Aktivt Skogbruk frisker opp sin kunnskap i Norsk PEFC Skogstandard

Over 30 av våre instruktører i Aktivt Skogbruk vil de tre nærmeste ukene bli oppdatert på Norsk PEFC skogstandard. Målet med kurset er å gjøre instruktører som er autorisert til å holde kurs i foryngelse, ungskogpleie og hogst, trygge på hensyn og vurderinger som må tasi praktisk arbeid i skogen. Denne kunnskapen flettes naturlig inn i hvert enkelt AS-kurs, der det hører hjemme.

Les mer »


Utviklingsfondet for skogbruket

Fristen for å sende inn prosjektskisser til Utviklingsfondet er torsdag 21. september 2017. Søknadene sendes til Jørn Lileng (jorn.lileng@landbruksdirektoratet.no) hos Landbruksdirektoratet.

Les mer »

Husqvarna lanserer neste generasjon motorsager

For få dager siden arrangerte Husqvarna verdenspremiere på sine to nye motorsager i proffsegmentet. Husqvarna 572XP og Husqvarna 656 kan fort bli legendariske sager. Premieren var i Sveits, og sagene kommer for salg i Norge i begynnelsen av 2018.

Les mer »

Ser lyst på fremtiden for Norske Skog Skogn

De gode resultatene Norske Skog Skogn har hatt de siste årene, gjør at fabrikksjef, tillitsvalgt og ordføreren på Levanger har tro på fabrikkens overlevelse.

Les mer »


Skrudde i gang ny massivtrefabrikk

Nordisk Massivtre åpnet formelt sin nye fabrikk på Kongsvinger i går, med over 100 treinteresserte til stede. Kongsvingers ordfører Sjur Strand (Ap) fikk æren av å skru i gang den nye fabrikken, som har mål om å kunne produsere opptil 20.000 kubikkmeter massivtre i året.

Les mer »

Vedlikehaldskontroll av skogsbilvegar

Fylkesmannen gjennomfører vedlikehaldskontroll av skogsbilvegar som har mottatt statstilskot. I alt 7 skogsbilvegar er plukka ut for kontroll i haust fordelt rundt om i fylket.

Les mer »

Fagdag om rydding av beiter

Hvordan rydde og vedlikeholde områder i utmarka slik at vi får gode beiter?

Les mer »


Turistane vil til bygda

Både norske og utanlandske turistar oppsøkjer norsk natur og lokal mat, og det er tydeleg at bygdeturismen veks. Fleire aktørar i det landbruksbaserte reiselivet melder om auka omsetnad og fleire gjestar så langt i sommar.

Les mer »

Vedum samler superlag mot ulv

Trygve Slagsvold Vedum varslet i forrige uke en offentlig utredning av ulvepolitikken i Norge. Og han ønsker seg Gunnar A. Gundersen i utvalget.

Les mer »

Jonas Gahr Støres Nei til salg av Norge

"I Norge er det en viktig verdi at vi eier naturressurser sammen", skriver Jonas Gahr Støre i en gjestekommentar i Nationen 14.august. Han mener det er galt å selge «store deler av Norge» og han hevder at salg av skogsområder dessuten vil føre til at færre får tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Les mer »


Endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Les mer »

Utviklingsmuligheter for Norske Skog

Phillip André Reme ser muligheter for en lang rekke produkter der trær er råstoff.

Les mer »

Dødelig skogssykdom sprer seg langs norske elver

Mange arter i den sopplignende organismeslekten Phytophtora har kommet til Norge med importerte planter. De har allerede tatt livet av et stort antall trær langs norske elver - fra Glomma til Nidelva, og forskere frykter at dette bare er begynnelsen.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Ny frist for Norske Skog (22/08/2017)

- Skog og trenæringen er en viktig del av løsningen! (21/08/2017)

Stor enighet om skognæringspolitikken (21/08/2017)

Ny adm dir i Mjøsen Skog (21/08/2017)

Fagsamling vei 2017 - i Molde (21/08/2017)

Skogen helt avgjørende for å nå klimamålene (21/08/2017)

Tretoppene (21/08/2017)

Løyve til skadefelling av ein jerv i Hjelmeland, Sauda, Suldal og Forsand (21/08/2017)

Jonas Gahr-Støre åpnet Energigårdens nye biodrivstoffstasjon (21/08/2017)

72 studenter ønsker å ta skogfaglig bachelor-utdanning (18/08/2017)

Treffsikker ungdom (18/08/2017)

Ei heilt avgjerande satsing (18/08/2017)

Glommen er vertskap for Elgfestivalens skogdag fredag 1. september (18/08/2017)

Hva mener stortingspartiene om skog? (17/08/2017)

Kjemper mot prydplante på rømmen (17/08/2017)

Populære hytter til utleie i hele Norge (17/08/2017)

Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella (17/08/2017)

Norske Skog-aksjene steg 90 prosent i verdi (17/08/2017)

Skogfrøverkets årsmelding (17/08/2017)

-Sommerprosjektet er gull verdt (16/08/2017)

STOR AKTIVITET PÅ DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGENE (16/08/2017)

Forbud mot å legge ut fôr og saltslikkesteiner til ville hjortedyr (16/08/2017)

Miljøminister Helgesen åpner Vikerfjell naturreservat (15/08/2017)

Norges største næringsbygg i massivtre (15/08/2017)

Steinkjers «Hjertebarn» bygges i massivtre (15/08/2017)

Her er NIBIOs nye forskningsdirektør (15/08/2017)

Norske skog trenger tømmer! (15/08/2017)

Filmen «Spårlös» – nå også under norske forhold! (15/08/2017)

Plast ut - tre inn (14/08/2017)

Juletrekurs med fokus på økonomi og administrasjon (14/08/2017)