Still spørsmål vedrørende skog!

Søk etter svar

Søk etter tidligere spurte spørsmål i vårt arkiv

Ditt spørsmål

Fyll ut spørsmålet ditt i feltene under og vi sørger for at en godt kvalifisert person gir deg et raskt svar på e-post.

Vi forbeholder oss retten til å legge ut ditt spørsmål og svar på dette nettstedet.

Siste 3 spørsmål

Dato: 16/06/2016

Fra: Magne

Leasing eller privat?

Se svar »


Dato: 26/05/2016

Fra: Lilly

Hvem skal hugge granskogen min

Se svar »


Dato: 13/05/2016

Fra: Tor

Kostnad ved hogst

Se svar »