De beste områdene for skogbruk i Norge, hvor og hvorfor?

 

  • Hvorfor vokser skogen der den gjør, hva er et «perfekt» klima for skog? Hvorfor er det lite skog på Vestlandet og i Finnmark?

  • Hvorfor foregår det ikke skogbruk på all skogen vi har i Norge?


Svar:

Hvorfor vokser skogen der den gjør, hva er et "perfekt" klima for skog?

Dette er et vanskelig og komplisert spørsmål som kunne vært rettet til "Vårherre"... Planter er gjennom evolusjonen tilpasset seg den plassen de vokser og de såkalte vekstfaktorene som er på plassen. Vi deler gjerne inn vekstfaktorene i to grupper; de klimatiske (varme, lys, nedbør og vind), og de edafiske (alt som er knyttet mot jord; voksemediets struktur, dets næringsinnhold og mikrorgansimer).

Noen planter er tilpasset tørke, andre mye væte, noen tåler vind mer enn andre, noen må ha tilgang på mye næring, mens andre er mer nøysomme. Så å prøve å si noe om et perfekt klima for skog er umulig. Et perfekt klima for regnskogen finnes der regnskogen er og et perfekt klima for granskog finnes der granskogen er. Variasjonene i vekstfaktorene speiles i variasjonene av skoger på jorda.


Hvorfor er det lite skog på Vestlandet og i Finnmark?

Skogen på Vestlandet er påvirket av menneskets bruk av naturen, der som ellers. Man mener at naturskogen på Vestlandet har minket på grunn av beite; der det i dag er lynghei, var det tidligere furu- og lauvskog. Det vi ser over hele landet er at skogen nå er i ferd med å ta tilbake noe av dette fordi endringene i jordbruksdriften har ført til færre husdyr som beiter i utmark. Uttrykket "Norge gror igjen" er noe som er vel kjent etter hvert. Endringer i klima kan også være medvirkende til en slik utvikling.

 

I Finnmark så er det nok mer de klimatiske vekstfaktorene som styrer skogbildet. Med unntak av noen steder (Pasvik, Stabbursdalen...) så er det bjørk som dominerer her. Vi er så langt mot nord at det er den arktiske skoggrensen som gjør at barskogen ikke trives eller er i stand til å etablere seg her. Det er for kaldt, for mye vind og for korte somre til at gran og furu skal klare å etablere seg. Alle treslag trenger en viss mengde varme for å blomstre og sette modent frø, og i Finnmark er det få treslag som klarer dette.


Hvorfor foregår det ikke skogbruk på all skogen vi har i Norge?
Det skyldes i hovedsak to ting:
1. Det er ikke all skog (dvs. treslag) som blir etterspurt som salgsvare
2. Noe av skogen står slik til at det ikke er økonomisk mulig å ta den ut.

Det kan være at den står for langt unna bilveg eller at det er for bratt og dermed for dyrt å ta den ut.Siste spørsmål fra kategorien "Treslag" :

Er dette Alm?

Jeg har funnet noe jeg tror er Alm, men så vokser der også en annen type som har annerledes blader. Jeg er oppvokst på Sørlandet og i våre skoger har jeg aldri sett Alm selv om jeg har hørt om at den fins. Er det forskjell på bladene på han og hunn trær? Begge er sagtannet med en forlenget tupp på nesten en cm, det ene bladet er ovalt på begge sider men starter ujevnt i basis ved bladfestet. Det andre har samme konsistens men der er det tre forlengede tupper, et på hver side før den lange i tuppen mvh.

Les mer »

Klippe/forme juletrær

Hei Kan vi klippe og forme juletrærne nå på vinteren eller må vi vente til sensommer ??

Les mer »

Trær til skjerming

Hei! Naboen skal nå hogge sin sitka-skog som står helt inntil tomtegrensen vår og som har gitt oss verdifull skjerming mot innsyn og vind. Har forsøkt å overtale ham til å spare de trærne som står tettest mot oss, uten hell. Vi vurderer derfor å plante en ny rekke av trær på vår tomt i stedet. Det må være bartrær, siden de er grønne også om vinteren. Spørsmålet er hvilke trær som vil være egnet, og hvor man får tak i dem. Det er snakk om en 10-15 trær tilsammen. Tomten ligger i sunnhordland, inn mot en fjord, og er frodig begrodd av løvskog og furuskog ellers. Det beste ville selvsagt være å plante ny sitka, men det medfører noen utfordringer siden den er svartelistet og man må søke om det. Er det dog en mulighet for å få gjennom en søknad når det allerede står store mengder sitkaskog der fra før? Er det noen gode alternative bartrær som vokser like raskt som sitka? Kan man få kjøpt ungtrær som er av en viss størrelse noe sted? Hvor i så fall? Mange takk for svar

Les mer »


Planter og dyr på trestammer

Hva slags dyr og planter er vanlige i trestammer i Norge(bjørk, furu osv.)?

Les mer »

Juletreproduksjon på lave boniteter

Ser at de vanligvis gis råd om at juletreproduksjon bør foregå på dyrkbar mark. Har en eiendom i Ytre Namdal med nesten bare lavbonitetsmark, furu. Er det mulig å drive juletreproduksjon her, trærne kan godt stå spredt.

Les mer »

Hvor stort er en kubikk?

Eg har et teit spørsmål, men håper jeg får et ærlig svar uansett. Hvor mange kubikk er det i et hogstmodent tre (feks. gran). Jeg ser at tømmerprisene stiger, men har ingen aning hvor mye en kubikk er.

Les mer »