Skogsymposium

Etter et par år med «Symposiumtørke» blir det nytt Skogsymposium i 2022.

Vi planlegger også med en skogdag ettermiddagen før, dvs  torsdag 09. juni. Her vil vi vise fram noe helt nytt og spektakulært.Siste nytt fra forsiden

Veivedlikeholdskurs i Glåmdalen 29. juni

Et godt vedlikeholdt veinett er avgjørende for å tilgjengeliggjøre arealene, sikre god skogforvaltning og tømmer til industrien hele året. Veieier er ansvarlig for å holde sin vei i brukenes stand.

Mener Elvia må velge eksisterende trasé

Viken Skog og berørte skogeiere i Valdres og Land har sammen gitt et høringsinnspill til Elvias planer for å oppgradere kraftlinjen fra Åbjøra til Gjøvik. – Vi mener eksisterende trasé er det beste alternativet av flere årsaker, sier Olav Bjella i Viken Skog.

Les mer »

ÅRETS TREBYGGERI 2021 – HER ER DE NOMINERTE!

Treteknisk og TreFokus vil, i samarbeid med Byggeindustrien, dele ut prisen Årets trebyggeri 2021 på Byggegallaen under Byggedagene 22. juni. Juryen har nå gått gjennom en rekke prosjekter som er ferdigstilt i 2021, og har plukket ut tre nominerte kandidater til prisen.


Når statssekretæren er tømrer, er forståelsen god

Det var god stemning når Skognæringa Kyst besøkte Klima- og miljødepartementet. Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) er fra Årdal og har jobbet som tømrer og byggeleder i Hedalm Anebyhus. Han var godt informert om utfordringer og muligheter for kystskogbruket.

Sterk støtte til skogbruk i nord

Skognæringa Kyst synes ordføreren og næringssjefen i Hadsel kommune treffer spikeren så til de grader på hodet i sitt innlegg i Nationen 23.05.2022, der de tar til orde for å utnytte skogens muligheter i nærings- og klimasammenheng, og da særlig gjennom bruk av utenlandske treslag som har bevist sin fortreffelighet langs kysten og i Nord-Norge gjennom over 100 år.

Årsmøte – Skogselskapet i Østfold – 7. juni på Singløya

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022