Stor skogkulturaktivitet gir større skogproduksjon

Skogkurs har i samarbeid med skognæringen i Innlandet utviklet en egen standard for ungskogpleie og en norm for grøfting. Tanken bak dette arbeidet har vært å øke omfanget og sikre kvaliteten på utført arbeid. Resultatene for 2019 viser en økt ungskogpleieaktiviteten med nærmere 20% og en grøfteaktivitet med over 20%!

Les mer »


Innovasjon Norge og Skogkurs arrangerer workshop: Jakt og jaktopplevelser som næring

Workshopen finner sted på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri 18. - 19. mars 2020.

Les mer »

Fakkeltog mot regjeringens rovviltpolitikk Bjørkelangen 22. januar

Rovviltnemdene i ulvesonen vedtok tidligere i høst å felle tre ulveflokker i revirene Mangen, Rømskog og Letjenna. Nå har Solberg-regjeringen overprøvd rovviltnemdene for tredje år på rad. Denne gangen kom vedtaket som stanser felling i Mangenreviret og Rømskogreviret kun få timer før jakten skulle starte.

Les mer »

Gratis time med advokat

Glommen Mjøsen Skog tilbyr alle sine andelseiere én time gratis juridisk hjelp.

Les mer »


Ny skogbruksleder i Sør-Hedmarken

André Bråtesveen er nytilsatt som skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog. Hans område blir Hamar, Vang og Løten.

Les mer »

Stor kursaktivitet innen jakt og utmarksnæring i 2020

Hittil i år er det satt opp 23 kurs innen jakt og utmarksnæring fordelt over hele landet. Først ut er Feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Eigersund den 25. januar.

Les mer »

Inspirasjonskveld

Vi inviterer til to regionale informasjonsmøter/Inspirasjonskvelder for medlemmer eller kommende medlemmer i valgkomiteene i skogeierlagene.

Les mer »


Fylkesnytt fra Innlandet 1/2020

Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor aktivitet i Innlandsskogbruket viktig for et grønt skifte.

Les mer »

Når nok er nok

Det blir ingen jakt på ulvene i Mangen- og Rømskog-flokkene i Aurskog. Kun 12 timer før jakten skulle igangsettes, satte Klima- og miljødepartementet foten ned for lisensjakten. -Nå er det nok! Vi føler oss lurt og trakassert, og mister troen på demokratiske vedtak og kjenner på følelsen av å leve i et ulvereservat, sier Viken Skogs andelseiere i Østre Romerike skogeierlag, Jon Syver Sundby, Morten Haugerud og Lars Henrik Sundby.

Les mer »

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2019

Fylkesmannen i Innlandet har mottatt 334 søknader om rovvilterstatning (64 søknader færre enn 2018) innen søknadsfristen 1. november 2019.

Les mer »


Stor aktivitet i Innlandsskogbruket viktig for et grønt skifte

Vi legger bak oss et år som Oppland og Hedmark og går samlet inn i det nye året som Innlandet. Innlandet har blitt landets største skogfylke, med 30 prosent av landets produktive skogareal og 40 prosent av avvirket volum til industrielt bruk.

Les mer »

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog for 2020

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Les mer »

Viktig med robust og langsiktig eierstruktur i Moelven

Moelven Industrier ASA er et industrilokomotiv som trenger solide og aktive eiere. Viken Skog vil bidra til å få etablert en eierstruktur til beste for Moelven.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Har aldri betalt mer formuesskatt enn nå (14/01/2020)

Nye Kilden viser 3D og tar imot GPS-data (14/01/2020)

Venstres udemokratiske sinnelag (14/01/2020)

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler (14/01/2020)

Nå kan du bli skogbruksleder på Ringerike (14/01/2020)

Ny Business Controller på plass (14/01/2020)

Færrest mulig villsvin på minst mulig areal (14/01/2020)

Hva avgjør om skogeierne hogger? (14/01/2020)

Nye GIS-kurs i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (14/01/2020)

SKOGEN - ARENA FOR LIKESTILLING OG DEMOKRATI (11/01/2020)

Nye EU-krav kostbart for skogsmaskinbransjen (10/01/2020)

Klimafotavtrykket vårt vises i været på kloden hver eneste dag (10/01/2020)

Tre kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring på skogsmaskin (10/01/2020)

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer (10/01/2020)

17 millioner kroner til næringsutviklingsarbeidet i Innlandet (10/01/2020)

Vedproduksjon til nye høyder (09/01/2020)

Offensivt eierskap – avgjørende for Moelven (09/01/2020)

Forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn (09/01/2020)

Fjordtømmer vant stor kontrakt på Sunnmøre (09/01/2020)

Husk brøyting når snøen kommer! (08/01/2020)

Ny global avtale om natur på gang (08/01/2020)

Ta steget inn i 2020 sammen med oss! (08/01/2020)

Mindre skogskader enn fryktet (08/01/2020)

Andelseiermøter i skogeierområdene i mars – Møt opp! (08/01/2020)

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2020 (08/01/2020)

Sivilombudsmannen: Verna skog kan ikke regnes som produktiv skog (08/01/2020)

Vi fyller Bamsrudlåven på Mysen for femte gang (06/01/2020)

Ny, avansert modell for bestandsestimater av skandinaviske rovdyr (06/01/2020)

Lisensfelling av ulv i Innlandet (06/01/2020)

RECO-kurs flyttes fra Bygland til Kongsberg (06/01/2020)