WWF med nytt ulvesøksmål mot staten

WWF Verdens naturfond saksøker staten for andre gang på få uker. Årsaken er regjeringens siste vedtak om ulvejakt.

Les mer »


Gode nyheter om de europeiske regnereglene for skog

Forhandlingen mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er nå ferdige, med et positivt resultat for skogen.

Les mer »

Flere sau erstattet som tatt av rovvilt

Fylkesmannen har erstattet 3209 sau som tatt av rovvilt i 2017. Dette er om lag 600 dyr flere enn i fjor, men er samtidig de nest laveste tapene i fylket i perioden 2000-2017.

Les mer »

Skog til nytte og nytelse

Hvor mange bruker skogen og naturen i Norge? Løping, skitur, naturopplevelser, bær- og sopp-plukking, er bare noen få eksempler på hvordan vi nyter vår fantastiske skog hver dag. Men hvor mange av oss vet hvilken ressurs skogen er? Ikke bare for trivsel og friluftsliv, men for hele vårt samfunn. Ikke minst fra et miljømessig perspektiv.

Les mer »


Flere barkbiller i Trøndelag og Oppland

Bestanden av barkbiller har økt i Nord-Trøndelag og Oppland i 2017, mens det har vært en liten nedgang i de fleste fylkene på grunn av vått og kjølig vær, melder Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Les mer »

Skogserien: Gjer det lønnsamt å hogge skog

Når gode råd er dyre, spør ein skogbrukssjef! I ein serie artiklar frå Bondevennen skriv personar som jobber med skog i Rogaland om lønnsemd og gode tiltak i skogen. Første artikkel handlar om kva som er rett tidspunkt for hogst, og kor du bør søke råd.

Les mer »

Duften av furu til de unge

IKEA vender tilbake til røttene når de skaper nye møbler til unge, urbane mennesker. Oppskriften er miljøriktig skogsdrift kombinert med naturmaterialer som dufter. Nå skal alle sanser stimuleres, og sentralt står saktevoksende, svensk furu.

Les mer »


Garanterer svar innen 24 timer

Glommen bedrer sin kundeservice og innfører responsgaranti.

Les mer »

Vellykket kurs for skogsvei-entreprenører i Buskerud

16. og 17. november gjennomførte Skogkurs en fagsamling/kurs for veientreprenører som bygger skogsbilveier i Buskerud. Samlingen ble gjennomført på Lampeland i Flesberg kommune.

Les mer »

Flere politiske barrierer for bioøkonomien

Samarbeid på tvers av sektorer er utpekt som en forutsetning for å lykkes i bioøkonomien. I praksis er det til nå ikke gjort nok for å oppnå denne målsetninga.

Les mer »


Her er dine nye husdyr

Nordmenn er glad i å fyre i peisen. Men når veden kommer inn følger det med en rekke ulike småkryp. De aller fleste er ufarlige, men noen arter bør du være oppmerksom på.

Les mer »

Norske Skogs fabrikker skal ha 100 mulige kjøpere

Analytikere har spådd at lav prising kan gi stor rift om Norske Skog-fabrikkene.

Les mer »

Endelig kan Øystein ut og hogge

Hver vinter hogger Øystein Grønnerød (68) i egen skog. – Det er nydelig å være ute. Skogen min er ikke stor, men jeg får mye ut av den, sier skogeieren, som i fjor leverte rundt 100 kubikk tømmer til AT Skog.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Oppstartsvarsel for Rogberget naturreservat (11/12/2017)

Viken Skogs nye Servicesenter fra åtte til åtte (11/12/2017)

Aktuelle fylkesvise fagmøter med Viken Skog (11/12/2017)

Sikkerhet ved vindfallhogst (11/12/2017)

Riktig skjøtsel gir sterkere skog og færre strømbrudd (11/12/2017)

Styrker vår nordligste region med to nye skogbruksledere (11/12/2017)

Ekstra innbetaling til skogfond (11/12/2017)

Bygg21 - Trefokus, Lansering av Treveileder (08/12/2017)

Tømmerstokken gir halve inntekta på gården (08/12/2017)

Fredet i Norge, skytes i Sverige (08/12/2017)

Tomtefeste, en viktig frist løper snart ut (08/12/2017)

Vil du bygge i tre? Her er alt på ett sted. (07/12/2017)

Skogfond; - du tror det ikke før du får se det! (07/12/2017)

Søker kandidater til "Årets trebyggeri 2017" (07/12/2017)

Fullt hus på julemøte i Marker skogeierlag (06/12/2017)

Skogselskapet i Østfold søker ny medarbeider (06/12/2017)

På hjul med Viken Skog (06/12/2017)

På jobb for et bærekraftig skogbruk (06/12/2017)

Hvilken innsats gjør skogen din for et bedre klima? (06/12/2017)

På jobb for et bærekraftig skogbruk (06/12/2017)

Forslag til utvidelse av Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal (06/12/2017)

Snart for sent å kreve ny festeavgift (05/12/2017)

Startet produksjon av voksede planter (05/12/2017)

30 000 hjortedyr er hittil testet for skrantesjuke (05/12/2017)

Grenseløst skogbruk i et endret klima (05/12/2017)

Jakter fortsatt alternativer til konkurs (05/12/2017)

Åpning av vokseanlegget ble en svært vellykket fest for skogen, men ikke gransnutebillen! (04/12/2017)

Likegyldige helt til det plutselig angår oss – også når det gjelder skogbruk. (04/12/2017)

Beltegående skogsmaskin testet i Norge (04/12/2017)

Skogeiere jubler for rekordtall (04/12/2017)