Oppdatert kunnskap om arealressursane

I desse dagar blir det lagt fram Arealbarometer frå NIBIO som viser status for jord- og skogbruksareal i kvart fylke.

Les mer »


NORSKOGs innspill til rovviltnemndene i region 4 og 5 vedr. lisensfelling av ulv i 2017/18

NORSKOG synes det er oppsiktsvekkende at forslaget fra sekretariatet helt ignorerer stortingets intensjon, nemlig å legge distriktspolitiske hensyn til grunn for felling av ulv innenfor sonen.

Les mer »

VM i tømmerfløting for tredje gang

Forrige fredag dro Glommen i gang årets Fløterfestival med et «Skogsymposium» på Osvang i Osen. Etterpå var det kampen om å bli verdens beste tømmerfløtere som gjaldt.

Les mer »

Stor genetisk variasjon hos eik

Ved planting av eik, er det ikke likegyldig hvor nøttene er høstet. Eik har stor genetisk variasjon for viktige egenskaper. NIBIO har testet variasjonen i eik fra Borre i nord til Mandal i sør.

Les mer »


Finale i Skoglekene 2017

Hundre skoler over hele landet har deltatt i det som er de første, nasjonale Skoglekene. Onsdag 14. juni ble det avholdt finale på Norsk Skogmuseum.

Les mer »

Mer skånsomt skogbruk

Klimaendringer gir våtere skogbunn og større fare for kjøreskader etter hogst. Hva kan gjøres for et mer skånsomt skogbruk? Skogforskning og skognæring inviterer til skogdag og demonstrasjon av prototype på beltegående skogsmaskin.

Les mer »

I beitedyras klauvspor

Beitedyr i utmarka vandrer over store avstander og sprer plantemateriale og frø fra ett område til et annet. Dette har fanget forskernes nysgjerrighet. Hanne Sickel, Ellen Svalheim og flere av forskerne i NIBIO har fulgt beitedyra for å se hva de spiser, og hvordan beitinga påvirker det biologiske mangfoldet i utmarka.

Les mer »


Får 300.000 kroner for å se på ved

Innovasjon Norge gir 300.000 kroner i støtte til Moelven Profil i Grue. Pengene skal gå til utvikling av ny røntgenteknologi som skal gi bedre holdbarhet og mer stabile leveranser av råstoff.

Les mer »

FOTOKONKURRANSE - BLI MED PÅ ÅRETS BLINKSKUDD!

Kvinner i Skogbruket er på jakt etter flere bilder til hjemmesiden, Facebook og andre anledninger, og arrangerer derfor fotokonkurranse i samarbeid med Felleskjøpet Rogaland Agder!

Les mer »

– Skoggjødsling er et av de mest lønnsomme tiltakene skogeier iverksetter

Bondebladet var på plass da Glommen arrangerte fagdag med gjødsling som tema i Spydeberg forrige uke. Gjødslingen ble utført «live» på 580 dekar skog tilhørende Øystein Mørk på gården Mørk Nordre.

Les mer »


Viktige endringar i konsesjonslova, odelslova og jordlova

Onsdag 21. juni blei lovendringar i konsesjonslova sanksjonert av Kongen i Statsråd. Endringane i reglane om priskontroll ved erverv av reine skogeigedomar trer i kraft 1. juli i år. Endringane i heving av arealgrensene for konsesjonsplikt, buplikt og odlingsjord, endringer i konsesjonsplikta ved erverv av ubebygde tomter og endring i reglane om driveplikt trer i kraft 1. september.

Les mer »

Nytt naturreservat i Storås og Spirås

Kongen i statsråd har i dag vernet 19 skogområder i Norge og Storås og Spirås naturreservat i Sandefjord kommune er et av disse.

Les mer »

Ti naturreservater vernet i Hedmark

Kongen i statsråd har i dag (onsdag 21. juni) vernet 19 skogområder. Av disse var det i Hedmark åtte nye og to utvidede naturreservater.

Les mer »



Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Handlekraftig Statsråd (21/06/2017)

Miljøbyråkrater på repeat (21/06/2017)

Naturtypekartlegging i Oppland 2017 (21/06/2017)

Viktig å følge sertifiseringskravene (20/06/2017)

Nedlatende behandling av folk i en utkant (20/06/2017)

Endringene i konsesjonsloven vedtatt (20/06/2017)

Årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag (19/06/2017)

Entusiasme for klimaplanting i Tosdalen (19/06/2017)

Innholdsrik tur til Elmia Wood (19/06/2017)

Pilotkommunar og fylke summerer opp planteåret 2017 (16/06/2017)

Positiv klimamelding om skog (16/06/2017)

Nøkterne rypejegere - en utfordring for de som driver jaktutleie (16/06/2017)

Fullt trøkk på entreprenør-samlingene (16/06/2017)

Aktørene i Arena Skog er offensive på forskningssida (16/06/2017)

Forskrift om opprettelse av soner i forbindelse med påvisning av skrantesjuke (CWD) er fastsatt (16/06/2017)

Utvidet og endret skadefellingstillatelse (16/06/2017)

Viken Skog øker prisene på sagtømmer gran (16/06/2017)

Verdens største skogmesse viste en komplett bransje (15/06/2017)

Gjentar suksessen med «skogsymposium» (14/06/2017)

Sporløst - prisbelønt film om skånsom skogsdrift (14/06/2017)

Rypa er ingen uendelig ressurs (14/06/2017)

Skogselskapets Ærespris 2017 (14/06/2017)

Endringer i konsesjonsloven vedtatt (14/06/2017)

Norsk regionalpolitikk inspirerer (14/06/2017)

Hunder som lukter døden (14/06/2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven vedtatt i Stortinget (14/06/2017)

Nitrogen, luftakrobatikk og skog i vekst (14/06/2017)

Viktig steg for aktivt skogbruk! (14/06/2017)

Invitasjon til fagdag; Trøndersk skogplanteproduksjon inn i ei ny tid (13/06/2017)

Høring av verneplan for utvidelse av Presteseter naturreservat i Hof og Sande kommuner (13/06/2017)