Vellykket skogdag og årsmøte i Ås

4. juni arrangerte Skogselskapet i Oslo og Akershus skogdag og foredrag i forbindelse med årsmøtet i Ås. Med over 40 deltagere var det tydelig at temaene fenget, og det dukket opp både nye og gamle medlemmer, skogeiere, skogbruksledere, kommuneansatte, professorer med flere.

Les mer »


Fag fenger skogfolket

– Vi må foredle mer i Innlandet. Skogbruket står sterkt og vi har store muligheter til å øke foredlingen av trebaserte næringer, men vi må handle raskt og posisjonere oss, sa fylkesmann Knut Storberget i Hedmark, da han åpnet Skogsymposiet.

Les mer »

Utgreiing av forbod mot bruk av utanlandske treslag til skogproduksjon

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet meiner det ikkje er nødvendig å forby bruk av utenlandske treslag til skogproduksjon. Omsynet til biologisk mangfald blir balansert gjennom streng regulering av planting.

Les mer »

Ny hovudplan for skogbruksplanlegging

Ny hovudplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringar i Rogaland skal trekke opp hovudlinene for skogbruksplanlegginga i fylket dei neste 10 åra. Planen er utarbeida i samarbeid med skogeigarane sine organisasjonar og kommunane, og er eit viktig grunnlag for prioritering av tilskotsmidlar.

Les mer »


Skogselskapene i Telemark og Buskerud gifter seg

Årsmøtene i Skogselskapet i Buskerud og Telemark Skogselskap har vedtatt å slå sammen de to fylkesskogselskapene. Målet er å få et mer synlig skogselskap der mer tid brukes ute blant publikum og medlemmer i begge fylkene.

Les mer »

Innlandet må utvikle grønn næring fra skogen

- Vi må foredle mer i Innlandet. Skogbruket står sterkt og vi har store muligheter til å øke foredlingen av trebaserte næringer, men vi må handle raskt og posisjonere oss, sa fylkesmann Knut Storberget i Hedmark, da han åpnet Skogsymposium på Elverum i dag.

Les mer »

Mer miljøvennlige brygger og badeplasser

Tre er et miljøvennlig materiale med mange bruksområder. I samarbeid med NIBIO skal Moss Havn og Moss kommune teste ulike trebehandlinger i både badebrygger og kaianlegg. Målet er å finne den rette behandlingen for trevirke som kan motstå nedbrytning i saltvann.

Les mer »


Skogbruket i tall 2018

Rapportene 1/19 "Hedmarksskogbruket i tall 2018" og 2/19 "Skogbruket i Oppland 2018" inneholder viktig statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfondregnskapet.

Les mer »

SSB: Færre ulver og flere bjørner skutt

I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19, viser SSB. – Nå er svært viktig at vi kommer oss ned på det bestandsmålet Stortinget har satt. Fremdeles er vi langt over, kommenterer Arne Rørå.

Les mer »

Gjødsling av skog som klimatiltak - 40 prosent tilskudd i 2019

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år.

Les mer »


Vestre tenker tre – norsk tredesign «erobrer» verden

Norske Vestre designer og produserer tremøbler av vår furu som høster stor anerkjennelse. Blant annet kan du «chille» på Vestrebenker på Time Square i New York. Heia norsk bærekraftig tre!

Les mer »

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019

Det blir en enklere og bedre tilskuddsordning med 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.Tilskudd ved nyplanting videreføres.

Les mer »

Ny norm for plantetelling

På Vårsamlingen 4.4.2019 ble en ny, felles normen for skogbruket i Innlandet presentert: Metode for beregning av plantetetthet ved kontroll av foryngelsesfelt.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Uggen gjeninnstilt som styreleder (14/06/2019)

Skogplanting på markberedt felt (13/06/2019)

Mer kapasitet innen treforedling (12/06/2019)

Følger med på barkbillestatus i skogen (12/06/2019)

Redusert avvirkningstempo mot ferien (12/06/2019)

Tømmertoget blir elektrisk (12/06/2019)

Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland (12/06/2019)

-Får ikke de beste hodene om man leter kun blant 50% av befolkningen. (11/06/2019)

Fortsatt trøkk på tømmerkaier (11/06/2019)

Nye brannveiledere (11/06/2019)

Vinnere av Skoglekene! (11/06/2019)

Jubeldag i Glommen (11/06/2019)

Nye hensyn til hekkende fugler (11/06/2019)

Regjeringens klimaforslag til EU gir rom nok for skognæringen (10/06/2019)

Kystskogbruket møtte Olaug Bollestad (10/06/2019)

Nasjonalpark i Østmarka? – Mange løse tråder (09/06/2019)

Miljødirektoratet har gjort kloke vurderinger (09/06/2019)

Overveldende flertall for fusjon i Glommen (08/06/2019)

Vedlikehold og ettersyn av skogsbilveier (07/06/2019)

Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark (07/06/2019)

Import av tømmer- og trevarer bryter norsk lov (07/06/2019)

Blir du svar skyldig om miljøinformasjon? (07/06/2019)

Kan planer etter plan- og bygningsloven regulere igangværende bruk? (06/06/2019)

Ny veileder om skogfond (06/06/2019)

Fagdag for funksjonærene (06/06/2019)

Svar på skriftlig spørsmål om hvordan skrantesjuka skal behandles i Norge (05/06/2019)

Hjort, skog og gras (05/06/2019)

Den intense kampen mot skrantesjuke (05/06/2019)

Fikk besøk av sør-koreanske skogforvaltere (05/06/2019)

Muligheter innenfor fossilfritt drivstoff (04/06/2019)