Nyttig å vite om trelastpriser

Utviklingen av trelastprisene har fått mye oppmerksom den siste tiden. Her gir vi noen oppklaringer.

Les mer »


Kvitkrull blir til gull for skogeierne

Folk fra hele verden ønsker farget kvitkrull fra Østerdalen. Moseprodukter har blitt stor business.

Les mer »

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Les mer »

Skogdag for skogoppsynslaget: Stor interesse for markberedning og alternativ foryngelse av furu

Skogoppsynslaget i Buskerud, ansatte ved skogavdelingen hos statsforvalteren i Oslo og Akershus og representanter fra Skogselskapet inviterte seg i forrige uke til Glommen Mjøsen Skog for å høste erfaringer fra ulike markberedningsteknikker.

Les mer »


Geita bryter barrierer med usynlige grenser

Ei mental bjelle ringer når geita hører pipelyden. Derfor holder den seg innenfor den usynlige grensa for beiteområdet og unngår å få støt fra klaven den har rundt halsen.

Les mer »

Rett fra skogen til laftehallen

da og Emil Flatlien hogger litt skog hvert år. Det beste sagtømmeret skal ikke lange veien, bare ned til den nye hallen der Emil lafter hytter

Les mer »

Vellykket nettverkssamling for lærere på Vg2 Skog

Les mer »


Ny rapport från NordGen Skog sammanställer statistik över plantor och frön i det nordiska skogsbruket

Statistik är ett viktigt verktyg för att förstå utvecklingen inom skogsbruket. Nyligen publicerades rapporten ” Statistics: Forest Seeds and Plants in the Nordic Region” av NordGen Skog.

Les mer »

Furuplantingen opp 50 prosent

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå økte antall furuplanter levert fra norske planteskoler med nesten 50 prosent fra 2019 til 2020. Glommen Mjøsen Skog står for rundt 90 prosent av all furuplanting i Norge.

Les mer »

Vi kan ikke verne oss ut av klimakrisa

Skal vi lykkes med det grønne skiftet i Norge, er vi helt avhengig av å bruke fornybare ressurser.

Les mer »


Meld deg på SKOGFORUM på Honne

Les programmet for SKOGFORUM på Honne, og meld deg på.

Les mer »

Geithamsen sprer seg i Norge

Norges største veps er på full fart tilbake etter å ha vært borte i nesten 100 år. NIBIO ønsker å kartlegge geithamsens videre spredning, men det finnes også forvekslingsarter der ute.

Les mer »

Webinar: Helse og bestandsovervåkning av villsvin i Norge

Torsdag 28. oktober er det duket for villsvin-webinar ved Villsvinprosjektet.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Prisrekord på landbrukseiendommer (19/10/2021)

Økende fellingstall for villsvin (19/10/2021)

Frivillig vern av skog - Verneplan for tre områder (18/10/2021)

Stor stas med Olaf Tufte på Skogeierskolen (18/10/2021)

Stolthet og trivsel i høyhus av tre (15/10/2021)

Naturtypekartlegging i 2022 (14/10/2021)

Regjeringserklæringen gir muligheter for treindustrien (14/10/2021)

Hurdalplattformen – Sterk tro på skogbruket (14/10/2021)

Pressemelding – Likestillingsprisen til Kvinner i Skogbruket (14/10/2021)

Hurdalsplattformen om skog og utmark (14/10/2021)

Kort om Hurdalplattformen (13/10/2021)

Statsbudsjettet 2022 (13/10/2021)

Skog er godt plassert i Hurdalsplattformen (13/10/2021)

Skogklynge får nye idéer til å spire (13/10/2021)

Regjeringen overser skogbruket i klimakampen (13/10/2021)

Granbarkbillens arvemateriale kartlagt for første gang (13/10/2021)

Statsbudsjettet 2022 (13/10/2021)

Bærekraft i skogen (13/10/2021)

Spjutnes 100 år i Skogselskapets eie- markering den 22. oktober (13/10/2021)

Vi har nå to ledige IT-stillinger (12/10/2021)

Statsbudsjettet 2022: En oppsummering (12/10/2021)

Statsbudsjettet 2022: En kraftig reduksjon i midler til bygging av skogsbilveier (12/10/2021)

Statsbudsjettet 2022: Økt satsing på mange ulike samferdselstiltak, men bruprogrammet trenger fremdeles mer midler (12/10/2021)

Statsbudsjettet 2022: Lite nytt når det gjelder skogvern og kartlegging av naturmangfold (12/10/2021)

Statsbudsjettet 2022: Skatt på arbeidende kapital reduseres, formueskatt på de dyreste primærboligene økes (12/10/2021)

2 stk RECO-kurs i høst (12/10/2021)

Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndenes vedtak om å felle fire revirer i ulvesona (11/10/2021)

Gjev utmerkelse til Kvinner i Skogbruket (11/10/2021)

Pris til unik studentbolig i massivtre (11/10/2021)

Forslag om nye regler for utenlandske treslag (11/10/2021)