Skogsymposium

Etter et par år med «Symposiumtørke» blir det nytt Skogsymposium i 2022.

Vi planlegger også med en skogdag ettermiddagen før, dvs  torsdag 09. juni. Her vil vi vise fram noe helt nytt og spektakulært.Siste nytt fra forsiden

Se dronebilder av stormskadene

Rundt én million kubikkmeter med tømmer blåste over ende i uværet i november. Skogeier Gunnar Berg mistet rundt 20 prosent av skogen sin. Se video fra herjingene.

Les mer »

- Positivt møte med statssekretæren i KLD

- Regjeringen og Senterpartiet har skapt forventninger om at politiske vedtak i rovviltpolitikken skal etterfølges. Det er på høy tid at det tas grep som bringer ulvebestanden ned på vedtatt bestandsmål, sier Elin Kollerud i Naturbruksalliansen.

Les mer »

Motorferdsel i landbruket. Hvor går grensen for hva som er nødvendig kjøring?

Motorferdselloven har et generelt unntak i § 4 for nødvendig kjøring i forbindelse med jordbruk og skogbruk. Vi ser flere eksempler på at påtalemyndigheten forsøker å innskrenke dette ved å stille kritiske spørsmål til hvor langt begrepet «nødvendig» kan strekkes.

Les mer »


VELL BLÅST WEBINARUKE!

Tradisjon tro avholdt WoodWorks! Cluster årets andre webinaruke i månedsskiftet november-desember. Denne gang med tema «Kompetanseutvikling og riktig kompetanse for framtida!» Hvis du vil oppleve et eller flere av innleggene fra webinaruka på nytt, vil vi fortløpende legge ut alle presentasjoner og videoer på denne siden.

Skogselskapets tur-quiz

Ta med familien ut i skogen og bli med på Skogselskapets tur-quiz!!

Glommen Mjøsen Skog og Moelven samarbeider om EUs Taksonomi

- Mange spør meg om hva EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet er, og hvordan dette vil påvirke oss i skognæringen, sier Karoline Kjos-Nordli i Glommen Mjøsen Skog.

Les mer »