Webinar: Norsk økonomi, byggenæringen og trelast i et internasjonalt marked

Treindustrien inviterer til webinar 15. september. Temaet er norsk økonomi, byggenæringen og trelast i et internasjonalt marked - utviklingen framover. Webinaret er åpent for alle interesserte.

utviklingen framover. Webinaret er åpent for alle interesserte.

Treindustrien inngår i sammensatte verdikjeder og er en del av et internasjonalt marked. Sterk etterspørsel, prisoppgang på ulike byggevarer inkludert trelast, pandemi og ubalanse mellom tilbud og etterspørsel har betydning for markedsutviklingen fremover.

Treindustrien inviterer til webinar om markedsituasjonen i byggenæringen med følgende agenda:

  1.  Norsk økonomi fremover, med særlig blikk på byggenæringen v/ Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.
  2.  Markedssituasjon for trelastmarkedet fremover v/ Johan Freij, sjefanalytiker i Danske Bank, skog og landbruk.

Webinaret er åpent for alle interesserte.


For påmelding og lenke til Teams-møte send en e-post til Helene Amundsen i Treindustrien: helene.amundsen@treindustrien.no 
 

Invitasjon med agenda ligger også som vedlegg nederst på siden.

https://www.treindustrien.no/aktuelt/webinar-norsk-okonomi_-byggeneringen-og-trelast-i-et-internasjonalt-markedSiste nytt fra forsiden

suseguri bøker

Oktobersalg

I oktober får du alle produkter i kategorien: lære med skogen, til -50% i vår nettbutikk

Les mer »

Aktivt skogbruk øker CO2-binding

I Nationen 9. september argumenterer professor emeritus i viltforvaltning Olav Hjeljord for å redusere avvirkningen for å øke CO2-binding i Norge. Resonnement har alvorlige mangler. Han regner hogst som netto utslipp tilvarende om du hadde brent tømmeret på stedet, men det er ikke det som skjer.

Vi søker skogbruksleder i Gjøvik/Toten

Spennende jobbmulighet i Glommen Mjøsen Skog - bli med på laget i en framtidsrettet næring!

Les mer »


Skilt langs turveier skal gi kunnskap om skog og skogbruk

Skogeier Anne-Lise Kristiansen har sammen med Asker kommune gjort plass til 12 skilt om skog og skogbruk langs den vakre og populære veien fra Solli gård til Myggheim. Det skal gi kunnskap til alle som ferdes i skogen i denne delen av Vestmarka i Asker.

Les mer »

Hedskog AS investerer i flunkende nye maskiner

Hedskog AS, som kjører for NORTØMMER, har investert i to nye Rottne-maskiner; en H11 hogstmaskin og en F15 lassbærer.

Barkbille- og tørkeskader i Vestfold: Mye bør hogges før neste sommer

Viken Skog, Statsforvalteren og landbrukssjefer og skogrådgivere i flere Vestfold-kommuner deltok på et møte om situasjonen med barkbiller og tørkeskadet skog. – Skogen er i ferd med å dø mange steder. Ovenfra ser det svært ille ut, sa fagsjef Knut Ivar Løken hos Statsforvalteren.

Les mer »