SKOGENS ROLLE I BIOØKONOMIEN – SKOGBASERTE ARBEIDSPLASSER OG KLIMAVENNLIG VERDISKAPING

N/A

Kl. 15.00             Velkommen til valgkampmøte om skognæringspolitikk v/ Bjørn Borgan, leder for Skognæringsforum Nordland.

Omvisning på Rognan Bioenergi AS, som bruker jomfruelig trevirke i sitt forbrenningsanlegg. Forflytting til møtelokale, detaljer kommer.

Kl. 16.00             Enkel middag

Kl. 17.00             Skogen i Nordland – ressursgrunnlaget og verdikjedene.

  • Kort oversikt, med status for skogvernprosess og situasjonen for Arbor v/ Bjørn Borgan
    • Eksempler på skogbasert bærekraftig verdiskaping – presentasjon av lokal aktør

Skogens rolle i den framtidige bioøkonomien – hva er mulighetsrommet?

  • BGINN – Blågrønt Innovasjonssenter ved Nord universitet v/rep. fra prosjektledelsen
  • Artic Cluster Team v/ klyngeleder Monica Paulsen

Kl. 18.00             PANELDEBATT – Partiene presenterer kort sin skognæringspolitikk – debatt og oppklarende samtaler

Kl. 20.00             Vel heim, og GODT VALG!

Detaljert program kommer.

https://kystskogbruket.no/arrangement/skogpolitisk-seminar-i-nordland-skogens-rolle-i-biookonomien-skogbaserte-arbeidsplasser-og-klimavennlig-verdiskaping/?fbclid=IwAR3oTJbDbrhYSVf_PMJZWN11B5S_iA2eGYhokaZgMZcwj5JKGwy-JG0VDWoSiste nytt fra forsiden

suseguri bøker

Oktobersalg

I oktober får du alle produkter i kategorien: lære med skogen, til -50% i vår nettbutikk

Les mer »

Aktivt skogbruk øker CO2-binding

I Nationen 9. september argumenterer professor emeritus i viltforvaltning Olav Hjeljord for å redusere avvirkningen for å øke CO2-binding i Norge. Resonnement har alvorlige mangler. Han regner hogst som netto utslipp tilvarende om du hadde brent tømmeret på stedet, men det er ikke det som skjer.

Vi søker skogbruksleder i Gjøvik/Toten

Spennende jobbmulighet i Glommen Mjøsen Skog - bli med på laget i en framtidsrettet næring!

Les mer »


Skilt langs turveier skal gi kunnskap om skog og skogbruk

Skogeier Anne-Lise Kristiansen har sammen med Asker kommune gjort plass til 12 skilt om skog og skogbruk langs den vakre og populære veien fra Solli gård til Myggheim. Det skal gi kunnskap til alle som ferdes i skogen i denne delen av Vestmarka i Asker.

Les mer »

Hedskog AS investerer i flunkende nye maskiner

Hedskog AS, som kjører for NORTØMMER, har investert i to nye Rottne-maskiner; en H11 hogstmaskin og en F15 lassbærer.

Barkbille- og tørkeskader i Vestfold: Mye bør hogges før neste sommer

Viken Skog, Statsforvalteren og landbrukssjefer og skogrådgivere i flere Vestfold-kommuner deltok på et møte om situasjonen med barkbiller og tørkeskadet skog. – Skogen er i ferd med å dø mange steder. Ovenfra ser det svært ille ut, sa fagsjef Knut Ivar Løken hos Statsforvalteren.

Les mer »