NORSKOG-nytt:


Den norske ulven stammer fra Finland, viser ny studie (07/12/2021)

Første NORTØMMER-samling under korona (03/12/2021)

Økt støtte til frivillig vern i det nye statsbudsjettet (01/12/2021)

Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona blir stående (29/11/2021)

NORSKOGs innspill til Klimautvalget 2050 (26/11/2021)

Ny rødliste viser fremgang siden 2015 (26/11/2021)

Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet (26/11/2021)

Dette bør du gjøre etter helgas skogskader (23/11/2021)

NORSKOG og NORTØMMER sertifisert som gode arbeidsplasser! (19/11/2021)

NORSKOG søker ny konsulent! (19/11/2021)

Buskerud tingretts prinsipielt viktige avgjørelse styrker grunneiers rettigheter i festesaker (17/11/2021)

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?» (17/11/2021)

SV vil fjerne all støtte til aktivt skogbruk (17/11/2021)

Rådet for Den europeiske union kritiserer egen skogstrategi (17/11/2021)

NORSKOG har fått ny nyhetsbrev-ordning (12/11/2021)

Omfanget av stor granbarkbille øker i nesten hele landet (12/11/2021)

Ny standardavtale for luftledningsanlegg er klar til bruk (12/11/2021)

Fremtidens skogsbilveier på SKOGFORUM på Honne (08/11/2021)

Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne (08/11/2021)

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne (08/11/2021)

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne (08/11/2021)

Mer satsing på skog i det endrete statsbudsjettet (08/11/2021)

Skogbruksplanlegging vil bli enda viktigere i fremtiden (08/11/2021)

Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne (07/11/2021)

Klima og karbonbinding – hvordan ligger vi an? (05/11/2021)

Stort engasjement rundt miljøregistreringer og vern på SKOGFORUM på Honne (05/11/2021)

Nasjonal og internasjonal skogpolitikk på SKOGFORUM på Honne (05/11/2021)

Rekordpriser for tredje kvartal (03/11/2021)

NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren (03/11/2021)

NORSKOG på høring hos Stortingets næringskomite og finanskomite (27/10/2021)

Gode markedsforutseninger gir økt fortjeneste for Södra (26/10/2021)

Meld deg på SKOGFORUM på Honne (20/10/2021)

Webinar: Helse og bestandsovervåkning av villsvin i Norge (19/10/2021)

Hurdalplattformen – Sterk tro på skogbruket (14/10/2021)

Kort om Hurdalplattformen (13/10/2021)

Statsbudsjettet 2022: Skatt på arbeidende kapital reduseres, formueskatt på de dyreste primærboligene økes (12/10/2021)

Statsbudsjettet 2022: Lite nytt når det gjelder skogvern og kartlegging av naturmangfold (12/10/2021)

Statsbudsjettet 2022: Økt satsing på mange ulike samferdselstiltak, men bruprogrammet trenger fremdeles mer midler (12/10/2021)

Statsbudsjettet 2022: En kraftig reduksjon i midler til bygging av skogsbilveier (12/10/2021)

Statsbudsjettet 2022: En oppsummering (12/10/2021)

Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndenes vedtak om å felle fire revirer i ulvesona (11/10/2021)

Meld deg på SKOGFORUM på Honne (08/10/2021)

Ap mangler tiltro til private skogeiere (07/10/2021)

Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene: – Nå må bestandsmålet for ulv følges opp! (04/10/2021)

Hvor frivillig er «frivillig»? (30/09/2021)

Digitalt medlemsmøte om nye EU-regler, rassikring og tømmermarkedet (30/09/2021)

Les programmet for SKOGFORUM på Honne (28/09/2021)

Aktivt skogbruk øker CO2-binding (24/09/2021)

Hedskog AS investerer i flunkende nye maskiner (23/09/2021)

SSB med ny statistikk over norske skogeiendommer (20/09/2021)

