SkogsNorge-nytt:


Tilskudd til opplæring i grøntnæringen (01/06/2021)

Webinar: Verdien av elgjakt for elgjegere – hva kan vi si om potensialet for næringsutvikling? (22/03/2021)

Fant kanonkule i furutre (27/02/2020)

Norsk PEFC skogsertifisering revideres (20/02/2020)

Over halvparten av Europas trær risikerer å bli utryddet (02/10/2019)

Denne fjellbjørka gjør ekspertene urolige (18/08/2019)

Skogspisende larve har invadert trærne (24/06/2019)

Skogbrann på Sørlandet (24/04/2019)

Nytt kart over landskapstyper i Norge (02/04/2019)

Byggebransjen omfamnar tre (25/03/2019)

Frykter ny barkebille epidemi (28/02/2019)

Treplanting i stor skala kan ta bort ti års CO2-utslipp (19/02/2019)

Forskning.no: Ny kunnskap og teknologi kan redde skog fra råte (26/11/2018)

Regjeringa vurderer å forby «pøbelgrana» (20/11/2018)

EU ønsker å forby bruk av all bly-ammunisjon i jakt (29/10/2018)

"Skogens historie" vekker oppsikt (16/10/2018)

Lang kamp mot skrantesjuke (02/10/2018)

Vedsalget starter rekordtidlig (01/08/2018)

Trær gulner og mister bladene (26/07/2018)

Hundrevis av skogsarbeidere kan bli permittert (23/07/2018)

Verdens regnskoger forsvinner rekordraskt (27/06/2018)

Minst 100 elger har sultet i hjel (26/06/2018)

"Svartelista" døpes om til "Fremmedartslista" (30/05/2018)

Jentene på skauen (28/05/2018)

Kontrollerer at treprodukter ikke kommer fra ulovlig hogst (03/05/2018)

Nytt omslag på magasinet SKOG (23/03/2018)

Ulltveit-Moe byr på Norske Skog (20/03/2018)

Vedmangelen: kulda kom overraskende i år også (27/02/2018)

Velg Skog søker ny leder (26/01/2018)

Rekordsalg av norsk ved (28/12/2017)

Norske Skog slår seg konkurs (19/12/2017)

Norske Skog reddet fra konkurs (18/10/2017)

Unikt naturreservat trues av gran (17/10/2017)

Skogsnæringen bekymret for Norske Skogs kriseløsning (20/09/2017)

Derfor blir bjørka oppspist (18/09/2017)

Ny massivtrefabrikk i Åmot (11/08/2017)

En positiv avisartikkel om hogst! (09/05/2017)

Skogen vandrer oppover (16/03/2017)

Ny professor i treteknologi (09/12/2016)

Professor Hoen mottok Bjørngaards ærespris 2016 (18/11/2016)

Fotballarena i tre (15/11/2016)

Rekordsalg av ved (08/11/2016)

Om tømmer, miljø og de som hogger og kjører fram (21/10/2016)

– Absurd å bruke penger på å plante skog (10/10/2016)

Skogvern – fra konflikt til samarbeid (05/10/2016)

Venstre vil endre mandat for skogpakke-selskap (03/10/2016)

Ny elgbørs lansert (26/09/2016)

Lynnedslag tok livet av 323 villrein på Hardangervidda (29/08/2016)

Foreningen Industrielt trebyggeri er i støtet (24/06/2016)

Grønn energisatsing i motstrøm (10/05/2016)

Foreningen for Industrialisert Trebyggeri er stiftet (04/05/2016)

Verdens eneste børs i sitt slag (21/04/2016)

Gamle Hunton går så det suser (08/03/2016)

Tvilsom miljøgevinst fra norsk skog (06/03/2016)

Vellykket samarbeid for å bekjempe avskoging (20/01/2016)

Kjøpte ikke ett tre for vern (13/01/2016)

Nytt stort forskningsprosjekt om fremtidig bioenergi ved NMBU (16/12/2015)

Jon Georg Dale blir ny landbruksminister (16/12/2015)

Hogger skog med nettbrett (16/12/2015)

Historisk fra SSB (10/12/2015)

Satser for fullt på miljøvennlig bioenergi (07/12/2015)

Stem på Norges flottaste juletre (16/11/2015)

Ny INA Fagrapport: Forest monitoring with airborne laser scanning in Tanzania (23/10/2015)

Bestanden av lirype i langsiktig perspektiv (30/09/2015)

Naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker (23/09/2015)

Norsk skogvern i sneglefart (26/06/2015)

Fotograf Oskar Puschmann viser matjord som går tapt (23/06/2015)

Tømmeret hoper seg opp på kaia (19/06/2015)

Optimisme i skognæringen (03/06/2015)

Pilotprosjekt om planting av skog på nye arealer som klimatiltak (04/05/2015)

Programmet for Skog og Tre 2015 foreligger (27/03/2015)

Tømmerforordningen trer i kraft for Norge 1. mai (17/03/2015)

Småviltjakt med blyhagl i haust (04/03/2015)

Høring - endringer i læreplanen for Vg3 skogfaget (02/03/2015)

Statssekretær med sans for juletre! (18/12/2014)

Vil selge hele juletreopplevelsen (02/12/2014)

Norges skoger er tredoblet (04/11/2014)

Skjøt mårhund i Finnmark – frykter flere (04/11/2014)

Solid omtale av Energigården i Aftenposten (21/10/2014)

Skogforum på Honne - foreløpig program foreligger (08/10/2014)

Norsk rikdom på naturbasert mangfold (01/09/2014)

Sender tømmer til Kina (02/07/2014)

Ny bok om flybåren laserskanning og skogbruk (20/06/2014)

Ulovlig ulvejakt i Hedmark (08/04/2014)

NM i skogbruksferdigheter - braker løs 7 april (01/04/2014)