Priskontroll på Stortinget

Landbruksministeren har svart på et skriftlig spørsmål omkring innføring av priskontroll på skog ved konsesjonspliktig omsetning. Statsråden forteller at de vil be om innspill fra Landbruksdirektoratet men at målet er å få gjeninnført priskontrollen for å holde arealer i hevd, sikre personlig eierskap og bidra til livskraftige lokalsamfunn.

Les mer »


Tømmer på skinner

Tømmerterminal Hauerseter i Ullensaker er åpnet. Terminalen reduserer behovet for vogntog i Oslotrafikken med 5 000 – 7 500 i året, og målet er noe lavere transportkostnader.

Les mer »

Mystisk skranting truer med å utrydde ospa i nord

Ospetrær i Troms og Finnmark blir stående nesten uten løv, og skadene er så omfattende at ospa er nær ved å bli utrydde i nord. Etter flere år med leting har forskerne nå funnet årsaken til ospeskrantinga.

Les mer »

Trær midt på hogstflata har en viktig funksjon

Du har kanskje lurt på hvorfor det står igjen noen trær etter hogst? Disse har hogstmaskinføreren bevisst valgt å sette igjen fordi de bidrar til å ivareta artsmangfoldet i skogen.

Les mer »


Nygård åpnet tømmerterminalen på Hauerseter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Hauerseter tømmerterminal ved Gardermoen onsdag. – Skal vi redusere klimagassutslippene, er vi helt avhengig av innsatsen fra både privat næringsliv og det offentlige, sa statsråden.

Les mer »

Hva er potensialet for å få tilbake deler av edelløvskogen?

Mens vi er i gang med å telle knekte trær og rasskader etter Gyda, passer det å minne om at 2021–2030 er utpekt som FNs tiår for restaurering av natur.

Les mer »

Økt tilskudd til gjødsling av skog

Prisene på gjødsel har skutt i været den siste tiden, og det har skapt bekymring for årets skoggjødslingsaktivitet. Nå øker Landbruksdirektoratet støtten.

Les mer »


Vil finne nye metoder for å restaurere truede naturtyper

Mange naturtyper i kulturlandskapet har høyt biologisk mangfold og er viktige for verdens matproduksjon. Nå er flere semi-naturlige naturtyper truet over store deler av Europa. I et nytt prosjekt skal NIBIO finne nye løsninger for restaurering av naturtyper under press.

Les mer »

Hva er potensialet for edellauvskogen og hva er skogbrukets rolle?

NINA med flere kjører et forskningsprosjekt der de ser på mulighetene for å konvertere enkelte gjengroingsarealer over til temperert lauvskog, altså i praksis edellauvskog. I et innlegg i Nationen i dag gir forsker Katrina Rønningen i Ruralis en oppdatering av prosjektet.

Les mer »

Vårsamling for skogfunksjonærene i Innlandet 2022

Vårsamlingen for skogbruket i Innlandet 2022 blir avholdt den 7.april på Honne.

Les mer »


Tilskuddssatser og frister

Tilskuddssatser til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog for 2022 er nå fastsatt.

Les mer »

Ruralis feirer 40 år med forskning

19. januar 1982 fikk instituttgründer Reidar Almås den første eksterne bevilgningen, prosjektet «Arbeidsulykker og yrkesslitasje i landbruket». 40-åringen har vokst til et vitalt og viktig forskningsinstitutt som hevder seg i konkurranse med langt større miljøer.

Les mer »

Flytting av webinar om endringer i Animaliehygieneforskriften!

Det planlagte webinaret vi skulle hatt sammen med Mattilsynet om endringer i Aninmaliehygieneforskriften førstkommende fredag 21.01 må vi dessverre flytte til 28.01 kl 12.00- 13.00.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Kveldskurset vårt "Bio- og solenergi for landbruket" (19/01/2022)

Naturbruksalliansen krever rask avklaring på utvidet jakttid (19/01/2022)

Dette mener NORSKOG om endringsforslagene i forskrift om utsetting av utenlandske treslag (17/01/2022)

PLANTEARVEN-prisen 2021 tildelt Vibekke Vange (17/01/2022)

Skognæringen Kyst med klar tale til statsministeren (17/01/2022)

Jeg må krysse jernbanen i forbindelse med landbruksdrift. Må jeg akseptere å bli belastet for vakthold? (17/01/2022)

Skogbruksplaner i Songdalen (17/01/2022)

Bergene Holm investerer ytterligere 50 MNOK i Agder (16/01/2022)

Stormskadet skog – bør restbestandet stå eller sluttavvirkes? (15/01/2022)

Proveniensvelgeren (14/01/2022)

2021 ble et rekordår i skogen (14/01/2022)

Rekordavvirkning i 2021 (14/01/2022)

Fra lossing til lasting på tømmerhavnene (14/01/2022)

Webinar: Klimagassberegninger og digitale EPD-data (14/01/2022)

Naturbruksalliansen krever rask avklaring om utvidelse av jakttida i ulvesona (14/01/2022)

Miljøvennlig beskyttelse mot gransnutebiller (14/01/2022)

KUNNGJØRING TIL MEDLEMSVALG (14/01/2022)

Nominert til Årets Lærebedrift (14/01/2022)

Fullt gjennomslag for tømmerhengere (14/01/2022)

Rett utført gjødsling gir ekstra tilvekst (14/01/2022)

Skognæringa Kyst har gitt uttalelse til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål (14/01/2022)

Det er muligheter i Trainee Innlandet (14/01/2022)

Skogkurs flytter til Brumunddal (14/01/2022)

Vi fortsetter med vår kursserie i bio- og solenergi for gårdbrukere. (13/01/2022)

Offisiell åpning av tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar kl. 15 av samferdselsministeren (13/01/2022)

Baner vei for mindre utslipp og en enda grønnere skognæring (13/01/2022)

2021 ble nok et rekordår i skogen (12/01/2022)

Vil ta norsk skogindustri til nye høyder (12/01/2022)

WEBINAR: MILJØDOKUMENTASJON – HVA TRENGS FOR Å SIKRE FREMTIDIG MARKEDSTILGANG? (12/01/2022)

Regjeringen vil utvikle norsk skogindustri (11/01/2022)