeid på plass (29/11/2019)

Ny skogkurspod: Gjødsling - skogbrukets mest lønnsomme tiltak (29/11/2019)

Slik bevarer du juletreet lenge (28/11/2019)

Villsvinseminaret: God start på veien mot færrest mulig villsvin (28/11/2019)

Søk om tilskudd til naturforvaltnings-tiltak (28/11/2019)

GRATULERER med stipend-priser (28/11/2019)

Norsk Skogrydding søker skogryddere i hele Norge (28/11/2019)

Stipenddryss til skogfagstudenter (28/11/2019)

Nordområdene i Glommen Mjøsen flettes sammen (28/11/2019)

INNSIKT – Marked nr 2-2019 (28/11/2019)

Veiplanleggere – viktige for skogbruket (28/11/2019)

Tilskot for 2020 naturforvalting, truga artar og naturtypar, framande artar, vilt og fiske samt vassmiljøtiltak m.m. (27/11/2019)

Nasjonalpark i Østmarka – Elvestuen svarer Rørå (27/11/2019)

Har taksert skog et halvt liv (27/11/2019)

Naturtypekartlegging og konsekvenser for skogeiere. – Møte 2. des i Vestfossen (27/11/2019)

Rekordmange påmeldt Skoglekene 2020 (27/11/2019)

Første kurs gjennomført i kostnadskalkulasjon av skogsdrift (27/11/2019)

- Dere er mer relevante enn noen gang (26/11/2019)