Skogkveld i Hof: Skadeomfanget etter vinteren (16/09/2021)

Nyheter fra Villsvinprosjektet (16/09/2021)

Miljødirektoratet instruks overvurderer omfanget av sårbar natur – går på grunneiers bekostning (14/09/2021)

NORSKOG gratulerer med valget! (14/09/2021)

Bok om Saggrendas historie ute for salg. (13/09/2021)

Skogbruket tar ansvar for miljøhensyn, men LMD vil likevel ikke fjerne meldeplikten for hogster under 10 dekar (13/09/2021)

Lovutvalg for motorferdsel nedsatt (10/09/2021)

Den store partioversikten del 1/2: FoU, verdikjeden og veibygging (07/09/2021)

Den store partioversikten del 2/2: Skatt, klima og vern (07/09/2021)

Nå kan du melde deg på SKOGFORUM på Honne (03/09/2021)

Klima- og miljødepartementet vil åpne for bruk av motorkjøretøy for å frakte ut skutt villsvin (02/09/2021)

Les NORSKOGs nye skogmelding for 2021-2025 (02/09/2021)

Norske skoger tar opp halvparten av Norges samlede karbonutslipp (31/08/2021)

Norsk treinnovasjon får internasjonal annerkjennelse – staten bør satse mer på norsk treteknologi (27/08/2021)

Rovviltnemndene i region 4 og 5 ønsker å skyte flere ulv enn sekretariatet (27/08/2021)

Les NORSKOGs nye skogmelding for 2021-2025 (26/08/2021)

Klimautvalget satser på faglig kompetanse (19/08/2021)

Skog gir et kjølere lokalklima viser en ny rapport fra ESA (18/08/2021)

NORTØMMER og Hogst AS fortsetter samarbeidet (03/08/2021)

Statsministeren planter skog (02/08/2021)

Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut (30/07/2021)

Kan naboen kreve at skogeieren fjerner trær? (26/07/2021)

Avståelse om grunn til utbygging mv. og forholdet til skogfond (26/07/2021)

Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner (12/07/2021)

Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv (08/07/2021)

NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30. (08/07/2021)

Ny dokumentasjon av den eldste skogen i Norge (05/07/2021)

Stor fare for barkbilleangrep på Sørlandet og deler av Østlandet (25/06/2021)

Norske Skog har besluttet å konvertere avispapirmaskinen i Golbey (23/06/2021)

Utbytteforbud og økt formuesskatt vil skape problemer for bedriftseiere (23/06/2021)

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder. (23/06/2021)

Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv (23/06/2021)

Lite barkbiller, men pass på! (18/06/2021)

Skogforum på Honne i november (17/06/2021)

Nå kan nattoptikk benyttes ved jakt av villsvin (15/06/2021)

Tømmerterminaler på Kongsvinger og Sørli prioriteres i ny transportplan (10/06/2021)

Økt hogst til besvær og lukket hogst er bra. Men stiller noen de gode spørsmålene? (09/06/2021)

Skogbrannsesongen er her (igjen) (09/06/2021)

High tech i skogen (09/06/2021)

NORSKOGs næringspolitiske avdeling vokser (08/06/2021)

Økt plantetilskudd i revidert statsbusjett (07/06/2021)

Forslaget om å skrote tomtefesteloven nedstemt i Stortinget (07/06/2021)

Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt (04/06/2021)

Kan noen rydde og merke stier i utmark uten grunneiers samtykke? (04/06/2021)

Miljøvennlig betong – eller har noen i betongbransjen sittet for lenge på hjemmekontor? (02/06/2021)

NORSKOG støtter sak for Høyesterett (02/06/2021)

Nye konsesjons- og jordlovsrundskriv. Er det noe nytt? (31/05/2021)

Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon 2. juni kl. 12.-15. (27/05/2021)

Nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen. (26/05/2021)

FrP med gode samferdselstiltak for skognæringen (25/05/2021)