Åpen dag: Den nye trealderen – hvofor bygge mer i tre?

Kom og få omvisning og kjenn lukten av det nye trebygget Nordre Ål skole. Åpen for alle.

Les mer »


Dokumentert langtidseffekt av markberedning - 30 år etter planting

På 80-tallet etablerte Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) 13 forsøksområder for å undersøke langtidseffekten av markberedning. Resultatet er revolusjonerende. Markberedning gir svært gode effekter i minst 30 år etter planting.

Les mer »

Nofence i utmarka – en vellykket utprøving av ny teknologi på storfe og sau

Nofence-teknologien med digital inngjerding har vært prøvd ut i Nord-Østerdalen i sommer. Dette har fungert meget godt både på storfe og sau.

Les mer »

-Mye oppmerksomhet, -men artig!

Viken Skogs lærling Mari Gladhaug (19) har fått mye oppmerksomhet i sommer etter at det ble kjent på forsommeren at hun nå tar fatt på et spesielt lærlingeløp som en av de aller første i landet for å bli skogbruksleder.

Les mer »


Moelven kan kutte klimaavtrykket sitt med 10 prosent

Moelven viser til at tømmertransporten er en av de store driverne til CO2-utslipp i konsernet. Målet er å kutte klimaavtrykket fra transporten med 10 prosent innen utløpet av 2022.

Les mer »

Siste runde med gratis nettkurs for entreprenører og maskinførere

Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august.

Les mer »

Naturlostur Gysland 19/8 kl.17.30

Arr: Skogselskapet i Agder og AT-skog

Les mer »


Invitasjon til samling for veiplanleggere 13. og 14. oktober

Tradisjon tro så avholder vi en samling for veiplanleggere før årets Fagsamling vei. Vi er optimistiske med tanke på gjennomføring av Fagsamling vei og håper at Korona-viruset ikke vil hindre videre arrangementer i 2020.

Les mer »

Skoleskogdag i Oppland skoleåret 20/21

Vi rigger oss klare til nye Skoleskogdager. For skolen er opplegget gratis. Dere kan selv ha en skoleskogdag, eller få besøk av oss.

Les mer »

Fagsamling vei 2020 i Innlandet – Nå er påmeldingen åpnet

Den årlige «Fagsamling vei» er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging, bygging og organisering av skogbrukets infrastruktur. Skogkurs arrangerer samlingen med støtte fra Mat og Landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet.

Les mer »


Enda bedre utsikt fra Pinnikhaugen

Utsiktshogsten på Pinnikhaugen i Lillehammer er i full gang, forteller skogbruksleder Egil Malme i Glommen Mjøsen Skog. Han leder tømmerdrifta i det populære turområdet, mens skogsentreprenør Ole Bertil Reistad sørger får å få jobben gjort i et til dels utfordrende og bratt terreng.

Les mer »

Produksjonsstans ved Norske Skog i Skogn

Norske Skog Skogn må tilpasse produksjonen etter markedet og stanser fabrikken i snaut to uker.

Les mer »

Bygg med grønt karbon

Moderne trebyggeri i Norge utvikler seg mot både større næringsbygg og spennende offentlige bygg. Nå nås en ny milepæl med bruk av tre i den nye Mjøsbrua. Det er bra for klimaet.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

- Anbefaler de som skal overta eller nylig har overtatt skog å delta på Viken Skogeierskole (06/08/2020)

Norske mikrohus får nasjonal byggepris (01/08/2020)

Ei logistikkmessig god løysing (31/07/2020)

Almesjuken slår til - kva gjer vi? (31/07/2020)

Faun Naturforvaltning søker daglig leder (30/07/2020)

Film om klassifisering av skogsmarkas bæreevne (29/07/2020)

Du kan jakte på Statskogs grunn (22/07/2020)

Skorge misforstår (20/07/2020)

Finn din fiskeperle hos Statskog (17/07/2020)

To flotte skogdager for innvandrerkvinner gjennomført i Hedmark (16/07/2020)

Kommer til årets temakonferanse i Nes på Romerike (16/07/2020)

Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard kjøper RingAlm AS (15/07/2020)

Røsaker naturreservat i Skien (14/07/2020)

Blir det felles skog- og viltforvaltning i Sør-Rogaland? (14/07/2020)

Hvordan sikrer vi framtidig skogbruk? (13/07/2020)

Biokull til gjødsling og karbonfangst i skog (13/07/2020)

Barkbiller? Status og hva du kan gjøre (13/07/2020)

Ukesbrev rovvilt 6.7. til 12.7. (13/07/2020)

Tilrådning om vern av to skogområder i Agder (10/07/2020)

Jaktlederkurs før høsten? (09/07/2020)

Viken Skog søker biolog (08/07/2020)

Dette kan vi ikke godta! (08/07/2020)

Fagsamlinger for kommunale viltforvaltere (07/07/2020)

Kan gransnutebillene stoppes med silisium? (06/07/2020)

Bistått skogeierne i frivillig vern av fire nye områder (06/07/2020)

Covid-19, Teams og tiltakspakker (03/07/2020)

Hogststans i skogen- en annerledes sommer (03/07/2020)

Skognæringa Kyst i Rogaland (03/07/2020)

Tømmermarkedet – positiv utvikling, men ubalanse mellom sagtømmer og massevirke (03/07/2020)

Viken Skogeierskole "spesial" på Tufte gård i Vestfold (03/07/2020)